За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница3/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА от 31 ЯНУАРИ 2013 год.

Утвърдил,

Изп. Директор: ……………………..

/инж. Ив. Лупов/
МЕТАЛ” АД -


Варна

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

Раздел 0


Лист 9 / 56

Издание 3

Изменение 6

Въведение - ОТГОВОРНОСТ на РЪКОВОДСТВОТО –

последно изменение В СИЛА от 1 НОЕМВРИ 2014 год. и към датата - 31.03.2015 год.ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ
6 

- Съвет на директорите - СД

- Изпълнителен директор - ИД

- Представител на ръководството - ПР

- Отговорник по качеството - ОтгК

- Заместник директор - производство - ЗДП

- Заместник директор – технически въпроси - ЗДТВ

- Заместник директор – маркетинг, търговия и доставки - ЗДМТД

- Главен инженер - Гл. инж.

- Отдел финанси и икономика - ФИО

- Сектор вътрешен финансов контрол - сектор ВФК

- Сектор счетоводен – обработка на информацията - сектор Счетоводен

- Сектор управление на персонала – цени, себестойност и

заплати - сектор УП

- Отговорник по професионално обучение - ОПрО

- Отдел маркетинг и търговия - ОМиТ

- Склад - СКЛ

- Безопасни условия на труд - БУТ

- Отдел технически и качествен контрол - ОТКК

- Завеждащ входящ контрол - ВхК

- Инспектор качество - ИрК

- Изпитвателна лаборатория - ИЛ

- Отдел-конструктивен - КО

- Технически архив - ТхА

- Отговорник по метрологично осигуряване - М

- Звено Доставки - Доставки

- Производствени цехове - Ц 2 – Ц 5

- Цех леярен, полимерни покрития и монтаж на дръжки

за врати и прозорци - Ц 2

- Цех пресов и монтаж на брави - Ц 3

- Цех автоматен и монтаж на секретни ключалки и катинари - Ц 4

- Цех галванични покрития - Ц 5

- Междинен склад - М СКЛ

- Административно комунално битово стопанство - АКБС

- Отдел Енергомеханичен - ОЕМ

- Цех за производство и ремонт на инструменти - ЦПРИ
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА от 1 НОЕМВРИ 2014 год.
Утвърдил,

Изп. Директор: ……………………..

/инж. Ив. Лупов/

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница