За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница31/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Таблица 6. Шумови емисии – данни за 2014 год., които важат до следващото собствено обследване с периодика на всеки две години, т.е. през 2016 год.
Място на измерването

по контур

в терена на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Наименование на характеристикатаЕКВИВАЛЕНТНО НИВО на ШУМА /

гранична стойност на показателя,ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ

от ИЗПИТВАНЕ на ШУМ

386 / 15.07.2014 год.през

съответствие

ДЕНЯ – 15.07.2014 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА
да / не /

не е мерено


Измервателен Контур - т. 1

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 55,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 2

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 60,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 3

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 58,80 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 4

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 60,20 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 5

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 64,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 6

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 59,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 7

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 56,90 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 8

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 55,80 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 9

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 52,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 10

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 51,70 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Общо – 10

точки по контура

СРЕДНО

ЕКВИВАЛЕНТНО НИВО на ШУМА

по измервателния контур:

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)


LAeq 59,00 ±

0,30 dB
не е мерено


да
Място

на измерването спрямо разположението на

ЦДГ “Детско градче”

и

МЕТАЛ” АД – гр. ВарнаНаименование на характеристикатаЕКВИВАЛЕНТНО НИВО на ШУМА /

гранична стойност на показателя,ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ

от ИЗПИТВАНЕ на ШУМ

386 / 15.07.2014 год.през

съответствие

ДЕНЯ – 15.07.2014 год.

да / не /

не е изчисленоНОЩТА
да / не /

не е изчислено


Еквивалентно ниво на

шума от обекта

в мястото на

въздействие

с местоположение:

1. описание на съответната устройствена зона и територияжилищна зона;

2. адрес

ЦДГ “Детско градче” (бул. “Република” № 3) и

жилищни сгради на бул. “Владислав Варненчик” (ж. к. “Трошево” бл. 50);

3. отстояние до източникаЦДГ “Детско градче” (700 м.)

и

ж. к. “Трошево” бл. 50 (940 м.).

За деня

55 dB (А);


За нощта

45 dB (А),

съгласно ХН 0-64 (ДВ, 16 / 1975 год.

– ОТМЕНЕНИ и

ЗАМЕНЕНИ 2006 год. с нови)


16,00 dB


не е изчислено


да

L –

чрез изчисления
16,00 dB


не е изчислено

да
Място на измерването

в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ

от ИЗПИТВАНЕ на ШУМ

386 / 15.07.2014 год.през

съответствие

ДЕНЯ – 15.07.2014 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА
да / не /

не е мерено


Ниво на

обща

звукова

мощност

за измервателния контур, Lp

За деня –

не се нормира dB (А);

За нощта –

не се нормира dB (А)
106,30 ±

4,30 dB
не е мерено


да


Таблица 7. Опазване на подземните води


Показател

Точка на пробовземане

Концен-трация

на подзем-ните води, съгласно КР

Резултат от мониторинга

Честота на монито-ринга

Съответ-ствие

Няма изисквания

- -

-

-
Таблица 8. Опазване на почвите

Показател

Концентрация в почвите/базово състояние/ съгласно КР

Пробо-вземна точка

Резултат от мониторинга

Честота на монито-ринга

Съответ-ствие

Няма изисквание

-

-

-9. Аварийни ситуации


Дата на инцидента

Описание

на

инцидента

причини

Предприети действия

Плани-рани действия

Органи, които са уведо-мени

Няма регистрирани

аварийни ситуации през 2014 год.-

-

-

-

-Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Дата на оплакването или възражението

Преносител на възражението

причина

Предприети действия

Плани-рани действия

Органи, които са уведо-мени

Няма регистрирани

случаи на оплаквания или възражения през 2014 год.
КРАЙ на ГДОС-2014 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна


………………...………………

ГОДИШЕН ДОКЛАД по ОС – 2014 на “М Е Т А Л” АД – гр. Варна за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница