За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница5/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

7 817,8391 kg/год.;

5-56-1 –

8 825,0756 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

7 436,2506

kg/год.
52 070.9803

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

3 468,3466 kg/год.;

5-56 –

24 687,4852 kg/год.;

5-02-1–

7 736,0093 kg/год.;

5-56-1 –

9 360,6695 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

6 818,4697

kg/год.
51 760.5777

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

3 214,5163 kg/год.;

5-56 –

28 075,3642 kg/год.;

5-02-1–

7 320,8124 kg/год.;

5-56-1 –

6 936,7708 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

6 213, 1139

kg/год.
48 030,6608

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

5 226,2775 kg/год.;

5-56 –

25 174,6462 kg/год.;

5-02-1–

9 462,2651 kg/год.;

5-56-1 –

3 922,9598 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

4 244,5122

kg/год.
1.4

Инсталация 686

2.6

Байцване на детайли от месинг. Работи се за покритието, като елементите са поставени или на подвески или са в насипно състояние.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-40 – Байцване и пасивация на месингови детайли с HNO3;

 • 5-42 – Друг вид байцване и пасивация на месингови детайли с HNO3.
472 000

dm2/год.128 096,4000 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

128 096,4000 dm2/год.;

5-42 –

няма дейност kg /год.

137 952,6800 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

137 952,6800 dm2/год.;

5-42 –

няма дейност kg /год.

144 094,0000 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

144 094,0000

dm2/год.;5-42 –

няма дейност

kg /год.


152 524,3600 dm2/год.,

от които под кода

на ТРН:

5-40 –

152 524,3600

dm2/год.;5-42 –

няма дейност

kg /год.1.5

Инсталация 692 – демонтирана в периода от месеци:

Юни ÷ Юли

на 2011 год.

Инсталация 692 – (реконструирана)
2.6

Помедняване на детайли окаченина подвески изработени от ЦАМ. Някои от тях са химически декоративно почернени. Лакиране със щприц пистолет в кабина, с течен НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН лак. Дейностите на тази инсталация са разпределени да се извършват временно в инсталации с №№ 680, 676 и 681.
Преустановени дейности по досегашните покрития. Усъвършенстване на дейността по неутрално електрофорезно лакиране с течен ВОДОБАЗИРАН лак на детайли окачени на подвески. Нови лакови цветни покрития с декоративни лакове за постигане ефекта на месинг и на антик никел нанесени на никелирани детайли – дръжки (изработени от ЦАМ и алуминий) и шилдове (изработени от стомана). Сушене в пещ на детайлите.

Дейността под кода на ТРН тук е посочена само за съпоставка с данните от изминалите периоди и този на преход през 2011 год.:

 • 5-48 – Мед и оксидиране на медно покритие върху детайли от ЦАМ;

 • 5-51 (708) – Лакиране чрез потапяне на някои дребни детайли бяло поцинковани с воден лак, които са поставени в барабан;

 • 5-52 – Лакиране на детайли с нитроцелулозен лак;

 • 5-53 (708) – Лакиране чрез потапяне на месинг детайли с воден лак, които са окачени на подвески.
192 000

dm2/год.


6 532 000

dm2/год.75 442,4800 dm2/год. и

7 436,2506 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

36 378,1400 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680);
5-53 –

39 064,3400 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –
и

приключила окончателно през 2008 год.

5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

7 436,2506

kg/год.,(временно се извършва в Инсталация 681).


68 978,6200 dm2/год. и

6 818,4697 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

33 228,3600 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680);
5-53 –

35 750,2600 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –
и

приключила окончателно през 2008 год.

5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

6 818,4697

kg/год.,(временно се извършва в Инсталация 681).


60 073,2000 dm2/год. и

6 213,1139 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

29 000,3800 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680);
5-53 –

31 072,8200 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –
и

приключила окончателно през 2008 год.

5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

6 213, 1139

kg/год.,(временно се извършва в Инсталация 681).


29 932,1200 dm2/год. и

7 183,7890 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

30 514,6200 dm2/год.,

като в периода:

01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. имаме –

14 988,1500 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680) –

15 526,4700 dm2/год.;
5-53 –

29 932,1200 dm2/год.,

като в периода:

01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. имаме –

14 573,1500 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –

15 358,9700 dm2/год.

и

приключила окончателно през 2008 год.5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

7 183,7890

kg/год.,

като в периода:

01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. имаме –2 939,2768 kg/год.,

(временно се извършва в Инсталация 681) –

4 244,5122 kg/год.


1.6

Инсталация 676

(стара)

Инсталация 676

(реконструирана)2.6


Покритие на алкален цинк върху детайли от ЦАМ или стомана. Работи се с подвески.

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-17 – Поцинковане на детайли изработени от ЦАМ и стомана – цветно;

 • 5-17-1 – Поцинковане на детайли изработени от ЦАМ и стомана – бяло;

 • 5-53 (708) – Лакиране чрез потапяне на месинг детайли с воден лак, които са окачени на подвески.
270 000

dm2/год.
1 200 000

dm2/год.
за старата инст.:

1 088 782,5400 / 1 127 846,8800 (с допълнителното покритие от Инсталация 692 се увеличава кавдратурата)

dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:

5-17 –

399 687,5200 dm2/год.;

5-17-1 –

689 095,0200 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692, като покритието тук не се смята, за да не става дублиране) –

39 064,3400

dm2/год.
за старата инст.:

1 146 975,0000 / 1 182 725,8300 (с допълнителното покритие от Инсталация 692 се увеличава кавдратурата)

dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:

5-17 –

404 956,9800 dm2/год.;

5-17-1 –

742 018,5900 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692, като покритието тук не се смята, за да не става дублиране) –

35 750,2600

dm2/год.
за старата инст.:
1 160 792,0500 /

1 191 864,8700 (с допълнителното покритие от Инсталация 692 се увеличава кавдратурата)

dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:

5-17 –

417 358,7500

dm2/год.;5-17-1 –

743 433,3000 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692, като покритието тук не се смята, за да не става дублиране) –

31 072,8200

dm2/год.
за старата инст.:
570 166,7400 /

585 525,7100 (с допълнителното покритие от Инсталация 692 се увеличава кавдратурата)

dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:

5-17 –

525 159,1100

dm2/год.;5-17-1 –

45 007,6300 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692, като покритието тук не се смята, за да не става дублиране) –

15 358,9700

dm2/год.
1.7

Инсталация 600

Инсталация 600

(съществуваща,

но редуцирана от дейности с галванични покрития върху метални повърхности)2.6

Процеси за никелиране, хромиране, сатиниране, сатин-никелиране, черен никел върху никелирани детайли изработени от полиран месинг, ЦАМ и стомана. Едновременно, всеки от тях е свързан и с процеси по ултразвуково обезмасляване и сушене. Детайлите са габаритни и се окачат на подвески.
Процеси за черен никел върху никелирани детайли изработени от ЦАМ и стомана. Едновременно, всеки от тях е свързан и с процеси по ултразвуково обезмасляване и сушене. Детайлите са габаритни и се окачат на подвески.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-61 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-62 – Хромиране на детайли от месинг;

 • 5-63 – Сатиниране на детайли от месинг;

 • 5-64 – Галванично покритие сатин никел върху месингови детайли;

 • 5-65 – Измиване на детайли от месинг;

 • 5-81 – Нанасяне на черен никел върху никелирани детайли от ЦАМ и стомана;

 • 5-63-1 – Галванично покритие сатин никел-хром върху никелирани детайли израбонети от ЦАМ и стомана.
73 000

dm2/год.


23 000

dm2/год.
за старата инст.:

5 889,6900 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-61 (извършва се в Инсталация 680 (нова), за покритието тук не се смята, а там го добавяме) –

12,9600 dm2/год.
5-62 –

няма дейност dm2/год.;5-63 –

няма дейност dm2/год.;5-64 –

няма дейност dm2/год.;5-65 –

2 375,7800

dm2/год.;5-81 –

3 513,9100

dm2/год.;5-63-1 –

няма дейност dm2/год.за старата инст.:

212,1900 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-61 –

133,9200 dm2/год.;


5-62 –

няма дейност dm2/год.;5-63 –

няма дейност dm2/год.;5-64 –

няма дейност dm2/год.;5-65 –

2 896,9100

dm2/год.;5-81 –

3 181,3600

dm2/год.;5-63-1 –

няма дейност dm2/год.за старата инст.:

6 803,7300

dm2/год.,

от които под кода на ТРН:
5-61 –

149,2200 dm2/год.;


5-62 –

няма дейност

dm2/год.;

5-63 –

няма дейност

dm2/год.;

5-64 –

няма дейност dm2/год.;5-65 –

3 888,4600

dm2/год.;5-81 –

2 766,0500

dm2/год.;5-63-1 –

няма дейност

dm2/год.


за старата инст.:

2 351,5900

dm2/год.,

от които под кода

на ТРН:
5-61 –224,6900 dm2/год.;


5-62 –

няма дейност

dm2/год.;

5-63 –

няма дейност

dm2/год.;

5-64 –

няма дейност

dm2/год.;

5-65 –

60,8400

dm2/год.;5-81 –

2 066,0600

dm2/год.;5-63-1 –

няма дейност

dm2/год.


2

Цех

“Байц на стоманени ленти”2.6

Операцията байцване има за цел да отнеме окисния слой от повърхността на стоманата (FeO, Fe2O3 и Fe3O4), който се образува по време и след горещото валцуване на стоманените ленти.

В цеха се извършва повърхностна химическа обработка на стоманени ленти, като се ползва сярна киселина 10-25 % разтвор и добавки към нея, при което се получава чиста повърхност на метала за намаляване на триенето и гарантиране качеството на съответното покритие.
3 000 000

kg/год.


9 108 kg/год.

28 080 kg/год.

30 002 kg/год.

31 327 kg/год.

3

Локална

ПСОВ


на

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна в експлоатация от 1996 год.2.6

- Осигурява пречистена и омекотена оборотна вода за промивките на инсталации в Цех “Галваничен”.

- Осигурява пречистане чрез химическа обработка на замърсени кисели и алкални водни концентрати от инсталации в Цех “Галваничен”, които в смесен поток, впоследствие се заустват в смесен поток, към селищната канализационна схема на ВиК-оператора.49 140

m3/год.5 640

m3/год.9 890

m3/год.

420

m3/год.
9 674

m3/год.

470

m3/год.
14 286

m3/год.

670

m3/год.
16 435

m3/год.

750

m3/год.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница