За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправление


НОВО: Конкурс „Ромите – дивото цвете на Европа“страница2/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

НОВО: Конкурс „Ромите – дивото цвете на Европа“ 
Краен срок: 25 март 2011 г. 
Университетски център за ромска култура и интеркултурно образование - СУ, УНИЦЕФ - България, Институт Отворено общество, Унгарски културен институт, Сдружение „Свят без граници”, Академия за култура и образование обявяват Конкурс „Ромите - дивото цвете на Европа” в два раздела:
1. Изобразително изкуство (рисунки, скулптури, приложно изкуство, колажи, комикси, анимация )
2. Фотография (снимки, постери, албуми)
Право на индивидуално или групово участие имат деца и ученици от детски градини, училища, кръжоци, читалища, школи и други извънкласни форми. Класирането на творбите /до 5 на участник/ е в следните възрастови категории: до 7 години; от 8 до 11 години; от 12 до 15 години; от 16 до 18 години.
Изборът на художествени материали е свободен, а форматът на листа - не по-голям от 50/70см.
Изпращане по пощата или доставяне лично на адрес: 
ул. „Л. Каравелов”№ 31 София П.К. 1142.
По въпроси отново конкурса можете да се свържете с нас на тел: 02 980 4018 
или на имейл адрес: drom@applet-bg.com

 • НОВО: 9-месечен подготвителен курс за млади роми 
  Краен срок: 15 април 2011 г. 
  Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща, с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд, Програма "Ромски инициативи" на Институт Отворено общество и на частни донори, предлага 9-месечен подготвителен курс за обещаващи млади роми от Централна и Източна Европа, както и бившите съветски републики в Централна Азия. На одобрените кандидати се отпускат пълни стипендии, които покриват пътните разходи, обучението, квартирата, стипендия за храна и др. 
  Целта е в рамките на открит конкурс да се подготвят роми за международно образование (на ниво магистър) в ЦЕУ и в други престижни университети. Програмата е насочена към кандидати със специален интерес към социалните и хуманитарните науки.

 • НОВО: IX фестивал на камерния танц, 29 април - 1 май 2011 г. 
  Краен срок: 20 април 2011 г. 
  За девета поредна година ОП „Младежки център”, гр. Хасково, организира Фестивал на камерния танц. Той ще се проведе от 29 април до 01 май 2011 г. 
  Фестивалът има за цел да покаже оригинални тематични и сюжетни произведения в различните жанрове на танцовото изкуство - фолклорни танци, танцово шоу, характерни танци, класически танци, синхроденс и латиношоу - и да даде възможност за нови контакти и шанс за изява на значителен брой деца и млади хора в областта на танцовото изкуство.
  Стилове:
  1. Български народни танци
  2. Класически танци
  3. Характерни танци (без белиденс-ориентал)
  4. Латиношоу
  5. Синхроденс
  6. Танцово шоу
  Фестивалът има конкурсен характер и е национална квалификация на Българската спортна танцова федерация за участие в Европейското първенство по танцово шоу - Сърбия 2011. В него могат да участват деца и младежи от танцови школи, формации, клубове, ЦРДМ, ОДК, младежки домове, читалища, училища и др. 
  Стиловете, които Фестивалът включва са: български народни танци, класически танци, характерни танци, латиношоу, синхроденс и танцово шоу.
  Заявките изпращайте на адрес:
  ОП „Младежки център”
  бул. “България” 41 
  гр. Хасково 6300
  ЗА ФЕСТИВАЛА
  или на e-mail:
  kameren_tanc@abv.bg
  Документация на Фестивал на камерния танц   • НОВО: Пети национален литературен конкурс на свободна тема „Огънят на Орфей” 2011 за деца и младежи до 25 г. 
    Краен срок: 31 май 2011 г. 
    Организатори: Фондация “ Огънят на Орфей”, Народно читалище „Христо Г. Данов”, с подкрепата на Община Пловдив.
    Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
    - до 14 години 
    - до 25 години
    Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 31.05.2011 г. на адрес:
    ПЛОВДИВ - 4002 
    П.К. № 21-I 
    Фондация “Огънят на Орфей” 
    За конкурса
    Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници. 
    Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата. 
    През 2011 се навършват 100 години от смъртта на Христо Г. Данов. В тази връзка организаторите въведоха само за петото издание на конкурса ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПАРОЛА ЗА УЧАСТИЕ - кратък текст за живота и делото на Христо Г. Данов, написан на отделен лист (максимум до една страница) и прикрепен към творбите на участника.
    Текстът - парола няма да бъде оценяван, а е само условие за участие в конкурса!
    НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА НАПИШЕТЕ:
    Паролата, трите си имена, дата на раждане, адрес, телефон и е-mail.

   • НОВО: Покана за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2011 г. 
    Краен срок: 22 юни 2011 г. 
    Референция на поканата: FP7-PEOPLE-2011-NCP
    Бюджет: 1 000 000 евро

  Представени в по-ранни броеве възможности за финансиране и обучение в хронологичен ред

   • Програма за малки грантове на Фондация Лале 
    Краен срок: текущ 
    Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта на програмата е да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, свързани с: 
    - решаване на конкретни социални проблеми; 
    - подобряване на условията на живот; 
    - улесняване на достъпа до информация и обслужване; 
    - предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения; 
    - повишаване на социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, достъп до качествено образование, възможности на пазара на труда и др.); 
    - преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи за взаимопомощ, самопомощ и солидарност между поколенията; 
    - организиране на традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или разрешаването на проблеми на местната общност; 
    - въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността.
    Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.
    Формуляр за кандидатстване
    Упътване

   • Грантове на National Geographic за млади изследователи 
    Краен срок: през цялата година 
    Отворена за лица на възраст 18-25 години.
    Грант: между 2000 щ.д. и 5.000 щ.д.
    Грантовете на National Geographic за млади изследователи предлагат възможност за лица на възраст от 18 до 25 за проучване, консервация и изследване, свързани с проекти, съобразени със съществуващите програми на National Geographic.
    1-ва стъпка: 
    - Предварително заявление онлайн форма (ако бъде одобрено, ще Ви бъде изпратен имейл с линк и парола за достъп до онлайн формуляра за кандидатстване
    - Качване на електронно копие на вашата автобиография (CV) при попълване на формуляра 
    - Подайте вашето заявление най-малко осем месеца преди началтната дата на Вашето изследване.
    Стъпка 2: 
    - Подаване на онлайн формуляр
    Субсидията:
    Финансовата подкрепа варира между 2000 щ.д. и 5 000 щ.д. 
    Грантът на Националното географско дружество не може да бъде ползван за непреки разходи, режийни и други разходи, които не са пряко свързани с проекта.

   • Национална литературна награда „Милош Зяпков” 2011 за издадена през 2010 година книга 
    Краен срок: 15 март 2011 г. 
    Община Ракитово за трети път ще проведе конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. 
    Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик.
    Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия, хумор и сатира, проза - късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.
    Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2010 година книга.
    Предложения за присъждане на наградата могат да се правят от литературни сдружения, дружества, съюзи и пр., издателски къщи, литературни вестници и списания, както и от писатели, които не членуват в съюзи. Достатъчно е предлаганите автори да са издали книга през 2010 г. и тя да е в посочените жанрове: поезия, хумор и сатира, проза - късите форми (разкази, есета). Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се получат на адрес:
    4640 гр. Ракитово
    Секретар на Общината
    За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.
    За допълнителна информация - тел. 03542 3210, budilnik_r@abv.bg

   • Международен конкурс за компютърна рисунка "Зелен свят около нас" 
    Краен срок: 15 март 2011 г. 
    Конкурсът е посветен на Световния Ден на водата 22 март.
    Целите на конкурса са децата и младите хора в училищна възраст да развият уменията си по компютърна графика; да предадат представата си за един по-добър зелен свят около нас; и да задълбочат познанията си за проблемите на околната среда и начините за нейното опазване. 
    Право на участие в конкурса имат ученици на възраст от 6 до 18 години, в три възрастови групи (І група - 6 -10 години; ІІ група - 11 -14 години; ІІІ група - 15 -18 години). 
    Рисунките следва да са:
    - Да са създадени на графичен редактор по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, както и свободно разпространяваните GIMP, Ultimate Paint, Inkscape и др.
    - Да са нарисувани с инструментите на графичните редактори.
    - Да не са копирани от Интернет.

   • Конкурс за социално предприемачество на Фондация Schwab 
    Краен срок за Европа: 15 март 2011 г. 
    Открит за: изключителни социални предприемачи от цял свят.
    Най-важните критерии, за да се стигне до финала, са:
    1. Иновации: Кандидатът е довел до социална промяна чрез трансформиране на традиционните практики. 2. Устойчивост: Кандидатът е създал социални условия и/или институции, необходими за поддържане на инициативата и посвещава цялото си време на нея.
    3. Пряко социално въздействие: Кандидатът е основал, разработил и приложил пряко предприемаческата инициатива, с участието на бедни или маргинализирани бенефициенти и заинтересовани страни.
    Кандидатства се онлайн.

   • Национален конкурс за наградите за учители по химия 2011 
    Краен срок: 15 март 2011 г. 
    Наградите се присъждат за:
    - Изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
    - Постижения при създаването на подходяща учебна среда за обученията по химия.

   • Дванадесети студентски конкурс за превод 2011 
    Краен срок: 15 март 2011 г. 
    Специалност Новогръцка филология (СУ ”Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ) и Сдружението на преводачите в България организират ДВАНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. Тази година за трети път се предвижда конкурсът да се проведе на две нива - за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстовете могат да се намерят по-долу на тази страница.
    Конкурсът е предназначен преди всичко за български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст - поезията и прозата - всеки участник участва в зависимост от своите предпочитания.

   • Конкурс: Blogging относно политиката за развитие 
    Краен срок: 15 март 2011 г. 
    Награди: победителите ще получат стипендия в подкрепа на написването им на 3 допълнителни публикации в блога.
    Инициатива за комуникация (CI) и BBC World Service Trust (WST) очаква текстове за първия си конкурс за ролята на медиите в демократичното развитие. Този конкурс се стреми да получи убедителни критики и обсъждане на отношенията между медиите, комуникациите и международната политика за развитие.
    Целта на този конкурс е да подчертае значението на медиите и комуникациите към по-всеобхватни политиката за развитие, и по-специално проблемите на управлението.

   • BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" 
    Краен срок: 16 март, 18 май, 20 юли, 21 септември, 23 ноември 2011 г. 
    Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към преприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитие в дългосрочен план. 
    Пакет документи и насоки за кандидатстване
    Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

   • Обучения за НПО 
    Краен срок: 16 март 2011 г. 
    Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право откриват процедура за набиране на участници в три вида обучения: 
    Обучение 1: Правни изисквания и практически въпроси за дейността на сдруженията и фондациите 
    Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението и възстановяват пътните разходи.
    Обучение 2: Стопанска дейност на юридически лица с нестопанска цел 
    Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението и възстановяват пътните разходи. 
    Обучение 3: Набирането на средства (Fundraising). От стратегическо планиране до индивидуално развитие 
    Организаторите осигуряват по 2 нощувки на участник, обяд и кафе в дните на обучението и възстановяват пътните разходи. 
    ВАЖНО!
    За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр трябва да изпратите на ел. поща info@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за БЦНП.

   • Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев за автори до 35 години 
    Краен срок: 17 март 2011 г. 
    Община Пловдив - Дирекция „Култура“, Дружество на писателите - Пловдив, Поетична академия „Добромир Тонев“, със съдействието на Мол „Галерия Пловдив“ и „Сиенит Холдинг“ обявяват Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев (1955-2001).
    Конкурсът е анонимен, темата е свободна. Възраст на участниците - до 35 години. 
    Всеки може да представи от едно до три стихотворения.
    Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към датата на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Препоръчително е представените творби, както и данните от малкото пликче, да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.
    За допълнителна информация и справки: отдел „Любителско творчество” 032/ 627 175; Поетична академия „Добромир Тонев“ - 0892 313 838, e-mail: nts2@abv.bg

   • Мария Кюри: Покана за проекти с цел мобилност на изследователи 
    Краен срок: 17 март 2011 г. 
    Настоящият конкурс е насочен към сдружения, които включват поне две изследователски организации от две различни държави-членки на ЕС или асоциирани страни плюс една или повече организации от страни, с които ЕС има споразумение за научно и техническо сътрудничество, или от страни, попадащи в обхвата на Европейската политика за добросъседство. По програмата се финансират партньорски проекти. В зависимост от страните, които са включени в проекта, субсидията може да покрива в различна степен пътните разходи, разходите по престоя и провеждането на изследователския обмен.
    Индикативен бюджет: 30 млн. евро
    Източник: www.dnevnik.bg/evropa

   • Конкурс за есе и видео на Световната банка 
    Краен срок: 17 март 2011 г. 
    Световната банка обяви международен конкурс за есе и видео на тема "Младежка миграция" ("Youth Migration"). В него могат да участват младежи до 25 години.
    В творбите си авторите трябва да разгледат влиянието на международната или вътрешната миграцията, както и нейните ползи и негативи. Участниците могат да опишат своите впечатления от условията за миграцията в страната, в която живеят, или в собствената им държава.
    В категорията за есе ще бъдат избрани осем финалиста. Те ще присъстват на финалния избор в Париж през май 2011 г. и ще участват в Годишната конференция на Световната банка за развитието на икономиката. Класираните на първите три места ще получат съответно по 3000, 2000 и 1000 щ.д.
    Авторът на най-доброто видео също ще бъде поканен на конференцията. Авторите на три отличени видеоматериала ще получат съответно по 2000, 1000 и 500 щ.д.
    Конкурсът е насочен към младежи на възраст между 18 и 25 години. За участие обаче не се допускат докторанти.
    Конкурсът е в две категории: за есе и за видео. Есето не трябва да надвишава 4000 думи, като може да бъде написано на английски, френски или испански език и трябва да бъде придружени от кратко резюме. 
    Видеото не трябва да е по-дълго от 2 минути.
    Всеки автор има право да участва и в двете категории.
    Източник: www.dnevnik.bg/evropa

   • Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев за автори до 35 години 
    Краен срок: 17 март 2011 г. 
    Конкурсът е анонимен, темата е свободна. Възраст на участниците - до 35 години.

   • Покана за предложения по работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ) 
    Краен срок: 20 март, 3 октомври 2011 г. 
    По ЕНПМ за 2011 г. се очакват предложения в следните области: 
    - Метрологията в подкрепа на здравето 
    - По-широко приложно поле на международната система на мерните единици (SI) 
    - Метрологията в подкрепа на новите технологии

   • Покана за съвместни проекти в областта на метрологията 
    Краен срок: 20 март 2011 г. 
    Основната цел на поканата е да се идентифицират предизвикателствата, проблемите и възможностите за потенциални изследователски проекти.
    Поканата е насочена към съвместни научноизследователски проекти, като процесът ще протече на два етапа. От безвъзмездните средства ще могат да се възползват изследователи.
    За 2011 г. се очакват предложения в следните области:
    - метрологията в подкрепа на здравето
    - по-широко приложно поле на международната система на мерните единици (SI)
    - метрологията в подкрепа на новите технологии.
    Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

   • V национален конкурс за млади изпълнители „Дико Илиев” - Враца, 11 - 13 април 2011 год. 
    Краен срок: 20 март 2011 г. 
    Конкурсът се провежда под патронажа на Кмета на Община Враца. Предоставя възможност на учениците от средните училища и студентите от висшите учебни заведения за творческа изява и популяризиране на националното музикално и танцово изкуство, в памет на големия български музикант и композитор Дико Илиев. 
    В конкурса могат да участват ученици и младежи от 19 до 25 години от страната и чужбинар в три възрастови категории.
    Статут и заявка

   • Феър плей: Music Video младежки конкурс “Младежки гласове против корупцията” 
    Краен срок: 20 март 2011 г. 
    Глобален конкурс за авторски песни от млади групи (18-35 години) по темата за борбата с корупцията.
    Изпратете вашите музикални клипове за борба с корупцията!
    Наградата за победителите е пътуване до Кения, участие във 2 Глобален форум срещу корупцията и изпълнение в Найроби.
    Групата, която получи най-много онлайн гласове, ще получи сесия в звукозанисно студио на стойност 2000 щ.д.
    "Феър плей" е програма за повишаване на осведомеността и усилията и изграждане на мрежа, която да свърже социално-ангажирани творци и граждани по цял свят, инициирана от JMI, Института на Световната банка и Глобалната младежка антикорупционна мрежа.

   • Покана за представяне на предложения и изразяване на интерес по програма „ЕСПОН 2013“ 
    Краен срок: 21 март 2011 г. 
    В рамките на програма „ЕСПОН 2013“ вече започна набирането на кандидатури по покана за представяне на предложения и изразяване на интерес:
    1. Покана за представяне на предложения за проекти в областта на приложните изследвания:
    - Европейски региони: потенциален принос към стратегията „Европа 2020“ (бюджет: 400 000,00 евро)
    - Териториални сценарии и визии за Европа (бюджет: 1 200 000,00 евро)
    - Териториален потенциал за по-екологична икономика (бюджет: 750 000,00 евро)
    - Териториално управление - най-добри практики за нови перспективи (бюджет: 750 000,00 евро)
    2. Покана за изразяване на интерес от заинтересованите страни за целеви анализи (бюджет: 1 795 000,00 евро за финансиране на 5 проекта, предвидени в покана за представяне на предложения, която ще бъде обявена по-късно).
    3. Покана за представяне на предложения в рамките на научната платформа ESPON:
    - Система на ЕС за наблюдение на територията и за докладване (бюджет: 598 000,00 евро).

   • Покана за проекти към Европейския фонд за връщане 
    Краен срок: 21 март 2011 г. 
    Целта на тази покана е да подпомогне доброволното връщане на лица, които не отговарят на законовите основания за престой в България. Финансирането трябва да осигури помощ и условия на доброволно завърналите се граждани в страните на произход. 
    Поканата е насочена към неправителствени организации с нестопанска цел, международни организации и държавни организации. 
    Организацията трябва да бъде регистрирана на територията на държава-членка на Европейския съюз (с изключение на Дания), освен в случай на международни правителствени организации. 
    Кандидатът трябва да има предмет на дейност развитие и изпълнение на миграционни политики. 
    Ще бъдат финансирани предложения, предлагащи връщане на граждани на трети страни, които нямат или са изгубили право на пребиваване в България, желаещи доброволно да се завърнат в страната по произход . 
    Бюджет: 96 900.00 евро 
    Минимална стойност на проектите: 30 000 евро. 
    Максимална стойност на проектите: 99 900 евро.

   • ECF предлага финансиране на проекти за борба с климатични промени и намаляване на парниковите емисии 
    Краен срок: 21 март 2011 г. 
    Европейската климатична фондация организира конкурс за младежки проекти за работа в мрежа и провеждане на кампании в областта на климатичните промени, които ще спомогнат за бързо намаляване с 30% на емисиите от парникови газове.
    Проектите трябва да включват стратегия за мобилизирането на младежи из цяла Европа чрез общностна работа и онлайн активизъм.
    Фондацията предлага до 50 000 евро на проект.
    INVITATION FOR PROPOSALS

   • Европейският колеж организира национален конкурс за написване на есе 
    Краен срок: 22 март 2011 г. 
    Национален конкурс за написване на есе на тема: „Facebook - да бъдеш или да споделяш”, организира Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив. Инициативата е по повод 10-годишнината от създаването на висшето училище, съобщиха от академичното ръководство. Планираме събития през цялата 2011 година, като кулминацията на тържествата ще е през октомври, добавиха оттам. 
    Конкурсът за написване на есе е ориентиран към млади хора от цялата страна на възраст от 18 до 23 години. Обемът на писмените работи не трябва да надвишава 3 стандартни печатни страници. Срокът за предаването им е 22 март - лично или на адреса на висшето училище - Пловдив, ул. „Задруга” №18, Европейски колеж по икономика и управление. Творбите трябва да са в непрозрачен плик и на него да е отбелязано: За „Национален конкурс за есе”.
    Трите големи награди за победителите в националния конкурс за написване на есе са: таблет, лаптоп и цифров фотоапарат. Ако сред тях са кандидат-студенти, те получават право да се запишат в една от петте акредитирани специалности на Колежа по избор, без да заплащат семестриални такси за първата учебна година.
    Целта е да се стимулира креативността на младите хора, като се очертаят плюсовете и минусите на социалните мрежи и как Facebook навлиза в личния ни и обществен живот.

   • Каталог: 2010
    2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
    2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
    2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
    2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
    2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
    2010 -> 7 клас отговори на теста
    2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
    2010 -> Код на училище Име на училище


    Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница