За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница5/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “В ПОЛИТЕ НА ВИТОША” 
Краен срок: 10 април 2011 г. (важи датата на пощенското клеймо) 
През 2011 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе петото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”. 
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. 
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/. 
Краен срок за изпращане на творбите - 10 април 2011 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София 1000, пл. ”Славейков”, № 4, Столична община - Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
За допълнителна информация: 
Дирекция „Култура” на Столична община-тел.: 02/ 987 06 39

 • Конкурс на ООН и Байер “Рисувай за планетата” 
  Краен срок: 10 април 2011 г. 
  2011 година е обявена за Международна година на горите. Поради това мотото на тазгодишния конкурс за детски рисунки организиран от Обединените нации и Байер е „Животът в горите”. Всички деца на България са поканени да нарисуват своите идеи затова как можем да се противопоставим на загиването на естествената среда. 
  В конкурса могат да участват всички деца на възраст между 6- и 14-годишна възраст.
  Можете да изпратите своите рисунки на адрес: Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, за: 
  Международен конкурс за детска рисунка „Рисувай за планетата”.
  Картините могат да бъдат на хартия, формат A4 или A3. На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат изписани двете имена, възраст, адрес, телефонен номер и/или електронен адрес на участника или на негов родител/преподавател.
  Няма ограничения в материалите, които могат да бъдат използвани. 
  Рисунките не трябва да са участвали в други конкурси.

 • КОНКУРС ЗА ЛОГО И СЦЕНАРИЙ 
  Краен срок: 10 април 2011 г. 
  Областен съвет на Български Червен Кръст Шумен организира конкурс за изработка на лого и сценарий на късометражен любителски филм на тема „Български Червен Кръст Шумен е част от моя живот и аз обичам тази организация!”.
  Логото трябва да отразява идеите и дейностите на доброволческото червенокръстко движение в Шуменска област и обозначава символите на местната червенокръстка организация. 
  Сценарият на късометражния любителски филм следва да пресъздава моменти от доброволческото битие и социално-ориентирани мероприятия на БЧК Шумен.
  Проектите, с упоменати координати на автори, могат да бъдат изпращани в електронен формат на e-mail:shumen@redcross.bg до 10 април 2011 година.

 • Конкурс за творческо писане на Google Adwords 
  Краен срок: 11 април 2011 г. 
  Конкурсът е отворен за всички над 18 години, от от цял свят.

 • Покана за представяне на предложения - EACEA/26/10 - Медия 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби 
  Краен срок: 11 април 2011 г. 
  Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:
  Разработка на концепция (до етап на първото годно за експлоатация приложение) за цифрово интерактивно съдържание като допълнение към аудиовизуален проект (драма, творчески документален филм или анимационен филм), специално разработена за поне една от следните платформи:
  - интернет,
  - персонален компютър,
  - конзола,
  - джобен компютър,
  - интерактивна телевизия.
  Цифровото съдържание трябва да демонстрира:
  - значителна степен на интерактивност с разказвателен елемент,
  - оригиналност, творчество и иновативност спрямо съществуващи творби,
  - потенциал за търговска експлоатация в европейски мащаб.
  Само следните видове аудиовизуални проекти, предназначени за търговско разпространение могат да се допълват от представената интерактивна творба:
  - драма с продължителност от най-малко 50 минути (пълното времетраене на сериала в случай на сериен филм),
  - творчески документален филм с продължителност от най-малко 25 минути (времетраенето на един епизод в случай на сериен филм),
  - анимационен филм с продължителност от най-малко 24 минути (пълното времетраене на сериала, ако става въпрос за сериен филм).
  Общият наличен бюджет възлиза на 2 млн. ЕВРО. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.
  Максималната финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 евро и 150 000 евро.
  Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % - за проекти, представляващи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).

 • Покана за представяне на предложения - EACEA/25/10 - Медия 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - Подкрепа за развитието на продуцентски проекти - Игрално, документално и анимационно кино - Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап 
  Краен срок: 11 април 2011 г. 
  Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или серии) са допустими:
  - проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 50 минути,
  - документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),
  - проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по- малко от 24 минути.
  Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е между 10 000 евро и 60 000 евро, освен за пълнометражни анимационни филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 евро.
  Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).
  Максималната финансова помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап, е между 70 000 евро и 190 000 евро. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.

 • Фотоконкурс "БАЛКАНИТЕ - С РИТЪМА НА ПРИРОДАТА” - ЗЕЛЕНИ ДНИ 2011 
  Краен срок: 11 април 2011 г. 
  Снимките не трябва да са по-стари от 3 г. и да не са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
  Цел на конкурса: С методите на художествената фотография да се покажат ценността, уникалността, разнообразието на природата в България и на Балканите, хармонията между нея и човека и да се създаде повишена обществена чувствителност към нейното опазване.
  Във фотоконкурса участват фотографии на професионалисти, любители, студенти, ученици, всички за които природата на Балканите като цяло е ценна.

 • Покана за проекти в областта на транспорта 
  Краен срок: 12 април 2011 г. 
  Обявена е покана за съвместни проекти за устойчив наземен транспорт по специфична програма "Сътрудничество" на Седма рамкова програма за научни изследвания. Проектите трябва да осигурят устойчива градска мобилност и да са насочени към изследователски и академични институции, както и представители на индустрията. 
  Цел: Целта на съвместните проекти е да насърчат научните изследвания, които да доведат до иновативни стратегии за екологичен градски транспорт. Проектите целят да засилят научното сътрудничество и споделянето на изследователски практики, което да подобри европейската конкурентоспособност.
  Допустими кандидати: Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или в някоя от асоциираните към ЕС държави.
  Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 3 независими организации.
  Допустими дейности:
  - Съвместни проекти
  - Дейности по координация и подкрепа.
  Примерни допустими дейности:
  - Дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите
  - Тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти
  - Дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и осъществяване на връзка с Европейската комисия.
  Индикативен бюджет: 18 млн. евро.
  Източник: www.dnevnik.bg/evropa

 • Конкурс за най-добър проект, реализиран с евросредства от 2007 г. досега 
  Краен срок: 15 април 2011 г. 
  Предлагайте свои и проекти на други, които са променили нещо във всекидневието около вас. 
  Можете да изпращате идеите си до 15 април 2011 г. на e-mail: 
  eufunds-public@government.bg. 
  Всички предложения се публикуват в рубриката "Добри практики" на портала www.eufunds.bg , а вестник "24 часа" ще представи някои от най-интересните идеи. 
  Най-добрият проект ще получи награда от „24 часа" за Деня на Европа - 9 май 2011 г.!

 • Проект "1000 стипендии" 2011/2012 
  Срокове: 15 април 2011 г. 
  Проект "1000 стипендии" на Фондация “Комунитас” е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.
  Обхватът на "1000 стипендии" за учебната 2011-2012 година е редовни ученици от шести до единадесети клас (през настоящата 2010/2011 учебна година) в България. Планираме да отпуснем до 1000 стипендии. До 900 стипендии ще бъдат определени за специални умения, задълбочени знания и отлично представяне в конкурса - основна стипендия (ОС) и до 100 стипендии за изключителни умения - изключителна стипендия (СИУ).
  Стипендиите по проекта са с продължителност десет месеца (два учебни срока). В конкурса "1000 стипендии" 2011/2012 могат да участват ученици, които през учебната 2010-2011 г. са в VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х или XI клас в основните и средни училища в България, а през следващата година ще продължат образованието си в по-горен клас.

 • Програма за млади учители на „Заедно в час” 
  Краен срок: 15 април 2011 г. 
  „Заедно в час” предлага възможност за лично и професионално развитие на интелигентни и високообразовани млади хора в името на улесняване на достъпа до качествено образование за всяко дете. Затова търсим тези от вас, които са готови за подобно предизвикателство и ще постигнат най-много за себе си и учениците си от участие в програмата.
  Да бъдеш учител на „Заедно в час” е възможност да помогнеш на ученици в неравностойно положение да развият максимално своя потенциал, да постигнат житейски успехи и положителна промяна в личностното си развитие. В дългосрочен план участието ти в програмата ще допринесе за подобряване на образователната система чрез привличане на повече мотивирани учители и чрез възприемане на съвременни методи за обучение.
  Учителите на „Заедно в час” са „напред с материала” в сравнение със своите връстници, дори с тези, които от няколко години работят. Нашите учители имат уникалната възможност да работят в среда, която им осигурява самостоятелност и изключителна подкрепа за развиване на качествата им като ефективни и успешни професионалисти и лидери.
  Двете години работа със „Заедно в час” ти дават възможност да ускориш развитието си, докато обмисляш най-подходящата сфера за твоята дългосрочна професионална реализация. Специалистите и партньорите на „Заедно в час” са на твое разположение, за да ти помогнат с опознаването на различни професионални сфери, с осъществяването на контакт с техни представители и с развиването на необходимите умения за успешно начало в избраната от теб професия.
  Всички успешни кандидати трябва да отговарят на следните условия: 
  - Висше образование с основна или допълнителна специалност, която съответства на предмет, преподаван в училище от 5-ти до 12-ти клас.
  - Дипломата за висше образование трябва да е придобита преди момента, в който кандидатите започват работа като учители (преди 15 септември 2011 г.)
  - владеене на български език;
  - разрешение за работа в България, ако не сте български гражданин;
  - готовност да промените местоживеенето си за период от две години, в случай че работите в училище, което е в различен град от този, в който живеете. В този случай ще ви бъде осигурена квартира.
  За да кандидатстваш за учител на „Заедно в час” за септември 2011 г., трябва да преминеш през следните стъпки:
  1. Електронна кандидатура
  Кандидатите попълват електронна форма за кандидатстване. В нея отговарят на въпроси за академичната си подготовка, досегашния си академичен и професионален опит и мотивацията си за участие в „Заедно в час”.
  „Заедно в час” има три крайни срока за подаване на кандидатури, 15 януари, 15 април и трета дата, която ще бъде обявена допълнително. След всяка дата се подбират успешните кандидати сред подалите документи. Това означава, че колкото по-рано подадеш кандидатурата си, толкова по-големи възможности имаш отворените позиции все още да не са запълнени и да получиш оферта.
  2. Кратко телефонно интервю
  След преглеждане на кандидатурата се провежда кратко интервю по телефона, в което се дискутира интересът на кандидата към програмата, както и възникнали въпроси както от страна на „Заедно в час”, така и от страна на кандидатите 
  3. Център за оценяване
  Успешно представилите се кандидати ще бъдат поканени да участват в Центъра за оценяване. В рамките на половин ден кандидатите ще имат лично интервю, в което ще се обсъждат подробности от предишния им опит и мотивацията за участие, възможност да представят примерен урок, да участват в групова задача. Преди участието си там те получават подробна информация за включените в него дейности. Това е възможност за тях да покажат на практика своите лидерски умения и да усетят тръпката на работата в класната стая.

 • Втори национален конкурс за компютърна рисунка и колаж “Творчество без граници” 
  Краен срок: 15 април 2011 г. 
  Организатори: Образцово Народно Читалище „Заря-1858”, Компютърна школа „Вале” - Хасково.
  Целта на конкурса е децата и младите хора: да открият магията на дигиталната графика и живопис; да нарисуват света през своите очи; да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания; да ни накарат да усетим силата на детското въображение.
  Изисквания към рисунките:
  1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
  2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
  3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори
  Изисквания към колажите:
  1.Да са изработени с програма по избор;
  2.Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
  Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 27години, в четири възрастови групи: І група - 7-10 години; ІІ група - 11-14 години; ІІІ група - 15-18 години; ІV група - 19-27 години.
  За допълнителна информация: 0887249643
  kshvale@yahoo.com

 • Трети национален литературен конкурс "Георги Давидов" 
  Краен срок: 15 април 2011 г. 
  Националният литературен конкурс "Георги Давидов" се обявява от община Шабла и Съюза на българските писатели. 
  Цел: Стимулиране творческите изяви на младите поетични дарования, пишещи на морска тематика, за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
  В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 30 години, пишещи на морска тематика, за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
  Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
  Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция не по-късно от 15.04.2011година на адрес:
  гр. Шабла - 9680
  ул. "Равно поле" № 35
  Общинска администрация
  за Националния литературен конкурс "Георги Давидов"
  e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org

 • 14. Национална среща-наддумване „Благолаж” Габрово, 22 май 2011 г. 
  Краен срок: 15 април 2011 г. 
  Националната среща-наддумване „Благолаж” е най-необикновеното състезание у нас за разказвачи на хумор и е част от програмата на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата и Фестивала на хумора в Габрово.
  Очакваме да чуем:
  - приказки, вицове и весели случки на тема СМЕХЪТ Е ЗДРАВЕ (болни-здрави-медицина-медици-медицински персонал, здравна реформа и др.);
  - приказки (за Хитър Петър - Настрадин Ходжа и техните побратими); 
  - весели случки с известни личности (наши съвременници или исторически лица; политически вицове и анекдоти, пословици и поговорки);
  - нови габровски вицове.

 • Конкурс „България - история и духовност” 
  Краен срок: 18 април 2011 г. 
  Конкурс „България - история и духовност обявява регионалната библиотека по повод 1330 годишнината на българската държава и 1125 годишнината от началото на разпространението на славянската писменост в България. Конкурсът ще се проведе в два раздела: Литературна творба (стихотворение, разказ, есе) и Рисунка. 
  Разкажете с думи и багри за велики събития или личности, за неповторими паметници, крепости, манастири и др. Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от информация за трите имена на участника, адрес, възраст, училище, телефон за връзка. Участниците в конкурса да изпратят творбите си на e-mail: info@liblovech.org или на адреса на библиотеката.
  Творбите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди.

 • Награда "Душко Йованович" за разследваща журналистика 
  Краен срок: 19 април 2011 г. 
  Наградата е международна и се присъжда на всеки четири години. Голямата награда за разследваща журналистика е в размер 20 000 евро. 
  Конкурсът е насочен към медии, научни институции, журналистически организации, неправителствени организации, професионални журналисти и студенти от цял свят.
  Участието може да бъде само с един материал или със серия материали, но върху една и съща тема. Материалите трябва да бъдат на английски език.
  За участие в конкурса физическите лица заплащат такса от 50 евро, а юридическите лица - 120 евро. Студентите участват безплатно.
  Източник: www.dnevnik.bg/evropa

 • Грантове на Фонда за застрашени езици 
  Краен срок: 20 април 2011 г. 
  Фондът за застрашени езици предоставя безвъзмездни средства за подкрепа и работа на терен. Ще бъдат подкрепени проекти, които служат както на местната общност, така и на областта на лингвистиката. 
  Предложенията могат да идват от цял свят. Език в центъра на внимание на поректа, следва да е застрашен от изчезване в рамките на едно или две поколения. 
  Подкрепата ще бъде в размер средно около 2000 щ.д. и не повече от 4000 щ.д.
  Могат да кандидатстват изследователи и езикови активисти от всички страни.
  Заявленията се подават по електронен път.

 • Награда "Гауденц Б. Руф" за ново българско изкуство 
  Краен срок: 20 април 2011 г. 
  През 2011 конкурсът за наградата "Гауденц Б. Руф" ще се проведе за пети път. Той има за цел да подкрепя и популяризира художествените търсения във визуалното изкуство на България и да изведе във фокус творчеството на младото поколение. 
  Наградата се присъжда в две категории - за млади творци на стойност 2500 евро и за утвърдени творци на стойност 4500 евро.

 • Пети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов" за непубликувани творби 
  Краен срок: 20 април 2011 г. 
  Община Кюстендил, читалище "Братство" и информационен център Европа директно Кюстендил обявиха пети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов" за непубликувани творби.
  В конкурса могат да участват автори от цялата страна.
  Творбите (до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра) трябва да бъдат изпратени най-късно до 20 април 2011 г. на следния адрес:
  2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
  Читалище „Братство” (за литературния конкурс)
  или на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org
  като прикачен файл с разширение .doc или .rft
  Участниците следва да посочат трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или имейл.

 • Млад икономист 2011 „Застрахователната защита и социалната сигурност в условията на пазарната икономика” 
  Краен срок: 20 април 2011 г. 
  Съюзът на икономистите в България, съвместно със ЗАД „Булстрад Виена иншуърънс груп”, организира седмия конкурс „Млад икономист-2011”.
  Темата на тазгодишното издание е „Застрахователната защита и социалната сигурност в условията на пазарната икономика”.
  В конкурса могат да участват индивидуално или в колектив икономисти до 35-годишна възраст, които се занимават с дейности в областта на науката, образованието, практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти по икономически специалности.
  Разработките трябва да са не по-дълги от 10 стандартни страници, Times New Roman, шрифт 14. Те трябва да бъдат изпратени на адрес: София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2011г.” 
  Докладите ще бъдат оценявани от двама рецензенти, всеки от които ще даде своята оценка на работата по пет критерия: съдържателност, научен подход, оригиналност, стил/изложение, практическа приложимост.
  Класираните на първо, второ и трето място ще получат почетни грамоти и парични награди в размер на съответно 700 лв., 450 лв. и 250 лв.
  Наградите ще бъдат раздадени на специална церемония по случай деня на икономиста 11 юни.

 • Пети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов" за непубликувани творби 
  Краен срок: 20 април 2011 г. 
  Община Кюстендил, читалище "Братство" и информационен център „Европа директно” - Кюстендил обявяват пети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов".
  Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов - поет, свързал трайно съдбата си с града.
  В конкурса могат да участват автори от цялата страна.
  Творбите (до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра) трябва да бъдат изпратени най-късно до 20 април 2011 г. на следния адрес:
  2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
  Читалище „Братство” (за литературния конкурс)
  или на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org
  като прикачен файл с разширение .doc или .rft
  Участниците следва да посочат трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или имейл.

 • Участвайте в конкурс за есе/статия на тема "ГРАЖДАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ" 
  Краен срок: 22 април 2011 г. 
  Европейски информационен център обявява конкурс за есе/статия на тема "ГРАЖДАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ". Конкурсът е в рамките на проект „Граждани за обединена Европа” и цели повишаване на знанието за процеса на европейска интеграция, основан на мултикултурния диалог и активното включване на гражданите в процеса на вземане на решения и в политическия живот. 
  Всеки гражданин, навършил 18 години, може да вземе участие в конкурса със собствено есе/статия. Текстът трябва да бъде на български език. Размерът на статията/есето и темата трябва да отговарят на посочените по-долу изисквания. 
  Всеки участник може да участва с неограничен брой материали. Всяка статия/есе трябва да бъдат изпратени поотделно.
  Статията/есето трябва да бъдат написани на български език и да не бъдат по-големи от стандартна А4-страница, при спазване на Word format, Times New Roman, размер 12, single line spacing. Статиите/есетата трябва да не са били публикувани до този момент и авторите носят отговорност за автентичността им.
  Основните цели на програма „Европа за гражданите” са в основата на тематичния обхват на конкурса, а именно:
  - Насърчаване на диалога между европейските граждани и институциите на ЕС;
  - Развиване на европейска идентичност, основана на общата ни история, култура и ценности;
  - Създаване на механизми за участие на гражданите в процеса на европейска интеграция и формулиране на мнения към вземащите решения на европейско ниво;
  - Популяризиране на европейските ценности - толерантност, взаимно разбирателство, солидарност;
  - Предоставяне на възможност на гражданите да участват в конструирането на взаимосвързана Европа на демократичното развитие и културно разнообразие, както и развитие на идеята за европейско гражданство.
  Работите се изпращат само по поща на адрес: 5000-Велико Търново, п.к. 345, Европейски център.
  Два плика трябва да бъдат изпратени:
  Първият плик, в който се поставя статията/есето, името на статията/есето и в него се написва само ПСЕВДОНИМА на участника. Никаква лична информация не трябва да има в плика. На плика се пише „Материал за конкурс”.
  Вторият плик , в който се поставя името на автора, адрес и телефони за контакт, името на статията/есето и псевдонима. На плика се пише „Участник конкурс”.
  Двата плика, поставени в един голям, се изпращат на адреса на Европейски център.
  6. Жури ще оцени работите и на 9 май 2011година победителите ще бъдат обявени в рамките на Деня на Европа. Авторите на трите най-добри работи ще посетят Брюксел в края на месец юни 2011 и ще имат среща в европейските институции заедно с победителите от останалите страни-участници в проекта. 
  За въпроси: 062/60 50 60 или office@europeinfocentre.bg
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница