За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница8/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Национален конкурс за пътеписи на тема „Неизвестната България” 
Краен срок: 5 септември 2011 г. 
Фондация „Д-р Щерев”, София, Арт клуб „Херос”, Стара Загора и НЧ „Даскал Петър Иванов”, гр. Стара Загора обявяват Национален конкурс за пътеписи на тема „Неизвестната България”.
Право на участие имат всички, навършили 18-годишна възраст. Няма ограничения за горната възрастова граница и за броя на изпратените творби.
Пътеписът, разказът или преживяната история, придружени от минимум 5 и максимум 10 снимки, трябва да са авторски. В творбата освен личните впечатления и преживявания на автора трябва да е включена информация за това къде се намира описаното място, да бъдат описани природни или културно-исторически забележителности, местни легенди, интересни личности, традиции, вярвания и обичаи. 
Текстът да не надвишава обем 30 000 знака за произведение и да бъде написан на шрифт Times New Roman, големина 12. Конкурсните творби се изпращат до 5 септември 2011 г. като прикачен файл на имейл konkurssz@abv.bg като документ (doc файл) - написан на Microsoft Word с прикачени в него от 5 до 10 снимки. Снимките да бъдат в JPEG формат и не по-големи от 600 МБ (за снимка). 
Не се приемат творби на хартиен носител.
Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти.

 • Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция 
  Краен срок: 6 септември 2011 г. 
  Финансирането цели да подпомогне професионалната интеграция на изследователите, като им предостави за определен период от време работна позиция в страна, различна от тази, в която са работили през последните години.
  Допустими кандидати:
  Към датата на подаване на предложения кандидатите трябва да са придобили докторска степен и да имат поне 4 години опит в изследователска дейност.
  Необходимо е участниците да кандидатстват по линия на организацията, в която ще се проведе проектът. Тази организация следва да се намира в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в асоциирана към ЕС държава. Към датата на подаване на молбата кандидатите не трябва да са били повече от 12 месеца за последните 3 години в страната, в която ще се осъществи проектът.
  Допустими дейности:
  Дейността предоставя финансова подкрепа за съвместни проекти между изследователя и приемащата организация за период от 24 до 48 месеца. Изследователят ще може сам да избере научната сфера, в която да работи. 
  Субсидията покрива разходите по научното изследване, включително заплата, пътни разходи и други.
  Източник: www.dnevnik.bg/evropa

 • Награди за студенти по медицина от ромски произход 
  Краен срок: 15 септември 2011 г. 
  Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" учредява награда за студенти по медицина от ромски произход. Наградата, която носи името на проф. д-р Ивайло Търнев, ще се присъжда на студенти от ромски произход, постигнали най-висок успех по една от следните специалности: медицина, стоматология и фармация. 
  Носителите на Наградите получават специална грамота и парична сума в размер на 1000 (хиляда) лв. 
  Кандидатите трябва да изпратят заверена справка за успеха си за цялата учебна 2010/2011 година в офиса на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата". 
  Повече информация може да получите на e-mail itournev@emhpf.org или на телефон 0899 844 317 - Ивайло Търнев.

 • Втори национален конкурс за книги за деца за български поети и писатели, издали книги през 2010 и 2011 г. 
  Краен срок: 15 септември 2011 г. 
  Община Гоце Делчев, Читалище „ Просвета” и Литературен клуб „ Акад. Людмил Стоянов” организират конкурс под надслов : „Да върнем книгите в ръцете на децата”, за:
  1. Детски книги издадени през 2010 и 2011 г.
  Авторите следва да изпратят по 3 екземпляра от книгите до посоченият краен срок на адрес:
  Гр. Гоце Делчев - 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1. Читалище „ Просвета”- Надежда Халилова- за конкурса. В конкурса могат да участват творци от цялата страна.
  Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалище „Просвета”.
  Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, телефон или E-mail за връзка.
  За допълнителна информация: 
  Организатор - Иван Мишев - e-mail: igmishev@abv.bg 
  Авторите на отличените творби ще бъдат наградени с парични и предметни награди и диплом от Община Гоце Делчев. Същите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври, в дните - празници на гр. Гоце Делчев. Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2011 г.

 • Втори национален конкурс за книги за деца, Гоце Делчев 2011 за български поети и писатели, издали книги през 2010 и 2011 г. 
  Краен срок: 15 септември 2011 г. 
  Община Гоце Делчев, Читалище „Просвета” и Литературен клуб „Акад. Людмил Стоянов” организират Втори национален конкурс за книги за деца, Гоце Делчев 2011 под наслов: „Да върнем книгите в ръцете на децата”.
  Авторите следва да изпратят по 3 екземпляра от книгите си до посочения краен срок на адрес:
  гр. Гоце Делчев - 2900, бул. ”Гоце Делчев” № 1
  Читалище „Просвета” - Надежда Халилова - за конкурса.
  В конкурса могат да участват творци от цялата страна.
  Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, телефон или имейл за връзка.

 • Конкурс за медийни проекти "Повече плурализъм по време на криза" 
  Краен срок: 15 септември 2011 г. 
  През 2011 година Институт "Отворено общество" - София ще финансира на конкурсен принцип проектни предложения, които да допринасят за повече плурализъм на мненията в медиите по време на криза. 
  Финансовата подкрепа се предоставя от Извънреден фонд към фондации "Отворено общество". 
  Проектните предложения трябва да предвиждат разработването на публикации и предавания, които представляват разследваща журналистика; да отразяват или предлагат реформаторски политики от голямо обществено значение (напр. в здравната, социалната, образователната и икономическата област, културните политики, интеграцията на малцинствата и др.); да съдържат наблюдение и анализ на въздействието от прилагането на анти-кризисни мерки и политики върху различните социални групи с фокус върху най-уязвимите сред тях; да стимулират обществения дебат по критични проблеми за българското общество и техните възможни решения със специален акцент върху представянето на непредставени (малцинствени) гледни точки.

 • Национална литературна награда за белетристика и публицистика "Николай Хайтов" за автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 - септември 2011 
  Краен срок: 30 септември 2011 г. 
  Литературната награда "Николай Хайтов" е учредена от Съюза на българските писатели, Народно читалище "Николай Хайтов", вестник "Земя" и Фондация "Николай Хайтов".
  В конкурса могат да участват автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 - септември 2011 година, по три екземпляра от заглавие.
  Краен срок за кандидатстване: месец септември 2011 г. на адрес: София 1113, ул. "Юрий Гагарин" №7, Народно читалище "Николай Хайтов" - за конкурса.
  Телефон за информация: 470 21 16; 0886 120 002.

 • Национална литературна награда за белетристика и публицистика "Николай Хайтов" за автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 - септември 2011 
  Краен срок: септември 2011 г. 
  Литературната награда "Николай Хайтов" е учредена от Съюза на българските писатели, Народно читалище "Николай Хайтов", вестник "Земя" и Фондация "Николай Хайтов".
  В конкурса могат да участват автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 - септември 2011 година, по три екземпляра от заглавие.
  Краен срок за кандидатстване: месец септември 2011 г. на адрес: София 1113, ул. "Юрий Гагарин" №7, Народно читалище "Николай Хайтов" - за конкурса.
  Телефон за информация: 470 21 16; 0886 120 002.

 • Литературни конкурси в чест на 20-годишнината на “Кураж” 
  Краен срок: 1 октомври 2011 г. 
  В чест на 20-годишнината на изданието на СИБ в. “Кураж” - сега вече списание “Кураж” - е обявен вторият конкурс за Национална литературна награда “КУРАЖ” с мото стиховете на Дамян Дамянов „От мъката аз песни ще направя,// от сълзите - на римите смеха!”
  В конкурса могат да участват съвременни автори с поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси.
  Наградата е 1000 лева.
  Провежда се и конкурс за СПЕЦИАЛНА НАГРАДА “КУРАЖ” за млад автор - до 35 години. Условието е същото - поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси. 
  Наградата е 600 лв.
  Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят три екземпляра от сборника си най-късно до 1 октомври 2011 година на адреса на редакцията:
  София 1000, ул. “Христо Белчев” 8,
  Съюз на инвалидите в България - За Национална литературна награда “Кураж”

 • Конкурс за Доброволческа инициатива 2011 
  Краен срок: 31 октомври 2011 г. 
  Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 г., - Европейската година на доброволчеството. В конкурса са поканени да участват всички, които през н астоящата година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
  Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица и ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.
  Формуляр за представяне
  Номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net 
  или по обикновена поща на адреса на Фондация Лале: ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.
  Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 г.

 • IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година) 
  Краен срок: ежегодно до 15 януари 
  Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които

  - работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
  - са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;
  - демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.

  www.theihs.org/subcategory.php/15.html   • Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за изследователи 
    Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно 
    Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

   • Конкурс за стипендии за изследователи 
    Краен срок: 1 октомври/1 март 
    Германската фондация "Даймлер-Бенц Щифтунг" обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

   • Петмесечен стаж в Комитета на регионите 
    Краен срок: 16 февруари и на 16 септември 
    Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера. 
    Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

   • Assembly of European Regions - стажове за студенти 
    Краен срок: текущ 
    Стажовете са от 3 до 6 месеца.
    Няма определен формуляр.
    При интерес изпратете писмо и CV на адрес:
    Estelle Delangle
    Assembly of European Regions
    6, Rue Oberlin
    F-67000 Strasbourg
    Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38
    Fax : +33-(0)3-69.20.13.18
    e.delangle@a-e-r.org

   • Стаж в Световна банка 
    Краен срок: ежегодно - 31 януари и 31 октомври 
    Кандидатства се онлайн.

   • Европейски център за права на ромите - Будапеща: стаж 
    Краен срок: текущ 
    Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

   • UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 
    Краен срок: 31 октомври всяка година 
    Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.

   • Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад фермер" 
    Краен срок: 10 декември 
    Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник "Фермер-новият" организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад фермер". Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.
    Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.
    За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

   • Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад изобретател" 
    Краен срок: 10 декември 
    Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад изобретател". Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.
    Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

   • Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за "Млад мениджър" 
    Краен срок: 15 декември 
    Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание "Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за "Млад мениджър". Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си. 
    Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.
    За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

   • Глобален фонд за децата 
    Краен срок: текущ 
    Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:
    - са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);
    - служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);
    - ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
    - признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
    - техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
    - имат отлично ръководство и визия;
    - със солидни системи за управление - електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
    - реализирали са ефективни програми.
    Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.
    Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:
    letter of inquiry
    Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

   • Mama Cash 
    Краен срок: текущ 
    Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 - 20 000 евро.
    request sheet
    request sheet

   • Стаж при европейския омбудсман 
    Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно 
    Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както идекларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.
    Източник: Дневник.bg

   • Европейската агенция за основните права набира стажанти 
    Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно 
    Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

   • Black Sea Trust for Regional Cooperation 
    Черноморски тръст за регионално сътрудничество 

    Краен срок: текущ 
    Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия. 
    Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
    - гражданско участие;
    - трансгранично сътрудничество;
    - сътрудничество изток - изток.
    Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.
    Изпращайте попълнения формуляр на е-поща BlackSeaTrust@gmfus.org
    като в "относно" посочите: думата PROPOSAL, името на вашата организация и страната, в която тя е разположена.
    Решения за финансиране се вземат в рамките на 10 седмици от получаване на предложението.
    Формуляр за кандидатстване
    Бюджет

   • Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения 
    Краен срок: 31 януари ежегодно 
    Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.
    Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ. 
    Изисквания за участие в конкурса:
    - да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище 
    - да имате отличен успех 
    - да участвате активно в живота на училището и на общността 
    - да можете да докажете финансови затруднения 
    Документи за участие в конкурса: 
    - Попълнената апликационна форма 
    - Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията). 
    - Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището. 
    - Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището. 
    - Две препоръки. 

   • Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за изследователи 
    Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно 
    Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

   • Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи 
    Краен срок: 1 август ежегодно 
    Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.
    Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

  Този e-Седмичник се финансира от ФРМС и Фондация „Америка за България”.

  Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница