За минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град към дата 04. 07. 2013страница2/4
Дата22.07.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

82

2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин

0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ

32.270

34.134

младежи

83

2223431 ПГ по ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

4314 Сист.програм.-АЕ

28.707

34.116

без квоти

84

2224433 НТБГ

4334 Застрах. и осиг. дело-НЕ

31.170

34.060

младежи

85

2204018 18 СОУ Уилям Гладстон

0182 ЧЕ-НЕ;АЕ

31.500

34.060

без квоти

86

2224433 НТБГ

4333 Банково дело-ФЕ

30.708

34.024

младежи

87

2224433 НТБГ

4339 Иконом.информ.-АЕ

31.669

34.007

младежи

88

2213144 144 СОУ Народни будители

1443 Изк.Хор-АЕ

23.275

33.988

без квоти

89

2221157 157 ГИЧЕ Сесар Вайехо

1571 ЧЕ-ИЕ;АЕ

28.110

33.988

без квоти

90

2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ

4196 Парково строит и озел.-АЕ

29.544

33.987

без квоти

91

2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов

0313 ЧЕ-НЕ;АЕ

31.988

33.952

без квоти

92

2206302 II АЕГ Томас Джеферсън

3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И

33.768

33.952

девойки

93

2224433 НТБГ

4333 Банково дело-ФЕ

33.098

33.897

девойки

94

2211420 НФСГ

4202 Иконом. и менидж.-АЕ

30.127

33.896

младежи

95

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0321 ЧЕ-АЕ;ИЕ

29.878

33.878

младежи

96

2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков

0015 Изк.ИИ-АЕ

23.542

33.860

без квоти

97

2213144 144 СОУ Народни будители

1442 Изк.ИИ-АЕ

19.878

33.823

без квоти

98

2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ

0352 ЧЕ-НЕ;РЕ;М

32.378

33.806

младежи

99

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0321 ЧЕ-АЕ;ИЕ

31.780

33.804

девойки

100

2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ

0354 ЧЕ-ФЕ;РЕ;БЕЛ

32.598

33.804

без квоти

101

2222133 133 СОУ А. С. Пушкин

1332 ЧЕ-ФЕ;РЕ

33.256

33.770

девойки

102

2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов

1345 ЧЕ-АЕ;Иврит

27.854

33.768

без квоти

103

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0323 ЧЕ-АЕ;ФЕ

31.670

33.768

девойки

104

2204018 18 СОУ Уилям Гладстон

0183 ЧЕ-ФЕ;ИЕ

30.392

33.732

без квоти

105

2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов

1341 Технолог.цифр.диз.-АЕ;Т;ИТ;Иврит

27.639

33.731

без квоти

106

2224433 НТБГ

4339 Иконом.информ.-АЕ

32.434

33.731

девойки

107

2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов

0314 ЧЕ-АЕ;ИЕ

32.366

33.730

без квоти

108

2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов

3049 ПрМ-Инф;АЕ;М

28.236

33.713

без квоти

109

2205105 105 СОУ АТАНАС ДАЛЧЕВ

1051 ЧЕ-ИтЕ;АЕ

23.782

33.696

без квоти

110

2204018 18 СОУ Уилям Гладстон

0184 ЧЕ-ФЕ;АЕ

30.866

33.696

без квоти

111

2206302 II АЕГ Томас Джеферсън

3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б

33.256

33.696

младежи

112

2224022 22 СОУ Г. С. Раковски

0222 ЧЕ-АЕ;НЕ

31.744

33.694

без квоти

113

2202401 ПГЕБ Проф. д-р Асен Златаров

4012 Техннол. на фарм. и парф. произв.-АЕ

20.660

33.678

без квоти

114

2224022 22 СОУ Г. С. Раковски

0223 ЧЕ-ИЕ;АЕ

31.012

33.658

без квоти

115

2204018 18 СОУ Уилям Гладстон

0181 ЧЕ-АЕ;НЕ

31.464

33.658

без квоти

116

2211420 НФСГ

4201 Иконом. и менидж.-НЕ

29.901

33.641

младежи

117

2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

0075 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ

30.634

33.622

девойки

118

2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ

3034 ЧЕ-АЕ;ИЕ

20.830

33.586

без квоти

119

2212137 137 СОУ Ангел Кънчев

1372 Технолог.инф.сиг.-АЕ

21.958

33.586

без квоти

120

2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов

0312 ЧЕ-ИЕ;АЕ

31.744

33.584

без квоти

121

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0322 ЧЕ-АЕ;НЕ

31.828

33.584

девойки

122

2202401 ПГЕБ Проф. д-р Асен Златаров

4011 Екол. и опазв. на ок. среда-НЕ

21.951

33.548

без квоти

123

2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев

0021 Хум-АЕ;БЕЛ;АЕ;Ист.

22.720

33.548

без квоти

124

2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов

0315 ЧЕ-АЕ;НЕ

31.866

33.548

без квоти

125

2205407 СПГЕ Джон Атанасов

4071 Пром.електрон.-НЕ

25.652

33.529

без квоти

126

2213144 144 СОУ Народни будители

1441 Изк.Муз-АЕ

28.646

33.512

без квоти

127

2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов

1346 ЧЕ-АЕ;Иврит;Вътр.изпит иврит

30.828

33.476

без квоти

128

2224432 ПГТМД

4322 Интериор.дизайн-ИтЕ

23.469

33.452

без квоти

129

2212137 137 СОУ Ангел Кънчев

1373 ЧЕ-АЕ;НЕ

24.806

33.438

без квоти

130

2206302 II АЕГ Томас Джеферсън

3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И

32.696

33.438

младежи

131

2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу

1274 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ;ИТ

29.110

33.366

без квоти

132

2224433 НТБГ

4338 Електр.търг.-АЕ

31.298

33.365

младежи

133

2224022 22 СОУ Г. С. Раковски

0221 ЧЕ-АЕ;ИЕ

31.500

33.330

без квоти

134

2224433 НТБГ

4337 Бизнес-админ.-ИЕ

30.366

33.275

младежи

135

2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ

0355 ЧЕ-ФЕ;РЕ;ИТ

32.158

33.244

девойки

136

2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов

1342 Техн.цифр.дизайн-АЕ;Ивр.;Вътр.изпит иври

26.500

33.220

без квоти

137

2224433 НТБГ

4336 Търговия-ФЕ

31.993

33.219

девойки

138

2211417 ПГО Княгиня Мария Луиза

4171 Моден дизайн-АЕ

20.153

33.177

без квоти

139

2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ

1384 ЧЕ-АЕ;НЕ

24.366

33.146

без квоти

140

2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

0301 ЧЕ-НЕ;АЕ

27.562

33.146

без квоти

141

2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

0072 ЧЕ-АЕ;НЕ;М

30.110

33.146

девойки

142

2224433 НТБГ

4334 Застрах. и осиг. дело-НЕ

32.450

33.127

девойки

143

2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

0073 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ

30.244

33.036

девойки

144

2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин

0095 ЧЕ-ФЕ;АЕ;Г

32.378

32.962

младежи

145

2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ

1382 ЧЕ-ЯЕ;АЕ

20.208

32.854

без квоти

146

2220308 ПГИИ Проф. Н. Райнов

3081 Комп. график-АЕ

23.446

32.781

без квоти

147

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0323 ЧЕ-АЕ;ФЕ

29.024

32.780

младежи

148

2216423 СПГТ

4236 Екскурз.обсл.-АЕ

27.694

32.744

без квоти

149

2208017 17 СОУ Дамян Груев

0171 ЧЕ-АЕ;ФЕ

20.634

32.670

без квоти

150

2205407 СПГЕ Джон Атанасов

4074 Комп.мрежи-АЕ

29.889

32.579

без квоти

151

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0322 ЧЕ-АЕ;НЕ

29.658

32.562

младежи

152

2213128 128 СОУ АЛБЕРТ АЙНЩАЙН

1281 Технолог.защ.инф.-АЕ;Т

21.501

32.542

без квоти

153

2219044 44 СОУ Неофит Бозвели

0442 Хум.-АЕ;БЕЛ

18.586

32.524

без квоти

154

2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

0075 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ

28.366

32.524

младежи

155

2212056 56 СОУ Проф. Константин Иречек

0561 ЧЕ-АЕ;ИЕ

20.050

32.488

без квоти

156

2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ

0353 ЧЕ-НЕ;РЕ;Г

31.866

32.476

младежи

157

2209036 36 СОУ Максим Горки

0361 ЧЕ-ИтЕ;АЕ

21.708

32.450

без квоти

158

2209305 ПГИЧЕ Свети Методий

3051 ЧЕ-НЕ;АЕ I ФЕ I РЕ

21.048

32.414

без квоти

159

2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев

0024 ЧЕ-АЕ;НЕ;Мат;ИТ

23.878

32.414

без квоти

160

2222012 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II

0121 ЧЕ-НЕ;АЕ I РЕ

26.134

32.378

без квоти

161

2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски

0324 ЧЕ-АЕ;РЕ

31.536

32.378

девойки

162

2222133 133 СОУ А. С. Пушкин

1332 ЧЕ-ФЕ;РЕ

30.718

32.366

младежи

163

2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу


Каталог: web folders -> appl files
web folders -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
web folders -> Евгения вълкова началник на рио
appl files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град
web folders -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
web folders -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
web folders -> Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година
web folders -> Утвърждавам: ваня кастрева началник на рио


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница