За общо и индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година Землище с. Белевренстраница1/9
Дата14.11.2018
Размер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Годишен план за паша в община Средец за предоставяне

за общо и индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади

за стопанската 2018/2019 година
Землище с.Белеврен:

имот №000276-0,194 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000286-20,091 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000302-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000343-2,452 дка, VIII категория-пасище, мера, м.”Домуз орман”,

имот №000344-0,928 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000390-14,692 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000398-0,523 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000402-0,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000403-0,071 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000404-0,128 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000406-3,856 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000428-14,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000430-0,479 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000436-2,358 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000451-6,894 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000454-2,888 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере”

имот №000455-1,295 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000456-1,425 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000457-1,132 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000458-0,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000462-34,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000464-3,451 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000465-25,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере”

имот №000466-9,090 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000467-0,461 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000468-0,513 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000469-0,204 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000476-39,854 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000478-1,503 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000481-0,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000514-1,667 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”,

имот №000518-1,647 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Край село”,

имот №000538-14,808 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чаталитото дърво”

имот №000576-7,899 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Селска кория”,

имот №000597-3,606 дка, VIII категория-пасище, мера, м.”Край село”,

имот№000607-0,312 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000613-1,187 дка, VIII категория-пасище, мера, м.”Край село”,

имот №000689-35,580 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000734-8,840 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000487-2,500 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000490-24,338 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000534-22,328 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чаталитото дърво”

имот №000540-68,085 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000579-55,922 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория”

имот №000582-58,775 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория”

имот №000287-2,309 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000293-11,605 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000294-28,541 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000297-68,314 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Калариново дере”

имот №000301-4,939 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000304-9,105 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000305-5,431 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000312-1,370 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000318-4,158 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000319-4,120 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000322-1,779 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Довян дере”

имот №000323-5,577 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000324-11,242 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000326-0,817 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000328-11,920 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000329-15,065 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000341-2,995 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000369-5,322 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000400-0,482 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000429-8,840 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000433-2,643 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №000475-5,350 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000562-0,216 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000584-0,830 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000598-2,849 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000599-2,760 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000295-6,717 дка, VІІІ категория-пасище,мера,

имот №000311-11,060 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000343-2,452 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000514-1,677 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”

имот №000518-1,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000576-7,899 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория”

имот №000585-6,220 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория”

имот №000597-3,606 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000613-1,187 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

Землище с.Белила:

имот №000003- 0,997 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000004-2,762 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000005-2,078 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000007-11,948 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000008-37,296 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000016-9,487 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000023-0,995 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000024-2,893 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000027-14,008 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000028-13,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000030-11,403 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000037-9,630 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000039-6,923 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000040-2,252 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000044-76,430 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000047-4,575 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000049- 25,908 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000052-24,963 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000053-3,705 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000055-3,406 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000058-57,184 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000060-1,140 дка, ІХ категория-пасище, мера,

имот №000067-4,707 дка, ІХ категория-пасище, мера,

имот №000068-173,579 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000070-3,287 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000072-18,241 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000073-2,516 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000074-5,374 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000075-31,859 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000078-6,688 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000080-2,257 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000088-15,874 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000089-0,489 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000091-5,618 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000097-12,142 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000101-10,531 дка, VІ категория-пасище с храсти,

имот №000107-7,801 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000112-3,581 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000115-2,568 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000124-28,612 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000131-3,329 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000133-1,561 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000139-2,118 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000149-2,665 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000150-2,703 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000151-16,392 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000152-10,189 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000155-1,063 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000156-0,486 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000158-4,360 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000166-17,685 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000177-13,070 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000185-4,225 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000205-10,563 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000209-73,930 дка, IX категория- пасище, мера,

имот №000212-4,626 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000219-3,816 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000221-4,096 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000222-6,574 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000224-28,054 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000232-16,427 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000244-2,287 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000247-6,195 дка, VІ категория-пасище с храсти,

имот №000253-55,647 дка, VІ категория-пасище с храсти,

имот №000255-24,136 дка, VІ категория-пасище с храсти,

имот №000270-0,732 дка, VІ категория-пасище с храсти,

имот №000278-6,183 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000301-3,799 дка, VІ категория-пасище с храсти,

имот №000306-6,183 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000309-2,276 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000324-10,023 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000325-1,199 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000327-5,650 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000330-6,089 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000332-7,944 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000335-15,547 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000339-5,211 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000342-19,005 дка, ІХ категория-пасище с храсти,

имот №000343-9,072 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000344-12,003 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000406-0,653 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000408-6,168 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000455-0,266 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000652-8,668 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000654-12,012 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000655-87,295 дка, VІ категория-пасище,мера,

имот №000656-37,429 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000657-45,047 дка, ІІІ категория-пасище,мера,

имот №000658-7,282 дка, ІХ категория-пасище,мера,

имот №000237- 12,785 дка, VІ категория- пасище, мера,

имот №000263- 1,053 дка, IIІ категория- пасище, мера,

имот №000266- 13,757 дка, IIІ категория- пасище, мера,

имот №000653- 2,423 дка, IIІ категория- пасище, мераЗемлище с. Бистрец:

имот №000051-1,586 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Горната каба”

имот №000161-36,585 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №000162-36,987 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №000164-49,632 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №000166-7,236 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №000169-66,969 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №000171-85,308 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Желева поляна”

имот №000179-0,725 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Желева поляна”

имот №000245-219,728 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Поляните”

имот №000250-13,747 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №000256-64,266 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка”

имот №000275-15,205 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №000276-7,410 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №000283-186,061 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №000290-143,023 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №000294-39,295 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №001008-0,227 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №001009-0,338 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №010007-0,188 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №019034-2,673 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”

имот №019035-0,842 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Чешме баир”

имот №019036-0,838 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”

имот №019037-0,569 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”

имот №019039-11,509 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”

имот №019041-15,822 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”

имот №020043-3,269 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №020045-4,237 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №020047-7,411 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №020048-1,141 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №020049-2,737 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №020051-10,949 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №020054-41,390 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №021022-8,273 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ноков орман”

имот №021023-112,803 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ноков орман”

имот №022042-123,449 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар”

имот №022043-85,357 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №022044-7,022 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №022049-23,485 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Горната каба”

имот №023020-14,064 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №023022-17,019 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №023024-2,883 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №023029-13,176 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №023030-19,017 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Азмака”

имот №024033-2,950 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак”

имот №024036-8,340 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак”

имот №024038-24,616 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак”

имот №024039-4,876 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак”

имот №024041-3,125 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак”

имот №024042-12,646 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак”

имот №025038-5,490 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №025041-21,642 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №025058-10,039 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №025062-11,322 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №025064-32,677 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026049-15,244 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот№026050-11,702 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026054-3,814 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026055-15,288 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026056-55,851 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026058-14,459 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026059-16,120 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №026060-0,521 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар”

имот №027031-32,538 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар”

имот №027034-2,467 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар”

имот №027035-9,091 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар”

имот №027036-7,227 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар”

имот №030048-35,446 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030057-1,340 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030058-24,030 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030061-3,103 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030062-18,633 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030064-8,720 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030065-18,731 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030066-2,291 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”

имот №030067-9,555 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №030068-0,939 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №031021-23,031 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Тонев кладенец”

имот №031022-12,203 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Тонев кладенец”

имот №031023-6,328 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Тонев кладенец”

имот №032017-17,247 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кармашиковата тумба”

имот №033055-0,774 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №033060-8,229 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №033061-3,084 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №033063-317,127 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №033065-192,792 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №033067-34,441 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №033069-20,099 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец”

имот №033073-5,990 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №035026-9,896 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива”

имот №035029-9,834 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива”

имот №035030-2,795 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”

имот №035031-3,414 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива”

имот №036020-65,136 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Крушевото кладенче”

имот №037013-27,256 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол”

имот №037016-3,419 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол”

имот №037017-9,520 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол”

имот №038015-112,880 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038018-10,144 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038019-15,258 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038021-61,494 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038023-13,476 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038025-181,000 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038028-2,643 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038029-154,296 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче”

имот №038031-5,106 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №038033-13,591 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №039029-25,133 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Ноков орман”

имот №039031-8,400 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Ноков орман”

имот №039032-69,335 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Ноков орман”

имот №040017-11,111 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека”

имот №040019-12,070 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека”

имот №040021-5,876 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека”

имот №040023-9,654 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Ноков орман”

имот №040025-116,105 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека”

имот №040027-1,718 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека”

имот №040029-326,986 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека”

имот №041017-0,733 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №041018-0,983 дка,ІХ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”

имот №041019-2,741 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №041023-51,637 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №043011-167,164 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №043013-89,450 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №043014-0,684 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Бистрецка река”

имот №043015-12,215 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка”

имот №043019-0,499 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка”

имот №043021-0,662 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка”

имот №046017-8,255 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”

имот №048020-2,373 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №048023-5,562 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №049032-22,437 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №049034-7,694 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №049036-7,040 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №049039-2,092 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карталя”

имот №049040-7,887 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.’Карталя”

имот №050024-0,882 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шейтанка”

имот №051021-4,434 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.’До село”

имот №051024-2,900 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село”

имот №051025-12,573 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село”

имот №051034-1,628 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село”

имот №052004-7,279 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Синия вир”

имот №000177-30,830 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Надара”,Землище с.Богданово:

имот№000001-19,724 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”

имот №000007-5,938 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000009-7,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гьол”

имот №000010-2,909 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000012-73,990 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №000014-8,199 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000015-11,860 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000019-16,126 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”

имот №000020-11,722 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз”

имот №000022-9,812 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз”

имот №000026-3,777 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000027-7,047 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Папрака”

имот №000028-107,345 дка, VІІ категория-храсти, м.”Зимовника”

имот №000029-16,126 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №000031-4,875 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000037-4,446 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000042-11,633 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000045-4,327 дка, ІХ категория-храсти, м.”Лясков дол”

имот №000050-4,227 дка, ІХ категория-храсти, м.”Лясков дол”

имот №000054-1,186 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”

имот №000056-8,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №000057-3,294 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”

имот №000061-5,327 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000066-28,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000069-10,482 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000072-8,926 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000074-114,003 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000075-4,214 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Карна баир”

имот №000076-210,604 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000083-28,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000085-4,219 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000087-2,669 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000088-12,238 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000091-11,196 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000092-4,013 дка, ІХ категория-храсти, м.”Долап дере”

имот №000104-9,618 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Решела”

имот №000106-2,403 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карач баир”

имот №000107-6,137 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000110-4,475 дка, ІХ категория-храсти, м.” Айкън тарла”

имот №000113-12,899 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000115-11,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”

имот №000122-37,853 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Сърт тарла”

имот №000123-4,938 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Сърт тарла”

имот №000131-2,919 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000132-5,260 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000136-4,111 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000142-1,445 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000143-7,661 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”

имот №000156-2,921 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000159-5,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Сапла борун”

имот №000160-3,583 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Сапла борун”

имот №000164-0,662 дка, ІХ категория-храсти, м.” Картала”

имот №000165-3,183 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”

имот №000166-21,195 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Акгарм.пожар”

имот №000171-1,080 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”

имот №000175-1,333 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”

имот №000179-3,686 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000189-11,067 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000202-0,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000205-0,256 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000210-1,294 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000211-8,997 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Инката”

имот №000213-1,919 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000218-3,644 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000224-1,022 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000227-3,133 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000232-8,270 дка, V категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”

имот №000233-4,142 дка, V категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”

имот №000234-5,769 дка, V категория-пасище,мера, м.Еклен дере

имот №000237-2,193 дка, V категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №000238-1,499 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карач баир”

имот №000240-1,382 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла”

имот №000241-8,645 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”

имот №000242-4,812 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”

имот №000243-4,241 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”

имот №000244-2,819 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”

имот №000245-2,980 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”

имот №000255-1,112 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000257-3,703 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000258-23,852 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000259-5,827 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000260-9,110 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000265-1,221 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000266-6,858 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000268-1,770 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000270-5,328 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”

имот №000277-1,813 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”

имот №000301-0,868 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000305-1,124 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №000306-2,716 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №000314-0,309 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000317-0,932 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000321-1,528 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000322-3,286 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000333-7,556 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000337-0,813 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000338-0,821 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000357-21,225 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000377-1,221 дка, V категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №000395-1,146 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ангел.круша”

имот №000398-1,570 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №000428-1,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000476-0,997 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла”

имот №000477-55,292 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла”

имот №000500-10,506 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългия цер”

имот №000527-35,401 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”

имот №000529-4,939 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000535-4,765 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла”

имот№000570-2,386 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000571-4,803 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000586-9,656дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Картала”

имот №000588-4,290дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Юрта”

имот №000611-0,348дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000617-10,654 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горпака”

имот №000622-3,361дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Света Илия”

имот №000625-9,820дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Света Илия”

имот №000633-3,740дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000640-11,862дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000646-8,668 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000666-2,771дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000668-6,123дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000684-2,160 дка,VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000685-5,298 дка,VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000702-5,270 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №000716-12,325 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”

имот №000718-1,896 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”

имот №000720-18,480 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”

имот №000748-3,35 6 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000751-54,390 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000754-6,019 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000755-2,699 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000756-26,027 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000757-1,642 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000758-1,069 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000759-7,118 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”

имот №000778-4,047 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000780-8,897 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Каваците”

имот №000781-12,120дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Каваците”

имот №000787-7,709 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №000824-4,487 дка, V категория-пасище,мера, м.”Равния кън”

имот №000842-2,985 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Равния кън”

имот №000869-24,374дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”

имот №000872-2,858 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000882-5,699 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000883-1,979 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000886-28,198 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000887-13,725 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000890-8,201 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000891-0,775 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Решела”

имот №000907-9,377 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000908-21,699 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000909-14,622 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000911-25,806 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000913-6,674 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000915-1,487 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000917-2,283 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000918-6,649 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000920-3,032 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000921-89,270 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ Гюлджик”

имот №000939-5,974 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000940-3,632 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000951-3,506 дка, V категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000962-4,984 дка, V категория-храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000968-2,104 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000976-3,524 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”

имот №000986-2,233 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001065-3,858 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001198-0,373 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001200-2,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001201-1,168 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001209-0,331 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001212-2,559 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001213-4,981 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001216-0,400 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001217-4,225 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №001218-0,582 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002156-0,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002203-0,223 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002213-6,170 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002224-0,411 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002230-2,562 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002231-1,546 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002344-2,688 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002346-4,737 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002351-0,617 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002354-1,290 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002360-5,463 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002363-2,360 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №002364-0,471 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №006202-1,093 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №027021-3,495 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”

имот №033004-21,481 дка, V категория-пасище,мера, м.”Равния кън”

имот №033013-0,824 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тетре баир”

имот №043025-48,250 дка, V категория-пасище,мера, м.”Картала”

имот №044006-0,189 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Картала”

имот №044007-0,410 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”

имот №044011-2,139 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”

имот №046021-4,994 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Картала”

имот №049020-0,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”

имот №049025-2,661 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”

имот №050025-2,998 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карач баир”

имот №057003-11,241 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългия цер”

имот №060011-15,662 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”

имот №066013-4,439 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”

имот №067025-7,749 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №067026-1,353 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №068003-4,320 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №069008-2,073 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Инката”

имот №069009-8,427 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”

имот №076002-2,555 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”

имот №076003-2,683 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”

имот №081006-0,683 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №083002-2,148 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №083003-1,872 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №083004-2,423 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №084004-2,849 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №084005-2,320 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”

имот №084006-1,641 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”

имот №085015-5,921 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карна баир”

имот №087006-0,624 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Исе кайряк”

имот №088008-1,496 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карна баир”

имот №092015-2,239 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №097002-2,792 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №100006-18,048 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №100008-0,159 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”

имот №102012-6,251 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”

имот №102020-4,339 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”

имот №105009-0,999 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавачки дол”

имот №105010-1,321 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Квачки дол”

имот №107014-3,084 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”

имот №108009-4,153 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,м.”Овчи кайряк”

имот №110012-2,197 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”

имот №115009-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”

имот №115012-0,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”

имот №115022-3,290 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”

имот №115024-0,934 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”

имот №116011-0,643 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”

имот №116041-3,665 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Долап дере”

имот №117008-5,935 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб”

имот №117011-3,960 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб”

имот №117012-9,034 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб”

имот №119007-1,382 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб”

имот №120008-8,365 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дуков баир”

имот №122013-5,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”

имот №125003-15,924 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”

имот №125008-9,685 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”

имот №130005-2,566 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”

имот №131002-1,428 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”

имот №137009-1,097 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”

имот №143006-5,283 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гогул баир”

имот №143009-1,477 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гогул баир”

имот №144005-1,986 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”

имот №144006-4,264 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”

имот №000140-48,911 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”,

имот №000356-28,742 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000361-11,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”

имот №000024-49,523 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000052-438,083 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карач баир”

имот №000071-12,147 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000097-51,996 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”

имот №000100-214,137 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Света Илия”

имот №000102-18,681 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старо гробе”

имот №000103-30,773 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000105-151,694 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,м.”Карач баир”

имот №000206-17,666 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №003050-35,385 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000101- 102,543 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”

имот №000181- 89,791 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”

имот №000182- 52,963 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Гагнев чаир”Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница