За публикуване на интернет страницата на общинатастраница6/8
Дата28.08.2017
Размер1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

----------------------------------------------------

АЙШЕ АКИФОВА БАРЪШ

АКИФ АСАНОВ АСАНОВ

АЛБЕНА МИНЧЕВА СТОЯНОВА

АЛЕЙДИН АКИФОВ АМИШЕВ

АЛИ АКИФОВ АМИШЕВ

АНА МИЛАНОВА ВЕЛИКОВА

АНА ПЕНЕВА МИЛАНОВА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИЛАРИОНОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ КИРИЛОВ ТРИФОНОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ СПИРДОНОВ ЯНКОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ЯНКОВ КОЛЕВ

АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ

АНТОН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ВЕЛИКОВ ЯНАКИЕВ

АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИКОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

АТАНАС ДАНЕВ ЕНЧЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ

АТАНАС ИВАНОВ ПЕТКОВ

АТАНАС НИКОЛОВ ПЕТРОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА ИЛАРИОНОВА

АТАНАСКА АТАНАСОВА НЕДКОВА

АТАНАСКА АТАНАСОВА ПЪШЕВА

АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА

АТАНАСКА ГОРАНОВА ЕНЧЕВА

АТАНАСКА ЕНЧЕВА ДЕНЧЕВА

АТАНАСКА ИВАНОВА БЪРЗАКОВА

АТАНАСКА ИЛИЕВА ЕНЧЕВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА

АТАНАСКА ПЕТКОВА ЕНЧЕВА

БИЛЧО ЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ

БИНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

БИСЕРКА ПЕТКОВА ЗЛАТАНОВА

БЛАЖО ГЕОРГИЕВ БЛАЖЕВ

БОГДАНА ЯСЕНОВА МИХАЙЛОВА

БОГОМИЛКА ДИНОВА ПЕТРОВА

БОЖАНА ИЛАРИОНОВА СТОЯНОВА

БОЖАНА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА

БОРИС ИГНАТОВ БОРИСОВ

БОРИС ЙОРДАНОВ ГЕНОВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦВЯТКОВ

ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ЦВЯТКОВ

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ГАЛАНИС

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА

ВАСИЛ КАЛИНОВ ЗЛАТАНОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

ВАСИЛА ИЛИЕВА МИТЕВА

ВЕЛИКА АТАНАСОВА БОРИСОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ВЕЛИКА МИНЕВА ИВАНОВА

ВЕЛИКА ПЕТКОВА ДЕНЧЕВА

ВЕЛИКА СИДЕРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКА ЯНКОВА ПЕТРОВА

ВЕЛИКО АНГЕЛОВ АНЧЕВ

ВЕЛИКО АНДРЕЕВ ПЪШЕВ

ВЕЛИКО АТАНАСОВ КОЛЕВ

ВЕЛИКО ЕНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ВЕЛИКО ЛАШЕВ ПЪШЕВ

ВЕЛИКО ЦВЯТКОВ МИТЕВ

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА РУСАНОВА

ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

ВЕНЕТА ТОДОРОВА ДАНЕВА

ВЕНЕТКА НИКОЛОВА НИКОВА

ВЕСЕЛИН ВЕЛИКОВ ЦВЯТКОВ

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ МИНЧЕВ

ВЕЧО АТАНАСОВ ВЕЧЕВ

ВЕЧО КИРИЛОВ ВЕЧЕВ

ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ ЦВЯТКОВ

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЕФРЕМОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА

ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ АТАНАСОВ

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

ВЪРБА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ГАТЮ АНЧЕВ ЛАШЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ РАДУЛОВ

ГЕОРГИ ЛИНКОВ ГАВРАГАТОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ГЕОРГИЕВ

ГИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГИНА НЕЙКОВА АНЧЕВА

ГИНКА ЯНАКИЕВА ГОСПОДИНОВА

ГИРГИНА АНГЕЛОВА ЦВЯТКОВА

ГИРГИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ГИРГИНА КАЛИНОВА ДИНОВА

ГИРГИНА НАЙДЕНОВА БИЛЧЕВА

ГОРАН ПЕТРОВ КЪНЕВ

ГРИГОР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КРАЧУНОВ

ДАНИ БЕЧЕВ ТОДОРОВ

ДАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ДАНКА ТОДОРОВА РАЕВА

ДАФИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ДАФИНКА ЦВЯТКОВА ВЕЛИКОВА

ДАЦА ЕВЛОГИЕВА ЦАНЕВА

ДЕЛЯН КЪНЧЕВ ПЕТРОВ

ДЕНКА ПЕНЕВА КОЛЕВА

ДЕНКА РОМАНОВА НИКОЛОВА

ДИАНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

ДИАНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИНА НОЙКОВА ЕНЧЕВА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ВЕЛИКОВ

ДИМИТЪР БРАТОЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛАРИОНОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ РАДЕВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ВЕЧЕВ

ДИМИТЪР РАДЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КУРТЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ДИЯНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

ДОНЧО ХРИСТОВ АТАНАСОВ

ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА АСПАРУХОВА ПЕНЕВА

ЕЛЕНКА БОРИСОВА МИТЕВА

ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА СИМЕОНОВА

ЕЛЕНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ЕЛЕНКА КАЛИНОВА БЕКОВА

ЕЛЕНКА ЦАНЕВА ЦАНЕВА

ЕЛЕНКА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА

ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

ЕНЧО ЙОРДАНОВ МИТЕВ

ЗАРА ДИНОВА МИНЧЕВА

ЗАХАРИ КОСТАДИНОВ МЛАДЕНОВ

ЗАХАРИНА ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА

ЗАХАРИНКА ВЕЛИКОВА ИГНАТОВА

ЗАХАРИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЗДРАВКА ГРОЗДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКА ИГНАТОВА ТРИФОНОВА

ЗОЯ ИЛИЕВА КУРТЕВА

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АНГЕЛОВ БОЖКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

ИВАН БОРИСОВ САВОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЪШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ИВАН ЙОВЧЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ БЛАЖКОВ

ИВАН ХРИСТОВ ВЕЛКОВ

ИВАН ЯНКОВ ЦАНЕВ

ИВАНКА ВЕЛИКОВА МИКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ИВАНКА ЕНЧЕВА ГРОЗДАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ЦВЯТКОВА

ИГНАТА ВАКОВА ЕНЧЕВА

ИЛИЯ БОРИСОВ КОСТОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ КАЛИНОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ИЛИЯ ЕНЧЕВ ПЪШЕВ

ИЛИЯ ИВАНОВ ДАНЕВ

ИЛИЯ ЙОСИФОВ ЦАНЕВ

ИЛИЯ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ИРЕНА ДИМИТРОВА РАДЕВА

ЙОНКА АТАНАСОВА БИЛЧЕВА

ЙОНКА ИЛИЕВА РУСИНОВА

ЙОРДАН БОНЕВ ЦОНКОВ

ЙОРДАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН БРАТОЕВ ПАНТИЛЕЕВ

ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ЙОРДАН ЕМАНОИЛОВ ГОРАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ БОРИСОВ

ЙОРДАН КОЛЕВ ЛИНКОВ

ЙОРДАН КОЛЕВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ПАНАЙОТОВ

ЙОРДАН ПЕТКОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕНЕВ

ЙОРДАН СТОИЛОВ ДАНЕВ

ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

ЙОРДАН ЦВЯТКОВ ДИНОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ВЕЧЕВА

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ДИНОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ДРАГАНОВА МИЦОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГОРАНОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА РАДУЛОВА

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

КАЛИН ДИМИТРОВ КАЛИНОВ

КАЛИНКА БИЛЧЕВА ВЕЛИКОВА

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

КАЛИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

КАЛИНКА КИРИЛОВА НИНУШЕВА

КАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ

КАТИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

КЕРАНКА ДАНЕВА БЕЧЕВА

КИРИЛ ГОСПОДИНОВ ДРАГОЗОВ

КИРИЛ ДИМОВ ЯНАКИЕВ

КИРИЛ ИГНАТОВ ИГНАТОВ

КИРИЛ ЙОРДАНОВ ДАНЕВ

КИРИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

КОЛЮ СТАНЧЕВ КОЛЕВ

КОСТАДИН МЛАДЕНОВ ГРОЗДАНОВ

КОСТАДИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА

КРАСИМИР КИРИЛОВ ИГНАТОВ

КРАСИМИР СТОИЛОВ ДАНЕВ

КРАСИМИРА ТОДОРОВА ИГНАТОВА

КРЕМЕНА ГАТЕВА ЛАШЕВА

КРЪСТИНА БОЖИНОВА ДЕНЕВА

КРЪСТИНА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА

КРЪСТИНА РАДЕВА АТАНАСОВА

КРЪСТЮ КОСТАДИНОВ ЯНКОВ

КРЪСТЮ ЦВЕТАНОВ ДЕНЧЕВ

КЪНА МИТЕВА КРЪСТЕВА

КЪНИ КЪНЕВ КРАСНАЛИЕВ

КЪНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ГАГАШЕВА

ЛИЛЯНА ТРИФОНОВА ПЪШЕВА

ЛИНКА ПЪРВАНОВА ЕНЧЕВА

ЛЮБА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБОМИРА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ГАВРАГАТОВА

МАГДАЛИНА МИНЧЕВА ПЕТКОВА

МАНОЛ ИЛИЕВ ЙОСИФОВ

МАРИАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ

МАРИАНА ЙОРДАНОВА ВЕЧЕВА

МАРИЙКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА ВЕЛИКОВА АЛЕКСАНДРОВА

МАРИЙКА ВЕЛИКОВА ТРИФОНОВА

МАРИЙКА ДАНЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА РУСАНОВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА ЦАНЕВА

МАРИЙКА ЛАМБЕВА МАРИНОВА

МАРИЙКА МАРИНОВА ДОЧЕВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА

МАРИЙКА ТИНКОВА ВЕЧЕВА

МАРИН КОСТАДИНОВ ЯНКОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА ИЛАРИОНОВА

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ ВЕЛИКОВА КОЛЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ГОРАНОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ ЕНЧЕВА РУСАНОВА

МАРИЯ РУСАНОВА МЛАДЕНОВА

МАРИЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ДИНОВА

МАРКО ПЕТКОВ АНДРЕЕВ

МАРТИН ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

МЕНДУХА ХАСАНОВА АМИШЕВА

МЕТОДИ ЙОРДАНОВ МЕТОДИЕВ

МИЛЕН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ

МИЛКА НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛИКОВА

МИЛКА СТИЛИЯНОВА КЪНЕВА

МИЛКО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

МИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА ДИМИТРОВА ЦВЯТКОВА

МИНКА МИНЧЕВА ПЪШЕВА

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ

МИТА КОЛЕВА ПЕНЕВА

МИТА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

МИТАНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

НАДЕЖДА КИРИЛОВА ИГНАТОВА

НАДЕЖДА МАРИНОВА ПЕТКОВА

НАДЕЖДА МИНЧЕВА БЛАЖКОВА

НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА МИТЕВА

НЕДЕЛЧО АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

НЕЛИ ТИНКОВА ЛИНКОВА

НИКОЛА ТРИФОНОВ БИЛЧЕВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ДАНЧЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАДЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

НИКОЛИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

НИКОЛИНА ТРИФОНОВА ЕНЧЕВА

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

НИНУШ КРЪСТЕВ НИНУШЕВ

ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ

ПАВЛИН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ПАВЛИНА ИЛИЕВА РАДЕВА

ПАВЛИНКА МИНЧЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

ПАВЛИНКА ЯНКОВА ИВАНОВА

ПАНТЕЛЕЙМОН ХРИСТОВ ИВАНЧОВ

ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ПАРАСКЕВА ЦВЯТКОВА КОСТАДИНОВА

ПЕНА БОРИСОВА ЦВЯТКОВА

ПЕНА МИНЧЕВА МИТЕВА

ПЕНКА АТАНАСОВА ДАНЧЕВА

ПЕНКА ВЛАДЕВА КИРЧЕВА

ПЕНКА ЕВЛОГИЕВА ЯНКОВА

ПЕНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ПЕНКА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА

ПЕНКА ИЛИЕВА ГАГАШЕВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА ЛИНКОВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ДИНОВА

ПЕНКА РУСИНОВА ДАНЕВА

ПЕНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА СТОИЛОВА ГАВРАГАТОВА

ПЕНКА ЦВЯТКОВА МИТЕВА

ПЕТКА ИЛИЕВА ДАНЕВА

ПЕТКО АТАНАСОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ ВЕЧЕВ

ПЕТКО ЕНЧЕВ ДАНЕВ

ПЕТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТКО МАРКОВ АНДРЕЕВ

ПЕТКО МИТЕВ ВЕЧЕВ

ПЕТКО ПЕТКОВ ЦАНЕВ

ПЕТКО РУСАНОВ БИЛЧЕВ

ПЕТКО РУСАНОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ТОДОРОВ ВЛАДИМИРОВ

ПЕТКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО ТРИФОНОВ МИТЕВ

ПЕТКО ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ

ПЕТРАНА ЛАМБЕВА КИРИЛОВА

ПЕТРАНА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА

ПЕТЪР РУСИНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ДАНЕВ

ПЕТЪР ТРИФОНОВ ЦВЯТКОВ

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА МЕТОДИЕВА

РАДКО АНГЕЛОВ ЦАНЕВ

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РУСИНОВ

РАФАИЛ РУСКОВ ИЛИЕВ

РОЗА ЙОСКОВА ПЪШЕВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

РОСЕН РУСАНОВ РУСАНОВ

РОСИЦА МИТЕВА ЙОРДАНОВА

РУМЕН БОЙКОВ ЙОРДАНОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

РУМЕН РАФАИЛОВ ИЛИЕВ

РУМЯНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

РУСА ДАНЕВА ГЕОРГИЕВА

РУСАН ЕНЧЕВ ХРИСТОВ

РУСАН РУСАНОВ ГОРАНОВ

РУСАН СИМЕОНОВ ХРИСТОВ

РУСАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

РУСКО ИЛИЕВ КРАЧУНОВ

СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СВЕТЛОЗАР ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ

СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ДАНЕВ

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА

СЕВЖАН АКИФОВ АМИШЕВ

СИЙКА ЯНАКЕВА КОВАЧЕВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЦВЯТКОВА

СИМЕОН ИГНАТОВ ИГНАТОВ

СИМЕОН ПАНТЕЛЕЕВ ИВАНОВ

СИМЕОНА ДИНОВА КЪНЕВА

СИМЕОНА РАДЕВА ЛАЗАРОВА

СИМЕОНКА АТАНАСОВА МИНКОВА

СЛАВА ПЕТКОВА ЦВЯТКОВА

СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ЦВЯТКОВ

СОФКА КОСТАДИНОВА БОРИСОВА

СПИРДОН ЦВЯТКОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ

СТЕФАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ТРИФОНОВ МАРИНОВ

СТЕФАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

СТОИЛ ДОБРЕВ МАРЧЕВ

СТОЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

СТОЯНА СПИРДОНОВА ЦВЯТКОВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА КАЛИНОВА

ТЕОДОР ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИКОВ

ТЕОДОРА ПЕТКОВА СЛАВОВА

ТИНА РОМАНОВА ПЕТРОВА

ТИНКА МИТЕВА БЛАЖЕВА

ТИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ИВАНОВА

ТОДОР БОРИСОВ ВЕЛИКОВ

ТОДОР ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ТОДОРОВ НИКОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ТОДОРА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА

ТОДОРА ПЕТРОВА ФИЛЕВА

ТОДОРА ФЕРДИНАНДОВА ХРИСТАКОВА

ТОДОРИНА МИНКОВА ВЕЛИКОВА

ТОДОРКА ДОБРЕВА БОРИСОВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА КОСТОВА

ТОДОРКА СПАСОВА ДАНЧЕВА

ТОМАИЦА ЦВЯТКОВА АТАНАСОВА

ТОНИ ВЕЛИКОВ ТОНЕВ

ТОНИ ГОСПОДИНОВ ЦВЕТАНОВ

ТОНИ КИРИЛОВ АНЧЕВ

ТОНКА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА

ТОНКА ВЕЛИКОВА ЛИНКОВА

ХРИСТО БОЯНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ РАДЕВ

ХРИСТО ЦОНКОВ АНГЕЛОВ

ЦАНА МИНЕВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАН ВЕЛИКОВ ДАНЧЕВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ БЛАЖЕВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ БОРИСОВ

ЦВЕТАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНКА ЕНЧЕВА ЦВЯТКОВА

ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ТОМОВА

ЦВЕТАНКА МАРИНОВА КРАЧУНОВА

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА КАЛИНОВА

ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ИЛАРИОНОВА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЯТКОВ

ЦВЕТЕЛИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА

ЦВЯТА АТАНАСОВА ДРАГОЗОВА

ЦВЯТКО ТРИФОНОВ ЦВЯТКОВ

ЮЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЯНА ГЕНОВА АНГЕЛОВА

ЯНКА ДИНОВА ТРИФОНОВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА

ЯНКО ВЕЧЕВ МИНКОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ ОБЩИНА: БОРОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНО АБЛАНОВО КМЕТСТВО: ...................СЕКЦИЯ № 009

адрес на избирателна секция: сградата на кметството пл. “България” № 2

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЛЕКСИ МАРКОВ АТАНАСОВ

АНАСТАСИЯ КОЛЕВА ГАТЕВА

АНГЕЛ БЕЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ВЕЛИКОВ СИМЕОНОВ

АНГЕЛ ПЕТКОВ ПАНАЙОТОВ

АНГЕЛ ТЕОДОСИЕВ ВЕНКОВ

АНГЕЛ ТОНЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА БЪЛГАРИНОВА АТАНАСОВА

АНГЕЛИНА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИЛИЕВ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

АНИКА СТОЙКОВА ЛИНКОВА

АНТОНИЯ АТАНАСОВА ТЕОДОСИЕВА

АНТОНИЯ РУСАНОВА КЪНЕВА

АТАНАС САМОИЛОВ АТАНАСОВ

АТАНАСА АЛЕКСАНДРОВА МОМЧЕВА

АТАНАСКА БОЖИНОВА ВЕЛИКОВА

БОГОМИЛ АНДРЕЕВ ПЕТРОВ

БОЖАНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА

БОЖАНА ПЕТРОВА ТИНОВА

БОРИС ТОДОРОВ ХРИСТОВ

БОРИСЛАВ МАНОЛОВ АНДРЕЕВ

БРАТОЙ КРЪСТЕВ ВЕЛИКОВ

БЪЛГАРИНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТАКОВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ВЕЛИКА ГОСПОДИНОВА ТОНЕВА

ВЕЛИКА ДРАГОЗОВА МАРИНОВА

ВЕЛИКА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИКА МИХАЙЛОВА БИЛЧЕВА

ВЕЛИКА ПАНТИЛЕЕВА ГЕНЧЕВА

ВЕЛИКА ЦАНЕВА ВЕНКОВА

ВЕЛИКА ЦАЧЕВА ПАНАЙОТОВА

ВЕЛИКА ЯНАКИЕВА ВЕЛИКОВА

ВЕЛИКО ДРАГАНОВ АНДРЕЕВ

ВЕЛИКО ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

ВЕЛКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ

ВЯРА ТИНОВА ЯНКОВА

ГЕНО АСПАРУХОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ АЛЕКОВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ КЪНЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ТОНЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ФЕРДИНАНДОВ ГЕОРГИЕВ

ГИНА ВЕЛИКОВА МАНОИЛОВА

ГИНА ИВАНОВА ГЕНОВА

ГИНКА МИЛАНОВА АТАНАСОВА

ГИНКА МИЛАНОВА МИТЕВА

ГИНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

ГИРГИНА ЛИЛОВА ДИМОВА

ГИРГИНА ПЕТКОВА ВЕНКОВА

ГИРГИНА САВЕВА ПАШАНКОВА

ГИЦА ЛАЗАРОВА МАНОИЛОВА

ГЮЛБИЕ КЯМИЛОВА ВЕЛИЕВА

ДАНА МАНОИЛОВА ПЕТРУШЕВА

ДАНКА БОЖИНОВА ДРАГОЗОВА

ДАНКА ВЕЛИКОВА ДРАГОЗОВА

ДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНКА МИЛКОВА ГЕНОВА

ДАНКА ХРИСТОВА НИКОЛАЕВА

ДАФИНА ГЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ ЕМАНОИЛОВ

ДЕНКА ДЕНЕВА МАРИНОВА

ДЕНКА КОЛЕВА АНГЕЛОВА

ДЕНКА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА

ДЕШКА ЛИНКОВА МАНОИЛОВА

ДИМИТРА ГОРАНОВА ПЕТКОВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДРАГОЗОВ

ДИМИТЪР ДАНЕВ БИЛЧЕВ

ДИМИТЪР МИТЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ЕВГЕНИ ЦВЕТКОВ ВАКОВ

ЕВДОКИЯ МИНЧЕВА ЦАНЕВА

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БОРИСОВА

ЕЛЕНА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВАКОВА

ЕЛЕНКА ДАНЕВА ЛАЛЕВА

ЕЛЕНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНКА СИМЕОНОВА ПРОКОПИЕВА

ЕЛИЦА САШЕВА БОЖИНОВА

ЕМИЛ РУСИНОВ ЙОРДАНОВ

ЕНЧО ЕМАНОИЛОВ ФИЛИПОВ

ЖИВКО АНДРЕЕВ РАДИОНОВ

ЖИВКО НИКОЛОВ РАДИОНОВ

ЗАХАРИНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ЗЛАТЕВ

ИВАН БЪЛГАРИНОВ ИВАНОВ

ИВАН ВЕЛИКОВ ГЕНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА БИЛЧЕВА ВЕЛИКОВА

ИВАНКА ВЪЛЕВА ЦВЯТКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ГЕНКОВА

ИВАНЧО АЛЕКСИЕВ БИЛЧЕВ

ИВАНЧО МИНКОВ КОСЕВ

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ПЕТРУШЕВ

ИЛИЯ ВЕНКОВ ВЕЛЕВ

ИЛИЯ ВЕНКОВ ЙОРДАНОВ

ИЛИЯ ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ

ИЛИЯ МАРИНОВ ВЕЛИКОВ

ИЛИЯ НЕСТОРОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ

ЙОНКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА

ЙОРДАН БОЖИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЦВЕТАНОВ

ЙОРДАН ВЪРБАНОВ ЦВЕТАНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЕМАНОИЛОВ

ЙОРДАН ИГНАТОВ ТОНЕВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ ГОРАНОВ

ЙОРДАНА ИГНАТОВА ВЕНКОВА

ЙОРДАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНА ПАНАЙОТОВА КОВАЧЕВА

ЙОРДАНКА ВЪРБАНОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЯТКОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОНЕВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ЕФТИМОВА

КАЛОЯН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

КАЛОЯНА ПЪШЕВА НИКОЛАЕВА

КАМЕН ЕФТИМОВ НИКОЛОВ

КАТЯ МИЛАНОВА ГЕНОВА

КИНА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА

КИРИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

КИРИЛ ПЕТКОВ ВЪРБАНОВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

КИРО ГЕНЧЕВ ГЕНКОВ

КОСТАДИНА КИРОВА ВЕЛИКОВА

КОСТАДИНА КУНЧЕВА КОЛЕВА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ

КРАСИМИР ТОНЕВ ВЕЛИКОВ

КРАСИМИРА РАДОСЛАВОВА АНДРЕЕВА

КРЪСТИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА

КУНА ЖИВКОВА ЕНЧЕВА

КУНА ИГНАТОВА ДАНЕВА

КУНА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

КУНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

КУНА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА

КУНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

КУНЧО ВЕНКОВ МАКСИМОВ

КЪНА СТОЙКОВА ПЕТРУШЕВА

ЛАМБИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ЛАМБИ ЛИНКОВ СИМЕОНОВ

ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ДЕНЧЕВА

ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ ЛАМБЕВ

ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ

МАГДАЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

МАНОЛ БРАТОЕВ ВЕЛИКОВ

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОИЛОВ

МАНОЛ ЖИВКОВ РАДИОНОВ

МАНОЛ ТОДОРОВ ГАТЕВ

МАНЮ АНДРЕЕВ РАДКОВ

МАНЮ КОЛЕВ ДИМОВ

МАНЮ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

МАРГАРИТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

МАРИЙКА СЪБЕВА КОСТАДИНОВА

МАРИН ЛИНКОВ ТОНЕВ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

МАРИЯ БЪЛГАРИНОВА ДАНЕВА

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ЛИШЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ДАНЕВА НИКОЛАЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА

МАРИЯ МИТЕВА БИЛЧЕВА

МЕТОДИ ИЛИЕВ РАДКОВ

МИЛАН ГЕНОВ ЛАЗАРОВ

МИЛАН ДЕНКОВ КЪНЕВ

МИЛАНЧО АНДРЕЕВ ЛАЗАРОВ

МИЛЕНА РУСИНОВА ПЕТРОВА

МИЛКА АТАНАСОВА МАРКОВА

МИНКА РАДОЕВА ИЛИЕВА

МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

МИТА КЪНЕВА АНГЕЛОВА

МИТКО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

МИХАИЛ КРАСИМИРОВ НЕНОВ

МОМЧИЛ КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

МОМЧИЛ ХРИСТОВ ВЕЛИЗАРОВ

НАТАЛИЯ ГЕЦОВА ДАКЕВА

НЕДКА ГРИГОРОВА ДОБРАНОВА

НИКОЛА ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

НИКОЛИНА РАЙКОВА МАНЕВА

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

ПАВЛИНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА

ПАНАЙОТ ЦВЯТКОВ БОРИСОВ

ПАНЧО МИНЧЕВ ПАНЕВ

ПЕНА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

ПЕНА ИЛИЕВА МАРИНОВА

ПЕНА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА

ПЕНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

ПЕНА ЦВЯТКОВА ВЛАДИМИРОВА

ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦВЯТКОВА

ПЕНКА АТАНАСОВА ВЪРБАНОВА

ПЕНКА БЕНКОВА ВЕЛИКОВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА

ПЕНКА КОСТОВА ЯНКОВА

ПЕНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА СИМЕОНОВА ЛУЧЕВА

ПЕТКО ДРАГОЗОВ АТАНАСОВ

ПЕТКО ЕНЧЕВ АНГЕЛОВ

ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ПЕТРАНА ЕНЧЕВА МАНОИЛОВА

ПЕТРАНА ЛАМБЕВА ЯНАКИЕВА

ПЕТРУШ АТАНАСОВ ТОДОРОВ

ПЕТРУШ ЛЮБЕНОВ ПЕТРУШЕВ

ПЕТЪР АСПАРУХОВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЕНОВ

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ КЪНЕВ

ПЕТЪР ГОРАНОВ КЪНЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ ВЕЛЕВ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БИЛЧЕВ

ПЕТЪР ФЕРДИНАНДОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ЯНКОВ ЦВЯТКОВ

ПЕТЬО ЙОРДАНОВ НЕДЯЛКОВ

ПЛАМЕН МИТЕВ СЛАВОВ

РАДИНА ЦВЕТАНОВА МАТЕЕВА

РОСИЦА ВЕЛЧЕВА ГОРАНОВА

РОСИЦА ШИШМАНОВА НЕНОВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

РУСАНА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА

РУСАНА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА

РУСИН АНГЕЛОВ МАНОИЛОВ

РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

РУСКА КРЪСТЕВА НИКОЛАЕВА

СВЕТЛОМИР БОЖИНОВ НИКОЛАЕВ

СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

СЕВДАЛИНА ЙОРДАНОВА ЛЮБЕНОВА

СЕВИНЧ АХМЕДОВА СТЕФАНОВА

СЕДЕФА БЕНКОВА ЛАМБЕВА

СИЙКА АТАНАСОВА КОСЕВА

СИМЕОН ХРИСТОВ МАРИНОВ

СИМЕОНА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВЕНА ТРИФОНОВА ПЕНКОВА

СНЕЖИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

СТЕФАН АТАНАСОВ МАРКОВ

СТЕФАН МАНОИЛОВ МАНОИЛОВ

СТЕФАНА ЛЮБЕНОВА КЪНЕВА

СТИЛИЯН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ

СТОЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

СТОЯНКА ПАУНОВА ФИЛИПОВА

ТАНЯ ИВАНОВА ЕМАНОИЛОВА

ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

ТОДОР ЗЛАТЕВ ВЕНКОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ГОРАНОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ТОДОРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРА МИТЕВА ПЕТКОВА

ТОДОРКА ГОРАНОВА ИЛИЕВА

ТРИФОН СТОЯНОВ МИТЕВ

ХРИСТАНА ИЛИЕВА ЯНАКИЕВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

ХРИСТО ИВАНОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ЦАНКА ИВАНОВА БЪЛГАРИНОВА

ЦАНКА ИЛИЕВА БЕНКОВА

ЦВЕТАН ПЕНКОВ АНГЕЛОВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТАНА БЕНКОВА МИТЕВА

ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА

ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТАНА ЛАМБЕВА ТРИФОНОВА

ЦВЕТАНА МИТЕВА БИЛЧЕВА

ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНКА ТЕОДОСИЕВА ДОКОВА

ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

ЦВЯТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ЯНА БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА

ЯНКО ДЕНКОВ ВЕЛИКОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.


Каталог: Docs -> 2012
2012 -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
2012 -> Кодекс обн. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр. 64 от 7 Август 2007г
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012 -> Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
2012 -> Резюме на продукт за разработка на уеб приложения с платформата „Apache Tapestry”
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012 -> Доклад на Управителния съвет на фондацията
2012 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница