За родените лица в гр. Казанлък, чиито родители са били с жителство и местоживеене в други населени места саДата19.07.2018
Размер156.14 Kb.
ЗАБЕЛЕЖКА: За родените лица в гр. Казанлък, чиито родители са били с жителство и местоживеене в други населени места са

съставяни актове за раждане /оригинали / съответно за:

- 1950-1975 в Копринка,

- 1955-1975 в Черганово,

- 1965-1975 в Овощник,
Актовете за сключен граждански брак и смърт на Средно Изворово закрито и присъединено населено място към

Долно Изворово са съставяни през периода от 1922-1925 в общи смесени регистри.


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.КАЗАНЛЪК

1896 - 1910,

1911-1929 смесени

1930-2008

КАЗАНЛЪК

1897-1898,

1900-1903,1905


изгубени
ГР.ШИПКА

1906-1929 смесени

1930-1992

1993-2008


Шипка

Казанлък


1929 – 1937 липсват
С.БУЗОВГРАД

1911-1929 смесени

1930-1936

1947-1983

1984-20081910- ТД”Държавен архив”- Стара Загора

1911-1983-Бузовград

1984-2008 -Казанлък


1929 изгубен

1969-1977, 1981-1983,1987,

1989-1990 не са съставяни регистри


1900-1910 смесени в Розово

1937-1946 Г. ЧерковищеС.ГОЛЯМО ДРЯНОВО

1917-1929 смесени

1930-1980

1981-2008


Г. Дряново
Казанлък

1919,1929 изгубени

1933,1935-1946, 1956-1958,

1965-1980 нямат съставени регистри

С.ГОРНО ИЗВОРОВО

1894-1929 смесени

1930-1934

1946-1982

1983-2008Г. Изворово

Казанлък


1897,1898,1899,

1918,1919,1927, изгубени

1965-1978, 1980-1982

/не са съставени регистри/
1935-1945 Енина

С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

1911-1929 смесени

1930-1982

1983-2008


Г.Черковище
Казанлък

1918-1919-изгубени


С.ДОЛНО ИЗВОРОВО

1922 ,1934 смесени

1930-1980

1981-2008


Д. Изворово
Казанлък

1923-1933

1935-1977/ липсват/


С.ДУНАВЦИ

1894-1929 смесени

1930-1937

1946-1982

1983-2008Дунавци

Казанлък


1897,1898,1947,

1964-1967

1978-1982

липсват


1938-1940.Шипка

1941-1945 Шейново
С.ЕНИНА

1903-1929 смесени

1930-1986

1987-2008


Енина
Казанлък

1941,

изгубени


1970-1985 /не са съставяни регистри/
С.КОПРИНКА

1896-1933 смесени

1934,


1946 -1983

1984-2008Копринка

Казанлък


1948 изгубен

1976-1983-не са съставяни1935-1945 Казанлък


С.КРЪН

1919-1929смесени

1930-1934

1945-1981

1982-2008Крън

Казанлък


1929-изгубен

1965,1967-1969,1973-1976,1978,1980,1981 липсват1935-1944 Енина

С.КЪНЧЕВО

1893-1929 смесени

1930-1981

1982-2008


Кънчево
Казанлък

1897, 1918 изгубен
С.ОВОЩНИК

1911-1934 смесени

1946-1955

1959-1988

1989-2008Овощник

Казанлък


1919,1928 изгубени

1935-1945 Кънчево

1956-1958 ЧергановоС.РОЗОВО

1894-1929 смесени

1930-1934

1946-1982

1983-2008Розово

Казанлък


1896,1906,1917,

1919,1920,1948 изгубени1935-1945 Кънчево

С.РЪЖЕНА

1911-1929 смесени

1930-1933

1944-23.09.1990

24.09.1990-2008
Ръжена

Казанлък


1919,1920,1922,

1924,1926, наводнение

1973,1975,1976,1978,1979,

1980 няма регистри1898-1910 смесени в Розово

1934-1943 Кънчево
С.СРЕДНОГОРОВО

1917-1929 смесени

1930-1991

1992-2008


Средногорово
Казанлък

1918,1921,1924, 1926-1929,

1937-1945,1954,

1962-1966,1978,

1980-1986 изгубениС.ХАДЖИДИМИТРОВО

1893-1929 смесени

1930-1937

1959-1981

1982-2008Хаджидимитрово

Казанлък


1895,1897-1899,1911,1914 изгубени

1971-1972,1981 не са сътавяни регистри1938-1955 Шипка

1956-1958 КрънС.ЧЕРГАНОВО

1905-1929 смесени

1930-1934

1946-1992

1993-2008Черганово

Казанлък


1906-1910, 1918,

1923-1924,

1929,1930,1946 изгубени

1976,1977,1979-няма регистър1934-1945 Кънчево

С.ШЕЙНОВО

1900-1929 смесени

1930-1937

1941-1985

1986-2008Шейново

Казанлък


1902,1904,1906,1907,

1910,1913,1914,1918,

1922,1926-1929,1946,1951,

1975,1977-1985 няма регистри1938-1940 Шипка

С.ЯСЕНОВО

1911-1929 смесени

1930-1937

1946-1985

1986-2008Ясеново

Казанлък


1916, изгубени

1974-1985-няма регистри,

1968,1972,

1988-1994,1996-1997,

1999/не са съставяни/


1938-1945 Шипка


С.СРЕДНО ИЗВОРОВО – закрито и присъединено към С. Долно Изворово- 14.04.1981 г.ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2008гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.КАЗАНЛЪК

1899-1910


1911-1929 смесени

1930-2008


КАЗАНЛЪК

1900,1901,1904,

1907 изгубени


ГР.ШИПКА

1906-1929 смесени

1930-14.09.1991

15.09.1991-2008


Гр. Шипка

Казанлък


1929- изгубен

С.БУЗОВГРАД

1911-1929 смесени

1930-1936

1947-1989

1990-2008Бузовград

Казанлък


1929 – изгубен


1900-1910 смесени- в Розово

1937-1946 Г.ЧерковищеС.ГОЛЯМО ДРЯНОВО

1917-1929 смесени

1930-1982

1983-2008


Г. Дряново

Казанлък


1919,1929 изгубени

1930-1931,1933,

1935-1958,

1968-1982 /не са съставяни /


С.ГОРНО ИЗВОРОВО

1894-1929 смесени

1930-1934

1946-1980

1981-2008Г. Изворово

Казанлък


1897,1898,1899,

1918,1919,1927

изгубени


1935-1945 Енина

С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

1911-1929 смесени

1930-1987

1988-2008


Г.Черковище

Казанлък


1918, 1919-изгубени
С.ДОЛНО ИЗВОРОВО

1922 смесени

1960 -31.10.1987

01.11.1987-2008


Д. Изворово
Казанлък

1965-1973/ не са съставяни/

1923-1959 в с. Енина

С.ДУНАВЦИ

1894-1929 смесени

1930-1937

1946-1987

1988-2008Дунавци

Казанлък


1897,1898 липсват

1938-1940 гр.Шипка

1941-1945 с.Шейново
С.ЕНИНА

1903-1930 смесени

1931-1996

1997-2008


Енина

Казанлък


1943 изгубени

С.КОПРИНКА

1896-1933 смесени

1946-1997

1998-2008


Копринка

Казанлък


1948, 1950-1951изгубени

1934-1945 Казанлък

С.КРЪН

1919-1929смесени

1930 -1934

1945-1992

1993-2008Крън

Казанлък


1929 липсват

1935-1944 Енина

С.КЪНЧЕВО

1893-1929 смесени

1930-1984

1985-2008


Кънчево

Казанлък


1897,1918 изгубен
С.ОВОЩНИК

1911-1934 смесени

1946-1955

1959-1990

1991-2008Овощник

Казанлък


1919,1928 изгубени

1935-1945 Кънчево

1956-1958 ЧергановоС.РОЗОВО

1894-1929 смесени

1930-1934

1946-1985

1986-2008Розово

Казанлък


1896,,1917,

1919,1920,1933– изгубени1935-1945 Кънчево

С.РЪЖЕНА

1911-1929 смесени

1930-1933

1944-25.04.1988

26.04.1988-2008Ръжена

Казанлък

1919,1920,1922,

1924,1926 - липсват1898-1910 смесени в Розово

1934-1943 Кънчево
С.СРЕДНОГОРОВО

1917-1929 смесени

1930-1983

1984-2008


Средногорово

Казанлък


1918,1921,1924,

1926-1929,1935,

1937-1945, 1947-1951,

1954-1958,1980-1984 изгубени


С.ХАДЖИДИМИТРОВО

1893-1929 смесени

1930-1937

1959-1986

1987-2008Хаджидимитрово

Казанлък


1911,1914,1960 изгубени


1938-1955 Шипка

1956-1958 КрънС.ЧЕРГАНОВО

1905-1929 смесени

1930-1934

1946-1988

1989-2008Черганово

Казанлък


1906-1910,1918,

1923-1924,1929,

1930 изгубени


1934-1945 Кънчево

С.ШЕЙНОВО

1900-1929 смесени

1930-1937

1941-1985

1998-2008Шейново

Казанлък


1902,1904-1907,1910,1913,

1914,1918-1922,1926-1936,1942,1943

липсват


1938-1940 Шипка

С.ЯСЕНОВО

1911-1929 смесени

1930-1937

1946-1999

2000-2008Ясеново

Казанлък


1916,1930-1932,1934,

1950-1952

липсват


1938-1945 Шипка

С.СРЕДНО ИЗВОРОВО – закрито и присъединено към С. Долно Иворово- 14.04.1981 г.

1960-1979

Д. Изворово

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.КАЗАНЛЪК

1896-1910


1911-1929 смесени

1930-2008


КАЗАНЛЪК

1897-1898 изгубени


ГР.ШИПКА

1906-1929 смесени

1930-25.03.1997

26.03.1997-.2008


Гр. Шипка

Казанлък


1929 липсват
С.БУЗОВГРАД

1911-1929 смесени

1930-1934,

1947-02.02.1999

03.02.1999-2008Бузовград

Казанлък


1929-изгубен


1900-1910 смесени в Розово

1935-1946 Г.ЧерковищеС.ГОЛЯМО ДРЯНОВО

1917-1929 смесени

1930-1991

1992-2008


Г. Дряново

Казанлък


1919,1929-1945,1956-1958 изгубени
С.ГОРНО ИЗВОРОВО

1894-1929 смесени

1930-1934

1946-1987

1988-2008Г. Изворово

Казанлък


1897,1898,1899,

1918,1919,1927

изгубени


1935-1945 Енина

С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

1911-1929 смесени

1930-05.06.1999

06.06.1999-2008


Г.Черковище

Казанлък


1918-1919-изгубени
С.ДОЛНО ИЗВОРОВО

1922 смесени

1960-11.11.1988

12.11.1988-2008


Д. Изворово
Казанлък
1923-1959 Енина

С.ДУНАВЦИ

1894-1929 смесени

1930-1937

1946-1997

25.09.1998-2008Дунавци

Казанлък


1897,1898 изгубени

1937 липсва1938-1940 гр.Шипка

1941-1945 с.Шейново
С.ЕНИНА

1903-1930 смесени

1931-1995

11.11.1996-2008


Енина

Казанлък


1944,1945,1950

изгубени


С.КОПРИНКА

1896-1933 смесени

1946-23.10.1998

24.10.1998-2008


Копринка

Казанлък


1948 липсва

1934-1945 Казанлък


С.КРЪН

1919-1929смесени

1930-1934

1945-28.07.1997

29.07.1997-2008Крън

Казанлък


1929,1933,1947-изгубен

1935-1944 Енина

С.КЪНЧЕВО

1893-1929 смесени

1930-29.10.1996

30.10.1996-2008


Кънчево

Казанлък


1897,1918,1946 липсват
С.ОВОЩНИК

1911-1934 смесени

1946-1955

1959-30.03.1997

31.03.1997-2008Овощник

Казанлък


1919,1928 изгубени

1935-1945 Кънчево

1956-1958 ЧергановоС.РОЗОВО

1894-1929 смесени

1930-1934

1946-1998

1999-2008Розово

Казанлък


1896,1908,1917,

1919,1920,1949,1958 изгубени1935-1945 Кънчево

С.РЪЖЕНА

1911-1929 смесени

1930-1933

1944-04.10.1996

05.10.1996-2008Ръжена

Казанлък


1919,1920,1922,

1924,1926 наводнение1800-1910 смесени в Розово

1934-1943 КънчевоС.СРЕДНОГОРОВО

1917-1929 смесени

1930-1998

1999-2008


Средногорово

Казанлък


1918,1921,1924,

1926-1930,1934,

1937-1942,1944,1945,

1950,1960,1969-1973-липсват


С.ХАДЖИДИМИТРОВО

1893-1929 смесени

1930-1937

1959-1993

1994-2008Хаджидимитрово

Казанлък


1895,1897-1899, 1911,

1914,1936 изгубени
1938-1955 Шипка

1956-1958 КрънС.ЧЕРГАНОВО

1905-1929 смесени

1930-1934

1946-1995

1996-2008Черганово

Казанлък


1906-1910,1913,1918,

1923,1924,1929–1930 изгубени1934-1945 Кънчево

С.ШЕЙНОВО

1900-1937

1941-1997

1998-2008


Шейново
Казанлък


1902,1904 -1907,

1910,1913,1914, 1918 -1922,

1926 -1929,1932,1935,1936,

1943 липсват1938-1940 Шипка

С.ЯСЕНОВО

1911-1929 смесени

1930-1937,

1946-1995

1996-2008Ясеново

Казанлък


1916,1949,1950,1960-1963

липсват


1938-1945 Шипка

С.СРЕДНО ИЗВОРОВО –закрито и присъединено към С. Долно Иворово- 14.04.1981 г.

1960-1980


Долно Изворово
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница