За съдебен район на силистренски окръжен съдДата13.01.2018
Размер97 Kb.
С П И С Ъ К
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ , УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 200ж, ал.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2006 Г.

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
І. ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ


Диана Георгиева Владимирова,7500 гр.Силистра, ул.”В.Левски” №8, счетоводство и контрол

Валентин Александров Петров, 7500 гр.Силистра , ул.”Македония”№96, т.2, икономист

Стоян Русев Стоянов, 7500 гр.Силистра , ул.”Москва” №83, икономист, 2-55-25-дом.

Александър Димитров Иванов, 7500 гр.Силистра, ул.”Иван Василев” №4, ап.17, счетоводство и контрол - магистър 7-23-70- дом.

Димитър Великов Огнев, 7500 гр.Силистра, ул.”Симеон Велики”12, икономист

Стефан Николов Куртев, 7500 гр.Силистра, ул.”31-ви полк”,бл.43 икономист, 7-57-52-дом.

Йордан Пенев Йорданов, 7500 гр.Силистра,ул.”Кубадин” №12, ап.21, стокознание

Петко Георгиев Петков, 7500 гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” № 13, икономист

Ивайло Станев Тодоров, 7500 гр.Силистра, ул.”Дръстър”31, вх.А, аграрен икономист

Галина Георгиева Овчарова, 7500 гр.Силистра, бул.”Македония” №96, икономист, 6-28-11

Пиер Аркадиев Петров, 7500 гр.Силистра, ул.”Кълъраш”,ет.6, ап.1, счетоводство и контрол

Атанас Иванов Градинаров, 7500 гр.Силистра , ул.”Симеон Велики”18, икономист, 2-06-88

Радка Димитрова Радева, 7500 гр.Силистра, ул.”Ради Тодоров” №8А, счетоводство и контрол

Иван Русев Панев, 7650, гр.Дулово, ул.”Витоша “16, счетоводство и контрол

Гинка Ангелова Величкова, 7539 с.Калипетрово, обл.Силистренска, ул.”Сарафска махала”№41, икономист , тел.085243171, 6-25-78

Пеню Стоянов Пенев, 7500 гр.Силистра, бул. “Македония”, счетоводител

Минка Димитрова Димитрова, 7500 гр.Силистра, ул.”Серес”№1, ап.8, счетоводство и контрол, 2-61-80

Жулиета Николова Димитрова, 7500 гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” №11, вх.Б, икономист, 2-20-14

Виолета Йорданова Малчева, 7600 гр.Тутракан, ул. “Беласица”2, икономист, тел.085745-96

Ванушка Йорданова Йорданова, счетоводство и контрол

Мария Петрова Тодоров ,7500 гр.Силистра, ул.”Добрич” 21, икономист

Стоянка Иванова Иванова,7500 гр.Силистра, ул.”Богдан войвода” №6 счетоводство и контрол, тел. 2-55-48

Константин Константинов Абаджиев, 7500, гр.Силистра, ул.”31-ви полк”55, икономист

Росица Великова Василева, 7500, гр.Силистра, ул.” Кокиче”11, тел. 7-50-29,икономист

Грета Димитрова Георгиева, 7500, гр.Силистра, ул.”Ген.Колев”3, ет.3, ап.9, икономист, тел.6-27-87

Елена Иванова Еленова, 7500 гр.Силистра, ул.”Аспарух”25, ап.21,икономист

Виолета Атанасова Йорданова, 7500, гр.Силистра, ул.”Светлина-2”,вх.А, икономист, тел.7-41-42

Драгомир Йорданов Друмев, 7600, гр.Тутракан, ул.”Клисура”2, инженер, тел.0857 55 21

Кремена Петрова Маринова, 7600, гр.Тутракан, ул.” Рибарска”78, икономист, тел.0857 2897

Стефан Дончев Стефанов, 7500 гр.Силистра, ул.” Рила”, ап.18, счетоводство и контрол, тел. 7-39-45

Маргаритка Николова Шербанова, 7600 гр.Тутракан, ул.” Сакар планина”12, икономист

Димка Митева Тодорова, 7500 гр.Силистра, ул.” Серес”25 , ап.38, отчетност в търговията, тел. 2-26-26

Иванка Йорданова Бърнева, 7500 гр.Силистра, бул.”Македония” 96, ап.31, икономист, тел. 2-22-69

Надка Йорданова Маринова, 7500, гр.Силистра , ул.” Добрич” 170, ап.39, аграрна икономика, тел. 820-347

Марийка Иванова Вълкова, 7500 гр.Силистра , ул.” Добруджа” 26, вх.Б, ап.48, счетоводство и контрол, тел. 6-28-11

Димитричка Василева Иванова, 7650 гр.Дулово , ул.”Христо Ботев” 79,счетоводство, тел. 08541 35-36

Свилен Димитров Стоянов, 7650 гр.Дулово, ул.” Христо Ботев”79,счетоводство, тел. 08541 3536

Валентин Иванов Шербанов, 7600 гр.Тутракан, ул.”Стара планина”12, икономист

Недялко Симеонов Пенчев, 7500 гр.Силистра, ул.” Янко Тодоров” 26, ап.8, брокер на стокови борси и тържища, тел. 2-46-78

Ивайло Станев Тодоров, 7500 ГР.Силистра, ул.”Климент Охридски” 9 а, икономист, тел.821213

І І. МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Д-р Снежана Христова Христова, 7500 гр. Силистра, ул.”Кубадин” 10, ап. 52 Психиатър 2-26-01

Д-р Людмила Иванова Михайлова, 7500 гр. Силистра , ул.”Македония” №88 Психиатър 2-26-01

Д-р Пламен Николов Краев, 7500 гр.Силистра, ул.”Аспарух” №21 Психиатър, 2-26-01

Д-р Борислав Стойчев Димитров ,7500 гр.Силистра , ул. “Добрич “ №166 Патолог 2-26-01

Д-р Любка Донева Мандева, гр.Бяла , ул.”Отец Паисий” №55, Психиатър

Д-р Теодор Иванов Иванов, 7500 гр.Силистра, ул. ”Тулча “№20, вх.А, ет.3 Патолог, 2-26-01

Д-р Дорита Михайлова Кръстева, гр.София, Столична -15, ж.к.”Младост”1, бл.36 Терапевт

Анета Георгиева Симеонова, 7500 гр.Силистра, ул.”Македония”№88 Психолог 2-26-01

Галина Василева Порязова, 7500 гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” бл. Психолог 2-26-01

Д-р Иван Иванов Върбанов, 7500 гр.Силистра , ул.”Добруджа” №9, Ентеролог, ехография 2-23-43

Д-р Валдемар Йорданов Христов, 7500 гр.Силистра , ул.”Кубадин”10, ап.52 Ортопед 2-26-01

Д-р Стоил Стоилов Чуров, 7000 гр.Русе, ул.”Н.Здравков” №24 А, Патолог.

Д-р Евгени Иванов Димитров, 7000 гр.Русе, ул. ”Плиска” бл. ”Перла” Патолог

Д-р Ирена Илиева Казарова гр.Бяла, ул.”Ст.Стамболов”19, ,вх.1, Психиатър

Д-р Иван Христов Стоянов, 7000 гр.Русе, ул.”Бозвели”, №9, Ортопед

Д-р Евгени Петров Хинков ,7500 гр. Силистра, ул.”Добрич” 2-26-01 - сл.

Д-р Милена Симеонова Русчева , 7500 Гр. Силистра, ул. “Одеса” 16, 2- 26-01

Д-р Вилиян Викторов Доков, гр. Варна , ул. “27 юли”, № 11

Д-р Иван Стоянов Станкулов, гр. Варна, ул. “Н.Геров” 47 А

Д-р Павел Стоянов Павлов, гр. Варна, ул. “Фредерик Шопен” 12

Д-р Силвия Славова Славова, 7500 гр. Силистра, ул. “Драгоман” 11, вх. Б

Д-р Вилияна Стоянова Цончева, 7500, гр.Силистра, ул.” Л.Каравелов”4а,ет.1, невролог

Д-р Росица Колева Дучева, 7500, гр.Силистра, ул.”Юрий Венелин” 20, очен лекар

Д-р Веселин Велинов Пенев, 7500, гр.Силистра, ул. “Ангел Кънчев”50, вх.А, ап.6, гинеколог, тел. 7-64-50

Д-р Орлин Здравков Дренчев, 7500 гр.Силистра, ул.”Партений Павлович” 1,психиатър, тел.2-26-01

Д-р Тодор Петров Александров, 7500 гр.Силистра, бул.”Македония” 88, ет.1, хирург

Д-р Петър Светозаров Дончев, 7500 гр.Силистра, бул.”Македония” 90, ортопед

Д-р Благовеста Димитрова Стефанова 5000 гр.Варна, ул.”Съборна”1, съдебен лекар-химик

Д-р Иван Йорданов Кръчмаров, 5000 гр.Варна, ул.”Иван Драсов” 8а, съдебен лекар-химик

Д-р Иван Йорданов Киряков, 5000 гр.Варна, ул.”Жерар Кюри”11, вх.Б, невролог

Д-р Надка Страшимирова Тодорова, 7500 гр.Силистра, ул.” Симеон Велики”13, ап.5, невролог

Д-р Васил Николов Обретенов, 7500 гр.Силистра , ул.”Петър Вичев”9, ап.19, ортопед

Д-р Тодор Христов Дюлгеров, 7500 гр.Силистра , ул.”Москва”85, ортопед

Д-р Константин Радков Рачев ,5000 гр.Варна, местронст Евксиноград, ул.”20-та” 56, ортопед

Д-р Сашко Йорданов Симеонов, 7500 гр.Силистра, ул.Кубадин”2 ап.21, съдебен лекарІІІ. СТРОИТЕЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Стоян Златев Златев, 7500 гр.Силистра, ул.”Симеон Велики”№16, геодезист ,тел.2-33-63

Христина Николова Георгиева, 7500 гр.Силистра, ул.”Одеса” №1, ап.19 , строителен инженер, тел. 851-042

Станоя Николова Ганева, 7500 гр.Силистра, ул.”Москва”№85,вх.А , технически инженер, тел. 2-62-06

Мариана Георгиева Николова, 7500 гр.Силистра, ул.”Македония” №88, строителен инженер, тел. 2-26-63

Маргарита Асенова Жекова, 7500 гр.Силистра, ул.”Янко Тодоров” №32,ап.7, икономика на строителството , тел.2-48-01

Михаил Станев Жеков, 7500 гр.Силистра, ул.”Янко Тодоров” №32,ап.7, строителен инженер, 2-48-01

Ванушка Русева Тодорова, 7500 гр.Силистра , ул.”Симеон Велики”, бл.11, вх.Б, строителен инженер ,2-21-14

Георги Стефанов Ферманджиев, 7500 гр. Силистра, ул. “31-ви полк”, строителен инженер

Десислава Александрова Гешева, 7500 гр.Силистра , ул.”Скобелев” №18, вх.Б , архитект , тел.6-28-68

Весела Димитрова Думанова, 7500 гр. Силистра, ул.Васил Левски”8, ап.10, строителен инженер, 820-935

Иван Тодоров Божилов, 7500, гр.Силистра , ул.” Янко Тодоров” 11, ПГС, 2-49-92

Илияна Кънева Жекова, 7500 гр. Силистра, ул.”Капитан Кръстев”30, инженер

Добрин Малчев Жеков, 7500 гр. Силистра, ул.”Капитан Кръстев”30, инженер

Йордан Петков Йорданов, 7500 гр.Силистра, ул.”Кубадин” 12, ап.21, машинен инженер и графолог

Галя Ганева, 7650 гр. Дулово, ул.”Васил Левски” 32, строителен инженер,

Надка Йорданова Маринова 7500 гр. Силистра , ул.” Добрич”70, ап.39, аграрен икономист

Ахмед Мехмед Ешреф , 7650, гр.Дулово, ул.”Одрин” 15, агроном, оценител

Лиляна Йорданова Йоргова, 7500 гр.Силистра , ул. Генерал Колев”12, ап.11, строителен инженер, оценка на недвижими имоти

Тамара Борисова Вацева, 7500, гр.Силистра , ул.София “2, вх.Б, ап. 11, строителен инженер, тел. 2-55-43

Радка Атанасова Петрова , 7500 гр.Силистра , ул.”Раковски” 20а, ет.2, ап.7, строителен инженер, тел. 2-71-22

ІV. ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Тонка Николова Петрова, 7500 гр.Силистра, ул.”31 полк” бл.70,ап.2, оценител земеделски земи , 2-26-14, 7-50-25

Пенчо Маринов Маринов, 7500 гр.Силистра, ул.”Рила” №4, оценител земеделски земи , тел.6-35-79,7-56-77

Стелиян Йорданов Ефремов, 7500 гр.Силистра , ул.”Добруджа” №22, бл.15, ап.26 , оценител земеделски земи, 088851547

Мариана Илева Станчева, 7500 гр.Силистра ,ул.”Толстой” №3 , земеразделяне, тел. 2-66-40

Боян Славов Шарбанов , 7500 гр.Силистра, ул.”Ангел Кънчев” №4, ап.5, агроном , тел.7-52-34

Михаил Станев Жеков, 7500 гр.Силистра, ул.”Янко Тодоров” 32, ап.7, агроном , тел.2-48-01

Янка Иванова Алинска, 7650 гр.Дулово, ул. “ Васил Левски” 8, оценител на земеделски земи, тел. 0855 26 84

Марияна Илева Станчева, 7500, гр. Силистра, ул.” Толстой”3, оценител на земеделски земи

Марин Ников Маринов, 7500, гр.Силистра, бул.”Македония “№96, ап.13, оценител земеделски земи

V.АВТОМОБИЛНО- ТЕХНИЧЕСКИ, МАШИННИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ” ЕКСПЕРТИЗИ

Добрин Малчев Жеков, 7500 гр.Силистра , ул.”Капитан Кръстев” №30, ап.21 механизация електрофикация в селското стопанство ,тел. 2-84-69

Митко Петров Пенев, 7500 гр. Силистра, ул. ” Македония ” № 168, ап.61, инженер, тел. 2-93-01

Красимир Павлов Апостолов, 7500 гр.Силистра , ул.”Гено Чолаков” № 4, инженер, тел. 2-63-05

Петър Тодоров Коларов, гр.Силистра , ул.”Генерал Скобелев” №25, инженер, тел. 2-57-46

Димо Димитров Парев, 7500 гр.Силистра, ул.”Дръстър” №25, бл.13, машинен инженер, тел. 2-89-85

Руси Гецов Русев, 7000 гр.Русе, ул.”Неофит Рилски” №50 доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари” при РУ”А.Кънчев” 082451935, 48244507526

Росен Петров Иванов, 7000 гр.Русе доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари” -РУ “А.Кънчев” 082445007528

Живко Русинов Гелков, 7000 гр.Русе, ул.”Г.Делчев”26, гл.асистент катедра “Транспорт”-РУ “А.Кънчев” 08244507608

Митко Димитров Маринов, 7000 гр.Русе, ул.”Плиска”, бл.”Перла”, гл.асистент, катедра “Транспорт” при РУ “А.Кънчев”-гр.Русе, 08244507608

Евгени Иванов Димитров, 7000 гр.Русе, ул. “Плиска, бл.”Перла” ,Гл.асистент в катедра “Физика” -РУ “А.Кънчев”, тел.44507217

Илиана Кънева Жекова, 7500 гр.Силистра, ул.”Кап. Кръстев” №30, ап.21, машинен инженер, 2-84-69

Юлиян Тодоров Русанов, 7500 гр.Силистра , ул.”Добруджа” №14, ап.14 , ел.инженер, тел. 2-80-25

Надежда Тодорова Иванова, 7500 гр.Силистра , ул.” Симеон Велики”, бл.4, вх.А , инженер, тел. 2-75-22, 2-77-39-дом.

Венелин Димитров Велев , 7500 гр.Силистра , ул. “Македония “ №139 , инженер, тел. 2-70-56

Владимир Георгиев Атанасов , 7500 гр.Силистра, ул.”Яворов” 1, ет.5, ап.17, електроинженер, 2-78-79

Марин Кирчев Каравасилев, 7500 Гр.Силистра, ул.”Хр.Смирненски”№22, машинен инженер, тел.2-94-88
VІІ. АГРОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Петър Димитров Ковачев, 7500 гр.Силистра , ул.”Македония” №170, ап.22 агроном ,2-21-06

Георги Иванов Иванов, 7500 гр. Силистра , ул.”1-ви октомври” №41, агроном, тел. 2-21-86

Боян Славов Шарбанов, 7500 гр.Силистра , ул.”А.Кънчев”,бл.4,ап.5 ,агроном, тел. 7-52-34

Тонка Николова Петрова, 7500 гр.Силистра , ул.”31 полк”, бл. 70, ап.2, агроном,тел. 7-50-25-дом., 2-26-14-сл.

Кирил Велинов Нинчев , гр.Добрич, жк. Балик, агроном

Вангел Балушев Върбанов, 7500 гр. Силистра, ул.”Серес” 13 агроном

Владимир Николов Петров, 7500 гр.Силистра, ул.”31 полк”, бл.70, ап.2, агроном, тел. 7-50-25-дом.

Николай Илиев Илиев , 7665 с.Секулово, обл.Силистра, ул.”Централна”№61
VІІІ. ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
Георги Иванов Кънев, 7500 гр.Силистра, ул.”Христо Ботев”, бл. “Бор” №1, 2-25-19

ІХ. АРХИТЕКТУРНИ ЕКСПЕРТИЗИ

Пламен Ангелов Аврониев, 7500 гр.Силистра, ул.”П.Берон” №1, ап.10 архитект 2-89-11-дом.

Траян Иванов Георгиев, 7500 гр.Силистра, архитект ,тел.2-34-49,6-20-21

Х. В и К ЕКСПЕРТИЗИ

Атанас Петков Атанасов, 7500 гр.Силистра, ул.”Кап.Кръстев” №18 Б, ап.15,тел. 2-23-90ХІ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Никола Дончев Бонев ,7500 гр.Силистра, ул.”31 полк” №35, лесо-инженер, тел. 7-36-92, 7-61-30


ХІІ. ЗООИНЖЕНЕРНИ ЕКСПЕРТИЗИ

Михаил Георгиев Тодоров, 7500 гр.Силистра, ул.”Цар Шишман”№22 зооинженер, тел. 2-33-67


ХІІІ. ПРЕВОДАЧИ

Алина Младенова Войсилова,7500 гр.Силистра , ул.”Отец Паисий”,бл.5 турски език

Мюхран Ниазиева Аптулова,7500 гр.Силистра, ул.”Одеса”№2, вх.Б,ет.4, турски език

Нурсен Камир Чериез, с.Айдемир, обл.Сс, кв.”Деленките”, бл.”Лазурен” ,турски език

Сузан Мухаремова Дурмазова , 7500 гр.Силистра , ул.”Симеон Велики” №7, вх. Б, турски език

Гюлтен Хасан, С.Айдемир, кв. Деленки, жк Север, Турски език

Малвина Гарабет Петмезян, 7500 Гр.Силистра, ул.”Ал.Стамболийски” Руски език

Мерал Неджати Мехмед, 7500, гр.Силистра, ул.”Бузлуджа”57, турски език, тел. 2-00-49

Стоянка Маринова Атанасова, 7500 гр.Силистра , ул.” Я.Тодоров” 25 ап.48, руски език

Росица Веселинова Русева, 7500 гр. Силистра , ул.” Яворов”1 ет.3, немски език

Соня Кирчева Павлова, 7500, гр.Силистра , ул.”Христо Ботев” бл.8, ап.10, арабски език

Иван Димитров Димитров, 7500 гр.Силистра, ул.” Добрич”166, турски език

Красимир Момчев Момчев, 7500 гр. Силистра, ул.” Страцин”5, английски език

Людмила Арсентиевна Константинова, 7500 гр.Силистра, ул.”Ген.Колев”1 ап.20, руски език

Наталия Радкова Бабаяшева , 7500 гр. Силистра, ул.” Силеон Велики” 139 вх.Б, словашки език

Тамара Антоновна Коларова , 7500 гр. Силистра , ул.” Македония “ 173, руски ,чешки,полски, украински езици

Максим Савов Савов , 7500 гр.Силистра , ул. Одеса-2” ап.43, гръцки език

Вазир Акбар Хан 7000 гр.Русе, ул.”Цар Освободител” 1, ап.1, арабски език

Мортеза Асади Сабет 7000 гр. Русе ,ул.”Плиска” вх.А, ап.12, арабски език

Николета Тодорова Радева , 7500 гр. Силистра , ул. Отец Паисий “3, немски език

Исмаил Юмер Топал 7600 гр. Тутракан, ул. Крайбрежна”6, турски и румънски език

Виргиния Хараламбова Попова 7500 гр. Силистра , ул.” Раковска” 3, румънски език

Хюсеин Али Демир 7650 гр. Дулово , ул. Йордан Йовков “14, ет.2, турски език

Мирослава Александрова Стаматова 7500, гр.Силистра , ул.” Драгомар “11, румънски език


ХІV. ДРУГИ
Ирена Тодорова Мърова, 7500 гр.Силистра, бул.”Македония” 173, ап.20, педагог


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница