За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница41/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

50

"Реализиране на инвестиционен проект Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)” в град Вършец"

Община Вършец

- 813 189,03
51

"Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

Община Габрово

-2 702 317,22
52

"Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод в село Първомайци"

Община Горна Оряховица

- 839 074,28
53

"Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна – Изграждане на главен колектор VI и прилежащата канализационна мрежа"

Община Каварна

-1 173 857,50
54

"Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на ПСОВ на гр. Лозница"

Община Лозница

-1 812 648,90
55

"Канализация на гр. Перник"

Община Перник

-4 272 123,52
56

"Подобряване на ВиК мрежата на град Попово"

Община Попово

-1 190 919,97
57

"Канализация на Северни, Южни територии и СО Узунджата, 2 етап – Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско"

Община Приморско

-2 093 396,24
58

"Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, обл. Бургас"

Община Руен

-4 339 970,41
59

Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот

Община Сопот

-1 764 514,80
60

"Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”

Община Столична

-1 371 771,47
61

"Канализация с. Зимница - гл. клон І от о.т. 176 до брегово заустване - ІІри етап и Пречиствателна станция за отпадни води"

Община Стралджа

- 216 315,50
62

"Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян"

Община Троян

- 686 287,99
63

"Изграждане на канализационна система с ПСОВ с. Тенево, община Тунджа"

Община Тунджа

-1 122 474,72
64

"Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище"

Община Търговище

2 120 778,03
65

"Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря: Компонент 1. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря"

Община Хисаря

-2 658 757,64
Общо за процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"

-28 667 198,18 лв
 
Процедура: BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."
66

"Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос"

Община Айтос

431 490,64
67

"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик" (проект № DIR-51011119-20-39)

Община Балчик

148 937,57
68

"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" (проект № DIR-51011119-19-38)

Община Балчик

415 640,25
69

"Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. "Меден рудник", гр. Бургас - 2 етап: разширение" (проект № DIR-51011119-14-32)

Община Бургас

101 802,14
70

"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна"

Oбщина Варна

318 314,67
71

"Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово"

Oбщина Гълъбово

249 617,13
72

"Доизграждане на канализационната система и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Дулово"

Oбщина Дулово

556 894,98
73

"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин"

Oбщина Елин Пелин

169 393,36
74

"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово"

Oбщина Елхово

127 665,00
75

"Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман"

Oбщина Ихтиман

90 672,46
76

"Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в гр.Каварна"

Община Каварна

- 38 113,60
77

"Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица"

Община Кюстендил

734 937,32
78

"Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски"

Община Левски

207 413,75
79

"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик"

Община Пазарджик

144 682,43
80

"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен"

Община Приморско

376 513,84
81

"Интегриран воден проект за град Радомир"

Община Радомир

300 881,90
82

"Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, гр. Разград"

Община Разград

405 076,63
83

"Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог"

Община Разлог

202 359,68
84

"Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански"

Община Сандански

377 989,82
85

"Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски езера" - град Смолян - актуализация"

Община Смолян

151 699,41
86

"Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територята на район "Овча купел" за м. "Овча купел-стара част" и кв. "Горна Баня"

Столична община

344 714,52
87

"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан"

Община Тутракан

- 22 359,03
88

"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан"

Община Чирпан

- 41 916,90
Общо за процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"

5 754 307,97 лв
 
Процедура: BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."
89

Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково

Община Аксаково

-2 027 369,03
90

Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ

Община Банско

18 275 939,12
91

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа град Белене

Община Белене

16 130 131,70
92

Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград

Община Благоевград

- 707 863,60
93

ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея

Община Ботевград

2 158 736,36
94

Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас" (проект № DIR-51011116-21-63)

Община Бургас

7 625 823,75
95

Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас (проект № DIR-51011116-22-64)

Община Бургас

888 145,88
96

Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико" (проект № DIR-51011116-44-128)

Община Бяла (обл.Варна)

2 667 613,35
97

Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I (проект № DIR-51011116-19-58)

Община Бяла (обл.Русе)

16 753 036,37
98

Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина

Община Бяла Слатина

-3 072 509,37
99

Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна

Община Варна

14 366 957,75
100

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав

Община Велики Преслав

-1 122 821,82
101

Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин

Община Видин

13 088 204,07
102

Реконструкция и доизграждане на каналзиационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг

Община Димитровград

-1 474 049,80
103

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе

Община Етрополе

- 629 995,71
104

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих

Община Исперих

24 642 173,62
105

Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък

Община Казанлък

4 996 603,40
106

Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово

Община Карлово

8 498 064,18
107

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа

Община Кнежа

-2 147 982,94
108

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй

Община Козлодуй

531 042,69
109

Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд

Община Костинброд

760 974,36
110

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим

Община Кричим

-2 764 146,32
111

Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води

Община Кубрат

1 786 114,19
112

Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа

Община Кърджали

8 668 794,84
113

Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч

Община Ловеч

- 757 162,33
114

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит

Община Луковит

5 421 723,15
115

Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра

Община Мездра

-1 288 873,80
116

Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград

Община Момчилград

2 308 538,33
117

Рехабилитация и доизграждане на канализационна и водоснабдителната мрежа на гр. Монтана

Община Монтана

960 158,95
118

Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда

Община Несебър

7 242 197,62
119

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Нови пазар

Община Нови пазар

12 625 181,25
120

Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени

Община Павликени

9 113 161,69
121

Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище

Община Панагюрище

2 044 431,50
122

Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера

Община Пещера

-1 375 166,57
123

"Интегриран воден проект-гр. Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп"

Община Пирдоп

-2 176 995,51
124

Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води град Поморие

Община Поморие

40 697 925,89
125

Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия; Основен ремонт на канализационен тласкателот КПС - 3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия; Битова канализация в кв. 4, 9, 10 в южна промишлена зона - гр Провадия; Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км. 42+422 до км. 42+787 на р. Провадийска - гр. Провадия, подобект Укрепване на реконструкция на водопровод и канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия

Община Провадия

-2 074 134,91
126

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай

Община Първомай

1 815 836,53
127

Интегриран воден проект за изграждане ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на град Раднево

Община Раднево

17 820 562,13
128

Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация

Община Раковски

-4 320 609,13
129

Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград

Община Свиленград

516 717,67
130

ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов

Община Свищов

4 652 094,91
131

Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево

Община Севлиево

2 288 916,59
132

Подобряване водния цикъл на град Септември

Община Септември

2 714 061,13
133

Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Силистра

Община Силистра

27 255 051,07
134

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Община Сливен

1 731 411,12
135

Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап

Община Созопол

15 261 755,02
136

Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот

Община Сопот

12 192 709,81
137

Интегриран воден проект за Стара Загора

Община Стара Загора

3 365 311,97
138

Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Средец

Община Средец

- 700 385,25
139

Канализация и ГПСОВ община Стамболийски

Община Стамболийски

-3 254 646,40
140

Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с.Иваняне, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им (проект № DIR-51011116-77-161)

Столична община

11 360 708,67
141

Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел

Община Тервел

4 007 397,30
142

Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея

Община Трявна

4 286 597,03
143

Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян

Община Троян

7 682 621,52
144

Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир

Община Хисаря

-1 995 658,23
145

Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап

Община Шумен

31 013 433,85
146

Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен Бряг

Община Червен бряг

9 043 428,68
147

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол

Община Ямбол

13 944 686,84
Общо за процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница