За „всички други цели” – поливане на тревни площиДата13.10.2018
Размер20.42 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициативата на „Еброс” ООД, гр. Бургас

за водовземане на подземни води от сондажен кладенец С – 1 „Еброс – Велика”


1. Цел на заявеното използване на водите:

За „всички други цели” – поливане на тревни площи

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G00000К2035

Горнокреден водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Сондажен кладенец С – 1 „Еброс – Велика”, намиращ се в УПИ VI119, кв. 23, с. Велика, общ. Царево

4. Място на използване на водите, населено място
ЕКАТТЕ

За поливане на тревните площи към хотел „Зеленика”, с. Велика
10361

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 0,11 л/с
Максимален дебит: 0,40 л/с

Максимално експлоатационно понижение: 5,90м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница