Задача за изпълнение: Да се потърси и представи информация заДата19.10.2017
Размер19.5 Kb.
Семинарно упражнение: „Водещи практики за развитие на туризъм в селски и аграрни райони в България и ЕС”
Цел на семинара:

Целта на семинара е да се усвоят и развият знания и умения за организиране и реализиране на туристическа дейност/бизнес в райони със слабо развита икономика, с малко на брой жители и обезлюдени, с богато природно и културно-историческо наследство. Предназначението на туристическите услуги в тези райони е те да бъдат допълнителна дейност за подпомагане на местно стопанство или нископродуктивни, но високозначими стопански/занаятчийски сектори, за получаване на допълнителни приходи, осигуряване на работни места и съхранение на природа, местна култура и идентичност. В тази връзка по време на семинара ще бъдат разгледани примери за хотели, туристически агенции, туроператори или организации и техни оферти, продукти, дейности и др., които са част от процесите на развитие на туризма в селски и аграрни райони.


Задача за изпълнение:

Да се потърси и представи информация за:
Препоръки и изисквания:

Дейностите могат да бъдат и прояви, които не само привличат туристи в района, но и допринасят за диверсифициране на местна икономика, подобряване качеството на живот и повишаване популярността на района. Тези прояви е възможно да бъдат организирани с участието и усилията на местни жители, общински и областни институции, НПО и да бъдат съответно финансирани по програми на ЕС.Селските и аграрни райони в България са включени в списък на Министерството на земеделието и храните, който може да бъде намерен на сайта на министерството в Програмата за развитие на селските райони.
Препоръчително е задачата да бъде изпълнена под формата на презентация на PowerPoint по време на семинара. Презентациите на упражнения ще бъдат оценявани по-високо. Изпълнението на задачата може да стане и под формата на реферат, който да бъде в размер до 3-4 страници и да бъде изпратен в електронен вариант до края на месец февруари.
Източници на информация:

www.baatbg.org

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themes-destinations/2007-rural/index_en.htm

www.mzh.government.bg

www.authenticbulgaria.org

www.eurogites.org

www.yourgreece.com

www.countryside.lt


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница