Загинали във войните за свободата на БългарияДата29.01.2018
Размер105.74 Kb.
Загинали във войните за свободата на България
Загинали във войните за свободата на България
1885 г.

Няма


1912 – 1913 г.

Редник Борис Томов Трофонов 15-ти пех. Полк 16.03.1913 г. Чаталджа,Турция

Редник Недялко Недялков   Димитров 15-ти пех. Полк 09.03.1913 г. 2/6-та пол.болница

1915 – 1918 г.

Редник Златко Кирков Андреев      15-ти пех. полк  09.10.1917 г. Червената стена1941 – 1945 г.

Подоф.Георги Младенов Киров   3-ти п Бд.полк  09.09.1944 г. гр.Куманово, Сърбияhttp://www.bspvd.com/vidin/index/obshtini/vidin/index.htm
Нов списък изготвен от мен (Ф.Н.) въз основа на данни от Национален военноисторически архив
Балканската война (1912-1913 г.)

Борис Томов Трофонов

Недялко Недялков   Димитров

Първа световна война (1915-1918)

Златко Кирков Андреев      

Никола Иванов Милтенов

Петър Нешов Колев

Втора световна война (1941 – 1945)

Георги Младенов Киров

Списък на наградените в Първата световна война (1915–1918 г.)

Златко Киров

Йордан Георг. Любенов

Рангел Стоянов Колев
Подробни сведения за загиналите
Балканската война (1912-1913 г.)
Борис Томов Трофонов
Име:

Борис
Презиме:

Томов
Фамилия:

Трифонов
Чин:

ред.
Набор:

1909
Военна част:

15.пех.п., 12.р.
Месторождение:

с. Ботьово
Околия:

Ломска
Ново име на населеното място:

с. Ботево
Дата на смъртта:

16.03.1913 г.
Място на смъртта:

с. Арнауткьой
Околия:

Чаталджанска
От какво е починал:

убит
Място на гроба:

с. Арнауткьой
ф. 39, оп.1,а.е. 2, л.25ф. 39, оп.1,а.е. 2, л.25
Недялко Недялков   Димитров
Име:

Недялко
Презиме:

Недялков
Фамилия:

Димитров
Чин:

ред.
Набор:

1911
Военна част:

15.пех.п., 6.р.
Месторождение:

с. Ботьово
Околия:

Видинска
Ново име на населеното място:

с. Ботево
Дата на смъртта:

9.3.1913
Място на смъртта:

с. Дермент кьой
Околия:

Чаталджанска
От какво е починал:

убит
Място на гроба:

с. Дермент кьой
Ф.39, ОП.1, А.Е.11, Л.15


Ф.39, ОП.1, А.Е.11, Л.15
Първа световна война (1915-1918)
Редник Златко Кирков Андреев      15-ти пех. полк  09.10.1917 г. Червената стенаЗлатко Кирков Андреев

чин: редник
част: 15-и пехотен полк, 7-а рота
месторождение: с. Ботьово, околия: Видинска, сегашно название: Ботево
дата на смъртта: 9 окт. 1917 г., къде е загинал: с. Цапари/ Братин долоколия/държава: Битолска
къде е погребан: с. Цапари, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 446, л. 14, 15; а.е. 279, л. 29
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 446, л. 14, 15; а.е. 279, л. 29


Никола Иванов МилтеновНикола Иванов Милтенов

чин: ефрейтор
част: 51-ви пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Ботево, околия: Видинска, сегашно название:Ботево
дата на смъртта: 12 авг. 1918 г., къде е загинал: София, околия/държава: Софийска
къде е погребан: София, околия/държава: Софийска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 26, 27

Петър Нешов КолевПетър Нешов Колев

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Ботьово, околия: Видинска, сегашно название: Ботево
дата на смъртта: 8 апр. 1919 г., къде е загинал: Солун
къде е погребан: Солун
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 6

Втора световна война (1941 – 1945)
Георги Младенов Киров
Име:

Георги Младенов Киров
чин: 

кандидат-подофицер,
набор: 

1916
част: 

3-ти пехотен полк, минохвъргачна рота
месторождение: 

с. Ботево, околия: Видинска, 
сегашно название:

Ботево
дата на смъртта: 

9 септ. 1944 г., 
къде е загинал: 

Куманово, Югославия
къде е погребан: 

Куманово, Югославия
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 108, л. 85


Списък на наградените в Първата световна война (1915–1918 г.)
Златко КировЗлатко Киров

чин: редник
част: 15-и пехотен полк
месторождение: с. Ботево, околия: Видинска, сегашно название:Ботево
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата:зап. № 182/1916 г. по 2-ра пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за проявена храброст във войната срещу французи и руснаци
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 120
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 120


Йордан Георг. ЛюбеновЙордан Георг. Любенов

чин: старши подофицер
част: 3-ти пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Ботево, околия: Видинска, сегашно название:Ботево
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, III ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата:1916 г.
мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 405
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 405


Рангел Стоянов КолевРангел Стоянов Колев

чин: старши подофицер, длъжност: командир на отделение
част: Армейска щурмова дружина, 2-ра рота
месторождение: с. Ботево, околия: Видинска, сегашно название:Ботево
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата:зап. № 425/1918 г. по 19-и пехотен полк
мотиви за награждаване: за бойни подвизи
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 335, л. 59-61
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 335, л. 59-61Списък на военните формирования

Балканската война (1912-1913 г.)

Борис Томов Трофонов

15.пех.п., 12.р.

Недялко Недялков   Димитров

15.пех.п., 6.р.

Първа световна война (1915-1918)

Златко Кирков Андреев      

15-и пехотен полк, 7-а рота

Никола Иванов Милтенов

51-ви пехотен полк, 8-а рота

Петър Нешов Колев

3-ти пехотен полк, 12-а рота

Втора световна война (1941 – 1945)

Георги Младенов Киров

3-ти пехотен полк, минохвъргачна рота

Списък на наградените в Първата световна война (1915–1918 г.)

Златко Киров

15-и пехотен полк

Йордан Георг. Любенов

3-ти пехотен полк, 8-а рота

Рангел Стоянов Колев

Армейска щурмова дружина, 2-ра рота

Трети пехотен бдински полк15-ти пехотен Ломски полкПетдесет и първи пехотен вардарски полкДата и място на загиването

Балканската война (1912-1913 г.)

Борис Томов Трофонов

16.03.1913 г.

с. Арнауткьой, Чаталджанска околияНедялко Недялков   Димитров

9.3.1913

с. Дермент кьой, Чаталджанска околияПърва световна война (1915-1918)

Златко Кирков Андреев      

9 окт. 1917 г., 

с. Цапари, Братин дол, околия БитолскаНикола Иванов Милтенов

12 авг. 1918 г.,

София


Петър Нешов Колев

8 апр. 1919 г.,

 Солун


Втора световна война (1941 – 1945)

Георги Младенов Киров

9 септ. 1944 г.,  Куманово, Югославия
Балканската война (1912-1913 г.)
Чаталджанската операция на Българската армия е едно от най-тежките сражения по време на Балканската война (1912-1913 г.), в което участват съединените Първа и Трета армия. Операцията се подразделя на 4 самостоятелни сражения.

Третото сражение при Чаталджа от 3-6 март 1913 г. започват турските войски, които се опитват да изтласкат от техните позиции българските 1-ва и 3-та армии и да предотвратят съсредоточаване на войски за щурма на обсадената Одринска крепост. 

Четвъртото сражение при Чаталджа от 11 до 18 март 1913 г. е последното голямо сражение на българо-турския фронт през Балканската война. На 11 март 1913 г., едновременно с щурма на Одринската крепост, войските на съединените Първа и Трета български армии предприемат атака, за да си възвърнат отстъпените през януари предни позиции.

Загинали от с. Ботево

Редник Борис Томов Трофонов

Редник Недялко Недялков   Димитров


Първа световна война (1915-1918)
Участието на България в Първата световна война включва бойните действия на Царство България вПървата световна война. То обхваща периода от 14 октомври 1915 година, когато Царство България обявява война на Кралство Сърбия, до 29 септември 1918 година, когато със Солунското примирие страната капитулира.

от Уикипедия, свободната енциклопедия


Шеста пехотна бдинска дивизия

Шеста пехотна бдинска дивизия е българска военна част, просъществувала от 1892 до 1918 година.

Формирана на 1 януари 1892 г. във Враца в състав 3-ти бдински пехотен полк, 15-ти ломски пехотен полк,35-ти врачански пехотен полк, 36-ти козлодуйски пехотен полк, 51-ви и 52-ри пехотни полкове, 2-ри и 19-ти дивизионни артилерийски полкове и 6-то дивизионно индентантство.

от Уикипедия, свободната енциклопедия


През Първата световна война Цапари е на фронтовата линия и край селото са погребани 214 български войници и офицери. 

Златко Кирков Андреев от село Ботево е загинал там.


Погребан български военнослужащ в с. Ново село Струмшко от Първата световна войнаИме

Част

Месторождение

Околия

Дата на смърт

Георги Стоянов Колев

11 див.

Ботево

Видин

20.02.1917


http://www.nationalheritagebg.com/doc/spisak_strumshko.pdf
В Държавния военноисторически архив списъците на загиналите не е фигурира.
Втора световна война (1941 – 1945
Трети пехотен бдински полк

По време на Втората световна война (1941 – 1945) полкът първоначално е на Прикриващия фронт в района на Елхово (ноември 1940 - януари 1941), след което е в Скопие и Крушевац (април 1941 - юли 1942). В състава на полка влизат гвардейска дружина, както и 22-ри и 23-ти граничен участък. През септември 1944 година 3-ти пехотен бдински полк участва в боевете при Кула.

От Ботево загинал:

Георги Младенов Киров

Каталог: files -> Краезнание -> Ботево -> История%20на%20село%20Ботево
История%20на%20село%20Ботево -> Събитията 1918-1944 г. Септемврийско въстание 1923 г
История%20на%20село%20Ботево -> Заключителна част Хронология
История%20на%20село%20Ботево -> Османско владичество Село Сабри паша кьой
История%20на%20село%20Ботево -> История на село Ботево
История%20на%20село%20Ботево -> Руско-турска освободителна война 12(24). 04. 1877- 19. 02 03). 1878 г
История%20на%20село%20Ботево -> Географска характеристика


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница