Заключителна част ХронологияДата21.12.2017
Размер65.05 Kb.

Заключителна част

Хронология

Втора половина на ІІ век. Статуя на Аполон Токсофорос

IV-VI в. Ранно християнска кръстовидна църква

ХV – ХІХ в. Районът се намира във Видинския санджак, Нахия Загорие. Тя обхваща водосборните мрежи на реките Арчар (изцяло) на Видбол и Войнишка до навлизането им във Видинската низина и горното течение на река Тополовец

1454-1455 Съкратен регистър на Видинския санджак фиксира имената на 421 села, 90 мезри, 4 манастира и 4 града,

1560 г. В друг регистър са отбеляязани 915 селища, 60 мезри и 26 манастира.

1846  до  1864 г. Видинският пашалък или Видински еялет 

27 май – 10 юни 1850 г. Въстание на селяните в Северозападна България.

1862 г. Карта на Феликс Канитц  от първата му обиколка в България

1865 г. Преброяване на населението на Дунавския вилает

12(24).04.1877- 19.02(3.03).1878 г. Руско-турска освободителна война

29 декември 1877 - 10 януари 1878 г., Румънските части в Северозападна България преминават в настъпление.

6 януари 1878 г. Армията на румънския генерал Черкез превзела Ботево, Назър махала /Гурково/, Видбол, Търняне и Буковец

1878 г. Край и ново начало. Изчезва черкезкото село Сабри паша кьой. Презаселва се с българи от Одринско и Трънско и се нарича Ботево.

31 декември 1880 г., Първо официално преброяване на населението в Княжество България. Най-старото споменаване на село Ботево. Околия Видин, Окръг Видин. Брой жители 157.

31 декември 1887 г., Проведено е първото общо за Северна и Южна България преброяване на населението. Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръжие, Видинска околия, Арчарска селска община. Брой жители 188.

1892 г. Открито Начално училище “Христо Ботев” – с. Ботево, Видинско

1 януари 1893 г. Преброявание. Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръжие, Видинска околия, Община Акчар. Брой жители 209

31 декемврий 1900 г. Преброяване на населението. Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръг, Видинска околия, Община Акчар. Брой жители 209.

1904 г. В лозето на Никола Костов били намерени 738 медни монети византийски от Комнините

1904 г. Дякович, Б., В изследването си „Бележки по археологията на Крайдунавска България” - СбНУ 20,.споменава с. Ботево за наличието на находки в местноста „Латинския караул”

1905 г. Австрийска военна карта на Северозапада

31 декември 1905 г., Официално преброяване на населението в Княжество България.

Брой жители 225.31 декември 1910 г., Официално преброяване на населението в Царство България.

Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръг, Видинска околия, Община Акчар. Ботево е задраскано и е записано, че се прехвърля към община Гайтанци. Брой жители 243.1912-1913 г. Балканската война

9 март 1913 г. Убит редник Недялко Недялков   Димитров 15-ти пех. Полк 2/6-та пол.болница

16 март 1913 г. Убит редник Борис Томов Трофонов 15-ти пех. Полк Чаталджа, Турция

1915-1918 Първа световна война

9 октомври1917 г. Убит редник Златко Кирков Андреев      15-ти пех. полк  Червената стена

31 декември 1920. Първо следвоенно официално преброяване на населението.

Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръг, Видинска околия, Община Гайтанци. Брой жители 295.31 декември 1926 Преброяване на населениет . Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръг, Видинска околия, Община Ботево. Брой жители 318.

31 декември 1934 Преброяване. Административна принадлежност на Ботево: Видинско окръг, Видинска околия, община Арчар. Брой жители 340.

1937-1954 г. Потребителна кооперация “Съединение” - с. Ботево, Видинско

май 1940 г. Въ землището на с. Ботево до шосето Видин—Лом, при реголване на една нива за лозе е открита семейна гробница. Намерени са два саркофага.

1941 – 1945 г. Втора световна война

4 март 1942 г. Наводнение

1943 г. Т. Герасимов,съобщава за находки в развалините на ранновизантийското градище в местноста Деривол

През нощта на 19 срещу 20 януари 1944 г. 17-те партизани от отряд „Георги Бенковски” са хвърлени в р. Дунав, при село Ботево

9 септември 1944 г. Убит подоф.Георги Младенов Киров  от 3-ти Бд.полк  в гр. Куманово, Сърбия

31 декември 1946 г. Преброяване на населението. Ботево 332 жители.

1 декември 1956 г. Преброяване на населението. Ботево 286 жители.

1 март 1957 г. учредено ТКЗС „Христо Ботев”

1959 г. Ст. Станчев публикува обширна статия в сп. Археология „Църквата в Ботево, Видинско”

1 декември 1965 г. Преброяване на населението. Ботево 201 жители.

1 декември 1975 г. Преброяване на населението. Ботево 158 жители.

4 декември 1985 г. Преброяване на населението. Ботево 99 жители.

9 октомври 1987 г. Указ № 3005/обн. ДВ бр. 78/– закрива община Дунавци и присъединява гр. Дунавци и селата Ботево, Буковец, Въртоп, Гайтанци,

Жеглица, Ивановци, Симеоново, Синаговци и Търняне и техните землища към община Видин;4 декември 1992 г. Преброяване на населението. Ботево 98 жители.

1995 г. Местни избори Избор за кмет на кметство с. Ботево в община Видин

13.12.1999 г. ОС гр. Видин закрива кметствата: Майор Узуново, Генерал Мариново, Динковица, Гайтанци, Жеглица, Въртоп, Ботево, Търняне, Дружба, Цар Симеоново, Долни Бошняк, Акациево, Рупци, Пешаково, Плакудер, Ивановци и Войница. Решение 27 на Общинския съвет Видин от 13.12.1999 г. обн. ДВ бр. 66/11/08/2000 г.

4 декември 2001 г. Преброяване на населението. Ботево 85 жители.

1 февруари 2011 г. Преброяване на населението. Ботево 69 жители.

Източници

Списък на фондовете на масив „С” и масив „К” на ТД „Държавен архив” – Видин
на

фонда

Наименование на фонда

Крайни дати

на документите

Брой а. е.

150К

Народно начално училище “Христо Ботев” – с. Ботево, Видинско

1897 - 1945

2

600

Начално училище “Христо Ботев” – с. Ботево, Видинско

1956 - 1962

7

391

Трудово-кооперативно земеделско стопанство “Христо Ботев” – с. Ботево, Видинско

1957 - 1959

19

153

Потребителна кооперация “Съединение” - с. Ботево, Видинско

1937-1954

49


http://www.archives.government.bg/tda/docs/masiv_c_vidin.doc

http://www.archives.government.bg/tda/docs/masiv_k_vidin.doc


Село Ботево, Видинско

(Библиография)

 1. Атанасова-Георгиева, Й., Д. Митова-Джонова. Антична скулптора и бронзова пластика от Видинския музей. С.1985, с. 79.

 2. Велков, И. Находки и вести от разни места. ИБАИ, ХІV, 1940/42, с. 272.

 3. Георгиев, Г. Септемврийската епопея 1923 (Справочник) С. 1983, с. 49, 51

 4. Георгиев, Хр. На весло по Дунав. С. 1980, с. 86 и карта № 2.

 5. Герасимов, Т. Находки в развалините на ранновизантийското градище при с. Жеглица. ИБАИ, 1946, с. 203 -205.

 6. Дякович, Б. Бележки по археологията на Крайдунавска България. СбНУ, ХVІ – ХVІІ, с. 171.

 7. Заяков, Н. Селищните имена във Видински окръг. ИМСЗБ, 7, 1982, с. 108.

 8. Заяков, Н. Татарски и черкезски поселения във Видинско през третата четвърт на ХІХ в. ИМСЗБ, 11, 1986, с. 114, 120, 123.

 9. История на Видинската окръжна организация на БКП. С. 1983, с. 166, 167, 206, 227, 353, 356.

 10. Коледаров, П., Н. Мичев. Промени в имената и статута на селищата в България. С.1973, с. 41

 11. Мичев, Н, П. Коледаров. Речник на селищата и селищните имена в България. С. 1988, с. 45

 12. Мушмов, Н. Колективни находки на монети през 1891 – 1914. ИБАД, ІV, 1914, с. 272.

 13. Септемврийското антифашистко въстание 1923. Документи и материали Т. 1, С.1973, док. 379, с. 446 – 449.

 14. Септемврийско въстание 1923. Енциклопедия. С. 1973, с. 39, 245.

 15. Списък на населените места в Н Р България. С. 1973, с. 51

 16. Станчев, Ст. Църквата в Ботево, Видинско. А., 1959, 3 – 4, с. 70 -75.

 17. Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област. С. 1932, с.604.

Край


Благодаря за проявения интерес!

Съставител:
Апел

Моля всеки, който желае по-пълно възстановяване историята на селото и има подходящи материали (снимки, документи, спомени и др.) да се свърже с мен.Филип Лозанов Николов

Имейл адрес: filip.lozanov.nikolov@gmail.comФилип Лозанов Николов

Гр. Русе, бул. „Мидия Енос”№ 4 вх. 6 ет. 5

Имейл адрес: filip.lozanov.nikolov@gmail.com

Телефон 0882067995

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница