Закон за автомобилните превози, нарушения на трудовото и данъчното законодателство и дрДата29.10.2017
Размер30.36 Kb.
ТипЗакон
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:
Адвокатска кантора „Про Асистънс” осигурява възможност за защита срещу незаконосъобразни и нецелесъобразни административни актове посредством обжалване на акта пред горестоящ административен орган или защита срещу незаконосъобразни административни актове чрез обжалване пред съда.
Правото на обжалване на административните актове е обусловено от спазването на прекратителни срокове, с изтичането на които се погасява и правото на жалба. Единствено административни актове с порок, водещ до нищожност на акта се оспорват без ограничение във времето.
Адвокатска кантора „Про Асистънс” съдейства и за постигане на споразумение, с което може да се замести или обезсили административен акт пред съответния административен орган или съд.
Кантората осигурява и правно обслужване при обжалване на наказателни постановления на различни органи (за нарушения по Закона за митниците, Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за движение по пътищата, Закон за автомобилните превози, нарушения на трудовото и данъчното законодателство и др.)
ГРАЖДАНСКО ПРАВО:
Адвокатска кантора „Про Асистънс” извършва правни консултации по всякакви гражданско-правни въпроси, осигурява процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско – правни дела, както и при съдебно – изпълнителни производства.
Кантората осигурява комплексно абонаментно правно обслужване на търговски дружества; изготвяне на различни видове договори в областта на гражданския и търговския оборот, ведно с приложенията към тях, както и адвокатско представителство при сключването им.
Кантората предлага консултации по правни сделки относно придобиването и разпореждането с недвижими имоти, като ангажиментите на кантората обхващат въпросите, свързани с проверката и анализ на наличните документи за собственост, изготвянето на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, оказва необходимото помощ и съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местна администрация, когато това е необходимо.
Адвокатска кантора „Про Асистънс” осигурява консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси: разясняване на наследствени права и отношения; определяне на наследствени квоти; изготвяне на завещания или завети; съдействие при осъществяване на процедурата по отказ от наследство; доброволна или съдебна делба на наследство; изготвяне на проекти за брачни договори и съдействие пред нотариус и Агенция по Вписванията при сключването им; изготвяне на споразумение при развод по взаимно съгласие и процесуално представителство; процесуално представителство и защита при бракоразводни дела по съдебен ред; спорове за родителски права, оспорване на бащинство, припознаване, издръжка и др.
Кантората предлага консултации и представителство по застрахователни договори и казуси; представителство пред застрахователни компании при завеждане и получаване на щети; съдействие при получаване на застрахователни обезщетения и дела срещу застрахователни компании.
ТЪРГОВСКО ПРАВО:
Адвокатска кантора „Про Асистънс” оказва правна помощ и консултации при вземане на решение под каква правно-организационната форма да развивате търговската си дейност.

Кантората съдейства при извършване на регистрация на търговски дружества (независимо от тяхната форма), еднолични търговци или сдружения с нестопанска цел. Освен това кантората оказва помощ, консултации и съдействие при промени на вече учредени търговски дружества – при промяна на управление, наименование, седалище и адрес на управление, членски състав, предмет на дейност, вписване на клон, както и при преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, ликвидация, заличаване, както и съдействие при процедура по несъстоятелност на търговско дружество.

Кантората предлага и правна помощ при обявяване на годишните финансови отчети на търговските дружества при Търговския регистър при Агенция по Вписванията.

Кантората осигурява комплексно абонаментно правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел.


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:
Адв. Лина Георгиева е външен експерт при Агенцията по обществени поръчки.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница