Закон за българските лични документиДата15.08.2018
Размер33 Kb.
ТипЗакон
Издаване на български лични документи в чужбина
[ 23 ноември 2009 ]   

- Съгласно действащия в Република България Закон за българските лични документи (ЗБЛД), българските лични документи (БЛД) - паспорти, лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС) се издават от Министерството на вътрешните работи, дипломатическите и служебните паспорти - от Министерството на външните работи, моряшките паспорти - от Министерството на транспорта, а дипломатическите и консулските представителства издават временни паспорти за завръщане в Република България на български граждани без валидни паспорти.

Същият закон урежда отказа за издаването на БЛД, отнемането им и налагането на други ограничения, свързани с тяхното ползване и съхранение.

- Личната карта е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори. В зависимост от възрастта на притежателя, личните карти са срочни и безсрочни.Внимание: Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, които нямат издадена лична карта, след завръщането си в България са длъжни в срок от 30 дни да поискат издаването на този документ.

- Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. Издава се със срок на валидност 5 години.

В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, следва да се направят постъпки за издаването на нов паспорт.

Внимание: В случаите, когато паспортът или личната карта са изгубени, откраднати или унищожени, пребиваващите в чужбина лица са длъжни да подадат писмена декларация относно тези обстоятелства в съответното българско дипломатическо или консулско представителство в срок от 3 дни. Заедно с това останалите без валиден паспорт български граждани, които желаят да се завърнат в страната, лично подават и заявление за БЛД и след съответна проверка получават временен паспорт.

- СУМПС е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство. Служи като идентификационен документ за самоличност на територията на Република България, когато лицето не може да представи друг документ за самоличност.Внимание: При промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа, лицето е длъжно да се снабди с нови лични документи в срок до 30 дни. Едновременно се извършва подмяната на издадените лична карта, паспорт и СУМПС.

- БЛД се издават или се подменят въз основа на подадено от лицето заявление-образец за БЛД, заедно със снимки по образец и съответни удостоверителни документи, в зависимост от вида на искания документ.

Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявлението в дипломатическо или консулско представителство на Република България, което го препраща служебно чрез дирекция "Консулски отношения" на МВнР до Дирекция на Националната служба "Полиция" на МВР.

Внимание: При подаване на заявлението заявителят полага подпис лично в присъствието на длъжностното лице. В присъствието на длъжностното лице се полагат и подписите на двамата родители за издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, при което непълнолетните заявители, навършили 14 години, също подписват заявлението в определеното за това място. Подписът на единия родител е достатъчен само когато се представи някой от следните документи:

- нотариално заверена декларация на втория родител с изрично негово съгласие за издаване на паспорта и пътуване в чужбина на детето;

- изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;

- съдебно решение или постановление, в което изрично е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на отсъстващия родител;

- документ, че вторият родител е починал.

- При подаването на заявление за БЛД се заплащат съответните такси, съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси, както и по Тарифа № 4 на МВР.- Готовите БЛД се получават лично от заявителя след попълване на съответната графа за получаване в заявлението и връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв. В случай че лицето желае да запази предходния си паспорт поради положена валидна виза или за да удостовери пред съответните органи своето пребиваване, при подаване на заявление за нов паспорт попълва и молба.

Внимание: Българските граждани, притежаващи лични документи, издадени от друга държава, са задължени в срок от 30 дни от придобиването им да уведомят компетентните български органи.

За по-подробна информация, когато сте в чужбина, може да се обърнете към консулската служба на всяко българско дипломатическо или консулско представителство.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница