Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойностДата24.10.2018
Размер33.13 Kb.
ТипЗакон
ДО

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 40-ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал.1 от Конституцията на Република България внасям законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с мотиви към него.

Моля законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

Народен представител:


Проект


Закон

за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
(Обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 23.04.2007 г. - бр. 37 от 8.05.2007 г.; изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.)


§ 1. В чл. 66 се създава ал. 3:

„(3) Данъчната ставка за лекарствените продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, е в размер 8 на сто”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2008г.
Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Георги Пирински)

М О Т И В И
към Законопроекта за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Законопроектът предлага въвеждането на 8% диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти. В почти всички страни на Европейския съюз е възприето правилото за диференцирани ставки на данъка за добавената стойност, като тя е най-ниска (в някои случаи нулева) за лекарствата и основните хранителни стоки.

При 4,3% от БВП, отделян за сектора „Здравеопазване”, съпоставено с около 8% средно за Европейски съюз, България е сред държавите с най-висока ставка на данъка за добавената стойност върху лекарствените продукти в Европа, след Дания с 25%. В Италия и Словакия тази ставка е 10 %, в Румъния е 9,5%, в Белгия и Холандия е 6 %, в Чехия, Унгария, Литва и Естония е 5 %, в Швеция и Великобритания е под процент, а в Ирландия, Малта и Кипър е нулева.
Според предварителни изчисления, при сега действащия Закон за данък върху добавената стойност, през бюджетната 2007г. здравната система на фона на крайно недофинансиране ще бъде допълнително ощетена с около 62 млн. лв. във вид на ДДС върху лекарствените продукти.
Лекарствата са част от жизненонеобходимите стоки и политиката на държавата в тази област трябва да е подчинена едновременно на две основни опорни точки - грижата за здравето на гражданите и достъпност до здравните услуги и лекарства.   Поради това считам за необходимо прилагане на специална данъчна политика по отношение на лекарствените средства.

Като се има предвид, че тази година се очертава значително преизпълнение на бюджетните приходи, както и че това е трайна тенденция през последните години, намалението на държавните приходи от предлаганото изменение може безболезнено да се понесе от бюджета. Освен това намалението на ДДС върху лекарствата ще облекчи значително бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Министерство на здравеопазването за скъпоструващи медикаменти. Това ще подобри достъпа на нуждаещите се до съвременна лекарствена терапия, ще облекчи положението на онкоболните, както и ще позволи включването на нови лекарствени продукти в списъка с лекарствата, заплащаните от НЗОК изцяло или частично.


      
            
   Народен представител:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница