Закон за движение по пътищата; Наредби за прилагането на закона; Нови пътни знаци; Наказателен кодекс престъпления по автотранспорта. Ет златно кормило, 2007. 5 лвДата25.07.2016
Размер65.49 Kb.
СПИСЪК № 32

НА ИЗДАНИЯ, ДЕПОЗИРАНИ ОТ 18 ДО 25 ЮЛИ 2007 г.


 1. Айнаджиев, Ангел Александров. Корпоративни финанси. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 2. Ангелова, Танка Георгиева и др. Спорт за всеки. - [Пед. фак. към Тракийския унив.], 2006. Без сведение за цена.

 3. Бейър, Томас Р. Писмен и говорим английски по най-лесния начин. + Компактдиск CD 1-4. - Skyprint, 2006. 29.89 лв.

 4. Бинчи, Мейв. При Куентин. - ИК Емас ; ИК Глобус, 2005. 10 лв.

 5. Богданова, Мариана Андреева. Интерактивни техники в обучението по математика I-IV клас. - Пед. фак. към Тракийския унив., 2005. Без сведение за цена.

 6. Боев, Иван Дечков. "...за габровци!". - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 7. Боева-Пенчева, Бояна Генова. Подвижни игри. - Пед. фак. към Тракийски унив., 2006. Без сведение за цена.

 8. Борисова, Стефка. Бай Ганьо вчера, днес и завинаги. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 9. Борисова, Таня Иванова. За интерактивността в обучението по литература I-IV клас. - [Пед. фак. към Тракийския унив.], 2006. Без сведение за цена.

 10. България. Закони и др. п.. Закон за движение по пътищата ; Наредби за прилагането на закона ; Нови пътни знаци ; Наказателен кодекс - престъпления по автотранспорта. - ЕТ Златно кормило, 2007. 5 лв.

 11. Валутен и митнически контрол. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 12. Василев, Драгомир Стоянов и др. Тестове и задачи по химия. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 13. Великова, Мария. Веселият капчук. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 14. Величкова, Татяна Любомирова. Миг пред смъртта. - Макрос 2000, 2007. Без сведение за цена.

 15. Ганкова-Иванова, Цветелина Александрова. Европейска интеграция. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 16. Ганкова-Иванова, Цветелина Александрова. Микроикономика. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 17. Георгиев, Васил Иванов и др. Технология на машиностроенето. Кн. 1. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 18. Георгиев, Динко Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. Ч. 1- 2.. - Макрос 2001, 2002. 9 лв.

 19. Георгиев, Кольо Петров. Родова история. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 20. Георгиев, Стоян. Задачи по български език за II, III и IV клас на помощно училище. - Макрос, 2002. Без сведение за цена.

 21. Голийски, Петър Николов. Българите в Кавказ и Армения (II-Х век). - Тангра ТанНакРа ИК, 2006. 18 лв.

 22. Гълъбова, Дарина Ненчева. Моливко, моторика. - Слово, 2006. 4 лв.

 23. Гъркова, Теодора Георгиева. Изворче. - [Изд. състав.], 2007. Без сведение за цена.

 24. Данчева, Галя Спасиянова. Моливко, приказни игри чудесни. - Слово, 2006. [3.50] лв.

 25. Денев, Пламен Колев. Модели на педагогическо взаимодействие. - Гея-Либрис, 2005. Без сведение за цена.

 26. Димчева, Мария Друмева и др. [Сто] 100 гъби. - Гея-Либрис, 2006. 12.90 лв.

 27. Динков, Динко и др. Триумвират. - ИК Макрос, 2006. 4 лв.

 28. Динчийска, Стефка Иванова. Предизвикателства на различността. - Пед. фак. към Тракийския унив., 2006. Без сведение за цена.

 29. Дичев, Димитър Андонов. Ръководство за упражнения по метрология и измервателна техника. Ч. 1. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 30. Дневник за упражнения по статистически методи за анализ и управление на технологични процеси в машиностроенето. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 31. Зимпаров, Венцислав Димов и др. Термодинамика и топлопренасяне. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 32. Иванов, Георги Петков и др. Развитие на речта на ученици с умствена изостаналост в техническото и технологично обучение I-IV клас. - Пед. фак. на Тракийския унив., 2006. Без сведение за цена.

 33. Йорданов, Стефчо Петков. Физика. [Ч.] 1. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 34. Йорданова, Нина Петрова. Мама мишка. - СпийдНетБГ, [2007]. 4 лв.

 35. Казасова, Розмари Никифорова. Имането. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена. Без сведение за цена.

 36. Как и защо спря радио "Нова Европа". - Бълг. хелзинкски к-т, 2007. Без сведение за цена.

 37. Кала, Даниел. Пандемия. - ИнфоДАР, [2007]. 13 лв.

 38. Каро, Мария. Жулиет Летърс. - Хоризонти, 2007. Без сведение за цена.

 39. Каснакова-Иванова, Цонка Илиева и др. Етническите общности и идентичности в процеса на глобализация. - [Кота], 2006. Без сведение за цена.

 40. Кацарова, Павлинка Цанова. Метрология и технически измервания. - [Макрос 2000], 2005. Без сведение за цена.

 41. Кацов, Димитър Асенов и др. Оценка на обекти в машиностроителното производство. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 42. Кирова, Венета Косева и др. Позитивни взаимодействия в педагогическата практика. - ИК Кота, 2006. Без сведение за цена.

 43. Койчев, Кирил Радев и др. Наръчник по проектиране на коаксиални кабелни телевизионни мрежи. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 44. Коктейли. - Пулсио, 2006. 2.50 лв.

 45. Колев, Петър Тотков. Размисли за доброто и злото. - ABC Техника, 2007. Без сведение за цена.

 46. Конакчиева, Петя Йорданова. Моливко, прозорче към света. - Слово, 2006. [3.50] лв.

 47. Контохов, Пенчо Иванов и др. Спомени на Пенчо Контохов. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 48. Костадинова, Мария. Тестове по български език и литература за VII клас. - Летера, 2007. 7 лв.

 49. Криван, Янка Господинова. Не каза никога, че ме обича.... - Екс-прес, 2006. 4.50 лв.

 50. Кузманов, Тодор Василев и др. Бизнесоценяване на материални и нематериални активи в машиностроителното производство. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 51. Кузманов, Тодор Василев и др. Технология на машиностроенето. Ч. 1-2. - Екс-прес, 2005. Без сведение за цена.

 52. Лазарова, Надежда. Надежда за нов живот. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 53. Ламбовска, Мая Руменова. Количествени методи и модели в управлението. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 54. Левски, Васил. Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски 1871-1872 България и Влашко. Тефтер + [Адженда] Аgenda. - Книгоиздателска къща Труд, 2007. (Подв.)(Във футляр) : 11.99 лв.

 55. Макаков, Христо Димитров и др. Начала в мениджмънта. - Пед. фак. към Тракийски унив., 2005. Без сведение за цена.

 56. Максимов, Йордан Тодоров и др. Компютърни методи в инженерния анализ. Кн. 3. . - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 57. Мандев, Христо. Книжка с приказки. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 58. Мандев, Христо. Стихчета за любимите деца. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 59. Митева, Стоянка Колева. Девет кръга или когато се разпадаха основите. - Матадор 74, 2007. 6 лв.

 60. Михова, Жанета. Руска рулетка. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 61. Мойсеев, Мойсей. Славеева градина. Ч. 1-3. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 62. Моллов, Росен Димитров. Дунавският рицар. - Парнас, 2006. 7.99 лв.

 63. Муромов, Игор Анатолиевич. [Сто] 100 велики любовници. - ИК Компас, 2007. 14 лв.

 64. Найденов, Тотко. Онкологичните болести в България. - в. Български лекар, 2007. 7.20 лв.

 65. Наполеон I, имп. фр. Как да водим война. - Пулсио, 2006. 2.60 лв.

 66. Народните занаяти. Т. 1. - Фабер, 2006. Без сведение за цена.

 67. Неделчев, Нено Петров. Публицистика. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 68. Нейков, Марин Иванов и др. Застраховането в индустриалното предприятие. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 69. Нейков, Марин Иванов и др. Информационно-управленски системи и технологии. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 70. Нейкова, Румяна Николаева. Организационно поведение. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 71. Николова, Анюта Георгиева и др. Основи на маркетинга. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 72. Норми за проектиране на облицовки от скални плочи ; Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи ; Правила за приемане на подови настилки. - ABC Техника, 2007. Без сведение за цена.

 73. Орхаева, Мария Николова. Митническо агентиране и митническо представителство. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 74. Осоговски, Христо. Земя под два балкана. - Изд. авт., 2007. Без сведение за цена.

 75. Пеев, Пейо. Завръщане. - Ариадна 93, 2007. Без сведение за цена.

 76. Петков, Петко Христов и др. Ръководство по робастни системи за управление. + Компактдиск. - АВС Техника, 2006. Без сведение за цена.

 77. Попов, Никола Григоров. Капиталът срещу капитализма. Кн. 2. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 78. Праматаров, Байчо. С корени в чернозема. - Меценатиздат, 2006. Без сведение за цена.

 79. Проект Социализация на трайно безработни възрастни чрез адаптирани спортни игри и физическа активност. [Кн. 1-2]. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 80. Пурел, Милка Иванова. Един достоен род. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 81. Радева, Емилия и др. Здравей, Самота!. - [Изд. авт.], 2007. Без сведение за цена.

 82. Радева, Яница. Друг ритъм. - Макрос, 2003. Без сведение за цена.

 83. Радков, Радко Василев. Пари, банки и парична политика. - Мартилен, 2001. 6 лв.

 84. Рачев, Рачо Христов и др. Осигуряване технологичността на машиностроителните изделия. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 85. Рачев, Рачо Христов. Технологична екипировка. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 86. Ръководство за упражнения по статистически методи за анализ и управление на технологични процеси в машиностроенето. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 87. Сад, Донасиен Алфонс Франсоа дьо. Философия в будоара. - Пулсио, 2006. 3 лв.

 88. Стери, Пол и др. Фотографски определител на дивите цветя в Европа. - Гея-Либрис, 2007. 9.95 лв.

 89. Стивънс, Сандра. Научи английски без преподавател. + Аудиокасета. Аудиокурс : Част 1. - Skyprint, 2007. 9.99 лв.

 90. [Сто и седемдесет] 170 години новобългарско образование. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 91. Строителите на съвременна България и Габрово. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 92. Тайна книга за момичета. - ИК Парнас, [2007]. 10 лв.

 93. Тодев, Румен. Тайните на японските Candlestick формации. - Макрос, 2006. 14 лв.

 94. Торньова, Биянка Любчова. Нравствената култура на специалиста по здравни грижи. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 95. Тургенев, Иван Сергеевич. Първа любов. - Пулсио, 2006. 3 лв.

 96. Хубава си, моя горо. - Гея-Либрис, 2005. (Подв.) : 5 лв.

 97. Хубенов, Хубен Неделчев. Майка България. - [Макрос 2000], 2004. Без сведение за цена.

 98. Цветанов, Генади Цветанов и др. Методология на проектирането и автоматизирано конструиране. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 99. Цветков, Пламен Симеонов. Народностно потекло и национално самосъзнание. - НБУ, 2007. 25 лв.

 100. Цокев, Емил Димитров и др. Лабораторен дневник по физика. - Екс-прес, 2006. Без сведение за цена.

 101. Чардафон Велики. - [Екс-прес], 2006. Без сведение за цена.

 102. Шошева, Дина и др. Лиричен двуглас. - Парнас, 2005. Без сведение за цена.

 103. Atanasova, Jordanka Ruseva. Boroaluminizing. - Ex-press, 2006. Без сведение за цена.

 104. Jankova, Rumjana Jankova. Wetten, dass ich's kann. - Летера, 2007. 8 лв.

 105. Project Socialization of long-term unemployed adults through adapted sport games and physical activities.[B. 1-5]. - Eks-Press, 2006. Без сведение за цена.

 106. Prokopov, Ilya Simeonov et al. Cast forgeries of classical coins from Bulgaria. - Stoyan Popov - Popeto, 2004. Без сведение за цена.

 107. Prokopov, Ilya Simeonov et al. Counterfeit studios and their coins. - Stoyan Popov - Popeto, 2005. Без сведение за цена.

 108. Sharpe, Pamela J.. How to prepare for the TOEFL test. + Компактдиск. TOEFL test of English as a foreign language. - Скорпио ви, 2005. (Обща цена) : 49.99 лв.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница