Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и дрДата08.06.2018
Размер18.55 Kb.
АВТОБИОГРАФИЯ
име БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

дата на раждане 16.05.1956 г.

място на раждане София

образование Търговски техникум, София, специалност "Икономика и отчетност на външната търговия" 1975;

СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 1981.юридически стаж съдебен кандидат в Софийския градски съд, 1982 – 1983;

съдия-изпълнител при Софийския районен съд, 1984– 1986;

аспирант при СУ “Св. Климент Охридски” по Гражданско процесуално право, 1986;

съдия в Софийския районен съд, 1986 – 1992;

съдия в Софийския градски съд, Административно отделение 1992 – 1994 и Търговско отделение 1994 – 1999;

месторабота съдия във Върховния касационен съд, ІІ Гражданско отделение от 1999.

друга заетост хоноруван асистент по "Гражданско процесуално право" в СУ “Св. Климент Охридски”, от 1990 - 2000;

хоноруван преподавател по "Гражданско процесуално право" във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” 1996 – 1997;

хоноруван преподавател по "Гражданско изпълнително производство" в СУ “Климент Охридски” 1997 – 2004;

арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара 1999 – 2008;

изпълнителен секретар на Съюза на съдиите в България от 2000 – 2006;

преподавател при обучение на съдии, организирано от Правната инициатива за образование и развитие, Центъра за обучение на магистрати и Националния институт по правосъдие от 1994;

работа по ФАР туининг проекти: „Реформа на гражданския процес” – BG/2003/IB/JH/01A и „Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” – BG/2004/IB/JH/01;

работа по законопроекти: Закон срещу изпирането на мръсни пари, Закон за нотариусите, Закон за особените залози, Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закон за банките, Закон за търговските марки и географските означения, Закон за топологиите на интегралните схеми, Закон за промишления дизайн, Валутен закон, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и др.публикации “Несъдебните изпълнителни основания и интересът на банката от осъдителен иск”, “Проблеми на регистърното производство”, “Правен режим на юридическите лица с нестопанска цел”, “Актове подлежащи на касационно обжалване по ГПК”, "За залога на търговско предприятие", "Електронния документ и електронния подпис. Правен режим", „Коментар на закона за търговския регистър” и др.

чужди езици немски, руски


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница