Закон за избиране на народни представители заповядвамДата28.04.2017
Размер13.03 Kb.
ОБЩИНА ПОМОРИЕ


ЗАПОВЕД

РД-16-499/08.05.2009г.

На основание чл.44 ал.1 и 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.1 от Закон за избиране на народни представителиЗАПОВЯДВАМ:

І.Организационно –техническата подготовка на изборите за избиране на народни представители на 05.07.2009 г. да се извърши от комисия в състав:


Председател: Тони Атанасов Митев–Секретар на Община Поморие

и членове:1.Милена Денева Иванова – Директор на дирекция АПИО, гл.юрисконсулт

2.Руска Горанова Коева–ст.експерт “ГРАО”

3.Драга Георгиева Токалиева-ст.експерт ЕСГРАОН

4.Галина Янева Грудева-ст.експерт “ГРАО”

5.Неделчо Тенекеджиев – Директор на дирекция “Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността, гл.счетоводител

6.Началника на РПУ-Поморие или упълномощен от него служител.

ІІ.Възлагам на Тони Атанасов Митев-Секретар на Община Поморие да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент за съставите на секционните избирателни комисии .

Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Поморие г-н Тони Митев.Инж.Петър Златанов /П/

Кмет на Община Поморие
Съгласували:

Тони Митев /П/Секретар на Община Поморие
Милена Иванова /П/

Директор на дирекция АПИО
Изготвил:Руска Коева /П/

Старши експерт ГРАО, дирекция АПИО


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница