Закон за изменение и допълнение на Изборния кодексДата08.06.2018
Размер19.43 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТ!


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс

(Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 4.05.2011 г. - ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г., бр. 17 от 21.02.2013 г.)
Параграф единствен. Член 67, ал. 1 се изменя така: „За произвеждане на избори за народни представители територията на страната се разделя на 32 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град, два в област Пловдив и два в област Варна. Останалите изборни райони съвпадат с границите на областите.”


Борислав Гуцанов
народен представител

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на .... 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


МОТИВИ

към Законопроект за изменение и допълнение на

Изборния кодекс

Данните от последното преброяване на населението в България сочат, че жителите на област Варна, която съвпада с 3-ти избирателен многомандатен район е 475 074 души. От тях 334 870 души живеят в община Варна, а 140 204 в останалите 11 общини, които влизат в границите на областта.

По данни на ГРАО за миналата 2012 г. броят на имащите право на глас в 3-ти варненски многомандатен район Варна е 412 385 души. От тях 302 824 или 73,4 % са избирателите, които гласуват в община Варна. Бройката на избирателите в останалите 11 общини е 109 561, което е 26,6 %.

В рамките на област Варна, която съвпада с 3-ти варненски многомандатен район, влизат 12 общини, които са различни както като брой население, така и по отношение приоритетите за икономическо развитие. На практика няма как интересите и исканията на жителите на община Провадия например, която е най-отдалечена от областния център и според данните на ГРАО избирателите там са 20 607, да съвпадат с вижданията на жителите на община Варна, където имащите право на глас са 302 824 души. Това на практика предпоставя невъзможността народните представители, избирани от 3-ти МИР да представляват адекватно, както избирателите си от община Варна, така и тези в останалите 12 общини.Като аргумент в полза на предложението трябва да се отбележи още, че Варна е единственият от градовете с районно деление, който на този етап остава в общ избирателен район с останалите общини в областта.


Борислав Гуцанов
народен представител

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница