Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употребастраница1/17
Дата01.02.2018
Размер0.94 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Брюксел, 13 ноември 2001 г.


ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС

- БЪЛГАРИЯ - CONF-BG 70/01

ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ


ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ

ПО ГЛАВА 25 “МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ”

(CONF-BG 56/00 и 2/01)

Република България желае да се позове на нейната Позиция за преговори по Глава 25 ”Митнически съюз” (CONF-BG 56/00 и 2/01) и на Общата позиция на Европейския съюз по глава 25 “Митнически съюз” (CONF-BG 29/01) и да предостави допълнителна информация по въпросите, поставени в документ CONF-BG 29/01.Република България би искала да потвърди, че приема достиженията на правото на ЕС по глава 25 “Митнически съюз”, приети през 2000г. и ще ги прилага от датата на присъединяването.

Изменения в митническото законодателство на Общността относно стоките с възможна двойна употреба – Регламент на Съвета (EC) 1334/2000.


До края на 2002 г. Република България напълно ще хармонизира Регламент 1334/2000 чрез приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.

Преференциални правила за произход и система за пан-европейска кумулация на произхода


На 8 май 2001 г. бе подписано Споразумение за свободна търговия между Република България и Литва, което e ратифицирано от Народното събрание и ще влезе в сила от 01.01.2002 г. Във финална фаза са преговорите за сключване на Споразумение за свободна търговия с Латвия и Споразумение за свободна търговия с Естония. Очаква се тези споразумения да влязат в сила от 01.01.2002 г., което ще позволи функционирането на системата за пан-европейска кумулация на произхода от тази дата.

Изпълнение на Бизнес-стратегията на Агенция “Митници”


Бизнес-стратегията на Българската митническа администрация (Приложение 1) беше актуализирана, за да отрази стратегическите цели, които е необходимо да бъдат постигнати, с оглед на пълното прилагане на достиженията на правото на ЕС от митническата администрация към момента на присъединяването. Стратегията посочва отговорните за осъществяването на стратегическите цели административни структури и залага финансовата рамка на процеса по изпълнение на критериите. Разработен е детайлизиран финансов план за финансовите и човешки ресурси, необходими за пълното прилагане на Бизнес-стратегията (Приложение 2).

Развитие на митническата комуникациона инфраструктура


В настоящия момент, комуникационна инфраструктура на митническата администрация се базира на комутируеми линии, свързваща всички митнически учреждения. До края на 2001 г. тази система ще бъде заменена от високоскоростна комуникационна мрежа тип WAN. Новата система ще свързва всички служби на Министерство на финансите. До датата на присъединяване комуникационната инфраструктура на митническата администрация ще бъде напълно модернизирана, така че да обезпечи нуждите по прилагането на достиженията на правото на ЕС.

Инсталиране и внедряване на IT приложенията в митническата област, необходими за прилагането на право на ЕС


Понастоящем, основата на Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) е оперативна. IT приложенията в митническата област, необходими за гладкото прилагане на достиженията на правото на ЕС, ще бъдат поетапно прибавяни към основата като модули, за да се създаде най-късно една година преди датата на присъединяване една напълно функционираща информационна система, съвместима със системите на ЕС.

Взаимовръзка с митническите информационни системи на ЕС


С оглед осигуряване на пълна взаимовръзка с митническите информационни системи на ЕС към момента на присъединяване, беше приета “Стратегия за изграждане, внедряване и развитие на БИМИС” (Приложение 3). Тази стратегия ще бъде внедрена в рамките на проект по програма ФАР, по линия на който ще бъде постигната пълна взаимовръзка на БИМИС с митническите информационни системи на ЕС.

Намаляване на времето за чакане по границите


С цел намаляване на времето за чакане по границата са предприети следните мерки:

  • Създаден е Междуведомствен съвет по въпросите на Граничните контролно-пропускателни пунктове, съставен от високопоставени служители от всички служби, извършващи граничен контрол. Сред основните му приоритети е осигуряване на силно ефективен и бърз контрол чрез подобряване на сътрудничеството между съответните служби (виж Вътрешна координация в рамките на митническата администрация и между нея и останалите органи по прилагане на законодателството, включително полиция/ гранична полиция и съдебните власти), както и

  • В рамките на проект по програма Фар BG 98-06-02-03-0004 за засилване на граничния контрол е разработена “Стратегия за рационализиране на граничните операции, прилагани от БМА” (Приложение 4). Стратегията ще бъде актуализирана до края на 2001 г.

    Предвидени са следните мерки:  • През 2002 г. ще бъде приета Наредба за организацията на граничната дейност, съобразена с Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки, както и

  • В рамките на проект “Улесняване на търговията в Югоизточна Европа” на Световната банка, ще бъдат подобрени инфраструктурата и капацитетът на някои граничните пунктове по бъдещата външна граница на ЕС. Необходимо е по-нататъшно увеличаване на финансовите средства за пълното модернизиране на всички ГКПП по бъдещата външна граница на ЕС.

Защита на правата върху интелектуалната собственост


Що се касае до законовата и административната рамка за защита правата върху интелектуалната собственост, Република България би желала да се позове на предоставената вече информация в рамките на преговорите по глава 5 “Дружествено право” (временно закрити, с оглед на съществуващото право на Общността ).

В сила е Наредба за граничните мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост, въвеждаща Регламент 3295/94. Тя оправомощава митническите органи да предприемат мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.

Мерки за прилагане на защитата на правата върху интелектуалната собственост ще бъдат въведени на национално ниво в Интегрираната митническа тарифа през 2003 г.


Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница