Закон за изменение и допълнение на Закона за туризмаДата29.07.2017
Размер165.76 Kb.
ТипЗакон

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ

ЗАСЕДАНИЯ НА УС

В периода м. август – м. октомври бяха проведени 2 присъствени и 1 неприсъствено заседания на УС на АБТТА.

По време на неприсъственото заседание на 8 август бяха обсъдени различни варианти за провеждане на 15 Годишна среща на АБТТА след края на летния туристически сезон и бяха съгласувани действия във връзка с неефективните взаимодействия с Министерство на туризма.
По време на присъственото заседание на 15 септември беше обсъдена подготовката на 3-та работна среща между бизнеса и местната власт в гр. Русе, 19-21 октомври, и бяха набелязани мерки за компенсиране някои организационни затруднения, свързани с предстоящите местни избори.

Участниците в заседанието съгласуваха мнение по повод постъпило предложение на член на АБТТА за разработване и последващо съгласуване с КЗП на унифицирани Общи условия в договорите за организирани пътувания.


Основна тема в Дневния ред на присъственото заседание на 13 октомври беше постъпилото предложението на Министерство на туризма на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.
С проведените дискусии и взетите решения на УС може да се запознаете на сайта на АБТТА, Зона само за членове, Секция Управителен Съвет, Заседания.

ПРОВЕРКА КК

На 8 октомври, съгласно уставните изисквания, Контролна комисия на АБТТА проведе рутинна проверка на дейността на Управителния съвет и Секретариата.

Редовният одит на контролния орган установи устойчивост в работата на организацията и 99% изпълнение на приходната част на полу-годишния бюджет. Подробности за констатациите и препоръките на Контролна Комисия можете да намерите на сайта на АБТТА, Зона САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ, Секция КК.ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ

 • 15 Годишна среща на АБТТА

Между 18 - 20 септември 2015 се проведе 15-та годишна среща на Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА.

В годишния форум, реализиран с любезното домакинство на Община Троян взеха участие над 40  туристически фирми – членове и ключови партньори на Асоциацията.

В съответствие с осъществяваната от членовете дейност, работната програма включваше дискусии по горещи въпроси от туроператорското ежедневие и изнасяне на актуална информация за състоянието на българския пазар на въздушни транспортни услуги. Делегатите в срещата се запознаха с характеристиките на дигиталния маркетинг в социалните мрежи чрез презентацията на консултантска фирма Соушъл ми и с продуктите и услугите на глобална резервационна система Сейбър.

Ирена Георгиева, Заместник – министър на туризма и гост-лектор в панел Туризъм представи актуални акценти от политиката на правоприлагащия орган.

По традиция, годишният форум на българските туроператори включваше богата съпътстваща програма за запознаване с туристическия потенциал на региона; по време на тийм билдинг програма, разработена за членовете на АБТТА от атракционен въжен парк „КАТЕРИчка” участниците в срещата преживяха незабравими емоции.

Изнесените по време на 15 годишна среща презентации са достъпни на сайта на АБТТА, ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ.

 • Световен ден на туризма

На 27 септември 2015, АБТТА отбеляза Световния ден на туризма с празничен коктейл в Националния военноисторически музей.

В събитието взеха участие 65 представители на Асоциацията, официални гости, журналисти.

Членовете на АБТТА получиха поздравителни адреси от Министерството на туризма и Столична община, и специален подарък от г-жа Йорданка Фандъкова – виртуозните изпълнения на една от най-емблематичните столични музикални формации, Софийски духов оркестър.
Колегите, които не успяха да се присъединят към организираното отбелязване на Световния ден на туризма могат да почувстват атмосферата и настроението на празника тук.


 • Трета работна среща между бизнеса и местната власт

В периода 19-21 октомври в гр. Русе, с любезното домакинство на Община Русе и под мотото Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие  се проведе Третата работна среща между бизнеса и местната власт.

Обединени от обща кауза - превръщане на България в предпочитана международна туристическа дестинация, и независимо от затруднената предизборна обстановка  в срещата взеха участие близо 70 делегати  - представители на местните туристически администрации, водещи български туроператорски фирми - членове на АБТТА и други партньорски сдружения, представители на ръководството на  Катедра География на туризма на СУ СВ. Климент Охридски, преподаватели и ученици от Гимназия по туризъм - Русе, екскурзоводи, местни доставчици на туристически услуги.

По време на панел Споделена отговорност, туроператори и представители на общините обсъдиха въпроси, свързани с туристическото предлагане на регионално ниво и се запознаха с нагласите на бизнеса в района за сътрудничество с местните власти чрез презентацията на проф. д-р Васил Маринов, Ръководител Катедра География на туризма, СУ Св. Климент Охридски. Михаил Михов, експерт по туризъм към Туристическо дружество Приста и Сдружение Вело-Русе  представи няколко добри практики на подкрепа на неправителствените организации за развитието на местния бизнес.

В работен модул „Презентация на регионалните туристически ресурси” участниците в срещата се запознаха с възможностите за развитие на туризъм и новоразработени туристически продукти в 10 български общини - Варна, Велико Търново, Исперих, Казанлък,  Пловдив, Русе, Стара Загора, Столична Община, Троян, Хасково, и  размениха опит относно възможности за разширяване на местното туристическо предлагане.

   
Работната програма завърши с практически семинар workshop, по време на който представителите на общинските  администрации и местни доставчици на туристически услуги от региона на Община Русе обсъждаха в двустранни срещи с членовете на АБТТА конкретните условия на сътрудничество.

В изпълнение на една от целите – популяризиране на туристическия потенциал на Общината - домакин, форумът завърши с изключително богата информационно – опознавателна програма, по време на която делегатите в срещата се запознаха с уникалната архитектура на града -  дело на италиански, австрийски, немски и български архитекти,  посетиха знакови обекти  като Паметника на свободата и Доходното здание, запознаха се с уникалните експозиции на  Националния исторически музей и къщата-музей на «Богородицата на българската свобода», Баба Тонка Обретенова, посетиха архитектурно-художествения комплекс Дунавска задруга на занаятите, инспектираха производството на вино  в бутиковата винарска къща „Левента”, потопиха се в безкрайността и безвремието на мъдрия и спокоен Дунав в едночасова панорамна разходка.


По традиция, при закриването на форума Председателят на Управителния съвет на Асоциацията обяви периода на провеждането на Четвъртата работна среща с общинските администрации – 24-26 октомври 2016 г.


С изнесените по време на работните панели презентации можете да се запознаете на сайта на АБТТА, ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ; рекламно-информационните материали на участвалите Общини са на разположение в офиса на Асоциацията, ул. Христо Белчев 1.

ДА ПОЧЕРПЯТ

Ръководството на АБТТА честити рождения ден и пожелава много лично щастие и професионално удовлетворение на

Валентин Цолов, Виж България да почерпи на патерица на 10 октомври;

Росица Велева, Роззи Травел да почерпи на патерица на 10 октомври;

Ангел Драганов, ДАН Травел да почерпи на патерица на 16 октомври;

Николена Капсималова, Киара Травел да почерпи на патерица на 9 ноември;

Анелия Бачийска, Елит Травел да почерпи на 16 ноември;

Диана Гърбева, Актив Травел да почерпи на 16 ноември;

Неделин Петров, Трансглобал Холидейс да почерпи на 20 ноември;

Байко Байков, Бохемия да почерпи на 27 ноември;ПИСМА и ПОЗИЦИИ НА АБТТА
През периода АБТТА внесе писма и разпространи официална позиция по следните въпроси:


 • До МT:

  • Проект за Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "екскурзовод", 16.07.2015;

  • Позиция на АБТТА по точки от Дневния ред на заседание на НСТ, 17.07.2015;

  • Нерегламентирана дейност на пазара на туристически услуги, 10.08.2015;

  • Консолидирана позиция на бранша относно концесионирането на морските плажове, 17.08.2015;

  • Рекламиране на нерегламентирана туристическа дейност на електронната страница на електронното Министерство на туризма, 21.08.2015 и 07.09.2015;

  • Позиция на АБТТА по проект на ЗИД на ЗТ, 3 ноември 2015.;

  • Позиция на АБТТА относно национална туристическа реклама 2016 г.
 • До КЗП:

  • Нерегламентирана дейност на пазара на туристически услуги, 10.08.2015

  • Нерегламентирани дейности на пазара на туристически услуги, 07.09.2015
 • До Министерски съвет:

- Протестно писмо изграждане на МВЕЦ на река Каменишница, 29.08.2015


 • До МФ:

- Експертно становище относно разработване на конкурсната документация за централизирана поръчка за сключване на рамково споразумение за осигуряване на самолетни билети за нуждите на държавната администрация, 24.09.2015

С изразените позиции можете да се запознаете на сайта на АБТТА, секция Полезна информация, Позиция.

РАБОТНИ СРЕЩИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРУМИ
В периода АБТТА взе участие в следните специализирани прояви и туристически форуми:

 • Работна среща с Българско ски училище, 3 август.

По време на срещата беше потърсена институционалната подкрепа на АБТТА в решаването на някои проблеми, свързани с развитието на българския ски туризъм и бяха обсъдени бъдещи възможности за сътрудничество между двете организации;


 • Заседания на ЕКРТТА, 19 август, 23 септември и 29 октомври

Редовните заседания на експертния орган разгледаха и одобриха заявленията за регистрация за туроператорска и туристическа агентска дейност на общо 24 икономически оператора; по време на заседанието на 23 септември беше взето решение за заличаване от туристическия регистър на фирма Гъливер Травел, за чието некоректно търговско поведение АБТТА сезира правоприлагащите органи още през м. февруари т.г.;


 • Работни срещи по проект за Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, 24 август и 30 септември.

Експерти на АБТТА взеха участие в разработване на поднормативния документ, чийто окончателен вариант ще бъде публикуван за обществено обсъждане на сайта на МТ в следващите няколко дни, след съгласуване на някои текстове между членовете на работната група;


 • Заседания на НАПОО, 25 август и 29 октомври;
 • Заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Столична община, 31 август

АБТТА участва активно в работата на смесения консултативен орган от няколко години; една от препоръките, внесени от АБТТА на заседанието на Съвета през м. август касае активизиране рекламната политика и увеличение на рекламния бюджет на Столична община на 1 млн. лв.


 • Разширена работна среща на Направление Туризъм и Етична Комисия, 14 септември

При извършване на рутинна проверка от КЗП, на фирма - член на АБТТА е съставен наказателен акт за наличие на неправомерни клаузи в Общите условия към Договора за организирано пътуване. По инициатива на фирмата – член и по решение на Управителния съвет, на работна група от експерти на АБТТА и адвокати, специализирани в ЗТ е възложено разработването на типови Общи условия. След официалното им признаване от КЗП за съответствие със съответните законови изисквания, типовите Общи условия ще бъдат разпространени сред членовете за ползване при желание.


 • B2B конференция TOURIZMIR, Измир, Турция, 1 – 2 октомври

По време на събитието, в което взеха участие професионалисти в сферата на туризма от цял свят и в което АБТТА участва като гост – лектор, беше изнесена презентация на глобалните тенденции в туризма и бяха представени инициативи на асоциацията, свързани с повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на българския туризъм.


 • Работна среща за обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, 12 октомври

По покана на МТ, заедно с представители на други организации от туристическия бранш АБТТА взе участие в работна среща, на която изрази принципното си несъгласие с редица текстове в нормативния акт и по-късно, с писмено становище, направи нови предложения за законодателни текстове.

Предложенията на АБТТА по ЗИД на ЗТ са достъпни на сайта на АБТТА, Секция Позиции.
 • Среща със студенти от Нов български университет, специалност Туризъм, 26 октомври

На основание подписано споразумение за партньорство и договорен ангажимент за периодично изнасяне на публични лекции на експерти на Асоциацията пред студентите на НБУ, АБТТА организира среща-дискусия относно последни тенденции в развитието на туристическия пазар и запозна близо 50 бъдещи професионалисти с принципите и ценностите на отговорния туризъм.


 • Информационна среща на Туристическата организация на Корея и KOREAN AIR, 27 октомври

Най-големият авиопревозвач на Южна Корея контактува АБТТА през м. август м.г. с молба за експертно мнение относно възможностите за разширяване на туристическите взаимодействия между двете държави. Регионалният офис на авиопревозвача в Турция взе предвид препоръката на експертите на Асоциацията за надграждане на интереса на българския пазар към туристическото предлагане на Южна Корея чрез провеждането на презентация на туристическия потенциал на Корея и представяне на търговската политика на Корейски авиолинии пред българските туроператори.

Членовете на АБТТА, проявяващи професионален интерес към пазар Корея се поканват да осъществят контакт с представителството на Туристическата организация на Корея в Истанбул, Istanbul@knto.org.kr, тел. +90 2122902630, за да договорят в директен контакт преференциални условия за сътрудничество, предоставяни като държавна помощ за развитието на входящия туризъм в Корея.
  • Заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм, на тема ЗИМА 2015/ 2016, 28 октомври

Представители на трите най-големи зимни курорта – Банско, Пампорово и Боровец потвърдиха пред членовете на Комисията готовност за предстоящия зимен сезон и подчертаха засилен външен интерес към България като ски дестинация. Министърът на туризма отговори на поставените въпроси относно някои проблеми пред българския зимен туризъм и зимен туристически сезон 2015/2016.

ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ,

ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
През периода АБТТА организира, оказа информационно съдействие и разпространи специализирана информация, имаща отношение към дейността на членовете, както следва: 


 • Специализирани туристически събития, в т.ч.:

- Информационно събитие на Летище София и авиокомпания Wizz Air, 27 юли, Терминал 1

- Информационно-опознавателно пътуване в Източна Сърбия, 13-16 август 2015, Сърбия

- „Празници в Долината на тракийските царе“, 28 – 30 август 2015 г., Казанлък

- Международен форум за Бизнес и Туризъм,  12 септември 2015 в Радисън Блу Гранд Хотел София, гр. София;

- Информационно-опознавателно пътуване в Туркменистан, 26.09-01.10.2015;

- Покана за hosted buyer участие в Tourism Summit and В2В Event TOURIZMIR, 1-3 Октомври, Измир, Турция;

Конференция „Управление на качеството за устойчив туризъм QualiTour", 25 септември 2015, София Хотел Балкан;

- Инициатива Европейски дни на наследството, 25 – 27 септември 2015;

- Семинар "Популяризиране на Южноафриканския туризъм, храни и напитки", 12 ноември, Интер Експо Център София

- В2B туристически форум Go2Balkans,Интер Експо Център – София, 24-25 ноември 2015;

- Международна среща за туризъм, 25-28 ноември 2015, гр. Пловдив;

- Церемония по връчване на първите годишни Оскари в българската авиация SKY STARS 2015, 3 декември, Новотел София.- Откриване на нови музеи, изложби, експозиции.


 • Други информации в помощ на агентската дейност на членовете:

 • В съответствие с направената през 2011 г. ревизия на Регламент 692/2011 Европейската статистика на туризма вече задължително съдържа информация и за метода на резервация на туристически услуги. В момента статистическите данни за 18 държави – членки са налична на сайта на Eurostat; информация за останалите държави ще бъдат публикувана скоро. На сайта на АБТТА, ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ, секция Специализирана информация/ ЕКТАА файл Пакетни_пътувания.xls предоставя екстракт от наличните статистически данни за организирани пътувания, в т.ч. и дела на пакетните пътувания в различните държави при 4 и повече нощувки.
  • На сайта на Eurostat, Раздел Публикации можете да се запознаете и с друга полезна информация, свързана с туризма, в т.ч. :

 • US and Russia account for a third of all non-EU tourism nights in the EU

 • Summer accounts for more than half of the tourism activity of EU residents)

 • New record level of 2.7bn tourism nights in the EU28 in 2014 (29/01/2015).
  • Европейската Комисия активира отново и своята Виртуална туристическа обсерватория (Virtual Tourism Observatory), където могат да бъде намерени полезна информация и проучвания.
  • Европейският парламент прие текста на Директивата за пакетните туристически пътувания на 27 октомври 2015. Документът ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС в края на 2015/ началото на 2016 г. Страните-членски ще имат две години, за да транспортират новите правила в националното си законодателство и допълнителни шест месеца за прилагането им.
 • В рамките на Европейски проект „Е-консулски услуги" по Оперативна програма Административен капацитет, Министерството на външните работи на Република България ще усъвършенства предлаганите административни услуги и качеството на обслужване за близо 1,5 млн. българи, живеещи извън България. Дейностите по проекта предвиждат разработване и внедряване в експлоатация на пакети електронни услуги “приемане и обработване на заявления за български лични документи услуги и „проверка на удостоверени от консулските служби документи на български и чужди граждани", както и дистанционно обучение на служители в 88 консулски служби на България по света.

Достъпът до електронните консулски услуги, разработени в рамките на проекта от правоприлагащия орган ще бъде реализиран съгласно проектните срокове до края на 2015 г.


   • На 13-14.10.2015, по време на IATA Passenger Agency Conference (PAConf/38) бяха приети нови ИАТА правила, на които трябва да отговарят ИАТА акредитираните агенти в България.

В началото на годината, по инициатива на АБТТА, APJC България – консултативният орган на ИАТА агенции и авиокомпании съгласува предложение за промяна на локалните финансови критерии. След продължили близо 10 месеца преговори с ИАТА, от 1 януари 2016 г. коректно работещите български ИАТА агенти ще имат право на по-ниско от 100% необходимото финансово обезпечение, докато агенции, неотговарящи на финансовите изисквания ще трябва да предоставят по-високо такова. Освен нови нива за финансова сигурност, промените в локалните финансови критерии предвиждат също изменения в правилата и документите, необходими за ежегодната финансова оценка за ИАТА агентите. Подробна информация за новите локални финансови критерии за България се очаква да бъде публикувана на сайта на ИАТА в следващите седмици.


    • В изпълнение една от основните уставни цели – информационно подпомагане икономическата дейност на членовете на Асоциацията, АБТТА предприе инициатива за собствено статистическо обследване на състоянието на българския туристически пазар.

Събирането на данни от различни статистически източници – национални курорти, летища, общини - все още продължава; резултатите ще бъдат разпространени веднага след тяхното систематизиране.


  • По препоръка на Контролна Комисия, сайтът на АБТТА е разширен с нова публична секция Специализирана информация, където, в допълнение към информацията в защитената ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ периодично ще бъдат публикувани сведения, свързани с тенденциите в световното и национално туристическото търсене и предлагане.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ SUSTOUR

По причина неизпълнение на предварително поет ангажимент от някои членове, АБТТА е в закъснение на своите партньорски задължения по Европейски проект SUSTOUR.

Направление Международно сътрудничество и Европейски проекти настоятелно препоръчва на всички колеги, поели отговорност за присъединяване към проекта да предприемат необходимите действия в съответствие с инструкциите, разпространени по-рано от Секретариата.
Ръководството на АБТТА напомня, че престижният знак TRAVELIFE PARTNER може да бъде придобит от членове на АБТТА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО в рамките на проекта и призовава и други членове, не участвали в семинара – обучение през м. ноември м.г., да се запознаете с условията за присъединяване към платформата и да се възползват от всички предимства на международната система за обучение, оценка и сертифициране на устойчива туроператорска и туристическа агентска дейност TRAVELIFE преди приключване на проекта в края на 2015 г.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АБТТА В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
В периода АБТТА и членове на работна група Връзки с обществеността към УС взеха участие в следните тематични телевизионни и радио-предавания и интервюта в електронни и печатни медии:

 • Спадът на руските туристи ще е около 50%, Байко Байков, интервю БНР

 • Б. Байков за обраните българи в Солун: Инцидент, който не е изключение, интервю България он ер

 • Недостиг на квалифицирани кадри в туристическия бранш, Байко Байков, интервю телевизия Европа

 • Има много голям спад на туристи от ЕС, 2016 г. ще стартира с ниска цена на туристическия продукт, Байко Байков, Агенция Фокус

 • Обезпокояващ показател в туризма е, че делът на туристите от ЕС непрекъснато намалява, Байко Байков, Агенция Фокус

 • Българските туроператори търпят големи загуби, общият спад на пътуванията в туризма е с 16% за първото полугодие, Байко Байков, Агенция Фокус

 • Дългото сбогуване – цената на колективната безотговорност в туризма, Димитър Попов, интервю БНР

 • Как да не загубим капарото си, ако се откажем от пътуване до Унгария, Канал 3, Димитър Попов и Свидна Динева
 • Най-слабото лято за туризма от 2007 г. отчетоха туроператори, Байко Байков, Инвестор


 • Очакват успешна зима за туризма Копирано от standartnews.com, Калин Драгранов, в. Стандарт
 • Предстои Третата работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от Асоциация на българските туроператори и туристически агенти в Русе


 • Бизнесът иска 10 млн. за реклама на туризма
 • В Русе започна трета работна среща между бизнеса и местната власт

 • Платформа за устойчиво туристическо развитие обсъждат представители на бизнеса и местната власт в Русе

 • Това е най-тежката година за българския туризъм, смятат от бранша

 • Бизнес и администрация за повишаване ефективността на туристическия пазар

 • Туроператори очакват силен зимен сезон


Каталог: files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Програма Смолян област Чепеларе Доспат Девин
pages -> Програма Смолян град Вход 3/6 лв Културен център "Николай Хайтов" Голяма сцена
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Топли напитки Бира 330 мл. Кафе „Espressto 40 лв. Tuborg 00 лв
pages -> Кодекс за поведение при компютъризирани резервационни системи, Регламент 1008/2008 относно Общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, Чл. 101 и 102 от
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница