Закон за Националната агенция за приходите структура Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2006 г.) Агенцията се състои от централно управление и териториални дирекцииДата22.07.2016
Размер12.41 Kb.
Закон за Националната агенция за приходите

…………………

Структура
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията се състои от централно управление и териториални дирекции.
(2) Централното управление подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на агенцията, както и в изпълнението на предоставените му правомощия по този закон.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Териториалните дирекции установяват публичните вземания за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, възложени им със закон, както и обезпечават и събират публичните вземания.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(5) В централното управление на агенцията могат да се създават дирекции, в това число главни дирекции, отдели и сектори.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) В структурата на агенцията се създава инспекторат на пряко подчинение на изпълнителния директор за осъществяване на контрол върху дейността на агенцията.
(7) В териториалните дирекции могат да се създават дирекции, отдели и сектори.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(9) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Числеността на персонала на агенцията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след одобрение на управителния съвет.

………………………….


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница