Закон за почвите и Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пластДата13.10.2018
Размер16.87 Kb.
І. Наименование на административната услуга
Издаване на становище за съгласуване с МОСВ на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт, съгласно чл. 15, ал. (2) от Закона за почвите.
ІІ. Правно основание

Закон за почвите (Обн. ДВ бр. 89 /6.11.2007 г.) и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ бр. 89/22.10.1996 г., изм. ДВ бр. 30/22.03. 2002 г.).


ІІІ. Характеристика
Цел: Документът удостоверява, че проектът за рекултивация подлежи на съгласуване от Министъра на околната среда и водите.

Предмет: За рекултивация на нарушени терени.

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга: Рекултивация на терените, отчуждени за държавни или общински нужди и на терените, собственост на юридическо или физическо лице.
IV. Процедура по извършване на административната услуга
Компетентни органи: РИОСВ.

Заявител, задължено лице: Инвеститорите на обекта или собственика на земята.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт: Закон за почвите и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Необходими документи: Проекти за рекултивация на нарушени терени.

Вътрешен ход на процедурата: Заявление до Директора на РИОСВ.

Срок за подаване на изискуемите документи: Едновременно с проекта за изграждането на обекта.

Действия на компетентния орган: Дава положително становище за съгласуването на проекта.

Ред за обжалване: Няма.

Такси: Няма.

Правни последици от издаването на административния акт: Няма.

Срокове за валидност на издадения акт: Документът е безсрочен.

Действия, които правните субекти трябва да предприемат при изгубване и унищожаване на акта: Уведомяване на РИОСВ-Русе и издаване на заверено копие на становището.

Основания и ред за отнемане на издаден административен акт: Няма.
V. Образци и формуляри: Няма.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница