Закон за управление на отпадъците (Обн., Дв, бр. 53 от 13. 07. 2012 г., бр. 13 от 02. 2017 г.) и подзаконовите нормативни актовеДата14.01.2018
Размер16.93 Kb.
ДОКЛАД

за извършена проверка на “АНДИ ОЙЛ” ООД

седалище и адрес на управление - област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Белград“ № 20
На основание чл. 148, ал. 2 и 3 от ЗАКОН за опазване на околната среда / ЗООС, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г./, Заповед № РД-15/30.01.2017 г. и Заповед № РД-82/19.04.2017 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 11.05.2017 г. бе извършена проверка и съставен КП № 6079/11.05.2017 г. на обект „АНДИ ОЙЛ” ООД – област Пловдив, община Калояново, с. Ръжево, Имот № 63553.501.316, УПИ I-ДТП-Българска роза, кв. 30 – инсталация за производство на биогаз, с цел получаване на електрическа енергия, с мощност 150 kW. Комплексната проверка, извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив /по фактор – „отпадъци“ и компонент „въздух“/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017 г.”
I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г, изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017г.), Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., бр. 13 от 7.02.2017 г.) и подзаконовите нормативни актове.


II. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

За инвестиционното предложение на „АНДИ ОЙЛ” ООД - област Пловдив, община Калояново, с. Ръжево, Имот № 63553.501.316, УПИ I-ДТП-Българска роза, кв.30 - „Инсталация за производство на биогаз, с цел получаване на електрическа енергия, с мощност 150 kW“ е издадено Решение № ПВ-71-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ – Пловдив, на основание чл. 93, ал.1 и ал. 5 от ЗООС.

При извършената проверка на площадката - област Пловдив, община Калояново, с. Ръжево, Имот № 63553.501.316, УПИ I-ДТП-Българска роза, кв. 30 се установи, че обектът не е реализиран, не са предприети и извършени никакви строителни и монтажни дейности.

Решението, с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, губи правното си действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, съгл. чл. 93, ал. 7 от ЗООС.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница