Закона за храните, Наредба №1 от 26 януари 2016 г за хигиената на хранитестраница1/4
Дата20.07.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4
РАЗДЕЛ ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
към Документация за участие в публично състезание

по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА

В ОБЩИНА БОРОВО” по 9 обособени позиции.
Доставяните хранителните продукти следва да отговарят на изискванията на:


  1. Закона за храните,

  2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

  3. Наредба № 16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци,

  4. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните,

  5. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения,

  6. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

  7. Закона за здравето,

  8. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане,

  9. Методически насоки за работа на специализираните институции за социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене и други приложими законови и подзаконови актове;

  10. Всички останали нормативни актове в тази област.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

Специфични изисквания към месото и месните продукти

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:


АртикулЕдиница мярка


Прогнозни количества за 1 година


Описание/

Техническа спецификация


1

Кайма / опаковка 1 кг/, замразена,

/за детски заведения/


Стара планина

Кг

648

“Стара планина”. Външен вид-хомогенна маса с равномерно разпределение на парченца месо и тлъстини. Цвят-бледокафяв до червен. Мирис-свойствен за прясно месо. Смес от телешко и свинско месо в съотношение 60:40%. Да отговаря на изискванията на Наредба №9/16.09.2011г.

2

Кайма / опаковка 1 кг/, замразена, 50:50%

съотношение свинско и телешко месоКг

650

Технологична документация на производителя, 50:50%

съотношение свинско и телешко месо3

Кебапчета /0,060 кг.,

замразени
Кг


1300

По технологична документация на производителя (ТД)

4

Кюфтета /0,060 кг.,

ЗамразениКг


4300

По технологична документация на производителя.

5

КарначетаКг

450

По технологична документация на производителя.

6

Телешко месо

охладено /шол/Кг.

361

Да отговаря на изискванията на Наредба №9/2011г. - прясно охладено, от полуципестия мускул, вкл. и дисталните му части, не се допуска наличие на сланина, с цвят розов до червен,мирис характерен за продукта, БДС 3136:1977 или еквивалентна ТД на производителя

7

Свинско месо за готвене дребно

Кг.

1670

ТД на производителя. Без наличие на сланина. Цвят и мирис, съответстващ на прясно месо.

8

Сурова наденица, охладена


Кг

450

ТД на производителя. Без наличие на сланина.

9

Варена наденица с чубрица

Кг.

170

ТД на производителя

10

Кренвирши /свински, телешки или пилешки/


Кг.

370

ТД на производителя, чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; цвят розово-червен; сухожилие и лой не се допускат; мирис - специфичен и приятен.

11

Сух шпек

Кг


72

Утвърден стандарт 05/2010

12

Пилешки бутчета /замразени/


Кг.

2882

ТД на производителя. Не се допускат ледени късове във вътрешността на месото и в опаковката, допуска се несвързана вода до 4% като ледена глазура, добре развита мускулатура, с нормално отлагане, еластична и гладка, без разкъсвания, петна и натъртвания и без остатъци от пера, кожата е кремаво жълта, без разкъсвания

13

Пилешки дроб,

замразенКг.

250

ТД на производителя. Замразен без мазнини, специфичен мирис и свеж вид


14

Свински пастет /0,180кг./


Бр.

200

ТД на производителя, произведен от свинско месо, свински черен дроб, бульон, сол и подправки. Гладка повърхност с хомогенен бледорозов до сиво-кафяв цвят, специфичен вкус на вложените подправки.

15

Русенско варено /0,180кг./


Бр.

600

ТД на производителя

16

Суджук телешкиКг.

5

ТД на производителя, подковообразна форма от телешко месо. Разрезна повърхност – светлочервен да тъмнокафяв цвят с равномерно разпределени парченца месо с размер 2-5, с бял или бледорозов цвят. Без сухожилия, лой и фасции. Външна повърхност чиста, гладка без петна и грапавини по обвивките. Вакуум опаковка.

17

Филе Елена


Кг.

5

ТД на производителя, добре оформени парчета от свинско месо с тегло от 0,600 до 1,000 кг, с подправки с гладка червена разрезна повърхност. Вакуум опаковка.

18

Сушеница


Кг.

20

ТД на производителя.

19

Петрохан


Кг.

3

ТД на производителя.

20

Суха телешка наденица


Кг.

3

ТД на производителя.

21

Луканков колбас

Кг.

3

ТД на производителя.

22

Телешка пастърма


Кг.

10

ТД на производителя.

23

Шунка слайс


Кг.

30

ТД на производителя.

24

Шунка УС


Кг.

30

По Утвърден стандарт - шунката да бъде на блок в полиетиленови опаковки до 1 кг., от свински бут, без кости, без кожа и сланина, пресувана с правоъгълна форма с чиста, суха, гладка, без повреди, петна, слуз и плесени повърхност.


Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:
Предлаганото месо от свине, едри и дребни преживни животни трябва да е добито от здрави животни, в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на  Регламент № 853 / 2004 / ЕС  на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).

Предлаганите месни заготовки и месни полуфабрикати от свинско месо трябва да са произведени по утвърдени стандарти „Стара планина“ и / или да са произведени по технологична документация (ТД) на производителите в случай, че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти.

Месото и месните продукти трябва да отговарят на следните изисквания :

- месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости.

- мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5 % от общата маса) и ниско съдържание на сол (не повече от 1,5 % от общата маса) .

- месото от птици и птичи разфасовки да е без кожа.


Предлаганото телешко месо трябва да е добито от здрави животни, в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на  Регламент № 853 / 2004 / ЕС  на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).

Предлаганото месо от птици трябва да е добито от здрави птици в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853 / 2004 / ЕСна Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).

Месото от птици и птичи разфасовки - трябва да отговарят на изискванията на  Регламент (ЕО) № 543 /2008  на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234 / 2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (OB L 157, 17.6.2008 г.).

Месото и месните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните месни и птичи продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните й характеристики.

Всяка партида доставени месни и птичи продукти до всеки обект да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните месни и птичи продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 80% от целия срок на годност.

За кухните на детската градина не се допуска доставяне и предлагане на посочените в таблицата месни и птичи продукти и заготовки ( кайма по ТД на производителя, пиле, пилешки бутчета, сух шпек, пастет, свински кренвирши, кебапчета, кюфтета).

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:

Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 1 година


Техническа спецификация, описание1

Краве прясно мляко /1л. кутия/ - от 3% до 3,6% масленост

Бр.

992

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Еднородна течност без утайка или точеща се консистенция. Цвят-бял със слабо кремав оттенък. Вкус и мирис- специфичен чист млечен вкус, слабо сладникав, без страничен или неприятен привкус и мирис.

2

Краве прясно мляко

/1л. кутия/ - 2% масленостБр.

2670

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Еднородна течност без утайка или точеща се консистенция. Цвят-бял със слабо кремав оттенък. Вкус и мирис- специфичен чист млечен вкус, слабо сладникав, без страничен или неприятен привкус и мирис.

3

Краве кисело мляко /0,400 кг. кофичка/ - 2% масленост

Бр.

11 000

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Масленост 2%. Състояние-гладка,блестяща повърхност,хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

4

Краве кисело мляко

БДС


/0,400 кг. кофичка/ - 2% масленост

/ за детски заведения/Бр.

400

По БДС 12/2010. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Масленост 2%. Състояние-гладка,блестяща повърхност,хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

5

Краве кисело мляко /0,400кг. кофичка/- 3% масленост

Бр.

2000

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Масленост 3%. Състояние-гладка,блестяща повърхност,хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

6

Краве кисело мляко

БДС


/0,400кг. кофичка/- 3% масленост
/за детски заведения/

Бр.

1700

По БДС 12/2010.Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Масленост 3%. Състояние-гладка,блестяща повърхност,хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

7

Краве кисело мляко 3,6% масленост-0,400кг. /кофичка/


Бр.

1388

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Масленост 3,6%. Състояние-гладка,блестяща повърхност,хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

8

Краве кисело мляко

БДС


3,6% масленост-0,400кг. /кофичка/
/за детски заведения/


Бр.

300

Произведено по БДС 12:2010, Масленост 3,6%. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Състояние-гладка,блестяща повърхност,хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

9

Краве сирене

1,000 кг

/ПВЦ кутия/


Кг.

260

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Разрезна повърхност и строеж- гладка, с порцеланов лом, без открояване на пластовете, без бактериални шупли, без трошливост. Цвят- бял със слабокремав оттенък. Вкус и мирис-специфични за зрял продукт, със задължително преминал технологичен срок на зреене, умерено солен, с изразена киселинност.

10

Краве сирене - 1,000кг,

/ПВЦ кутия/


БДС


Кг.

254

Произведено по БДС 15:2010. Консистенция-умерено твърда,еластична. Разрезна повърхност и строеж- гладка, с порцеланов лом, без открояване на пластовете, без бактериални шупли, без трошливост. Цвят- бял със слабокремав оттенък. Вкус и мирис-специфични за зрял продукт, със задължително преминал технологичен срок на зреене, умерено солен, с изразена киселинност. Съдържание на готварска сол до 3,5%

11

Сирене

Кг

150

ТД на производителя.

12

Кашкавал от краве мляко, без растителни мазнини – 1,000 кг

Кг

50

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Еднородна течност без утайка или точеща се консистенция. Цвят-бял със слабо кремав оттенък. Вкус и мирис- специфичен чист млечен вкус, слабо сладникав, без страничен или неприятен привкус и мирис.

13

Кашкавал от краве мляко – 1,000 кг

БДС


Кг

1018

Произведен по БДС 14:2010. Консистенция-умерено твърда,еластична. Разрезна повърхност и строеж- гладка, с порцеланов лом, без открояване на пластовете, без бактериални шупли, без трошливост. Цвят- бял със слабокремав оттенък. Вкус и мирис-специфични за зрял продукт, със задължително преминал технологичен срок на зреене, умерено солен, с изразена киселинност. Съдържание на готварска сол до 2%

14

Сухо мляко

Кг

250

ТД на производителя.


Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Млечните продукти трябва да са произведени :

- само от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на  Регламент 853 / 2004

- без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти, сгъстители и други добавки по смисъла на Наредба № 4 / 03.02.2015 г. за изискванията за използване на добавки в храните, ДВ 12 и на Регламент (ЕО) № 1333 / 16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните ( ОВ, L 354, 31.12.2008 г.)

Млякото и млечните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните млечни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните й характеристики.

Всяка партида доставени млечни продукти до всеки обект да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните млечни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 80% от целия срок на годност.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница