Закона за храните, Наредба №1 от 26 януари 2016 г за хигиената на хранитестраница2/4
Дата20.07.2018
Размер0.65 Mb.
1   2   3   4

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини
По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка


Прогнозни количества за 1 година


Техническа спецификация, описание1.

Краве масло –Кг

10

Да отговаря на изискванията на чл.22, ал.1 от Наредба №9/16.09.2011г. МЗХ От получена прясна пастьоризирана сметана от краве мляко, заквасена с чисти млечно-кисели аромато-образуващи култури, без наличие на други растителни и животински мазнини, без оцветители, консерванти и др. немлечни съставки. Цвят-кремав до светложълт. Водно съдържание-до 16%. Масленост-над 82%. Строеж-еднороден. Вкус-ясно изразен на кисело-сметанено масло, слабо доловим, възкисел.

2.

Олио – 1,000 л,

/пластмасова бутилка/Литър

670

ТД на производителя. Трябва да е получено от слънчогледови семена чрез пресоване, екстрахиране и рафиниране, външен вид-бистро, без утайка, със златисто жълт цвят.

3.

Олио – 1,000л, БДС

/пластмасова бутилка/Литър

568

Браншови стандарт (БС) 01/2016

4.

Маргарин - 0,500 кг.

Бр.

30

ТД на производителя.

5.

Маргарин - 0,250 кг.

Бр.

350

ТД на производителя.

Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всички хранителни продукти от Обособена позиция №3 да се придружават с документи за произход, за качество и безопасност до всеки обект.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по -малък от 80 % от целия срок на годност.

В кухните на детската градина се допуска доставката и използването само на олио по БС 01/2016 и краве масло.

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Специфични изисквания към риба, рибни продукти и други морски храни

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка


Прогнозни количества за 1 година


Техническа спецификация, описание1

Риба скумрия филе /замразена/


Кг.

1171

ТД на производителя, замразена с температура минус 18˚C, добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана

2

Риба хек /замразена/

Кг.

102

ТД на производителя, замразена с температура минус 18˚C, добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана

3

Риба пангасиус, филеКг

190

ТД на производителя, замразена с температура минус 18˚C, добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана

4

Риба консерва – скумрия (с доматен или собствен сос) - 0,180кг./

Бр.

700

ТД на производителя.Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Рибата трябва да се доставя от регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на  Регламент (ЕО) № 853 / 2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Рибата и рибните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяната риба да е подходящо опакована за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренася в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени или до влошаване на органолептичните й характеристики.

Всяка партида доставяна риба до всеки обект да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяната риба трябва да е с остатъчен срок на годност не по -малък от 80 % от целия срок на годност.За кухните на детската градина се допуска доставка и предлагане само на риба, която е добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана или нарязана на парчета.

Не се разрешава предлагане в кухните на детската градина на консервирана риба.
Обособена позиция № 5: Яйца
По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка


Прогнозни количества за 1 година


Техническа спецификация, описание


Пресни яйца L,

(клас А)Бр.

8162

Яйцата да бъдат „пресни‘‘ със срок на годност не по-дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето с тегло 50-60гр., маркирани съгласно Наредба №1/09.01.2008г./ клас А/ , да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им - от +5˚С до +18˚С.
Яйчен прах- 5,000 кг

Кг

110

ТД на производителя.


Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Яйцата - трябва да отговарят на :

- Наредба № 1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008г., Регламент (ЕС) № 589/2008г. на комисията от 23.06. 2008г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007г. на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВL 163,24.06.2008г.) и на приложение III, секция Xна Регламент (ЕО) № 853/2004г. или на еквивалентна ТД на производителя - да са пресни, със срок на годност не по - дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето

-РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1028/2006 на съвета от 19.06.2006 г.относно стандартите за търговия с яйца

-РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 557/2007 на комисията от 23.05.2007 г за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца.

Всяка партида доставяни яйца до всеки обект да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка


Прогнозни количества за 1 година


Техническа спецификация, описание1

Хляб бял - 0,700 кг - УС


бр.

1165

Произведен по Утвърден стандарт 02:2011, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

2

Хляб бял - 0,700 кг


Бр.

4740


ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

3

Хляб пълнозърнест

0,500 кгбр.

741

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

4

Брашно тип 500

-1кг. /пакет/
кг

480

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

5

Брашно тип 500 - УС

-1кг. /пакет/
кг.

727

Произведено по утвърден стандарт 01:2011, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

6

Козунак - 0,500кг.


бр.

685

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

7

Кус-кус - 0,400кг. пакет

бр.

30

ТД на производителя. Без оцветители, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

8

Макарони пакет -0,400кг.


бр.

477

ТД на производителя. Без оцветители,, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

9

Макарони - 0,400кг пълнозърнести пакет


Бр.

71

ТД на производителя. Без оцветители, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

10

Фиде - 0,400кг. пакет

Бр.

869

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

11

Тутманик 0,180кг


бр.

250

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини, сол и захар

12

Милинка 0,180кг

Бр.

250

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини и сол

13

Баничка със сирене 0,180кг

Бр.

400

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини, сол

14

Кифла с мармалад 0,180кг

Бр.

250

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини и сол

15

Рогче със сирене

0,180кг


Бр.

250

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини и сол

16

Кори за баница -0,500кг

Бр.

329

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини, сол и захар

17

Бутер тесто -1,000кг

Бр.

20

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива, с ниско съдържание на мазнини, сол и захар

18

Нишесте /пакетче/ 0,060кг

Бр.

2485

ТД на производителя. Без оцветители и консерванти, без признаци на плесенясване, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

19

Грухана пшеница /пакетирана/

кг.

54

ТД на производителя. Без оцветители, без наличие на складови вредители и/или следи от такива

20

Грис пшеничен /пакетиран/

кг.

181

ТД на производителя. Прах с включени безвредни бои за хранителни цели. Боята да отговаря на аромата на есенцията. Не се допуска смесването на отделни видове нишесте.

21

Галета 0,100кг /пакет/

Бр.

50

ТД на производителя. Без оцветители, без наличие на складови вредители и и/или следи от такива.


Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всяка партида хранителни продукти да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност, до съответния обект.

Доставяните хранителни продукти трябва да е с остатъчен срок на годност не по-малък от 80 % от целия срок на годност.

За приготвяне на ястия в детската градина брашно „Бяло“ трябва да бъде произведен по утвърден стандарт.

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти.


Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 1 година


Техническа спецификация, описание1

Картофи

Кг.

3000

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас. Трябва да са с добро качество, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество, да са цели и здрави; да са чисти, без видими чужди вещества; без вредители; без увреждания от вредители; без неспецифичен мирис и/или вкус; с цвят, характерен за продукта, незасегнати от гниене или други увреждания, които биха ги направили негодни за консумация.

2

Зрял боб - пакетиран

Кг

381

ТД на производителя. С нормално развити здрави зърна, с бял цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и следи от вредители, чист, без наличие на чужди примеси.

3

Зрял боб, лющен – пакетиран

за детски заведенияКг.

60

ТД на производителя. С нормално развити здрави зърна, с бял цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и следи от вредители, чист, без наличие на чужди примеси.

4

Леща - пакетирана

Кг.

473

ТД на производителя. Без начупени зърна и следи от вредители, без наличие на чужди примеси.

5

Ориз - пакетиран

Кг.

901

ТД на производителя. С едри, обли и без начупени и увредени от вредители зърна, с бяло оцветяване, без мирис на мухъл и запарено, без обрашняване, да не съдържа живи или мъртви вредители.

6

Булгур – пакетиран

Кг.

30

ТД на производителя. Без наличие на чужди примеси, без мирис на мухъл и запарено, без обрашняване, да не съдържа живи или мъртви вредители.

7

Грах замразен

Кг

618

ТД на производителя. Без начупени зърна и следи от вредители, без наличие на чужди примеси.


Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Варива - трябва да отговарят на на следните изисквания: ТД на производителя, с нормално развити цели и здрави зърна, с типичен цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и увредени от вредители, чисти и без наличие на чужди примеси, да нямат неспецифичен мирис и/или вкус, без живи или мъртви вредители.

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всяка партида доставяни хранителни продукти до всеки обект да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества

за 1 година

Техническа спецификация, описание1

Ябълки

Кг.

1459

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

Предлаганите плодове и зеленчуци трябва да са цели и здрави; да са чисти, без видими чужди вещества; без вредители; без увреждания от вредители; без неспецифичен мирис и/или вкус; с цвят, характерен за продукта, незасегнати от гниене или други увреждания, които биха ги направили негодни за консумация.
2

кайсия

кг.

108

3

праскови

кг

111

4

череши

кг.

300

5

сини сливи

кг.

300

6

грозде

кг.

485

7

дини

кг.

1068

8

банани

кг.

1626

9

киви

кг.

125

10

мандарини

кг.

315

11

портокали

кг.

460

12

пресни гъби

кг.

290

13

домати

кг.

300

14

чушки

кг.

138

15

зеле

кг.

1051

16

краставица

кг.

775

17

лук стар

кг.

1694

18

праз лук

кг

103

19

моркови

кг.

635

20

тиквички

кг.

310

21

круша

кг.

533

22

пъпеш

кг.

918

23

спанак замразен

кг.

312

24

замразени зеленчуци

кг.

503

25

маруля

кг.

1,5

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница