Законите на МърфиДата11.01.2018
Размер467.11 Kb.

- -

*********************

* Законите на Мърфи *

*********************
или защо нещата вървят зле ...
Артър Блок

Не звъни ли телефонът точно когато сте седнали в тоалетната? Не идва

ли автобусът точно когато сте запалили цигара? Не започва ли да вали дъжд

точно когато сте измили колата си? И не спира ли дъждът точно когато сте си

купили чадър?

С течение на времето разбирате, че има нещо около вас, че има някаква

осезаема сила извън вашата власт и ви обхваща непреодолимо желание да я на-

зовете с име. В такъв момент, след като сте чувал законът на Мърфи, принци-

па на Питър или Законът за селективната гравитация, ви се иска да се призо-

вете един от тях, само за да проверите дали не сте забравили точната форму-

лировка.

Пред вас е първата колекция (във формата на книга) на ума и мъдростта

на най-видните технократи, бюрократи, хуманисти и антисоциални наблюдатели.

Така наречените закони на Мърфи са групирани по области на своята валидност

При формулировката им се натъкнахме на конфликтни претенции за авторство,

както и на анонимни бележки.

Ние бяхме принудени да отбележим приноса на неподражаемия Зигмури,

който казва : "След като сте отворили консерва от червеи, единствения начин

да я затворите отново е като използвате по-голяма консерва". Като прибавих-

ме и това зрънце към всемирните закони на Мърфи, се убедихме, че този про-

ект, започнат веднъж, трябва да расте и да открива простор за все повече

принципи, както стари, така и нови.

В хода на историята дилетанти и позьори в науката ни дариха със зако-

ните на вселената, чиято скрита и неизменна субтруктура е в основата на

космическия порядък. От свещениците ние получихме морални закони, от мисти-

ците - законите на естетиката. Сега е ред на технократите да формулират на-

шето верую.

В своето развитие науката и техниката винаги са достигали състояние

на безизходица . Ако се съмнявате - проверете дефинициите на теоремата на

Гинсбърк.

Вселената изстива като гигантски стек, затоплен преди 18 милиарда го-

дини. Хаосът нараства и ние скоро не ще можем да различим морковите от лука

"Тогава какво ще кажете за краткия живот на легендарните затворени

системи ? " - ще попитате вие, седнали пред чаша водка, наблюдавайки през

прозореца гъмжилото от малки божи създания, завладени от своите грижи. Уви,

ние само ще ги съзерцаваме как се проектират в добрата стара администрация

през призмите на Питър, Паркинсън и др.

"Ние сме от обратната страна на гоблена" - така заявява татко Браун -

известен криминален детектив на Честъртън.

Естествено, че е така. Много неща са неясни. Случайно налучкваме ниш-

ката и се питаме дали някога ще видим най-скъпото небесно изваяние на ги-

гантския гоблен изтъкан от всички нас. Малцина ентусиасти дръзнаха да из-

следват другата страна на гоблена, храбро посрещнаха гнева на пазителите на

реда в търсенето на истината. На тях е посветена тази книга.


МЪРФОЛОГИЯ
Закон на Мърфи:
Ако нещо върви зле, бъдете сигурни, че то ще стане по-зле!
Следствия:
1. Нищо не е така лесно, както изглежда.

2. Всичко става за по-дълго време, отколкото мислите

3. Ако съществува вероятност няколко неща да тръгнат зле, то ще се случи

това от тях, което ще причини най-много поразии.

4. Ако едно начинание може да бъде провалено по 4 начина и ние отстраним

и четирите, то веднага се появява пети, който го проваля.

5. Оставени на себе си нещата се стремят от зле към още по зле.

6. Когато човек реши да свърши нещо, което отлага отдавна, веднага се

появява друго нещо, което трябва да се свърши преди това.

7. Всяко решение посява семената на нови проблеми.

8. Нищо на този свят не може да се извърши без грешки, защото глупаците

са така изобретателни!

9. Истинският характер на нещата е винаги скрит.

10. Майката природа е една развратница.


Философия на Мърфи:
Усмихвайте се... Утре ще бъде по-зле.
Константа на Мърфи:
Нещата се повреждат право пропорционално на тяхната стойност.
Квантова ревизия на закона на Мърфи:
Всичко върви към зле едновременно.
Коментари на Хил:
1. Ако губите много от това, че нещата вървят зле - длъжни сте да напра-

вите всичко възможно.

2. Ако нищо не губите - по-добре не се намесвайте.

3. Ако нещата се обърнат във ваша полза - отдъхнете си.

4. Ако нещо няма никакво значение, то действително няма значение.
Коментар на О'Тул:
Мърфи е оптимист !
Седмо заключение на Зимурги:
Ако трябва да излезем, дъждът се превръща в порой.
Постулат на Боулинг:
Ако се чувствате добре, не се безпокойте - ще го преодолеете.
Твърдение на Уайт:
Не се отчайвайте...
Коментар на Оуен върху твърдението на Уайт:
Злините може би желаят да спрат...
Допълнение на Бърд:
...и на тях им омръзва да търсят нови усложнения.
Закон на Ийл:
Винаги има по-лесен начин да се направи нещо.
Следствие:
Но не си губете времето - никога няма да го намерите.
Втори закон на Чизхолм:
Ако нещата се подобряват - нещо ще се влоши.
Следствия:
1. Ако нещата в момента не могат да се влошат,то в бъдеще ще успеят

2. Всеки път, когато изглежда, че нещата се подобряват, нещо сте прене-

брегнали.
Трети закон на Чизхолм:
Предложения, изказани по един начин от вас, ще бъдат разбрани другояче

от останалите.


Следствия:
1. Дори да обяснявате така ясно, че да няма място даже за недоразумения,

ще се намери някой, който да ви разбере накриво.

2. Дори да направите нещо, което сте сигурни, че ще срещне всеобща под-

крепа, все ще се намери някой, на когото няма да се понрави.

3. Начинание, чрез което се опитвате да осъществите целта си, винаги мо-

же да се окаже неудачно.


Първи закон на Скот:
Когато нещата изглеждат добре - бъдете нащрек. Те неминуемо ще се влошат
Втори закон на Скот:
Когато една грешка е била открита и коригирана, става ясно, че грешката

не е била грешка.


Първи закон на Финейгъл:
Ако даден експеримент е успешен, нещо в апаратурата се е повредило.
Втори закон на Финейгъл:
Независимо от очаквания резултат, някой се стреми:

а) да го изтълкува погрешно.

б) да го фалшифицира.

в) убеден е, че се е случил вследствие неговата любима теория.


Трети закон на Финейгъл:
При всяка сума от данни най-правилната от тях, която не се нуждае от

проверка, е грешната.


Следствия:
1. Нито един, който сте помолили да ви помогне, не ще забележи грешката.

2. Всеки, който се отказва да търси помощ, ще я открие моментално.


Четвърти закон на Финейгъл:
След като веднъж една работа е приключена, всеки опит да се подобри я

разваля.
Правила на Финейгъл:


1. Преди да започнете нещо, най-напред разберете за какво става дума

2. Винаги си водете статистика - това показва, че сте работили.

3. Първо отчитайте събитията, а след това си правете изводи.

4. Когато се съмнявате, направете го да звучи убедително.

5. Експериментите трябва да са възпроизводими - те трябва да се провалят

по един и същи начин.

6. Не вярвайте в чудеса - използвайте ги.
Аксиома на Уинго:
Всички закони на Финейгъл могат да се избегнат, когато се научим на еле-

ментарното изкуство да действаме без мисъл.


Закон на Гемперсън:
Вероятността нещо да се случи е обратно пропорционална на желанието за

това.
Закон за прогреса на Исави:


Насока на прогреса: повечето неща стават неумолимо по-лоши.

Пътят на прогреса: най-краткият път е най-дългото разстояние между две

точки.

Диалектика на прогреса: прякото действие създава пряко противодействие.Темпове на прогреса: обществото е муле, а не лека кола. Ако се насилва

твърде много, то започва да рита и ще хвърли ездача си.


Втори закон на Сод:
Рано или късно най-лошата комбинация от обстоятеластва се случва.
Закон на Рудин:
При кризи, които изискват хората да изберат само една от две крайни въз-

можности, повечето от тях ще изберат по-лошата.


Коментар на Ерман:
1. Нещата се влошават, преди да почнат да се подобряват.

2. Кой казва, че нещата биха се подобрили?


Втори закон на Еврит за термодинамиката :
В обществото хаосът винаги нараства.
Закон на Мърфи за термодинамиката:
Дори когато се опитваме да се намесим, нещата се влошават.
Втори закон на Комонър за екологията:
Нищо вече не изчезва.
Закон на Падър:
Всичко, което започва добре - свършва зле.

Всичко, което започва зле - свършва още по-зле.


Закон на Хоу:
Всеки има метод, който се оказва неподходящ.
Закон на Уини:
Отрицателното бездействие се стреми да нараства.
Първи закон на Зимурги за еволюцията на динамиката на

системата:


Ако веднъж отворите консерва с чеpвеи, единствения начин да я консерви-

рате отново е да използвате по-голяма консерва.


Закон на Стърджийн:
90% от нещата са отвратителни.
Непроизнасяният закон:
Когато си наумите нещо...

Ако е за добро - то не се случва.

Ако е за лошо - то се случва.
Обратно пропорционални закони за очакванията:
Негативните очаквания водят до негативни резултати.

Положителните очаквания водят до негативни резултати.


РАЗВИТА МЪРФОЛОГИЯ
Обобщение на Цантърми:
Ако нещо се подобрява, то пак ще се влоши.
Парадокс на Силверман:
Ако законът на Мърфи може да не случи, ... той няма да се случи.
Пояснение на Макс:
Законът на Мърфи не може да не се случи.
Разширен закон на Мърфи:
Ако серия от събития могат да се влошат, то те ще го сторят в най - ло-

шата последователност.


Следствие на Рандстик:
Нищо не е толкова лошо, че да не може да се влоши.
Закон на Евънс и Бъорн:
Независимо какво се влошава, винаги има някой, който е знаел, че така

трябва да бъде.


Закон на Хелрунг:
Ако чакате, събитието отминава ...

... след като е направило своите поразии ...

... ако то е било неприятно - ще се върне отново.
Цитат на Х.Л.Менкен:
Сложните проблеми имат прости и лесни за разбиране грешни отговори.
Предписание на Духарме:
Възможносите се появяват винаги в най-невъзможния момент.
Закон на Имбеси за запазване на мръсотията:
За да изчистите нещо, трябва да измърсите друго нещо.
Разширение на Фриман:
...но е възможно да замърсите всичко, без да изчистите нищо.
Първи постулат на Изомърфизма:
Нещата, които не са равни на нищо друго, са равни помежду си.
Закон на Мариян:
Винаги може да намерите това, което не търсите.
Изказване на Койт-Мърфи за силата на отрицателното мислене:
Невъзможно е оптимистът да бъде приятно изненадан.
Неприложимият закон:
Ако измиете колата си, за да предизвикате дъжд, няма да завали.
Запазване привлекателността на Мърфи:
Най-лошото е враг на лошото.
Кардиналният извод:
Оптимисът вярва, че живее в най-добрия от всички възможни светове.

Песимистът се страхува, че това е истина.


ПРИЛОЖНА МЪРФОЛОГИЯ
Закон на Букър:
Грам приложение е по-ценен от тон абстракция.
Закон на Клипщайн:
/общотехнически приложения/
1. Предложеният патент винаги е предшестван от подобно откритие, напра-

вено от друг само преди две седмици.

2. Точността на датите за доставка е обратно пропорционална на папките

със списъка на частите.

3. Размерите винаги се обозначават с най-неподходящите мерни единици.

Например скоростта се изразява във фрулонги за седмица.

(1 фрулонг - 220 ярда или 1/8 миля)

4. Жица или тръба, отрязана по мярка, винаги се оказва по-къса.


/конкретни закони за производството/
1. Допуските в изработването ще се натрупат еднопосочно с цел най -

трудно сглобяване.

2. Ако по проект са необходими "N" компонента, то в склада са налице

"N-1".


3. Електромоторът винаги си избира неочаквана посока на въртене.

4. Устройството за защита има за задача да извади от строя всичко оста-

нало.

5. Транзистор, защитен с бързодействащ предпазител, ще защити предпази-теля, като изгори пръв.

6. Повредата в устройството не ще се появи на бял свят, докато то не ми-

не и последната проверка.

7. Устройството ще отговаря на изискванията по спецификацията, докато

изтече гаранцията.

8. Едва след като сме развили и последния от 16-те винта на капака за

достъп, се открива, че е демонтиран не този, който трябва.

9. След като капакът за достъп е укрепен и с последния от 16-те винта,

установяваме, че е пропуснато уплътнението.

10. Винаги след като сглобим отново един уред, остават излишни части.


/универсални закони за наивни инженери/
1. И в най-простата сметка могат да се допуснат всички възможни грешки.

2. Каквато и грешка да се допуска в изчисленията, тя е насочена към при-

чиняване на максимални щети.

3. Във всяка формула константите, особено онези, получени от инженерните

справочници, трябва да се третират като променливи.

4. Колкото даден размер е по-необходим, толкова шансът да бъде пропуснат

е по-голям.

5. Ако една инсталация е изправна, то всички консуматори ще да са повре-

дени.

6. Времето за всяка доставка, предвидено по проект, трябва да се удвои.7. Непосредствено преди завършването на дадена инсталация изниква обек-

тивна необходимост от принципни изменения в нейната конструкция.

8. Части, които в никакъв случай не трябва да се монтират на неподходящо

място, се монтират именно там.

9. Няма взаимозаменяеми части.

10. Спецификациите на производителя се умножават за по-сигурно с констан-

та 0,5.

11. Ако възможностите на изделието се рекламират от търговец, няма дасгрешите ако ги умножите с константа 0,5.

12. Инструкциите за монтаж и работа ще бъдат най-любезно изхвърлени или

подменени от деловодството.

13. Ако повече от един човек е виновен за дадени грешни пресмятания, няма

да има виновни.

14. Частите, подлежащи на редовна профилактика, винаги са най-трудно до-

стъпни.

15. Едни и същи устройства, които се тестват по еднакъв начин, в работниусловия се проявяват по съвсем различен начин.

16. Ако в инженерната е установен коефициент на безопастност, един чисто-

сърдечен глупак ще предложи начин за надвишаването му.

17. Клаузите за гаранция са недействителни след изплащането на фактурата.


Трети закон на Джонсън:
Ако сте пропуснали някой брой от списание, то в него се намира статията,

която най-много ви интересува.


Следствие:
Всички ваши познати или са го пропуснали, или са го загубили, или са го

изхвърлили.


14 следствие на Атууд:
От даваните книги назаем се губят онези, които най-много искаме да запа-

зим.
Закон на Харпър:


Търсеният ръкопис се намира винаги 15 минути след като сме дали друг ма-

териал за набор на негово място.


Допълнителни правила за притежание на Ричард:
1. Ако пазите нещо твърде дълго, можете да го изхвърлите.

2. Ако сте изхвърлили нещо, то веднага ще ви потрябва.


Закон на Луис:
Независимо от това колко дълго и старателно сте купували някъкъв предмет

след като сте платили установявате, че той се продава другаде по-евтино.


Закони на градинарството:
1. Сечивата, взети от други хора, работят само на техните градини.

2. Ако някой не използва нещо, то си има причина.

3. Обикновено вземате този инструмент, от който имате най-малка нужда.
Закон за районите на Макклафри:
Там, където не е необходимо райониране, то е напълно възможно.

Там, където то е отчайващо необходимо, то се оказва невъзможно.


Закон за самолетите:
Когато самолетът, в който сте, закъснява, то самолетът, в който желаете

да се прехвърлите, излита точно навреме.


Допълнение на Боб:
...добре, че за влаковете това не е в сила !
Първи закон на велосипедиста:
Няма значение какъв път ще изберете, вие винаги ще карате срещу вятъра и

по нагорнище.


Първи закон на бриджа:
Грешката е винаги у партнъора.
Закон на Китман:
Кварталните клюки се стремят да изместят ежедневните телевизионни сплет-

ни.
Закон на Дугонсън и Лайърд:


Всеки сериозен зъбобол започва в събота вечер.
Наблюдение на Егор:
Колите в съседното платно се движат по-бързо.
Вариации на О'Бойън върху наблюдението на Егор:
Ако смените платното на движение ще установите, че колите от платното,

което току-що сте напуснали, започват да се движат по-бързо.


Следствие на Кентън:
Минете между двете платна и ядосайте всички.
Закон на Бууб:
Винаги откривате нещо, когато хвърляте последен поглед.
СИТУАЦИОННА МЪРФОЛОГИЯ
Закон на Дрейзън за възмездието:
Времето, необходимо за възстановяване на ситуацията, е обратно пропорци-

онално на времето за разрушаването й.


Пример 1:
Времето за залепване на една ваза е значително по-дълго от времето за

счупването й.


Пример 2:
Необходимо е много повече време да намерите 10 лева, отколкото да ги за-

губите.
Закон на закусвалнята:


Ястието, което е най-вкусно, се взема от човека преди вас.
Принцип на опашката:
Колкото по-дълго чакате, толкова по-голяма е вероятността да сте заста-

нали на грешна опашка.


Закон на Витен:
Един час след като сте изрязали ноктите си ще изпитате остра нужда от

тях.
Закон на Хачисън:


Когато една ситуация изисква непрестанно внимание, то тя ще се случи в

момент на разсейване.


Закон на Джоунс за зоопаркове и музеи:
Пред най-интересния обект няма табела.
Закон на Джоунс за публикуването:
Някои грешки остават винаги незабелязани, докато книгата е под печат.
Следствие на Блок:
Първата страница, която авторът отвори, след като получи новоизлязлата

си книга, съдържа най-гадната грешка.


Закони на фотографията
1. Най-интересният момент се случва веднага след като е изщракана и пос-

ледната поза.

2. Останалите интересни обекти са фотографирани със забравена капачка на

обектива.

3. Случайно оцелялата интересна поза се унищожава от някой, който нахлу-

ва във фотолабораторията и осветява филма.


Закон на Дедера:
В триетажно здание, обслужвано от асансъор, в 9 от 10 случая на повиква-

не той ще е на друг етаж.


Закон на сър Уолтър:
Тенденцията цигареният дим да се насочи към някого е право пропорцонална

алергията му към дима.


Закон на Роджърс:
Когато стюардесата започне да налива кафето, самолетът навлиза във въз-

душни ями.


Обяснение на Дейвис за закона на Роджърс:
Наливането на кафе в самолет предизвиква турболенция.
Принцип на основния багаж:
На която и лента да чакате, багажът ви ще се появи някъде другаде.
ДИЗАЙНОЛОГИЯ
Закон на Клипщайн за спецификацията:
При спецификациите законът на Мърфи превъзхожда закона на Ом.
Първи закон за преразглеждането:
Информацията за корекцията на дадено изделие ще достигне до конструктора

едва след като всичко е готово.


Следствие:
В такъв случай имаме на разположение два варианта - правилен и грешен,

но е по-разумно да изберем грешния с цел да избегнем ново преразглеждане.


Втори закон на преразглеждането:
Колкото по-невинна изглежда модификацията, толкова повече нараства ней-

ното влияние в бъдеще.


Трети закон на преразглеждането:
Ако изделието е пред завършване и действителните размери са получени, а

никога не оправдават предвижданията, винаги е по-просто да се започне отна-

чало.
Закони за планираното объркване:
1. Детайлът, който доставчикът е пропуснал да изпрати, спира 75% от ра-

ботата. В 50% от случаите въпросният детайл въобще не се произвежда.

2. Доставки с камион, които обикновено отнемат един ден, ще изискват пет

дни, докато чакате за камиона.

3. След като прибавите 2 седмици към графика за непредвидени закъснения,

добавете още 2 за закъснения които, не предвиждат предвидените.


Уравнения на Снафу:
1. Когато имаме задача с "N" уравнения, винаги имаме "N+1" неизвестни

2. Този вид информация, който е най-необходим, ще се намери най-трудно

3. След като сте изчерпали всички възможности, ще се намери просто и

очевидно решение, лесно забележимо от всеки.

4. Лошото идва на вълни.

5. Постоянно има вълнение.


Константа на Скинър:
Това е величината, която след като се умножи, раздели, прибави или изва-

ди от получения отговор, ще ви даде верния резултат.


Закон на Микш:
Ако един конец има един край, то той ще има и друг.
Закони за компютърното програмиране:
1. Програма, която работи, е остаряла.

2. Всяка програма струва повече и отнема повече време, отколкото си мис-

лим.

3. Ако програмата е полезна, като правило трябва да се измени.4. Ако програмата е безполезна, обикновено се документира.

5. Всяка програма ще се разраства, докато заеме цялата налична памет

6. Стойността на програмата е пропорционална на избълваната от печатащо-

то устройство хартия.

7. Сложността на програмата нараства до тогава, докато надхвърли възмож-

ностите на програмиста.


Постулати за програмиране на Трутман:
1. Докато една програма не е работила поне 6 месеца, не могат да се от-

крият най-опасните грешки.

2. Контролните карти за работа, които сякаш не могат да се поставят в

неподходящ ред, всъщност могат.

3. Ако входният редактор е проектиран да отхвърля погрешно въвежданне,

някой върховен глупак ще открие начин, чрез който грешките да преминат.

4. Грубостта е езикът, който всички програмисти разбират най-добре.
Закони на Глиб за надеждност:
1. Компютрите са ненадеждни, но хората - още повече.

2. Всяка система, която зависи от надеждността на човека, е ненадеждна.

3. Нерегистрираните грешки за разлика от регистрираните са безкрайни по

количество.

4. Инвестициите за надеждност ще растат до тогава, докато надхвърлят ве-

роятната цена на грешките.


Закони за проектирането съгласно Голъб:
1. Замъглените цели на проекта се използват, за да се излезе от неудобно

то положение, когато се дава отчет за разходите.

2. Небрежно изработеният проект отнема 3 пъти повече време от предвиде-

ното за приключване; грижливо изработеният проект отнема само 2 пъти повече

от предния.

3. С течение на времето усилията, необходими за корекция на плана, на-

растват в геометрична прогресия.

4. Проектантските групи ненавиждат процедурата по отчитане развитието на

работата, защото по този начин най-ярко се демонстрира липсата на прогрес.
Принцип на Шоу:
Постройте система, която дори и глупакът може да ползва, и само той ще

желае да я използва.


МЪРФОТЕХНИКА
Принцип на IВМ:
Машините трябва да работят! Хората трябва да мислят!
Закон за селективната гравитация:
Всеки изтърван предмет пада така, че да причини максимални щети.
Следствие на Клипщайн:
Шансът филията с масло да падне с намазаната страна върху килима е право

пропорционален на стойността на килима.


Закон за перверзността на природата:
Никога не знаем коя страна на филията да намажем.
Следствие на Дженинг:
Най-скъпата част е онази, която се счупва.
Закон на Шпринкл:
Нещата винаги падат под прав ъгъл.
Закон на Антъни за работилницата:
Всеки инструмент, след като падне, ще се изтърколи в най-трудно достъп-

ния ъгъл.


Следствие:
По пътя той ще удари първо вашата обувка.

Принцип на резервните части:


Възможността за откриване на малки части, паднали от тезгяха, е пропор-

ционална на размера на детайла и обратно пропорционална на значението му за

приключване на ремонтната работа.
Закон на Павел:
Нищо не е в състояние да падне под пода.
Първи закон на Джонсън:
Приборите винаги се повреждат в най-неподходящото време.
Закон за досадата:
Веднага след като приберем един инструмент на мястото му с мисълта, че

вече сме приключили работата си с него, той отново ни става нужен.


Закон на Уотсън:
Надеждността на оборудването е обратно пропорционална на броя на обслуж-

ващия персонал и на неговата квалификация.


Втори закон на Вишовски:
Всичко може да се накара да работи, ако безделничите достатачно дълго

време с него.


Закон на Сатингер:
Всяко нещо работи по-добре, след като се включи.
Закон на Лоури:
Ако се заклини - насилете го!

Ако се счупи - значи е време да се смени.


Закон на Шмид:
Ако бърникате нещо дълго време, то ще се развали.
Закон на Антъни за насилието:
Не го насилвайте - вземете по-голям чук.
Аксиома на Кан:
След като всичко се повреди - четете инструкциите.
Постулат на Хорнер за петте удара:
Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване.
Принцип, касаещ многофункционалните устройства:
Колкото по-малко действия извършва едно устройство, толкова по-точно ще

работи.
Закон на Купър:


Всяка машина може да издържи още малко.
Закон на Дженкинсън:
Все някога машината ще спре.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЪРФИСТИКА:


Първи закон на Гордън:
Ако един изследователски проект няма никаква стойност, то не си струва

да се работи по него.


Закон на Мърфи за изследванията:
Достатъчно изследвания ще се стремят да подкрепят вашата теория.
Закон на Майер:
Ако фактите не подкрепят теорията, те трябва да се изхвърлят.
Следствия:
1. Колкото е по-обширна теорията, толкова по-добре.

2. Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме игнорира-

ли само половината от наблюденията.
Препоръка:
Ако един екперимент е сполучлив, не го повтаряйте.
Закон на Уйлямс и Холанд:
Всичко може да се докаже със статистика, ако са събрани достатъчно данни
Теория на Едингтън:
Броят на хипотезите, обясняващи дадено явление, е обратно пропорционален

на наличните познания.


Закон на Пиър:
Решението на проблема изменя неговата същност.
Закон на Харвард:
При най-строго контролирани условия на налягане, температура, влажност и

др., опитните образци се държат по най-проклетия и недоказуем начин.


Закон за анализите:
След мъчителни анализи на един образец винаги ви се заявява, че изпол-

званият метод е грешен и не може да се използва за решение на проблема.


Правило за точност:
Когато работите върху решението на даден проблем винаги е полезно да

знаете отговора.

-= 12 =-
Закон на Йънг:
Всички големи открития са направени по погрешка.
Следствие:
Колкото е по-голямо финансирането, толкова по дълго могат да се правят

грешки.
Закон на Хоар за големите проблеми:


Във всеки голям проблем има един малък, който се бори да излезе на бял

свят.
Закон на Фет:


Никога не повтаряйте успешен експеримент.
Първи закон на Вишовски:
Нито един експеримент не е възпроизводим.
Фактор на безполезност:
Няма експеримент, който да е пълен провал. Той винаги може да се дава

като отрицателен пример.


Закон на мистър Купър:
Ако в техническия текст не можете да разберете някоя дума, прескочете я,

това няма да се отрази на смисъла.


Закон на Паркинсън за "медицинските" изследвания:
Успешните изследвания поглъщат най-големите дотации, което прави следва-

щите изследвания невъзможни.


Шести закон на Паркинсън:
Прогресът в науката е обратно пропорционален на броя на публикациите.
Принцип на цялостната картина:
Учените-изследователи са така впримчени в техните тясно специализирани

интереси, че не могат да видят цялостната картина на каквото и да е, вклю-

чително и на собствените си изследвания.
Следствие:
Директорът на изследването трябва да знае колкото се може по-малко за

обекта на изследването, който той ръководи.


Закон на Бруки:
Тъкмо когато системата стане изцяло определена, някъкъв проклет глупак

открива нещо, което или я унищожава, или я раздува до неузнаваемост.


Закон на Кемпбел:
Природата ненавижда глупавите експерименти.
Закон на Мескимен:
Никога не стига времето, за да се свърши нещо правилно, но винаги има

достатъчно време то да бъде възпрепятствано.


ВИСОКО РАЗВИТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЪРФОЛОГИЯ
Първи закон на лабораторната дейност:
Горещите колби изглеждат по същия начин като студените. Когато не знаете

какво да правите, вършете го внимателно.


Осмо правило на Финейгъл:
Колективната работа е благодат. Тя ви позволява да обвините някой друг.
Кредото на Финейгъл:
Истината е в науката. Не се заблуждавайте от фактите.
Леснодостъпно ръководство за съвременната наука:
Ако нещо е зелено и се извива - то е билогия.

Ако вони - е химия.

Ако не работи - е физика.
Закон на Мюнг:
Нищо не импулсира така добре откритията, както липсата на контрол.
Закон на Лерман за техниката:
Никога не разполагате с достатъчно пари и време.
Втори постулат на Тъмб:
Лесноразбираемата и полезна лъжа е за предпочитане пред сложната и непъл

на истина.


Първи закон на Джоунз:
Който е направил значително откритие в дадена област и стои в нея доста-

тъчно дълго време, започва да спира прогреса право пропорционално на първо-

началния си принос.
Правило на Перман към аксиомата на Робъртс:
Грешките на един са данни за друг.
Пети закон на надеждността:
Да се греши е човешко, но за цялостното объркване на нещата е необходим

компютър.


Трети закон на Гретор:
Компютърната програма прави каквото сте и казали, а не каквото искате от

нея.
Първа компютърна аксиома на Лео Брайзър:


Когато вкарате програма в паметта, запомнете къде сте я въвели.
ЙЕРАРХОЛОГИЯ
Закон на Хелер:
Първият мит за ръководенето е, че то съществува.
Следствие на Джонсън:
Никой реално не знае къде какво става в една организация.

Принцип на Питър:


В една йерархична система всеки служител се стреми да се издигне на ни-

вото на собствената си некомпетентност.


Следствия:
1. С течение на времето всеки пост се заема от служител, който е най -

малко подходящ за него.

2. Работата се извършва от онези служители, които още не са достигнали

своето ниво на некомпетентност.


Инверсията на Питър:
Учрежденските порядки се оценяват много по-високо от ефективната работа.
Скритият постулат на Питър съгласно Родин:
Всеки служител започва на нивото си на компетентност.
Наблюдение на Питър:
Свръхкомпетентността е по-нежелателна от некомпетентността.
Закон за еволюцията на Питър:
Компетентността винаги съдържа семената на некомпетентността.

Правило на Питър за творческата некомпетентност:


За да можете да си вършите необезпокоявано своята работа, създавайте

впечатлението, че вече сте достигнали нивото си на некомпетентност.


Теорема на Питър:
Некомпетеност + некомпетентност = некомпетентност
Закон на Питър за заместването:
Грижете се за къртичите дупки, планините сами ще се грижат за себе си.

Прогнозата на Питър:


Отделете достатъчно време, за да потвърдите нуждата от нещо, и тя ще из-

чезне.
Максима на Питър:


Грам въображение е по ценен от килограм изпълнение.
Закон на Годин:
Мащабите на некомпетентност са право пропорционални на заемания пост.
Правило на Фриман:
Обстоятелствата могат да принудят некомпетентен да стане компетентен по-

не по нещо.


Аксиома на Вейл:
Във всяко човешко начинание работата сама търси най-ниското ниво на

йерархията.


Трети закон на Паркинсън:
Количеството хора в даден работен колектив се стреми да расте, независи-

мо от количеството извършена работа.


Пети закон на Паркинсън:
Ако има някъкъв начин да се забави дадено решение, опитната бюрокрация

ще го намери.


Аксиома на Паркинсън:
Началникът желае да размножава подчинените си, а не съперниците си.
Закон на Корнели:
По-изгодно е да се назначат на работа онези, които най-малко умеят да я

вършат.
Закон на Зимурги за доброволната работа:


Хората са винаги ентусиазирани да работят в минало време.
Закон на комуникациите:
Неизбежният резултат от подробните и разширани взаимоотношения между раз

личните нива на йерархията е огромното разрастване на неразбирателството.


Закон на Доу:
В една йерархия колкото е по-високо нивото, толкова е по-неясна предста-

вата за действителното състояние на нещата.


Закон на Озер:
За човек, който е на върха на организацията, съществува тенденция да пре

карва цялото си време в съвещания и подписване на документи.


Закон на Банцел:
Да се преброят нещата е опасно във всички случаи, дори когато това води

до ефективност.


Десет правила на Спарк за ръководителя:
1. Стремете се да изглеждате изключително импозантен.

2. Необходимо е да бъдете забелязан е компания с големи началници.

3. Говорете авторитетно, тълкувайте само очевидни и доказани факти.

4. Не се обвързвайте с аргументи, но ако ви "натискат" задайте несъщест-

вен въпрос и се усмихнете задоволително, докато вашият опонент осъзнае как-

во става - след това бързо сменете темата.

5. Слушайте внимателно когато другите дискутират проблема. Втурнете се с

банално изявление и ги погребете с него.

6. Ако подчинен ви задава въпрос по същество, погледнете към него, сякаш

се е самозабравил, и когато той сведе поглед, перефразирайте въпроса, и го

отправете обратно към него. (принцип на бумеранга)

7. Получете ли "перспективна" задача пазете я от погледите на подчинени-

те.

8. Разхождайте се с бърза крачка, когато сте извън кабинета си, така подчинените ви няма да ви отегчават с въпроси.

9. Винаги затваряйте вратата след себе си. Това създава впечатление у по

сетителите, че провеждате важно съвещание.

10. Давайте всички разпореждания устно Не пишете нищо, което по-късно ня-

ма да е във ваша полза.
Истини за ръководенето:
1. Мислете преди да действате - това не са ваши пари.

2. Доброто ръководство се изразява в една велика идея.

3. Нито едно длъжностно лице не хаби енергия да доказва, че греши.

4. Ако за изясняването на проблема са необходими сложни пресмятания, не

ги правете, все едно ще сгрешите.
Първи закон на Джей за ръководителя:
Промяната на нещата е главна задача на ръководителя - и то преди някой

друг да е успял да ги утвърди.


Дилемата на работника:
1. Независимо колко се работи, то никога не е достатъчно.

2. Това, което не е направено, е винаги по-важно от онова, което е напра

вено.
Максима на Маг:
Тези, които имат - вземат.
Втора максима на Маг:
Глупак на висок пост е като човек на висок планински връх - всичко му

изглежда дребно, а за всички останали той е величина.


Закон на Менкън:
Тези, които могат - правят.

Тези, които не могат - поучават.


Допълнение на Мартин:
Тези, които не могат да поучават - администрират.
Аксиома на армията:
Всяка заповед, която може и да не се разбере, не се разбира.
Закон на Джоунс:
Човетът, който се усмихва, когато нещата се влошават, е сигурен, че за

това ще набедят някой друг.


Първи закон на социалната икономика:
В йерархическата система заплащането на дадена работа е обратно пропор-

ционално на трудността й.


Оплакване на Харис:
Всички способни хора си отидоха.
Закон на Пат:
В администрацията доминират два типа хора:

1. Тези, които разбират, че не могат да ръководят;

2. Онези, които ръководят онова, което не разбират.
Постулат на Паркинс:
Колкото са по-големи шефовете, толкова по-силно удрят.
Постулат на Харисън:
За всяко действие има права и обратна критика.
Правило на Роджърс:
Разрешаването на един проект може да се гарантира само ако кой от начал-

ниците не може да бъде обвинен в случай на неуспех, но при случай на успех

всеки от тях може да натрупа актив.
Бюрократична хипотеза на Молисън:
Ако една идея прескочи бюрократичната бариера и се реализира, то тя е би

ла безсмислена.


Закон на Кондей:
Във всяка организация има поне един, който знае какво става. Той трябва

да бъде изгонен!


Закон на Стюарт за противадействието:
По-лесно е да получите прошка, отколкото разрешение.
Теория на Лохтус за кадровия подбор:
Кадровият подбор е триумф на надеждата над опита.
Пети закон на Лохтус за ръководството:
Повечето хора се ръководят от документи, като нито знаят кой ги е напи-

сал, нито какво в същност означават.


Първо правило за малоценност на началника:
Не допускайте началниците ви да разберат, че сте по-добри от тях.
Закон на Унстлър:
Никога не можете да разберете кой е прав, но винаги разбирате кой е на

власт.
Закон на Спенсър за данните:


1. Всеки може да вземе решение, след като разполага с достатъчно факти

2. Добрият ръководител може да вземе решение без факти.

3. Съвършеният ръководител може да ръководи съвършено некомпетентно.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ
ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ НА МЪРФИ

1. Когато формата на едно радиопредаване започва

да се износва, сменете заглавната мелодия и

продължавайте както преди.

2. Човек никога не може да познае в коя посока е

минал влакът.

3. Логиката е математически метод за извличане

на погрешно заключение с пълна увереност.

4. Техниката се доминира от хора, които управля-

ват това, което не разбират.

5. Когато една система стане напълно дефинирана,

някой проклет глупак открива нещо, което или пре-

махва дефиницията, или я променя до неузнаваемост.

6. Кажи на човек, че на небето има 300 милиарда

звезди, и той ще ти повярва. Кажи му, че пейката е

боядисана и той ще трябва да я пипне, за да се

увери в това.

7. Всяка нова система генерира нови проблеми, но

за да се объркат напълно нещата е необходим компю-

тър.


8. Повредата в един уред се проявява само след

като той е издържал и последната инспекция.

9. Нищо не може да моделира повече човек, от то-

ва да види началника си един ден да върши честен

труд.

10. След като всичко е казано и всичко е направе-но, хиляди пъти повече е казано, отколкото е нап-

равено.


11. Всичко е възможно, освен да се вкара стълба

през въртяща се врата.

12. Когато сте опитали всичко и не сте успели,

прочетете инструкцията.

13. Напълни това, което е празно; изпразни това,

което е пълно и се почеши, когато те сърби - казал

Мърфи в предсмъртния си час.
ОСНОВЕН ЗАКОН НА ЕРГОНОМИКАТА

Веднага щом приберем един инструмент на мястото

му той отново ни става нужен.
ЗАКОН НА УОТСЪН

Надеждността на една машина е обратно пропорцио-

нална на броя на обслужващия я персонал и на

нейната важност.


ЗАКОН НА ЛОВЕРИ

Ако се заклини, насили го! Ако се счупи, значи му

е било време да се смени.

2
ЗАКОН НА АНТОНИЙ ЗА НАСИЛИЕТО

Не го насилвай, вземи по-голям чук.
ЗАКОНИ НА ПРОГРАМИСТИТЕ

/Закони за научната работа/


ЗАКОН НА МАНУБИ

Програмистите обикновено са прави: никой клиент

не знае точно каква програма иска, но всеки съвсем

точно знае каква не иска.


УКАЗАНИЕ НА САТИНДЖЪР

Компютърът работи по-добре, ако щепселът се вклю-

чи в контакта.
ЗАКОН НА ГРИЪР

Една програма върши това, което сте записали в

нея, а не това, което Ви се иска.
ЗАКОН НА ШОУ

Ако измислиш "дуракоустойчива" система, която до-

ри и кръгъл глупак може да ползува, само кръгли

глупаци ще проявят интерес към нея.


СЪВЕТИ КЪМ ПРОГРАМИСТА

1. Тъй като първият вариант на програмата никога

не е верен, започвайте направо с втория.

2. Ако в програмата има грешки, значи сте работи-

ли правилно.

3. Не прекалявайте с настройката на програмата -

всяка поправка внася нови грешки.

4. Гордейте се с професията си - чуждите грешки в

никакъв случай не омаловажават вашите.

5. Отнасяйте се с програмата като със собствена

съпруга - следете внимателно всяка нейна стъпка,

съмнявайте се винаги в нея и й предоставяйте само

най-необходимите ресурси.

6. Преди да започнете да упреквате персонала на

електронноизчислителната машина, научете се да го

ухажвате.

7. Не се страхувайте от новите технологии на

програмиране - те помагат да избегнете грешките,

но не могат да Ви попречат да ги допуснете.

3
ПРИНЦИП НА УОТСЪН

Надеждността на хардуера е обратно пропорционална

на броя и значимостта на хората, за които е пред-

назначена демонстрацията.


/Закони за научната работа, икономически закони/
Ако в изведеното уравнение се получи израз с об-

ратен знак, то явно някъде той е объркан.

Ако се получи правилен израз, значи знакът е

объркан на четен брой места.

Всички характерни числа във всекидневния живот

обикновено имат 25% отклонения, които само рядко

се намаляват до 10%. Грешката на експерименталните

данни почти винаги е по-голяма от 1%.

Най-добрите експерти се съпротивляват на нововъ-

веденията, защото искат да останат експерти, и в

75% от случаите се оказват прави.

Всеки работник, който е с две години по-млад от

Вас, е неопитен; всеки работник, който е с пет го-

дини по-голям от Вас, е изостанал старец.

Всяка истински полезна класификация има от три до

шест категории.

ЗАКОН НА БЪКЕР

Дори най-малката практика си заслужава голяма те-

ория.
ЗАКОН НА ПИЪР

Решението на въпроса променя естеството на въпро-

са.
ЗАКОН НА МЕНКЪН

Който може - прави го, който не може - учи други-

те.
ЗАКОН НА АРХИМЕД (варианти)

1. Всяко тяло, потопено във вода излиза мокро.

2. Всяко тяло, потопено във вода, ако не излезе

до половин час следва да се счита за изгубено.


/Икономически закони/

Всеки, който може да работи ефективно върху про-

екта само част от работното време, по-добре да не

работи.


Следствия:

1. Ако неговият ръководител не му дава задание за

цял работен ден, и Вие не му давайте.

2. Ако на него не му стига времето, работата на

неговия шеф няма да пострада.
Колкото е по-сложен технически проектът, толкова

е по-малка нуждата от специалист за неговото ръко-

водство.

4
АКСИОМА НА ВАЙЛ

При всички човешки начинания работата се върши от

от най-ниските стъпала на йерархията.


ЗАКОН НА ШАНХЪН

Продължителността на едно съвещание се увеличава

в геометрична прогресия в зависимост от броя на

участниците в него.


ЗАКОН НА ХЕНДРИКСЪН

Ако за обсъждане на един въпрос са нужни няколко

заседания, с течение на времето заседанията стават

по-важни от въпроса.


ПРАВИЛО НА ЛОРД ФОЛКЛАНД

Ако не е задължително нещо да се реши, то задъл-

жително е да не се реши.
ЗАКОН НА ХАРТРИ

Независимо от това, в какъв стадий се намира про-

ектът, времето, необходимо за завършването му спо-

ред оценката на ръководителя на проекта е постоян-

на величина. Истинското време за решаването на за-

дачата винаги се оказва двойно по-голямо от полу-

ченото според разумната предварителна оценка.
ЗАКОН 90-90

За изпълнението на първите 90% от задачите са не-

обходими 90% от заплануваното време, а за изпълне-

ние на останалите 10% са нужни още 90% от времето.


ЗАКОН НА О'БРАЙЪН

(ЗАКОН ЗА 357 ДОЛАРА И 73 ЦЕНТА)

Нито един ревизор няма да ви признае сметка, коя-

то свършва на кръгло число.


ЗАКОН НА ДЖОНС ЗА ЗАЕМИТЕ

За да ти отпуснат кредит, трябва най-напред да

докажеш, че кредит не ти е нужен.
/Икономически закони, общи житейски закони/

Изкуството да не грешиш се състои в изказването

на най-слабите твърдения, които изобщо са възмож-

ни.
Единственият практически проблем е: "Какво да се

прави по-нататък?"
ЗАКОН НА РУДИН

При кризи, които налагат на хората да избират

между различни начини на поведение, повечето хора

избират възможно най-неподходящия.


ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ЙЕРАРХИЯТА

От всеки началник има по-голям началник.


/Общи житейски закони/

5
АКСИОМА НА КОЛ

На земята интелигентността е постоянно количест-

во, но броят на хората се увеличава.

ЗАКОН НА КАЦ

Хората и държавите започват да се държат разумно

едва когато са изчерпали всички други възможности.

СЪВЕТ НА ЗАБРАНСКИ

Ако Ви упрекнат, че нямате морал възразете, че

имате дори два.

ВТОРИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ

Когато работите вървят добре, нещо ще се развали

в най-близко бъдеще.

Следствия:

1. Когато работите вървят така лошо, че повече не

може, в най-близко бъдеще те ще тръгнат още по-ло-

шо.

2. Ако Ви се струва, че положението се подобрява,значи нещо не сте забелязали.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФОЛУЪР

Единственото несъвършено нещо в природата е чо-

вешката раса.


ОСНОВНА ЗАГАДКА

Оптимистът вярва, че живеем в най-добрия свят.

Песимистът се опасява, че е така.
ЗАКОН НА ГУМПЕРСЪН

Вероятността нещо да се случи е обратно пропорци-

онална на неговата желателност.
ПРАВИЛО НА ДЮШАРМ

Подходящият случай се явява в най-неподходящия

момент.
ЗАКОН ЗА НЕРЕЦИПРОЧНИТЕ ОЧАКВАНИЯ

Негативните очаквания пораждат негативни резулта-

ти. Позитивните очаквания пораждат негативни ре-

зултати.
ПРАВИЛО НА ФЕЙДЖИН ЗА МИНАЛИ ПРЕДВИЖДАНИЯ

Обръщането към миналото е точна наука.
ЗАКОН НА О'БРАЙЪН

Нищо не се прави заради истинските му причини.


ПРАВИЛО НА АЛИНСКИ

Онези, които са най-морални, са най-далече от

проблема.
ПОСТУЛАТ НА ХАРПЪР ЗА ЛЕВАЦИТЕ

Професионалното умение е прaво пропорционално на

броя на машините, които безвъзвратно сме развали-

ли.


6
ПЪРВИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ

Всичко, което може да се развали се разваля.

Следствие:

Всичко, което не може да се развали - също се

разваля.
ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ

Ако достатъчно дълго се разглобява и сглобява ед-

на машина, в края на краищата ще се получат две.
ЗАКОНИ ЗА НАУЧНАТА РАБОТА
СЪВЕТИ КЪМ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА

1. Експериментите трябва да бъдат възпроизвeдими,

т.е. да дават еднакво неверни резултати.

2. Първо постройте кривите си, а след това нане-

сете данните от измерванията.

3. Обемът на натрупаната информация е право про-

порционален на съсипаната апаратура.

4. Изучете предварително явлението, което предс-

тои да откриете.

5. Ако имате съмнения, постарайте се да звучат

убедително.

6. Не трябва да вярвате в чудеса, трябва да ги

използвате.
ЗАКОН НА МАЙЕР

Ако фактите не се съгласуват с нашата теория,

трябва да се освободим от тях.

Следствие:

Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на

теорията сме игнорирали само половината от извър-

шените наблюдения.
ЗАКОН НА ХАРВАРД

Едно тяло, поставено в условия на строго контро-

лирани налягане, температура, обем, съдържание на

пара във въздуха и други променливи прави каквото

си иска.
ЛАБОРАТОРЕН ЗАКОН НА ФАЙТ

Когато експериментът е успешен, не го повтаряй!


ЗАКОН НА КЛАРК

Ако един отличен, но още жив учен утвърждава, че

нещо може да стане, той почти винаги е прав. Ако

твърди, че нещо е невъзможно, винаги лъже.


ЗАКОН НА ХЪНТ

Всяка велика идея има недостатък, равен или над-

минаващ величието й.
ПРАВИЛО 20/80

20% от хората изпиват 80% от бирата. Точно същото

съотношение на концентрацията на усилията се наб-

людава и във всички останали области на човешката

дейност, включително и в науката.

7
ЗАКОН ЗА НЕИЗВЕСТНИЯ ФАКТОР

Ако в задачата има неизвестен мащабен фактор,

предполагайте, че той се подчинява на степенен за-

кон с показател 0.70
ПОСТУЛАТ НА РОДЖЪРС ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО

Всички са невежи, но в различни области.


ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ
ЗАКОНИ НА ПАРКИНСЪН

1. Разходите се стремят да достигнат нивото на

приходите.

2. Работата запълва цялото определено за нея вре-

ме.

3. Всеки работник почва да губи сръчността си петгодини преди достигане на пенсионна възраст, неза-

висимо от това, каква е тази възраст.


Никой крупен проект не се внедрява навреме, не се

вмества в рамките на предвидените финансови и кад-

рови ресурси и не върши това, за което е създаден.
Следствие:

Печалбите от внедряването му ще бъдат по-малки от

очакваните (ако въобще ги има).
Ползата от неясните цели на проекта е, че се

спестяват нервите на тези, които отпускат средст-

вата.
Разходите, необходими за променяне насоките на

проектирането се увеличават в геометрична прогре-

сия във времето.

Следствия:

1. Колкото по-дълго чакате определяне на целите,

толкова тяхното формулиране е по-трудно.

2. След внедряването вече е късно.

3. Определете целите си веднага, след като проче-

тете този ред !
8
ТРЕТИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ

Целите, така както ги вижда потребителят, се

схващат от всеки проектант по различен начин.

Следствия:

1. Ако обяснявате толкова ясно, че да не остане и

сянка от съмнение, все пак ще се намери поне един,

който да Ви разбере погрешно.

2. Ако вършите нещо с мисълта, че ще срещне все-

общо одобрение, винаги ще се намери един, който да

Ви укори.


Само измеримите доходи са реални. Неосезаемите

доходи са неизмерими, и следователно - нереални.


ЗАКОН НА РУДИН

При кризи, които налагат на хората да избират

между различни начини на поведение, повечето хора

избират възможно най-неподходящия.

ЗАКОН НА ХЕОПС

Никога нищо не е построено в срока и в рамките на

утвърдената сметка.
ПРИНЦИП НА УОТЪРГЕЙТ

Правителствената корупция винаги е отнасяна към

минало време.
ВТОРИ ЗАКОН НА ДЖОНСЪН

Ако за един месец имаш само три мероприятия, на

които си струва и искаш да присъстваш, и трите се

падат в една и съща вечер.


ЗАКОН ЗА ОТЧЕТА

Всеки отчет изисква три чернови.


СЪВЕТ НА КЕТЪРИНГ

Ако искате да погребете една идея, създайте ра-

ботна комисия.
ЗАКОНИ НА БЮРОКРАЦИЯТА

1.Нищо, което може да се случи не трябва да се

случва без разрешение.

2. Различните процеси се разрешават от различни

чиновници.

3. За всеки предстоящ процес са необходими двама

чиновници: единият разрешава процеса, а вторият

разрешава на първия да разреши процеса.

4. Дори когато интересите на науката и на адми-

нистрацията съвпадат, интересите на администрация-

та са по-важни.

5. Научните изследвания не трябва да спъват рабо-

тата на помощните органи.
9
ПРИНЦИП НА ХОФ

Ако някой е незаменим в дадено предприятие, значи

това предприятие е зле организирано.
На истинския началник му трябва поне една година,

за да си състави определено мнение по интересува-

щия Ви въпрос.
Не задавайте на хората въпроси, по които те нямат

определено мнение или по които те няма да кажат

истината.
Каквито и качества да искате да оцените, винаги

ще се намерят поне три противоречиви критерия за

оценката им.
Има правила за избор на решение, но няма правила

за избор на тези правила.

ОБЩИ ЖИТЕЙСКИ ЗАКОНИ
ОБЩ ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ

Ако някоя неприятност може да се случи, тя се

случва.

Следствия:1. Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда.

2. От всички възможни неприятности ще се случи

именно тази, загубата от която ще бъде най-голяма.

3. Предоставени сами на себе си, събитията имат

тенденцията да вървят от лошо към по-лошо.

4. Щом се заемете да вършите някаква работа, ви-

наги ще се намери друга, която трябва да се свърши

по-рано.


5. (Закон за всеобщата проклетия на нещата) Веро-

ятността филия, изпусната върху килима да падне с

намазаната с масло страна надолу е право пропорци-

онална на цената на килима.


ЗАКОН НА ШАГАЛ ЗА ЧАСОВНИЦИТЕ

Който има часовник, знае колко е часът. Който има

два часовника, никога не е сигурен в това.
ЗАКОН НА УАЙЛЪР

Не съществува неизпълнима работа за онзи, който

няма да я свърши лично.
ЗАКОН НА СКОТ

Не е важно, че нещо се развива неправилно. Важно-

то е то да изглежда добре.
ПОСТУЛАТ НА ПАРДО

Всичко хубаво в живота или е забранено, или е не-

морално, или от него се дебелее.

10
ЗАКОН НА ВАЙНЪР ЗА ТАКСИТО

Ако няколко репортери от различни издания бързат

към мястото на събитието с такси, сметката плаща

онзи, който седи най-близко до шофьора.

Допълнение на Дойл

Независимо кой е платил сметката, всички репорте-

ри от таксито отчитат сумата в своите редакции.


ЗАКОН НА УАЙТ

Колкото по-скоро и в по-големи подробности научим

една лоша новина, толкова по-добре.
ЗАКОН НА МИТО

По-добре ужасен край, отколкото ужас без край.


СУБЕКТИВНО УСЛОВИЕ НА ТУРКОВИЦ

Понякога и на човекоядеца му идва до гуша от хо-

рата.

ЗАКОН НА ДЖОНСАко някой се усмихва, когато нещата не вървят,

значи е намислил върху кого да стовари вината.


ЗАКОН НА АЙЛС

Винаги има по-лесен начин да се направи нещо.


УНИВЕРСАЛЕН СЪВЕТ НА ЕСАР

Не правете това !


11

ПРАВИЛО НA ЕЛ

------------------

1.Шефът има право!


2.Шефът винаги има право!
3.Ако случайно няма право - виж т.1 и 2
4.Шефът не спи, той почива.
5.Шефът не яде, той се подкрепва.
6.Шефът не пие, той дегустира.
7.Шефът не закъснява, бил е задържан.
8.Шефът никога не напуска работното

си място, неговото присъствие е било

необходимо другаде.
9.Шефът не чете вестници, той се

информира.


10.Шефът не интимничи със секретарката

си, той я възпитава.


11.Всеки, който е влязъл в кабинета на

шефа със свои идеи, трябва да излезе

с идеите на шефа.
12.Шефът мисли вместо всички!
13.Колкото повече се мисли за шефа,

толкова по- лесно се прави кариера.


Шефът е Ш Е Ф !!!
(Колкото и да Ви е неприятно това!)
Каталог: blog -> wp-content -> uploads
uploads -> Фантаstika 2009 Съдържание Преводна фантастика
uploads -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Колективен трудов договор за общински детски комплекс – варна
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
uploads -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
uploads -> Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформа
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница