Законно упълномощен представител на ищеца ' Законно упълномощен представител на ответника Код 01Дата14.05.2017
Размер62.42 Kb.Решение за отхвърляне на молба за европейска заповед за плащане
Формуляр Г

1-Съд

Номер на досието

Т. дело № 195/2014 г.


Съд


: СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

АдресГрад
БУЛ. "ВИТОША" № 2


СОФИЯ


Пощенски код

1000


Държава

БЪЛГАРИЯ


2. Страни и техните представители

Кодове: 01 Ищец 03 Представител на ищеца *

02 Ответник 04 Представител на ответника *


  1. Законно упълномощен представител на ищеца '

  2. Законно упълномощен представител на

ответника

Код

01

Наименование на дружеството или организациятаMADERERA ILICITANA SL

Идентификационен код (ако се прилага)
Фамилия

ИмеАдрес

Пощенски код

Град

ДържаваCV-9218

ALICANTE


SPAIN


Телефон '

0034 965723601

Факс ***

0034 966788105

Електронна поща'

administracion@madererailicitana.com

Професия '

Други уточнения'
Код

02

Наименование на дружеството или организациятаIWETLD

Идентификационен код (ако се прилага)Фамилия

.DIMITROV VELEV

Име

IVAN


Адрес

Пощенски код

Град

ДържаваUI.MILOSH ZYAPKOV 1

RAKITOVO


BULGARIA


Телефон'

Факс"


Електронна поща'

; 358 35423433

Професия'

Други уточнения'
Код

03

Наименование на дружеството или организациятаjBUFETE CANO & ASOCIADOS

Идентификационен код (ако се прилага)Фамилия

ИмеPARENTECANO

OLIVIA


Адрес

Пощенски код

Град

ДържаваFONERIA 47 1 1

BARCELONA

SPAIN

Телефон'

Факс'


Електронна поща'


0034 934109695

0034 933217194oparente@bufetecano.es

Професия •

Други уточнения'.LAWYER

Код

Наименование на

5Ружеството или организацията

Идентификационен код (ако се прилага)
Ф

амилия
Име
А

дрес
Пощенски код

Град

Държава

Телефон ***
Факс ***

Електронна поща ***


Професия *"
Други уточнения ***
* напр. Адвокат

** напр. родител, настойник, управляващ директор *** по избор


Съдът разгледа Вашата молба за европейска заповед за плащане в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 и я отхвърля на следното(ите) основание(я):

  1. Молбата не попада в обхвата на член 2 от регламента (член 11, параграф 1, буква а)).

  2. Молбата не е свързана с трансгранично дело по смисъла на член 3 от регламента (член 11, параграф 1, буква а)).

  3. Молбата не е свързана с парично вземане за конкретна сума, която е станала дължима съгласно посоченото в член 4 от регламента (член 11, параграф 1, буква а)).

  4. Съдът не е компетентен в съответствие с член 6 от регламента (член 11, параграф 1, буква а)).

  5. Молбата не отговаря на изискванията, посочени в член 7 от регламента (член 11, параграф 1, буква а)).

  6. Молбата е очевидно неоснователна (член 11, параграф 1, буква б)).

  7. Молбата не е допълнена или поправена в указания от съда срок (член 9, параграф 2 и член 11 .параграф 1, буква в)).

  8. Молбата не е била изменена в указания от съда срок (член 10 и член 11, параграф 1, буква г)).

Основание/я за отхвърляне (моля, използвайте кода)

Код

Допълнителна информация, при необходимост
04

Софийският окръжен съд не е компетентен. Компетентен е Окръжен съд - Пазарджик, с адрес - гр. Пазарджик 4400, ул."Хан Крум"№3.
Код

Допълнителна информация, при необходимост
Код

Допълнителна информация, при необходимост
Код

Допълнителна информация, при необходимост

Нямате право на обжалване на настоящото отхвърляне. Това не пречи обаче, да подадете нова молба за издаване на европейска заповед за плащане или на друга процедура, предвидена в законодателството на държава-членка.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница