Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница21/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги

Мярка3.1. 2 Подобряване на условията в предучилищното възпитание и образование


650000

650000

650000

550000

100000


2008г.-Проектиране на основен ремонт в детските градини от община Мизия

20000

20000

20000
20000


2009г.-Реализиране на проекта за 3бр.детски градини

430000

430000

430000

350000

80000


2010г.- Реализиране на проекта за 2бр.детски градини

200000

200000

200000

200000
Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги
Мярка3.1.3 Въвеждане на система за обучение през целия живот


105000

5000

5000
5000100000

100000


2007г.-Проект за обучение

5000

5000

5000
5000


2008г.-Реализация на проекта

100000100000

100000

Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги
Мярка3.2.1 Подобряване на стоматологичните услуги и профилактиката и спешната медицинска помощ в община Мизия


1410000

1410000

1410000

1400000

10000


2007г.-Проектиране за ремонт на наличната база за спешен медицински център

10000

10000

10000
10000


2008г.-Изграждане на спешен медицински център

800000

800000

800000

800000

2009г.-Оборудване на 4бр. стоматологични кабинети

600000

600000

600000

600000
Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги

Мярка 3.2.2 Предоставяне на качествени стационарни и мобилни социални услуги на възрастните хора и хората с увреждания


1135000

35000

35000
350001100000

1100000


2009г.-Проектиране преустройството на сграда на Дом за стари хора

15000

15000

15000
15000


2010г.-Реализация на проекта от 2009г.

500000500000

500000


2011г.- Проект за преустройство за изграждане на Център за социални услуги

20000

20000

20000
20000


2012г.- Реализация на проекта от 2011г.

600000600000

600000

Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги

Мярка3.2.3 Приобщаване, независимо от социалната, расовата и религиозна принадлежност на малцинствените групи от община Мизия


1070000

20000

20000
200001050000

1050000


2007г.-Проект за изграждане на ресурсен център в гр.Мизия

20000

20000

20000
20000


2008г.-Реализиране на проекта от 2007г.

600000600000

600000


2009г.-Изграждане на 3 бр. центрове в с.Липница, с.Крушовица и с.Софрониево

450000450000

450000

Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги

Мярка3.3. 1 Възстановяване на фолклорния фестивал “Огоста пее”


125000

5000

5000
5000120000

120000


2007г.-Проучване и проектиране на терен за реализация на фестивала “Огоста пее”

5000

5000

5000
5000


2008г.- Реализиране на проекта от 2007г.

120000120000

120000


Приоритет 3 Модерно образование и достъпни социални услуги
Мярка 3.3.2 – Осигуряване устойчиво развитие на читалищата като културни институции на територията на общината

460000

460000

460000

350000

110000


2007г.- Ремонт на сграда на читалище в с.Софрониево

100000

100000

100000

80000

20000


2008г. – Основен ремонт на сграда на читалище в с.Крушовица

80000

80000

80000

70000

10000


2009г. – Основен ремонт на сграда на читалище с.Липница

40000

40000

40000

30000

10000


2010г. – Основен ремонт на читалище в с.Войводово

40000

40000

40000

20000

20000


2011г. – Основен ремонт на Културен дом гр.Мизия

200000

200000

200000

150000

50000


Приоритет 3 –Модерно образование и достъпни социални услуги
Мярка 3.3.3 –Изграждане на младежки информационен център с мрежа за цялата община и съхраняване на съществуващата база за младежки дейности

350000

70000

70000

70000


280000

280000


2007г. – Изграждане на младежки информационен център в гр.Мизия

120000

20000

20000

20000


100000

100000


2008г. – Изграждане мрежа в общината

8000080000

80000


2009г. – Ремонт на Младежки клуб гр.Мизия

150000

50000

50000

50000


100000

100000З А К Л Ю Ч Е Н И ЕОбщинския план за развитие на Община Мизия е разработен за периода 2007 – 2013 година. Този план синтезира намеренията на общинското ръководство за решаване на социално-икономическите проблеми на Общината през този 6 годишен период.

Планът е резултат от задълбочени проучвания и анализи на съществуващото състояние на социално-икономическото развитие и потребностите за задоволяване на нуждите на населението. Той представлява опит дългосрочен стратегически документ чрез балансиране на законодателните изисквания, които се налагат от правителството и ефективно задоволяване на местните нужди и търсения.

Общинския план за развитие ще се актуализира ежегодно в зависимост от промените в социалните, икономическите и екологични параметри на Община Мизия.
Общинския план за развитие е приет

от Общински съвет гр.Мизия с

Решение № 271/13.05.2005г.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница