Заповед чл. 247. НубепргсиупгДата24.10.2018
Размер20.37 Kb.
Заповед.чл. 247. НУБЕПРГСИУПГ
.........................................................................................................................................................

/наименование на фирмата/

З А П О В Е Д

№ .......

гр. ............................, ...........20…... г.
На основание разпоредбите на чл. 247 от НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, В сила от 03.09.2004г.
В Ъ З Л А Г А М :

на ....................................................................................... на длъжност ............................................................................

в: ........................................................................................ гр./с./ ............................................обл. …………..……………,

да отговаря за безопасната експлоатация на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, експлоатирани в обект ..................................................................................................................................................... и представлява ползвателят пред органите за технически надзор.

Лицето се задължава да отговаря за безопасната експлоатация на гзовите съоръжения и инсталации и да представлява предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации, като:

1. Осъществява ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация.

2. Изготвя и запознава лицата работещи с производствена инструкция въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съответните газопроводи, съоръжения, инсталации или уреди за природен газ, като се съобрази с особеностите на обекта, в който те се експлоатират.

3. Съставя и съхранява техническо досие на всеки газопровод, газово съоръжение и/или промишлена газова инсталация, което да съдържа техническата им документация, чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор.

4. Съхранява ревизионна книга за всяко съоръжение или инсталация, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности и предписанията за отстраняване на констатираните нарушения.

5. Присъства при извършване на техническите прегледи от органите за технически надзор, като осигурява спиране, почистване и възможност за извършване на съответния преглед на газовото съоръжение и инсталация.

6. Изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор.

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Управител: ............................................................./име, фамилия, подпис/


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 8SPO -> Gazovi
Gazovi -> Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печката
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
Gazovi -> Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
Gazovi -> Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
8SPO -> Утвърждавам: (подпис и печат)
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница