Заповед пловдив 18. 09. 2008гстраница1/3
Дата13.01.2018
Размер343.3 Kb.
  1   2   3
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ -ГР.ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД
Пловдив 18.09.2008г

На основание чл.12 и чл.15 от Наредбата за ползване на студентски общежития и столове и извършено ПЪРВО класиране на студенти, подали молби за настаняване в студентските общежития от Комисията по социално – битови въпроси на учащите се с председател проф. И. Лечева.НАРЕЖДАМ

да бъдат настанени в студентски общежития за учебната 2008/2009 г. следните студенти редовно обучение, държавна поръчка – таксово обучение с краен срок на настанение както следва:
  • За студенти I и II курс – 26.07.2009г.

  • За студенти III курс – 12.07.2009г.

  • За студенти IV - 19.07.2009г.Класирани по право

СЪОБРАЗНО НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ (Чл.13а.)Анелия Ангелова Димитрова

2

1425

АИ

Мюрен Нихатов Касапов

2

1465

АИ

Марин Начев Иванов

1

1495

АИ

Валентина Димитрова Чилингирова

4

1188

АИ

Стоян Георгиев Раев

2

1856

АТС

Веселина Иванова Павлова

4

2733

РЗ

Христо Антонов Велев

3

6269

ЛГ

Иван Колев Йорданов

1

13094

АП

Кристина Стефанова Стефанова

1

308Т

АТ

Спас Красимиров Стойнов

2

286Т

АТ

Диана Стоянова Михайлова

4

1148

АИ

Красимир Тодоров Божурин

1

1498

АИ

Даниела Василева Илиева

4

1180

АИ

Емил Иванов Иванов

1

778

ЕООС

Наталия Красимирова Найденова

3

2879

РЗ

Гергана Славеева Грозденина

2

708

ЕООС

Добромир Георгиев Минков

3

651

ЕООС

Георги Василев Христов

2

6343

ЛГ

Вера Георгиева Георгиева

3

180Ж

Ж

Десислава Иванова Лалова

1

3072

РЗ

Веселина Събева Хаджийска

1

253Ж

Ж

Ирина Цанева Колева

1

3078

РЗ

Юлвие Ахмедова Аргатска

3

12929

АП

Гергана Стоянова Сердарова

2

729

ЕООС

Зюлфие Рамадан Салим

1

13063

АП

Милен Цвятков Шангов

2

1401

АИ

Магдалена Иванова Танчева

4

12893

АП

Благовеска Парашкевова Димова

2

731

ЕООС

Яни Николаев Стефанов

1

1871

АТС

Нафие Бехчет Юсеин

1

72Б

РБ

Любомир Цветанов Евгениев

2

2921

РЗ

Надежда Анетина Мизурска

2

2959

РЗ

Диляна Славейкова Иванова

3

13Б

РБ

Иван Красимиров Иванов

3

17Б

РБ

Емине Арифова Мустафова

4

12889

АП

Билял Мехмедов Мехмедов


Владимир Темелков Чомаков

3

2850

РЗ

Паулина Красимирова Чомакова

2

6335

ЛГ

Георги Стоянов Русков

2

2956

РЗ

Виолета Ангелова Рускова


Даниел Атанасов Чиликов

4

12858

АП

Живка Димитрова Чиликова


Александър Стоянов Славов

2

2908

РЗ

Емил Стоянов Славов

2

2909

РЗ

Николай Атанасов Кочев

3

2730

РЗ

Тодор Атанасов Кочев

3

2729

РЗ

Емине Неджиб Хасан

2

12966

АП

Мюмюне Неджиб Хасан

2

12967

АП

Венцислав Живков Петков

1

1508

АИ

Владимир Живков Петков

1

1509

АИ

Мира Станиславова Въчева

1

6370

ЛГ

Вячеслава Станиславова Въчева

1

6369

ЛГ

Красимира Любенова Аврамовадокторант

Ани Янкова Поповадокторант

Лилко Калинов Доспатлиевдокторант

Иван Петров Килимперовдокторант

Кирил Валентинов Янкуловдокторант

Веселин Иванов Ивановдокторант

Николай Момчилов Миневдокторант

Екатерина Георгиева Вълчевадокторант

Пламен Иванов Зоровскидокторант

Донка Ненкова Рашевадокторант


Класирани I курс

Име

Курс

Фак №

Спец.

Адриана Алдинова Парова

1

1525

АИ

Александър Ангелов Петров

1

3080

РЗ

Александър Недков Михалев

1

3028

РЗ

Александър Руменов Чолаков

1

1891

АТС

Александър Стоянов Копанов

1

153И

Аинж

Али Дурмушали Халил

1

745

ЕООС

Ангел Атанасов Ангелов

1

257Ж

Ж

Ангел Димитров Станков

1

763

ЕООС

Анелия Колева Павлова

1

3034

РЗ

Антония Георгиева Атанасова

1

175И

Аинж

Аристидис Йоанис Алексополус

1

1874

АТС

Атанас Димитров Чолаков

1

13066

АП

Атанас Тенчев Георгиев

1

1522

АИ

Атанас Янчев Метаксанов

1

79Б

РБ

Бистра Тодорова Гечкова

1

6414

ЛГ

Борислав Недков Джучков

1

283Ж

Ж

Боян Димитров Димитров

1

779

ЕООС

Бюлянт Себайдин Сали

1

767

ЕООС

Валентина Димитрова Недялкова

1

758

ЕООС

Ваня Красимирова Василева

1

264Ж

Ж

Васка Илианова Ставракева

1

306Т

АТ

Венелина Бисерова Бекярова

1

13050

АП

Венцислав Стоянов Копанов

1

120Х

ХМ

Вера Василева Вълчева

1

166И

Аинж

Веселка Валентинова Витанова

1

755

ЕООС

Виктор Димитров Атанасов

1

737

ЕООС

Вилдан Ахмед Мустафа

1

3051

РЗ

Виолета Атанасова Ивайлова

1

13070

АП

Виолета Цветанова Нокова

1

3059

РЗ

Владимир Росенов Любенов

1

63Б

РБ

Владимир Христов Влаев

1

265Ж

Ж

Георги Димитров Лазаров

1

13099

АП

Георги Иванов Иванчев

1

746

ЕООС

Георги Стойчев Шилев

1

1512

АИ

Даниел Иванов Иванов

1

169И

Аинж

Денис Вейсел Кадир

1

3027

РЗ

Десислава Емилова Христова

1

254Ж

Ж

Джунейт Гюнер Ахмед

1

56Б

РБ

Диана Берова Палазова

1

55Б

РБ

Диляна Филипова Карталова

1

337Т

АТ

Димитър Василев Стоянова

1

6367

ЛГ

Димитър Милчев Антонов

1

3021

РЗ

Димитър Тодоров Цветанов

1

3068

РЗ

Елеонора Юриева Хаджиева

1

6409

ЛГ

Елена Павлова Паскалева

1

6391

ЛГ

Елена Стефанова Гушевилова

1

1537

АИ

Запряна Николаева Кесова

1

751

ЕООС

Ивайло Росенов Башев

1

313Т

АТ

Иван Ангелов Стойчев

1

6392

ЛГ

Иван Митков Манев

1

6366

ЛГ

Иван Нанев Нанев

1

6382

ЛГ

Ивелин Бориславов Стоянов

1

6395

ЛГ

Илиан Петров Динков

1

1510

АИ

Ирена Ангелова Вълчева

1

1884

АТС

Кимон Георгиев Иливанов

1

1879

АТС

Кирил Димитров Забънов

1

1534

АИ

Костадин Георгиев Стоянов

1

6419

ЛГ

Красимир Александров Гаврилов

1

761

ЕООС

Красимир Маринов Маринов

1

6400

ЛГ

Красимир Николов Зеленгоров

1

6389

ЛГ

Красимира Колева Щерева

1

771

ЕООС

Кристина Георгиева Бояджиева

1

769

ЕООС

Кристиян Любчев Тодоров

1

1497

АИ

Леман Неждетова Мустафова

1

3061

РЗ

Люба Георгиева Тоторова

1

3036

РЗ

Мария Валентинова Методиева

1

75Б

РБ

Мария Григорова Павленко

1

278Ж

Ж

Мария Красимирова Цачева

1

757

ЕООС

Марияна Пламенова Петрова

1

6426

ЛГ

Мартин Динков Дионисов

1

734

ЕООС

Милен Сергеев Зидаров

1

3031

РЗ

Милка Колева Турийска

1

66Б

РБ

Мирела Георгиева Петкова

1

3000

РЗ

Надежда Иванова Атанасова

1

3005

РЗ

Надежда Любенова Серафимова

1

3093

РЗ

Найле Фахри Кямил

1

80Б

РБ

Наталия Пламенова Панталеева

1

116Х

ХМ

Невин Лютви Емин

1

3008

РЗ

Недялко Костов Топалов

1

3077

РЗ

Никола Костадинов Попов

1

1872

АТС

Никола Славков Славков

1

1496

АИ

Николай Александров Джонков

1

3032

РЗ

Николай Георгиев Биволаров

1

2998

РЗ

Николай Илиев Карабекиров

1

740

ЕООС

Пенка Недялкова Петкова

1

170И

Аинж

Петър Милев Милев

1

1492

АИ

Пламен Спасов Спасов

1

3029

РЗ

Полина Георгиева Маринчева

1

137Х

ХМ

Поля Василева Велкова

1

2996

РЗ

Радослав Антимов Кафеджиев

1

127Х

ХМ

Руска Илиева Филина

1

260Ж

Ж

Саво Маринов Иванов

1

6411

ЛГ

Сибел Юсеинова Търмазова

1

112Х

ХМ

Силвия Петрова Нориева

1

6410

ЛГ

Славчо Христозов Славов

1

1521

АИ

Стефания Василева Бакарова

1

13042

АП

Стефка Иванова Ганчева

1

3086

РЗ

Стилиян Ангелов Ангелов

1

13044

АП

Стоян Атанасов Стоянов

1

1517

АИ

Стоян Йорданов Христов

1

6383

ЛГ

Теодора Здравкова Тончева

1

307Т

АТ

Фердие Фикри Мустафа

1

159И

Аинж

Цветелина Илиева Василева

1

1523

АИ

Цезарина Иванова Йотова

1

738

ЕООС

Шинка Димитрова Балабанова

1

759

ЕООС

Юсуф Федахат Исуф

1

3030

РЗ

Яна Тодорова Траева

1

2997

РЗ

Ясим Мустафа Али

1

60Б

РБПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница