Заседание на 11 юли 2007 г., Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 108 гласа „за" и 1 глас „въздържал се"страница1/10
Дата19.09.2016
Размер0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10BG


Европейски икономически и социален комитет


99 Rue Belliard - B-1040 Brussels - Тел. +32 (0)2 546 90 11 - Факс +32 (0)2 513 48 93 - Интернет адрес http://www.eesc.europa.euECO/179

Еврорегиони

Брюксел, 11 юли 2007 г.
СТАНОВИЩЕ
на
Европейския икономически и социален комитет
относно
„Еврорегионите“
(Становище по собствена инициатива)

_____________


На 17 януари 2007 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността, да изготви становище по собствена инициатива относно:


Еврорегионите“
Специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“, на която бе възложено да подготви работата по този въпрос, прие становището си на 21 юни 2007 г. (докладчик: г-н ZUFIAUR).
На 437-ата си пленарна сесия, проведена на 11 и 12 юли 2007 г. (заседание на 11 юли 2007 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 108  гласа  „за“ и 1 глас „въздържал се“.
*
* *

1.Състояние на въпроса
1.1Определение
1.1.1Еврорегионите са постоянни структури за трансгранично сътрудничество между регионалните и местните органи на управление, намиращи се в пряко съседство по протежение на общи държавни граници.
1.1.1.1Специфичните им характеристики1 включват следните:

  • Еврорегионите и сходните структури не са нито нова администрация, нито ново ниво на управление, а представляват платформа за обмен и хоризонтално трансгранично сътрудничество между местни и регионални правителства; те насърчават и засилено вертикално сътрудничество между регионалните и местни власти, държавните правителства и европейските институции.  • Те са трансгранични обединения с постоянен секретариат, технически и административен екип и собствени средства.
  • В някои случаи това са субекти на частното право, основани на сдружения с нестопанска цел или фондации от едната или другата страна на обща граница според съответната национална юрисдикция. В други случаи представляват субекти на публичното право, основани на междудържавни споразумения, натоварени, наред с други задачи, с участието и сътрудничеството на местните и регионални власти.
  • В много случаи еврорегионите не се определят единствено от географските или административно-политическите си граници, а имат и общи икономически, социални или културни характеристики.1.1.2За обозначаване на различните еврорегиони се използват разнообразни термини: Еврорегио, Еврорегион, Европарарегион, Голям регион, Регио и др.
1.2Цели
1.2.1Основна цел на еврорегионите и други подобни структури2 е трансграничното сътрудничество, като приоритетите се избират по различен начин според регионалните и географски особености. На началните етапи или при работни общности с подчертано специфични цели, на първо място стоят насърчаването на взаимното разбиране, изграждането на културни отношения и засилването на икономическото сътрудничество. При еврорегионите, които разполагат с по-интегрирани структури и със собствени финансови средства, се определят по-амбициозни цели. Те се занимават с всякакви въпроси, свързани с трансграничното сътрудничество – от прокарването на общи интереси от всякакъв характер до осъществяването и управлението на конкретни трансгранични програми и проекти.
1.2.2Трансграничните дейности обхващат не само социално-икономическото развитие и културното сътрудничество, а също така и други области от общ интерес за пограничното население. По-специално това са: социални въпроси, здравеопазване, образование и обучение, научни изследвания и развойна дейност, управление на отпадъците, защита на околната среда и управление на ландшафта, туризма и дейностите за отдих и забавление, природните бедствия, транспорта и транспортните връзки.
1.2.3Еврорегионите се смятат за подходяща рамка за прилагане на европейските политики на трудова мобилност и икономическо, социално и териториално сближаване посредством механизми за сътрудничество в граничните райони, с които се избягват конфликти на правомощия.
1.2.4Еврорегионите дават импулс на изграждането на Европейския съюз и на европейската интеграция отдолу-нагоре, тръгвайки от ежедневния живот на хората.

1.2.5На свой ред сътрудничеството през границите допринася за осъществяване на трансгранични форми на организация и действие за разрешаване на общи проблеми, каквито са междурегионалните профсъюзни комитети, сътрудничеството между стопански организации и търговски камари, създаването на еврорегионални икономически и социални комитети и др.
1.2.6В този смисъл проучвателната група, натоварена с изготвянето на настоящото становище, имаше възможност да провери на място това твърдение, тъй като на 13 февруари 2007 г. беше поканена от Икономическия и социален комитет на Големия регион3 на изслушване в Люксембург.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница