Заседание на единадесети май през две хиляди и единадесета година в съставДата04.01.2018
Размер32.83 Kb.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 135


гр. С. , 11.05.2011 г.
Софийският окръжен съд, гражданско отделение, трети въззивен състав в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА КОЛЕДЖИКОВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
като разгледа докладваното от мл. съдия ГЕОРГИЕВ ч. гр. дело № 237 по описа за 2011 г. по описа на СОС и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Производството е образувано по частна жалба на Т. М. З., В. В. З. и Е. М. З. срещу определение от 01.06.2005 г. по ч. гр. д. № 169/2005 по описа на Самоковския районен съд, с което техният наследодател М. Х. З. е осъден да заплати на „В. и к.” ЕООД гр. С. сумата от 252,48 лева главница, 35,10 лева лихва за периода от 25.06.2003 год. до 31.03.2005 г., 5,75 лева разноски и е издаден изпълнителен лист за тези суми.

В частната жалба се сочи, че наследодателят им М. С. З. е починал на 02.02.1998 г., т. е. преди постановяване на обжалваното определение. Освен това е сгрешено името му, като вместо М. С. З. е посочено М. Х. З.. Твърди се, че имотът, намиращ се на адрес гр. С. , ул. „Бузлуджа” № 3, е продаден от наследниците на М. С. З. на трето лице на 26.11.2004 г. Сочи се, че връчването на поканата за доброволно изпълнение на В. В. З. и Е. М. З. е нередовно, тъй като е извършено при отказ без подпис на свидетел по чл. 47 ГПК (отм.). Моли се за отмяна на обжалваното определение и обезсилване на издадения изпълнителен лист.

Ответникът по жалба „В. и к.” ЕООД гр. С. не е подал отговор.

Софийският окръжен съд, след като обсъди доводите на страните, прие за установено следното:

С определение от 01.06.2005 г. по ч. гр. д. № 169/2005 по описа на Самоковския районен съд на основание чл. 242, ал. 1 във вр. с чл. 237, б. „к” от ГПК (отм.) във вр. с чл. 203 от Закона за водите, М. Х. З. от гр. С. , ул. „Бузлуджа” № 3, с ЕГН **********, е осъден да заплати на „В. и к.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С. , жк „Надежда”, бул. „Рожен” (бивш „Алексей Толстой” 7), рег. по ф. д. № 3685/1992 г. на СГС, представлявано от управителя М. Е. М. сумата от 252,48 лева, съставляваща незаплатена цена на услуга - подадена вода и отведени канални води за периода от 23.05.2003 до 20.09.2004 г. и законна лихва за забава върху горната сума за периода от 25.06.2003 год. до 31.03.2005 г. в размер на 35,10 лева, както и направените по делото разноски в размер на 5,75 лева. Постановено е да се издаде изпълнителен лист на молителя.

Установява се от препис извлечение от акт за смърт № 39 от 03.02.1998 г. и удостоверение № 1652 от 01.08.2007 г., че М. С. З. с ЕГН **********е починал на 02.02.1998 г., като негови наследници са съпругата му В. В. З. и дъщерите му Т. М. З. и Е. М. З..

С договор за продажба, оформен в нотариален акт 56, том IIA, рег. 2953, дело 239 от 26.11.2004 г., В. В. З., Т. М. З. и Е. М. З. са продали на Г. С. Г. дворно място УПИ 3339, отреден за парцел II, с пл. № 3339, в кв. 179 по рег. план на гр. С. заедно с построената в него масивна жилищна сграда на два етажа.

Поканите за доброволно изпълнение са връчени редовно на Т. М. З., В. В. З. и Е. М. З. съответно на 28.01.2011 г. 18.12.2010 г. и 18.12.2010 г.

При така установените обстоятелства съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата по чл. 237 ГПК е била депозирана при действието на ГПК (отм.) и по отношение на процесуалният ред за обжалваемостта на определението с което е допуснато издаването на изпълнителен лист е приложим редът по ГПК-1952 г., съгласно § 2, ал. 9 от ПЗР на ГПК.

Частната жалба е допустима - за обжалваното определение подлежи на обжалване, жалбоподателката е лице, което има право да обжалва. Частната жалба, подадена от Т. М. З., е подадена в срока по чл. 244 ГПК (отм.), а по същество е основателна.

Длъжникът М. С. З. е починал на 02.02.1998 г., а молбата за издаване на изпълнителен лист срещу него е подадена на 18.05.2005 г. Отсъствието на физически съществуващ длъжник към момента на подаване на молбата по чл. 242 ГПК (отм.), във вр. с чл. 237, б. „к” ГПК (отм.), изключва валидното възникване на процесуално правоотношение и настъпване на целените от кредитора правни последици. От своя страна отсъствието на валидно възникнало процесуално правоотношение между страните изключва и наличието на процесуална възможност за процесуално правоприемство на наследниците на починалия длъжник.

Обжалваното определение е незаконосъобразно и следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което молбата за изпълнителен лист се отхвърли, а издаденият изпълнителен лист да се обезсили.

Воден от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ определение от 01.06.2005 г. по ч. гр. д. № 169/2005 по описа на Самоковския районен съд и вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ молбата за издаване на изпълнителен лист на „В. и к.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С. , жк „Надежда”, бул. „Рожен” (бивш „Алексей Толстой” 7), срещу М. Х. З. от гр. С. , ул. „Бузлуджа” № 3, с ЕГН **********, подадена на основание чл. 237, б. „к” от ГПК (отм.) във вр. с чл. 203 от Закона за водите, за заплащане на сумата от 252,48 лева, съставляваща незаплатена цена на услуга - подадена вода и отведени канални води за периода от 23.05.2003 до 20.09.2004 г. и законна лихва за забава върху горната сума за периода от 25.06.2003 год. до 31.03.2005 г. в размер на 35,10 лева, както и направените по делото разноски.

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист, издаден по по ч. гр. д. № 169/2005 по описа на Самоковския районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.
Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на осми ноември две хиляди и единадесета година в състав: председател: евгения генева
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на девети септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на пети декември две хиляди и единадесета година в състав
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на втори февруари две хиляди и единадесета година, в състав
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на осемнадесети юли през две хиляди и единадесета година в състав


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница