Заседание на комисия educ и конференция на тема „Интелигентни региони пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020Дата25.07.2016
Размер113.6 Kb.
ТипЗаседаниеКомисия по образование, младеж, култура и научни изследвания
Председател

Бележка на вниманието на членовете на комисия EDUC

Предмет: 18-о заседание на комисия EDUC и конференция на тема „Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“, които ще се проведат на 25 и 26 април 2013 г. в Espoo, Финландия
Уважаеми колеги,
Приложено Ви изпращам известие за свикване и практическа информация за 18-ото заседание на комисия EDUC и конференцията на тема „Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“, които ще се проведат на 25 и 26 април 2013 г. в Espoo, Финландия, по покана на г-н Markku Markkula, член на градския съвет на Espoo.
ПРОГРАМА


25 АПРИЛ 2013 г., ЧЕТВЪРТЪК

18-о заседание на комисия EDUC (хотел / място на заседанието)

9,00 – 9,30 ч.

Заседания на политическите групи

9,30 – 10,00 ч.

Заседание на политическите координатори (при закрити врата)

10,00 – 12,00 ч.

Заседание на комисия EDUC

12,00 - 13,00 ч.

Обяд на блок-маса

13,00 ч.

Разходка и/или превоз с автобус до близките предприятия (разстояние не повече от 1 км)

13,30 ч. – 16,30 ч.

Проучвателни посещения на групи от 15-20 души в предприятия в Otaniemi и Keilaniemi (Nokia, Kone, Fortum, Rovio, Microsoft)

19,00 ч.

Гала/представителна вечер в иновационна градина Aalto (предприятие за дизайн Aalto, сауна за начало, Urban Mill) с предприемачи, студенти, експерти в областта на иновациите и лица, отговорни за вземането на решения на местно/регионално равнище

- Презентации на различни казуси и вечеря на блок-маса

22,00 ч.

Връщане пеша в хотел Radisson Blu


BG26 АПРИЛ 2013 г., ПЕТЪК

Конференция на тема „Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“, (хотел / място на провеждане)

9,00 – 13,00 ч.

Конференция на тема „Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“

13,00 ч. – 13,30 ч.

Пресконференция

13,00 ч. – 14,00 ч.

Обяд на блок-маса

14,00 ч.

Отпътуване за паралелни посещения на интересни образователни институции - Omnia, Laurea, Metropolia, след което отпътуване директно за летище Хелзинки или връщане в хотела

С уважение,


Anton RomboutsEDUC
BG

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu

Брюксел, 1 март 2013 г.
ИЗВЕСТИЕ ЗА СВИКВАНЕ


КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Председателят г-н Anton Rombouts Ви кани да участвате в 18-ото заседание на комисията, което ще се проведе в DIPOLI Congress Centre, Espoo (Финландия) на 25 април 2013 г., четвъртък, от 10,00 до 12,00 ч.


9,30 10,00 ч. Политическите координатори ще проведат заседание при закрити врата.
Проектът за дневен ред предвижда:
10,00 – 12,00 ч.

1.Приемане на проекта за дневен ред (CdR 1450/2013 rev. 1)
2.Приемане на протокола от 17-ото заседание на комисията (CdR 1451/2013), проведено на 25 февруари 2013 г. в Брюксел
3.Изявление на председателя
4.Организация на бъдещата работа

За решение:
 • Определяне на докладчици

 • Решения за неизготвяне на становища

 • Предложения за изготвяне на становища по собствена инициатива

  За обсъждане: • Принос на комисия EDUC към доклада за въздействието на КР за 2012 г. (CdR1936/2013)

За сведение:
 • Текуща работна програма (CdR 1674/2012 rev. 4)

 • Последващи действия във връзка със становища (CdR 1946/2013)5.Становище относно „Преодоляване на иновационната пропаст“

EDUC-V-031 – CdR 2414/2012


Докладчик: г-н Markku Markkula (FI/ЕНП)


  • Представяне на проектостановището от докладчика

  • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

  • Първо обсъждане и приемане на проектостановището

  • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 30 и 31 май 2013 г.6.Становище относно „Пакет за младежка заетост“
EDUC-V-032 – CdR 789/2013
Докладчик: г-н Enrico Rossi (IT/ПЕС)


  • Представяне на проектостановището от докладчика

  • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

  • Първо обсъждане и приемане на проектостановището

  • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 30 и 31 май 2013 г.7.Становище относно „Стратегия за кибернетична сигурност“

EDUC-V-031 – CdR 1646/2013


Докладчик: г-н Robert Bright (UK/ПЕС)


  • Представяне на проектостановището от докладчика

  • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

  • Първо обсъждане и приемане на проектостановището

  • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 3 и 4 юли 2013 г.8.РазниПотвърждаване на датата на следващото заседание: 4 юли 2013 г. следобед в Брюксел.


Предвиден е устен превод от:

10/10

BG/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/FI/SV
(участниците могат да говорят на своя език) – очаква се потвърждение

на BG/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/FI/SV


(участниците могат да слушат на тези езици) – очаква се потвърждение

Измененията трябва да бъдат изпратени чрез онлайн инструмента за внасяне на изменения (достъпен чрез Портала на членовете – http://cor.europa.eu/members) най-късно до 24,00 ч. (брюкселско време) на 10 април 2013 г., сряда.


NB: Възстановяват се транспортните разноски и се изплащат дневните надбавки само на членовете на комисията и на изрично определените да присъстват на заседанието техни заместници.
Членовете се приканват да използват новата онлайн система, за да потвърдят участието и правото си на глас в заседанието или да уведомят секретариата за делегиране на своето право на участие на друг член или на заместник, съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността. Онлайн системата може да се ползва чрез Портала на членовете на основния уебсайт на КР. Крайният срок за изпращане на уведомление за делегиране на правото на присъствие е 24,00 ч. на 24 април 2013 г. (в полунощ преди заседанието).
На Ваше разположение е и службата за поддръжка (+32-2-546-9697; електронен адрес: helpdesk@cor.europa.eu), която ще Ви оказва съдействие при необходимост.
*
* *


Международна конференция

Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“Espoo, Финландия | 26 април 2013 г. | DIPOLI Congress Centre
ПРОЕКТОПРОГРАМА
8,30 ч.

Регистрация


9,00 – 9,45 ч.

Встъпителни обръщения:

 • Jyrki Katainen, министър-председател на Финландия (очаква се потвърждение)

 • Neelie Kroes, комисар, отговарящ за „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (очаква се потвърждение)

 • Jean-François Istasse, първи заместник-председател на комисия EDUC

 • Markku Markkula, члена на комисия EDUC, член на общинския съвет на Espoo
9,45 – 11,15 ч.

Тематична сесия 1: „Интелигентната специализация – ролята на научните изследвания и иновациите в създаването на интелигентни региони“

Модератор: Grigorios Zafeiropoulos (EL/ЕНП), съветник от област Атика

 • Гост-оратори:

 • John Goddard, професор по регионално развитие, Университет в Нюкасъл

 • Представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

 • Elmar Husmann, European Learning Industry Group & IBM

 • Pia Erkinheimo, Tivit Ltd.

 • Проф. Leif Edvinsson, Университет Lund, председател на „Нов Парижки клуб“ (иновативност и интелектуален капитал)
11,15 ч. – 11,30 ч.

Кафе пауза

11,30 ч. – 12,45 ч.

Тематична сесия 2: „Как да осъществим трансформацията на практика? Обучението за възприемане на добрия опит – инструменти и концепции от регионите“

Модератор: проф. Pirjo Ståhle, Университет в Турку, Финландия

 • Гост-оратори:

 • Регион Хелзинки (специален акцент върху новата градска програма за иновации и иновационния триъгълник Т3)

 • Jan Wester, TNO Companies, Northwing Randstad (специален акцент върху сътрудничеството при тройната спирала и регионалната допълняемост в рамките на програма за развитие на иновационен център)

 • Pia Kinhult, председател на Регионалното събрание на Skåne (специален акцент върху конкретни дейности по пътя на региона към иновативност),

 • д-р Francesco Fionda, Valle d’Aosta (специален акцент върху трансграничното сътрудничество – италианските региони Valle d’Aosta, Piemontе и Liguria и френските региони Provence Alpes-Côte d’Azur и Rhône-Alpes)

   • Въпроси и отговори и открита дискусия
12,45 – 13,00 ч.

Заключителни бележки от Jean-François Istasse, първи заместник председател на комисия EDUC


13,00 ч. – 13,30 ч.

Пресконференция


13,00 ч. – 14,00 ч.

Обяд на блок-маса


14,00 ч.

Отпътуване за паралелни посещения на интересни образователни институции - Omnia, Laurea, Metropolia, след което отпътуване директно за летище Хелзинки или връщане в хотела

Ще бъде осигурен устен превод от: DE/EL/EN/FR/FI

на: DE/EL/EN/FR/FI

(очаква се потвърждение).HOTEL RESERVATION FORM
Hotel Radisson Blu Espoo****

PLEASE BOOK DIRECTLY WITH HOTEL
reservations.finland@radissonblu.com
Deadline for reservations is 27 March 2013


Committee of the Regions and City of Espoo, 25-26 April 2013Surname:


Name:

Address:


Email address:


Telephone (incl. country code):


Fax (incl. country code):HOTEL PROPOSED BY THE CO-ORGANISERHotel Radisson Blu Espoo****

Otaranta 2, Espoo 02150, Finland


Tel: +358 (0)20 1234 700

Fax: +358 (0)20 1234 740

E-mail: reservations.finland@radissonblu.com

Web: http://www.radissonblu.com/hotel-espooRooms:

Single standard class room: €120

Twin standard class room: €152
Breakfast is included
ARRIVAL DATE: ……………………………………..


DEPARTURE DATE: ………………………………..


Total number of nights: ……………………………….


Name of the second person: …………………………..GUARANTEE FOR RESERVATION:


Card type: ....................................................................


Card holder: ................................................................


Number: .......................................................................


Expiry date: .................................................................


Date: .............................................................................


SIGNATURE: ..............................................................

The Committee of the Regions declines all responsibility for inaccuracies in the above information.


ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР НА СЕКРЕТАРИАТА НА КОМИСИЯ EDUC

ДО 12 АПРИЛ 2013 г.факс: (+32) 2 282 2088, ел. адрес: educ@cor.europa.eu


Име
Име на придружаващото лицеДата и час на пристигане
Летище на пристигане

Хелзинки
На 24 април 2013 г. ще бъде осигурен трансфер с автобус от международното летище в Хелзинки.

Номер на полета (пристигане)Дата и час на заминаване
Летище на заминаване

Хелзинки
На 26 април 2013 г. ще бъде осигурен трансфер с автобус до международното летище в Хелзинки.

Номер на полета (заминаване)ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


18-о заседание на комисия EDUC и конференция на тема
„Интелигентни региони – пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020“


25 и 26 април 2013 г., Espoo, Финландия
ТРАНСПОРТ ОТ И ДО МЕЖДУНАРОДНОТО ЛЕТИЩЕ В ХЕЛЗИНКИ
http://www.helsinki-vantaa.fi

СОВАЛКОВИ АВТОБУСИ
ПРИСТИГАНЕ │ 24 АПРИЛ 2013 г., СРЯДА
На 24 април 2013 г. ще бъдат осигурени автобуси за превозване на членовете от международното летище в Хелзинки до хотела им в Espoo (25 км). Сборният пункт в залата за пристигащи пътници ще бъде ясно обозначен.
ОТПЪТУВАНЕ │ 26 АПРИЛ 2013 г., ПЕТЪК
След конференцията на 26 април 2013 г. ще бъдат осигурени автобуси за превозване на членовете до международното летище в Хелзинки.
ТАКСИ

Пътуването с такси от летището до Espoo отнема около 30 минути и струва между 45 и 50 евро. Такси стоянките се намират непосредствено след изхода на зала „Пристигащи“ на терминала.


ХОТЕЛ
Участниците се умоляват да резервират хотел чрез приложения формуляр за резервация, като се свържат директно с избрания хотел.
Hotel Radisson Blu Espoo****

Otaranta 2, Espoo 02150, Finland

Тел.: +358 (0)20 1234 700

Факс: +358 (0)20 1234 740

Електронен адрес: reservations.finland@radissonblu.com

Уебсайт: http://www.radissonblu.com/hotel-espoo


25 АПРИЛ 2013 Г., ЧЕТВЪРТЪК
Заседание на комисия EDUC

 • Час: 10,00 ч.

 • Място на провеждане: Aalto-University DIPOLI Congress Centre, Otakaari 24, 02150 Espoo (Otaniemi)


Обяд на блок-маса

 • Час: 12,00 ч.

 • Място на провеждане: Aalto-University DIPOLI Congress Centre, Otakaari 24, 02150 Espoo (Otaniemi)


Официална вечеря

 • Час: 19,00 ч.

 • Място на провеждане: Aalto Innovation Garden, Betonimiehenkuja 5c, 02150 Espoo (очаква се потвърждение)


26 АПРИЛ 2013 г., ПЕТЪК
Конференция

 • Час: 9,00 ч.

 • Място на провеждане: Aalto-University DIPOLI Congress Centre, Otakaari 24, 02150 Espoo (Otaniemi)


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗНОСКИТЕ
Моля, имайте предвид, че дневни надбавки се изплащат единствено за присъствие на 25 и 26 април 2013 г.
В случай, че сте заместник на член на КР, моля, уверете се, че разполагате с формуляр за делегиране на правото на присъствие от пълноправен член на комисия EDUC за двата дни, 25 и 26 април 2013 г.
____________

CDR1450-2013_00_01_TRA_CONV-POJ EN – ND/YD-NS/gd/yp .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница