Заседание на Об с-елин Пелин, проведено на 27. 03. 2008г. Решение №146страница5/5
Дата13.01.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5

ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 166
На основание с чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- гр.Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 772-1/25.03.2008г., ОбС
РЕШИ:
Общински съвет- гр.Елин Пелин одобрява участието на община Елин Пелин по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/2.1-02/2007 ,,Подкрепа за устойчиво интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” със следните обекти:

1)Общински път SFO1232 /ІІІ- 105/ Елин Пелин- Огняново- Голема Раковица- Граница общ.(Елин Пелин- Горна Малина)- Байлово /ІІІ-6004/;2)Общински път SFO2235 /І-8/ Нови хан- Габра.


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

Отсъства

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 19 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 167
На основание с чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- гр.Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 771-1/25.03.2008г., ОбС
РЕШИ:
Общински съвет- гр.Елин Пелин одобрява участието на община Елин Пелин по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/1.1-01/2007 ,,Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна , социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, със следните обекти:

1) СОУ ,,Васил Левски” гр.Елин Пелин;

2) СОУ ,,Васил Левски” гр.Елин Пелин- филиал;

3) НУ ,,Христо Ботев” гр.Елин Пелин;

4) ОУ ,,Стефан Стефанов” с.Гара Елин Пелин;

5) ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий” с.Нови хан;

6) ЦДГ ,,Радост” гр.Елин Пелин;

7) ЦДГ ,,Здравец” гр.Елин Пелин;

8) ЦДГ ,,Детелина” с.Нови хан;9) ЦДГ ,,Слънце” с.Гара Елин Пелин


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

Отсъства

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-ЗА- 19 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница