Заседание на рик перник. На заседанието присъстват: Надя Боянова Валери Симеонов Десислава Стоянова Румяна Петрова Аделина Стоянова Виолина Ванкова


По т.2 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Земенстраница2/4
Дата09.04.2018
Размер0.66 Mb.
ТипЗаседание
1   2   3   4

По т.2 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Земен, област Перник в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Земен с изх. П-232 от 21.02.2017 г. заведено в РИК - Перник с вх. №35 от 22.02.2017 г. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на секционните избирателни комисии на територията на община Земен.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник взе следните решения :

51-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК в град Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:  1. СИК 141900001

Радослав Иванов Белчев

председател

Мариана Стоянова Давидкова

зам.-председател

Надя Ненкова Михайлова

секретар

Виолета Кирилова Коларска

член

Симка Георгиева Сотирова

член

Роза Иванова Александрова

член

Цветанка Иванова Иванова

член

  1. СИК 141900002

Боряна Василева Велинова

председател

Нели Зафирова Зарева

зам.-председател

Венета Николова Делийска

секретар

Мая Вескова Александрова

член

Румен Михайлов Василев

член

Пролетка Методиева Костова

член

Мая Рангелова Милева

член

Тодор Станков Джуров

член

Евгения Любомирова Василева

член

  1. СИК 141900003

Детелина Кирилова Николова

председател

Теменужка Райчева Земенска

зам.-председател

Радослава Кирилова Стоянова

секретар

Мариана Костадинова Кирилова

член

Александра Димитрова Димитрова

член

Соня Боянова Тасева

член

Димитър Кирилов Димитров

член

Ели Георгиева Манова

член

Роза Борисова Сотирова

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

52-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900004, в с. Блатешница, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Росица Веселинова Миланова

председател

Десислава Василева Кирилова

зам.-председател

Емилия Иванова Стоянова

секретар

Гергана Кирилова Божилова

член

Кирил Павлов Иванов

член

Вергиния Петрова Георгиева

член

Павлина Асенова Николова

член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

53-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 141900004, в с. Жабляно, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Елена Иванова Мирчева

председател

Антоанета Кирилова Петрова

зам.-председател

Ефродита Георгиева Кръстева

секретар

Александра Руменова Владимирова

член

Венета Георгиева Дойчинова

член

Соня Иванова Господинова

член

Петър Йорданов Петров

член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №54-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 141900006, в с. Пещера, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Ганка Иванова Власинска

председател

Людмила Ангелова Евтимова

зам.-председател

Стоян Стефанов Стоянов

секретар

Милен Страхилов Иванов

член

Димитър Христов Димитров

член

Марийка Савева Стоянова

член

Стефка Серафимова Георгиева

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №55-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900007, в с. Враня Стена, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Татяна Димитрова Василева

председател

Мая Николаева Методиева

зам.-председател

Тодор Ангелов Тодоров

секретар

Полка Стефанова Стоименова

член

Слави Илиев Димитров

член

Пенка Ранчева Янева

член

Росица Симеонова Стефанова

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №56-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900008, в с. Калотинци, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Марина Димитрова Александрова

председател

Десислава Меткова Янева

зам.-председател

Зорница Василева Лазарова

секретар

Васил Анестиев Александров

член

Румяна Божидарова Георгиева

член

Тошо Методиев Аспарухов

член

Кирил Петров Дойчинов

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №57-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900009, в с. Дивля, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Мика Стефанова Велинова

председател

Симеон Петров Ильов

зам.-председател

Елена Илиева Владимирова

секретар

Кристина Емилова Атанасова

член

Николай Стойнев Георгиев

член

Анелия Рангелова Иванова

член

Боряна Станишева Николова

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №58-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 141900010, в с. Горна Глоговица, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Василка Михайлова Миланова - Земенска

председател

Валери Милчев Миланов

зам.-председател

Даниела Василева Йорданова

секретар

Албена Иванова Николова

член

Росен Илиев Бончев

член

Веселка Стоянова Иванова

член

Снежка Емилова Кушева

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

   №59-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900011, в с. Долна Врабча, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Магдалена Ангелова Динева

председател

Емилия Борисова Стоилова

зам.-председател

Огнян Райчов Станишев

секретар

Веселин Георгиев Димитров

член

Нели Милчова Методиева

член

Цветанка Бориславова Василева

член

Иван Димитров Михайлов

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

   №60-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900012, в с. Горна Врабча, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Георги Людмилов Светозаров

председател

Рени Йорданова Иванова

зам.-председател

Тинка Харалампиева Гергиева

секретар

Драгомир Ненков Иванов

член

Димитър Йорданов Стоянов

член

Димитрина Василева Методиева

член

Неделчо Иванов Неделчев

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

   №61-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 141900013, в с. Мурено, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Виолета Борисова Стоилова

председател

Анка Павлова Земенска

зам.-председател

Снежана Томова Станкова

секретар

Марина Неделкова Будвед

член

Мая Василева Първанова

член

Емилия Николова Йорданова

член

Стефан Спасов Асенов

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

    №62-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 141900014, в с. Елов дол, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Мария Павлова Пейчева

председател

Мариела Ангелова Томова

зам.-председател

Румяна Борисова Стаменова

секретар

Ива Йорданова Пенева

член

Михаела Ганчева Давидкова

член

Детелина Стоянова Иванова

член

Павлина Милошова Симова

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

63-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 141900015, в с. Габров дол, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Стаменко Асенов Николов

председател

Жана Костадинова Стаменкова

зам.-председател

Иво Иванов Георгиев

секретар

Алберто Едмонд Димитров

член

Боян Павлов Милев

член

Емил Йорданов Милев

член

Малинка Илиева Рангелова

член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №64-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 141900016, в с. Беренде, община Земен, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Мариела Николова Иванова-Неделчева

председател

Вене Александров Янев

зам.-председател

Аделина Серафимова Владимирова

секретар

Димчо Георгиев Иванов

член

Людмила Славянова Иванова

член

Данчо Иванов Ненков

член

Георги Манолов Спиридонов

член

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница