Заседание на рик перник. На заседанието присъстват: Надя Боянова Валери Симеонов Десислава Стоянова Румяна Петрова Аделина Стоянова Виолина Ванкова


По т.3 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Брезникстраница3/4
Дата09.04.2018
Размер0.66 Mb.
ТипЗаседание
1   2   3   4

По т.3 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Брезник, област Перник в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 Постъпило е писмо от Кмета на Община Брезник с изх. №91-00-2/ 21.02.17 г., заведено в РИК - Перник с вх. №37 от 22.02.2017 г. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на община Брезник.

         На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник взе следните решения :

 №65-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК в град Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:  1. СИК 140800001

Анна Аспарухова Стоянова

председател

Анита Димитрова Иванова

зам.-председател

Веска Стоянова Алексова

секретар

Вергиния Лозанова Гьорева

член

Емилия Спасова Николова

член

Илияна Миткова Любенова

член

Анна Огнянова Огнянова

член

Бойка Василева Асенова

член

Гергена Станкова Василева

член

  1. СИК 140800002

Станимир Симеонов Алексов

председател

Венера Петрова Никодимова

зам.-председател

Мариола Миткова Попова

секретар

Йорданка Георгиева Николова

член

Аделина Стаменова Лумбарова

член

Мегън Росенова Славчова

член

Валентин Иванов Костов

член

Людмила Кирилова Петкова

член

Ирена Николова Борисова

член

  1. СИК 140800003

Ваня Богданова Стоянова

председател

Тодорка Никифорова Митова

зам.-председател

Александър Йорданов Александров

секретар

Станка Кирилова Христова

член

Виолета Димитрова Тодорова

член

Йорданка Славчева Добревска

член

Евгения Тодорова Генадиева

член

Поля Богданова Георгиева

член

Ани Божидарова Иванова

член

  1. СИК 140800004

Росица Теофилова Стоянова

председател

Анна Стефанова Огнянова

зам.-председател

Гришо Петров Костадинов

секретар

Емилия Младенова Теофилова

член

Петър Стефанов Йосифов

член

Зоя Петрова Захариева

член

Наталия Стоядинова Захариева

член

Катя Кирилова Тодорова

член

Силвия Миткова Генадиева

член

           СИК 140800005 – цнст

Гинка Симова Мирчева-Теофилова

председател

Снежана Стойчева Кръстева

зам.-председател

Валери Стоянов Боянов

секретар

Лимонка Аспарухова Андреева

член

Емилия Янкова Георгиева

член

Иван Горянов Костадинов

член

Анна Георгиева Миланова

член

СИК 140800007 - ДВХ

Данка Кирилова Георгиева

Председател

Петър Гришов Петров

Зам.председател

Десислава Георгиева Антонова

Секретар

Антоанета Николова Методиева

Член

Лилия Сергиева Ставрева

Член

Станка Спасова Маркова

Член

Снежана Стоилова Антонова

ЧленПСИК 140800018, в гр. Брезник,

Мария Ангелова Димитрова

Председател

Йоско Стефанов Йосифов

Зам.председател

Веско Димитров Соколов

Секретар

Росица Станимирова Антонова

Член

Людмила Георгиева Стоилова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №66-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800008, в с. Красава, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Даниела Милкова Иванова

Председател

Маргарита Йорданова Радомирска

Зам.-председател

Румен Михайлов Чернев

Секретар

Георги Иванов Костов

Член

Фронка Манчева Първанова

Член

Красимир Иванов Георгиев

Член

Христина Димитрова Давидкова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №67-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800009, в с. Гърло, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Теофил Темелчов Стоянов

Председател

Георги Василев Борисов

Зам.-председател

Цветелина Русева Иванова

Секретар

Михаил Страхилов Михайлов Валентин Георгиев Славов

Член

Илия Стоянов Илиев

Член

Серги Георгиев Тодоров

Член

Теофил Темелчов Стоянов

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №68-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800010, в с. Ребро, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Митко Петров Милошев

Председател

Васка Ценкова Борисова

Зам.-председател

Невянчо Ангелов Милев

Секретар

Валери Митков Манолов

Член

Георги Борисов Стоименов

Член

Росица Ангелова Георгиева

Член

Симона Божилова Стоянова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

69-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800011, в с. Брезнишки Извор, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Станка Иванова Крумова

Председател

Рекина МетодиеваМанолова

Зам.председател

Антоанета Грозданова Дончева

Секретар

Десислава Михайлова Александрова

Член

Анита Николова Петрова

Член

Сийка Лозанова Методиева

Член

Златка Максимова Боянова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

70-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800012, в с. Садовик, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Надя Валериева Миткова

Председател

Елица Пламенова Николова

Зам.-председател

Славка Интова Гроздарска

Секретар

Кита Кирилова Кирилова

Член

Албена Георгиева Григорова

Член

Стойчо Петров Стоев

Член

Тодор Горянов Цветанов

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

71-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 140800013, в с. Конска, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Мария Иванова Янкова

Председател

Надка Ангнелова Кирова

Зам.-председател

Елисавета Йорданова Кръстева

Секретар

Димитринка Седефчова Симова

Член

Живка Георгиева Йосифова

Член

Даря Бориславова Славова

Член

Богомил Бойков Владимиров

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №72-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800014, в с. Режанци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Симона Иванова Рангелова-Павлова

Председател

Пламен Димитров Янков

Зам.-председател

Веселин Василев Стефанов

Секретар

Елена Борисова Костова

Член

Елка Първанова Николова

Член

Нина Димитрова Борисова

Член

Емилия Стойчева Рангелова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

73-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 140800015, в с. Бегуновци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Снежана Любомирова Лазарова

Председател

Наташа Искренова Гълъбова

Зам.-председател

Найда Гълъбова Котева

Секретар

Йоана Божидарова Теофилова

Член

Борис Николаев Котев

Член

Еленка Костадинова Костадинова

Член

Евдоким Савов Митев

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

74-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 140800016, в с. Банище, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Георги Йорданов Кузов

Председател

Асен Боянов Петрунов

Зам.-председател

Милена Калинова Иванова

Секретар

Виолета Василева Гюрова

Член

Борислава Валеринова Василева

Член

Камелия Скримова Петрова

Член

Стоян Стойчев Стоянов

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

75-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 140800017, в с. Станьовци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Емил Николов Василев

Председател

Манол Борисов Гюров

Зам.-председател

Весела Стоянова Стоянова

Секретар

Георги Григоров Модев

Член

Вергиния Валериева Йорданова

Член

Даниела Тодорова Георгиева

Член

Сергей Филипов Филчев

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

76-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

  Назначава състава на СИК 140800019, в с. Долна Секирна, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Зоя Стоянова Стойнева

Председател

Пирина Илчева Пиринчева

Зам.-председател

Христина Василева Младенова

Секретар

Реми Георгиев Иванов

Член

Росица Иванова Алексова

Член

Веселинка Стойнева Недялкова

Член

Иванка Трайчева Маркова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

77-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800020, в с. Кошарево, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Милка Боянова Антонова

Председател

Румен Георгиев Портокалски

Зам.-председател

Румен Любомиров Иванов

Секретар

Аделина Петрова Герасимова

Член

Райна Стоилова Григорова

Член

Даниела Йорданова Огнянова

Член

Зоя Петрова Манасиева

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

78-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800021, в с. Гигинци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Петър Кирилов Божков

Председател

Лиляна Теофилова Иванова-Арсова

Зам.-председател

Росица Динчова Славенкова

Секретар

Райна Асенова Асенова

Член

Златка Мирчева Митова

Член

Снежана Спиридонова Божилова

Член

Елена Йорданова Панова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

79-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800022, в с. Непразненци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Стоян Владимиров Стоянов

Председател

Босилка Карамфилова Николова

Зам.-председател

Владислав Славчев Славков

Секретар

Валентина Горянова Стоянова

Член

Надка Рангелова Боянова

Член

Мария Петрова Симова

Член

Златка Евгениева Георгиева

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

80-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800023, в с. Ноевци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Димитрина Николова Арсова

Председател

Радослав Райчов Симов

Зам.-председател

Иво Георгиев Иванов

Секретар

Камен Михайлов Благоев

Член

Негрита Никифорова Йосифова

Член

Екатерина Евлогиева Димитрова

Член

Антоанета Димитрова Драгомирова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

81-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК 140800024, в с. Велковци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Борис Първанов Стоянов

Председател

Чавдар Добренов Ботев

Зам.-председател

Емил Георгиев Стоянов

Секретар

Галина Стаменова Григорова

Член

Марияна Атанасова Денкова

Член

Марияна Иванова Илиева

Член

Лариса Венчова Кирилова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №82-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 140800025, в с. Сопица, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Петя Георгиева Борисова

Председател

Роберто Русланов Кирилов

Зам.-председател

Галина Илиева Димитрова

Секретар

Стефан Първанов Левтеров

Член

Евдокия Борисова Николова

Член

Емилия Димитрова Димитрова

Член

Зоя Михайлова Ночева

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

83-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК 140800026, в с. Слаковци, община Брезник, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

 


Моника Маноилова Неделкова

Председател

Таня Кирилова Велинова

Зам.-председател

Десислава Тонева Методиева

Секретар

Икония методиева Крумова

Член

Анка Костадинова Мончева

Член

Димитрина Цветанова Борисова

Член

Камелия Каменова Димитрова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница