Заседание на рик перник. На заседанието присъстват: Надя Боянова Валери Симеонов Десислава Стоянова Румяна Петрова Аделина Стоянова Виолина Ванкова


По т.4 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Ковачевцистраница4/4
Дата09.04.2018
Размер0.66 Mb.
ТипЗаседание
1   2   3   4

По т.4 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Ковачевци, област Перник в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Ковачевци с изх. № П-275 от 22.02.17г., заведено в РИК - Перник с вх. №39/23.02.2017г. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на община Ковачевци.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник взе следните решения:

84-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК № 142200001 в село Косача , община Ковачевци за изборите за народни представители на републиката 26.03.2017 г., както следва:Председател

Людмила Кирилова Георгиева

Зам.-председател

Емилия Борисова Стоилова

Секретар

Георги Огнянов Стоилов

Член

Христо Бойков Павлов

Член

Албена Петрова Георгиева

Член

Лозинка Методиева Томова

Член

Валентина Божидарова Александрова

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

85-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


Назначава състава на СИК № 142200002 в село Светля, община Ковачевци, област Перник за изборите за народни представители на 26.02.2017 г., както следва:

Председател

Джулиана Емилова Владимирова

Зам.-председател

Пламен Тодоров Йорданов

Секретар

Боряна Александрова Миленова

Член

Богдана Методиева Шиякова

Член

Владислава Боянова Първанова

Член

Кирил Иванов Благоев

Член

Кристияна Ангелова Александрова

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №86-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


НАЗНАЧАВА съставите на СИК в село Сирищник, община Ковачевци, област Перник за изборите за народни представители на републиката на 26.03.2017 г. г., както следва:

142200003

с.Сирищник

1.Председател

Соня Иванова Господинова

2.Зам.-председател

Лада Йорданова Миланова

3.Секретар

Анита Евтимова Евгениева

4.Член

Силвия Емилова Драгомирова

5.Член

Денислав Руменов Иванов

6.Член

Мая Василева Кирилова

7.Член

Гергана Найденова Първанова

 

142200010

ЦНСТВХД, с.Сирищник

 


1.Председател

Инна Руменова Иванова

2.Зам.-председател

Невена Димитрова Любенова

3.Секретар

Евгения Евгениева Боянова

4.Член

Вера Иванова Григорова

5.Член

Десислава Цветанова Радлева

6.Член

Радина Ивайлова Петрова

7.Член

Борислав Емилов Драгомиров

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №87-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


НАЗНАЧАВА съставите на СИК в село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник за изборите за народни представители на републиката на 26.03.2017 г. г., както следва:

СИК 142200004

Председател                        Йорданка Димитрова Илиева - Цветкова

Зам.-председател                 Росица Йорданова Драгомирова

Секретар                            Иван Петров Иванов

Член                                     Анна Методиева Боянова

Член                                     Милена Пламенова Тодорова

Член                                    Даниела Миткова Станимирова

Член                                   Зорница Василева ЛазароваПСИК 142200011

        Председател                      Кирил Любомиров Кирилов

        Зам.-председател              Асен Стоянов Влахов

        Секретар                          Анна Емилова Петракиева

        Член                                  Емил Георгиев Крумов

        Член                                Радослава Рангелова Драганова

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

88-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


Назначава състава на СИК № 142200005 в село Ракиловци, община Ковачевци, област Перник за изборите на Народни представители на 26.03.2017 г. г., както следва:

Председател

Боян Симеонов Лазов

Зам.-председател

Кирил Методиев Васев

Секретар

Димитър Стефанов Миланов

Член

Димитър Христов Георгиев

Член

Кристина Емилова Атанасова

Член

Ахинора Андреева Портарска

Член

Камелия Симеонова Станкова

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №89-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


Назначава състава на СИК № 142200006 в село Лобош, община Ковачевци, област Перник за изборите на народни представители на 26.03.2017 г, както следва:

Председател

Диляна Христова Боянова

Зам.-председател

Валентина Костадинова Клинчарска

Секретар

Десислава Владимирова Асенова

Член

Румяна Илиева Лукарска

Член

Аделина Велинова Крумова

Член

Стоян Йорданов Боянов

Член

Иванка Емилова Грекова

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №90-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


Назначава състава на СИК № 142200007 в село Калище, община Ковачевци, област Перник за изборите на народни представители на 26.03.2017 г, както следва:

Председател

Емилия Паунова Николова

Зам.-председател

Николинка Йорданова Тодорова

Секретар

Валентина Иванова Симеонова

Член

Валери Георгиев Манолов

Член

Антоанета Боянова Барбутска

Член

Борислав Георгиев Александров

Член

Гергана Кирилова Божилова

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №91-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


Назначава състава на СИК № 142200008 в село Егълница, община Ковачевци, област Перник за изборите на народни представители на 26.03.2017 г, както следва:

Председател

Крася Йорданова Илиева

Зам.-председател

Милица Руменова Василева

Секретар

Лидия Богомилова Асенова

Член

Христо Павлов Николов

Член

Мария Георгиева Асенова

Член

Димитър Йорданов Стоянов

Член

Емил Симеонов Александров

  Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

  №92-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И


Назначава съставите на СИК 142200009 в село Чепино, община Ковачевци, област Перник за изборите за народни представители на 26.03.2017 г., както следва:

Председател

Моника Манолова Ангелова

Зам.-председател

Диляна Божидарова Владимирова

Секретар

Белгин Федаев Бейджетов

Член

Боряна Борисова Венкова

Член

Радослава Кирилова Стоянова

Член

Огнян Боянов Огнянов

Член

Бисер Стоянов Георгиев

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членовеПо т.5 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно заличаване на регистрация на кандидати за народни представители, предложени от листата на коалиция „ КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ /БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн – социален съюз/ и регистрирани с решение № 16-НС/20.02.2017.г. на РИК – Перник. за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

След регистрация на листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз), регистрирана с Решение № 16-НС/20.02.2017год. на Районна избирателна комисия район 14 – ти - Пернишки са постъпили молби с вх.№ 40/23.02.2017год. от кандидата под № 7 в листата на коалицията Пламен Иванов Владимиров, с вх. № 41/23.02.2017год. от кандидата под № 6 в листата на коалицията Жана Деянова Стефанова за заличаването им като кандидати за народни представители, и с вх. № 46/23.02.2017г. от кандидата Станимир Герасимов Наков , под №3 в листата на коалицията за заличаването му като кандидат за народен представител.

С оглед на това това РИК 14 - Пернишки, следва да извърши заличаване на регистрацията на кандидатите под № 3 , под № 6 и под №7 в листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз).

След проведеното гласуване РИК Перник , взе следното решение №93-НС:

На основание чл. 72, ал. 1, т. 9 от ИК и Решение № 4159-НС/31.01.2017год., Районна избирателна комисия в 14 – ти изборен район – Пернишки

РЕШИ:


  1. Заличава регистрацията на Станимир Герасимов Наков под № 3 в листата на „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз), регистрирана с Решение № 16-НС/20.02.2017год. на Районна избирателна комисия 14 изборен район- Пернишки.

  2. Анулира издаденото му Удостоверение № 4-3-НС/20.022017год. на Районна избирателна комисия 14- Пернишки.

  3. Заличава регистрацията на Пламен Иванов Владимиров под №6 в листата на „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз), регистрирана с Решение № 16-НС/20.02.2017год. на Районна избирателна комисия 14 изборен район- Пернишки.

  4. Анулира издаденото му Удостоверение № 4-7-НС/20.02.2017год. на Районна избирателна комисия 14- Пернишки.

  5. Заличава регистрацията на Жана Деянова Стефанова под №7 в листата на „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз), регистрирана с Решение № 16-НС/20.02.2017год. на Районна избирателна комисия 14 изборен район- Пернишки.

  6. Анулира издаденото и Удостоверение № 4-6-НС/20.02.2017год. на Районна избирателна комисия 14- Пернишки.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

По т.6 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно промяна в регистрираната кандидатска листа на Регистриране и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ /БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн – социален съюз/ за народни представители за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е предложение с вх. № 4/ 23.02.2017 г. на КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз),“, подписано от представляващите коалицията в срокът по чл.258 от ИК   за промяна в регистрирана кандидатска листа с на КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз),“за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за 14-МИР Перник.

След проведеното гласуване РИК Перник , взе следното решение №94-НС:

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с т. 8 и чл. 258, ал. 5 пред. 2-ро и 6 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия, вр. с Решение № 16 -НС / 20.02.2017г. на РИК Перник, вр. с. Решение № -НС /23.02.2017г. на РИК -Перник

Р Е Ш И:


  1. Допълва, регистрира и обявява кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз),“ с предложените на 23.02.2017г от КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз),“ кандидати на места под №3 Кирил Михайлов Кирилов, под № 6 Румен Манолов Жотев и под № 7 Юли Манолов Георгиев, а именно:

1.   Йордан Захариев Чипев

 

2.   Йордан Ангелов Нихризов

 

3.   Кирил Михайлов Кирилов

 

4.   Силвестър Стефчов Гьолски

 

5.   Румен Седевчов Велинов

 

6. Румен Манолов Жотев

7. Юли Манолов Георгиев

8. Донко Симов Рангелов


 

  1. На кандидатите под № 3, под № 6 и под №7 да се издадат удостоверения.

  2. Допълва публичния електронен регистър на регистрираната кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Решението да се обяви и да се уведоми незабавно представляващия на коалицията.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членовеПо т.7 –Н.Боянова : Колеги постъпи жалба(сигнал) с рег. № 1/23.02.2017г. от коалиция „БСП за България“ срещу кандидата за народен представител от партия ГЕРБ- Денислав Захариев, в която се твърди, че е нарушил чл.161 от ИК. Съгласно правилата за разглеждане на жалбите дежурният Р.Петрова ви е запознала със съдържанието на жалбата. Не може да вземем веднага решение, тъй като се изнасят данни, които трябва да се проверят.

Предлагам да излъчим работна група, която след проверка да изясни случая и внесе доклад с предложение за решение на следващото ни заседание. Предлагам за ръководител на работната група Зоя Петрова от квотата на коалиция ПФ и за членове – Румяна Петрова – от квотата на ГЕРБ и Аделина Стоянова от квотата на БСП.

Предложението на председателя Н.Боянова бе подложено на гласуване.

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

По т.8 от дневния ред РИК Перник разисква организационни въпроси.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Протоколчик: ......./п/………………

/Д.Ваташка/

Председател: ……/п/………… Секретар:…………/п/……………

/Н.Боянова/ /Г.Никодимова/

 

  

 

  

 

  

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридРешението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

По т.4 от дневния ред РИК Перник разисква организационни въпроси.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Протоколчик: ......./п/………………

/Д.Ваташка/

Председател: ……/п/………… Секретар:…………/п/……………/Н.Боянова/ /Г.Никодимова/


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница