Заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година, в съставДата21.12.2017
Размер59.95 Kb.О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. С. , 13.12.2011 г.

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, трети състав в закрито заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Донкова

ЧЛЕНОВЕ: Диана Коледжикова

Христо Христов
като разгледа докладваното от младши съдия Христов ч.гр.д. № 863 по описа на Софийски окръжен съд за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв. В. В., пълномощник на М. В.


Р. от гр. С. срещу определение № 691/08.02.2011г. по гр. дело № 858/2009
г. на Ботевградския
районен съд с което е отхвърлена молба за освобождаване от внасяне на депозит за възнаграждение на назначения особен представител на съделителя Д. С.. Заявява се, че определението на РС е неправилно и постановено в нарушение на закона. Излага се, че първоинстанциония съд не се е запознал задълбочено с анамнезата, окончателната диагноза, проведеното и предписано лечение на ищцата, описани в епикриза от 30.11.2008г.. Твърди се, че от заплащане на държавна такса в размер 20 лв. и ангажиране на адвокат първоинстанционния съд е направил неправилен извод за платежоспособност на жалбоподателката. Заявява се, че жалбоподателката няма друго имущество освен имотите предмет на делба по гр. дело № 858/2009
г. на Ботевградския
районен съд. С оглед изложеното се иска отмяна на атакуваното определение и освобождаване от разноски за възнаграждение на особен представител поради наличие предпоставките на чл. 83, ал. 2 ГПК.

Софийски окръжен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите изложени в жалбата, намира за установено от фактическа страна следното:

Предявени са пред РС искове от М. В. Р. срещу И. С. Т., Ц. И. С., М. И. С., Д. И. Д., И. В. Д. и Р. В. Д. за делба на 6 броя ниви и лозе в землището на гр. Б. ,
описани в представени по делото решения
№ 15226/05.06.2007 год., 9А/02.04.2008 год. и № 86 А/02.04.2008г. на ОбСЗГ - гр. Б. , за възстановяване собственост
на наследниците на К. Ц.Т..

Установява се от писмо № АО-1100-253 на Столична община — район „С.", че


ответникът М.И.С. е починал на 07.06.2009 год. и е оставил
като наследник Д. М. С. с настоящ адрес в Република
Чехия.

Установява се от декларация на ищцата, че същата е заявила, че не й е известен адреса на Д. М. С. в


чужбина.

На основание чл. 48, ал. 1 от ГПК


ответницата Д. М. С. е призована чрез публикация в Държавен вестник бр. 31/23.04.2009 год.

В съдебно заседние на 17.06.2010 год., видно от приложения протокол, ответницата Д. М. С. не се е явила и


не е изпратила пълномощник. С определение постановено в същото заседание съдът е назначил на С. особен представител — адв. Катя
Коцева и е определил депозит в размер на 600 лева за възнаграждение на
особения представител.

Установява се от молба от 25.06.2010г., че пълномощникът на


ищцата е поискал съда да я освободи от задължението за внасяне на разноски,
на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК или да намали определения депозит. Заявила е, че е финансово затруднена, пенсионерка, на 82г., единственото й имущество били процесните делбени ниви, била в лошо здравословно състояние, изразходвала за лекарства значителна част от доходите си, получавала 285лв. пенсия и била вдовица.

От епикриза издадена от УМБАЛ «Света Анна»АД, С. на М. Р., постъпила на 26.11.08г. и изписана на 30.11.08г., се установява, че изследваното лице е с окончателна диагноза: артериална хипертония ІІІ степен, дислипидемия, захарен диабет ІІ тип, мултиинфарктна енцефалопатия, исхемичен мозъчен инсулт в басейна на лявата средна мозъчна артерия – лакунарен и други заболявания. Предписано е лечение след изписване на лицето с осем вида лекарства и до два контролни прегледа в рамките на месец.

От декларация за семейно и материално положение и имотно състояние е видно, че М. В.
Р. с ЕГН ++++++++++ е декларирала, че няма други членове на семейството, получава пенсия 285 лв., не получава доходи от трудови възнаграждения, наеми, хонорари, свободни професии и др., притежава ¼ идеална част от съсобствени земеделски имоти предмет на съдебна делба по гр. дело № 858/2009
г. на Ботевградския
районен съд описани в исковата молба по делото.

Видно от определение № 691/08.02.2011г. по гр. дело № 858/2009


г. на Ботевградски
районен съд молбата на М. В.
Р. за освобождаване от внасяне на депозит за възнаграждение на назначения особен представител на съделителя Д. С. е отхвърлена като неоснователна.

При така установените факти и като взе предвид доводите на страните, въззивният съд намира от правна страна следното:

Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице в законоустановения едноседмичен срок против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

Разгледана по същество частната жалба е основателна по следните съображения:

Съгласно чл. 83, ал. 2 ГПК, такси и разноски по производството не се внасят от физическите лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. Преценката за наличие на предпоставките за освобождаване се извършва от съда въз основа на доказателства за имущественото състояние на лицето, семейното му положение, здравословното състояние, трудова заетост, възраст и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на държавна такса или разноски за производството по делото.

Установи се от приложената към делото декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК и епикризата издадена от УМБАЛ «Света Анна»АД, че жалбоподателката е на 83-годишна възраст, няма други членове на семейството, страда от хронични заболявания - диабет II тип, хипертония IIІ степен, претърпяла е мозъчен инсулт, предписано й е лечение с множество лекарства и периодични контролни прегледи от лекар, не притежава недвижими имоти извън съсобствените, делбени по делото, разпореждането с които е свързано със съответните ограничения, не получава доходи от трудови възнаграждения, наеми, хонорари, свободни професии и др.. Месечните й приходи са в размер на 285 лв. от пенсия. Предвид изложеното настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 83, ал. 2 ГПК за уважаване на молбата - липса на достатъчно средства за заплащане на депозит за възнаграждение на особен представител на ответната страна в размер 600,00 лв..

Поради несъвпадение на изводите на въззивния съд с тези на районния съд обжалваното определение следва да бъде отменено. На основание чл. 278, ал. 2 от ГПК, въпросът следва да бъде разрешен по същество, като бъде освободена М. В.
Р. от заплащане на депозит за възнаграждение на назначения особен представител на съделителя Д. М. С..

Воден от горното, Софийският окръжен съдО П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 691/08.02.2011г. по гр. дело № 858/2009
г. на Ботевградския
районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА М. В.
Р. с ЕГН ++++++++++ от гр. С. , ж.к. К.С., бл. , ап. 47, ет. 12. от заплащане на депозит за възнаграждение на назначения особен представител на съделителя Д. М. С..
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> 12-Декември-2011
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на единадесети май през две хиляди и единадесета година в състав
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на девети септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
12-Декември-2011 -> Заседание на пети декември две хиляди и единадесета година в състав
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на втори февруари две хиляди и единадесета година, в състав
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202011%20година -> Заседание на осемнадесети юли през две хиляди и единадесета година в състав


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница