Заседание за 2012 година, което ще се проведе на 24. 10. 2012 г. /сряда/ от 16. 15 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект заДата19.07.2018
Размер31.82 Kb.
ДО Г-Н/ ЖА....................................................

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

И З В Е С Т И Е №11

На основание чл. 23, ал. 4, т.1, чл. 25, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т. 2 от ПОДОС


СВИКВАМ

Общински съвет Ивайловград на Единадесето редовно заседание за 2012 година, което ще се проведе на 24.10.2012 г. /сряда/ от 16.15 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект заД Н Е В Е Н Р Е Д:

І. Приемане на Наредба №1 за обществения ред в община Ивайловград.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината
ІІ. Кандидатстване на Община Ивайловград с проектно предложение SINERGIA по третата покана за Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007– 2013 година”.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

ІІІ. Одобряване на Парцеларни планове:

ІІІ.1. за обект ”Възстановяване на разрушени диги на река Бяла край помпена станция за питейни води с. Одринци и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води”;

ІІІ. 2. за обект “Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води с. Меден бук и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води”;

ІІІ. 3. за обект “Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води на река Арда при границата с Р. Гърция и укрепване на бреговете до помпена станция за питейни води”;

ІІІ. 4. за обект “Канализация към пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274”;

ІІІ. 5. за обект „Електрозахранване към пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274”;

ІІІ. 6. за обект „Външен водопровод към пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274”.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината


ІV. Разрешение за промяна на ПУП на гр. Ивайловград в кв. 52.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината


V. Придобиване на собственост.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

VІ. Разпореждане с общинска собственост:

VІ.1. разрешение за продажба на общински имоти по ПУП на гр. Ивайловград;

VІ. 2. разрешение за продажба на общински имот по ПУП на с. Кондово;

VІ. 3. предоставяне право за безвъзмездно ползване на общински имот.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

VІІ. Разрешение за признаване право на собственост:

VІІ.1. разрешава да се предоставят на наследниците на Теню Сафев Данаджиев имоти в землището на с. Гугутка;

VІІ. 2. разрешава да се предоставят на наследниците на Георги Костадинов Димов имоти в землището на с. Покрован;

VІІ. 3. разрешава да се предоставят на наследниците на Тодор Костадинов Калайджиев имоти в землището на с. Железино;

VІІ. 4. разрешава да се предостави на наследниците на Никола Тодоров Граматиков имот в землището на с. Свирачи;

VІІ. 5. разрешава да се предоставят на наследниците на Никола Георгиев Дяков имоти в землището на с. Попско;

VІІ. 6. разрешава да се предоставят на наследниците на Димитър Павлов Кюмюрджиев имоти в землището на с. Плевун;

VІІ. 7. разрешава да се предостави на наследниците на Димитър Тодоров Матевски имот в землището на с. Свирачи;

VІІ. 8. разрешава да се предоставят на наследниците на Божин Николов Демерджиев имоти в землището на с. Пъстроок;

VІІ. 9. разрешава да се предоставят на наследниците на Петър Пейков Ангелов имоти в землището на с. Кобилино;

VІІ.10. разрешава да се предоставят на наследниците на Тодор Атанасов Пехливанов имоти в землището на с. Свирачи.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

VІІІ. Вземане на решение за създаване на доброволно формирование на територията на община Ивайловград.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината
ІХ. Докладни записки, питания, молби, предложения и др.

ІХ.1. Осигуряване на безплатен обяд в училищния стол на ученици-сираци от СОУ “Христо Ботев”- гр. Ивайловград.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

ІХ.2. Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Ивайловград за третото тримесечие на 2012 година.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

18.10.2012 г.гр. Ивайловград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница