Здравно-демографска характеристика на областта Численост на населениетостраница1/7
Дата25.11.2018
Размер1.29 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Монтана
  1. Здравно-демографска характеристика на областта
    1. Численост на населението
Анализът на здравно-демографските процеси дава стабилна база за определяне и прогнозиране на здравните потребности, а също така и на обема и вида на здравните услуги, които са необходими за удовлетворяването им.

Днешното демографско състояние на българското население е резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други – със специфичните особености на историческото, икономическото и културно развитие на Република България.

Влияние върху демографското развитие на страната оказват общите за развитите страни демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните за развиващи се страни и страни на преход, увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси България изпадна в сериозна демографска криза.

От особено значение за определяне на здравно-демографската характеристика на населението и тенденциите на общественото здраве е оценката на неговата възрастова структура. Промените във възрастовата структура на населението оказват съществено влияние върху показателите за обществено здраве, особено върху общите коефициенти на раждаемост, смъртност, заболеваемост и болестност и др., и в крайна сметка върху здравните потребности на населението.

Населението в област Монтана в края на 2012 г. е 143 644 души, което е с 2 340 по-малко в сравнение с 2011 г. Намалението изразено в проценти е 1.6 %, което е значително над средното за страната – 0.6 %. В градовете е съсредоточена по-голяма част от населението – 64.2 % спрямо 35.8 % в селата. За РБългария - 72.9 % градско население и 27.1 % селско. В общия брой преобладават жените – 50.9 %, мъжете са 49.1%. В структурата по възраст най-голям дял имат хората в трудоспособна възраст – 18-59 г. – 49.7 %, следвани от хората над 60 години – 32.3 %. Относителният дял на младото население от 0-17 г. е 15.9 % и се запазва на нивото на 2011 г.

Макар и с по-бавни темпове продължава процеса на остаряване на населението особено в селата, което е видно от приложените таблици.
Население на област Монтана към 31.12.2012 г. – (за тригодишен период)


Години

Население в областта общо

мъже

Отн. дял

жени

Отн. дял

В градо вете

Отн. дял

В селата

Отн.дял

2012

143 644

70 544

49,1

73 100

50,9

92 157

64,2

51 487

35,8

2011

145 984

71 682

49,1

74 302

50,9

93 267

63,9

52 717

36,1

2010

153 066

73 798

48,2

79 268

51,8

97 024

63,4

56 042

36,62012

Население в областта общо

мъже

Отн. дял

жени

Отн. дял

В градо вете

Отн.дял

В селата

Отн. дял

Област Монтана

143 644

70 544

49,1

73 100

50,9

92 157

64,2

51 487

35,8

Берковица

18 200

8 871

48,7

9 329

51,3

13 155

72,3

5 045

27,7

Бойчиновци

8 918

4 417

49,5

4 501

50,5

1 469

16,5

7 449

83,5

Брусарци

4 851

2 431

50,1

2 420

49,9

1 124

23,2

3 727

76,8

Вълчедръм

9 534

4 651

48,8

4 883

51,2

3 523

37,0

6 011

63,0

Вършец

7 929

3 882

49,0

4 047

51,0

6 121

77,2

1 808

22,8

Г.Дамяново

2 633

1 338

50,8

1 295

49,2

-2 633

100,0

Лом

27 475

13 328

48,5

14 147

51,5

22 059

80,3

5 416

19,7

Медковец

3 815

1 876

49,2

1 939

50,8

-3 815

100,0

Монтана

52 515

25 919

49,4

26 596

50,6

42 904

81,7

9 611

18,3

Чипровци

3 526

1 742

49,4

1 784

50,6

1 802

51,1

1 724

48,9

Якимово

4 248

2 089

49,2

2 159

50,8

-4 248

100,0


2011

Население в областта общо

мъже

Отн. дял

жени

Отн. дял

В градо вете

Отн.дял

В селата

Отн. дял

Област Монтана

145 984

71 682

49,10

74 302

50,90

93 267

63,89

52717

36,11

Берковица

18 489

9 016

48,76

9 473

51,24

13 279

71,82

5 210

28,18

Бойчиновци

9 140

4 535

49,62

4 605

50,38

1 524

16,67

7 616

83,33

Брусарци

4 961

2 472

49,83

2 489

50,17

1 171

23,60

3 790

76,40

Вълчедръм

9 745

4 741

48,65

5 004

51,35

3 594

36,88

6 151

63,12

Вършец

8 061

3 946

48,95

4 115

51,05

6 179

76,65

1 882

23,35

Г.Дамяново

2 702

1 374

50,85

1 328

49,15

-

-

2 702

100

Лом

27 839

13 480

48,42

14 359

51,58

22 306

80,13

5 533

19,87

Медковец

3 935

1 934

49,15

2 001

50,85

-

-

3 935

100

Монтана

53 236

26 303

49,41

26 933

50,59

43 375

81,48

9 861

18,52

Чипровци

3 624

1 790

49,39

1 834

50,61

1839

50,75

1 785

49,25

Якимово

4 252

2 091

49,18

2 161

50,82

-

-

4 252

1002010

Население в областта общо

мъже

Отн. дял

жени

Отн. дял

В градовете

Отн.дял

В селата

Отн. дял

Област Монтана

153 066

73 798

48.21

79 268

51.79

97 024

63.38

56 042

36.62

Берковица

19 256

9 213

47.84

10 043

52,16

13 721

71,26

5 535

28,74

Бойчиновци

9 746

4 812

49.37

4 934

50,63

1 615

16,57

8 131

83,43

Брусарци

5 394

2 605

48.29

2 789

51,71

1 264

23,43

4 130

76.57

Вълчедръм

10 116

4 823

47.68

5 293

52,32

3 696

36,54

6 420

63,46

Вършец

8 433

4 062

48.17

4 371

51,83

6 428

76,22

2 005

23,78

Г.Дамяново

2 962

1 484

50.10

1 478

49,90

-

-

2 962

100,0

Лом

29 618

14 094

47.59

15 524

52,41

23 836

80,48

5 782

19,52

Медковец

4 194

1 999

47.66

2 195

52,34

-

-

4 194

100,0

Монтана

55 246

26 781

48.48

28 465

51,52

44 602

80,73

10 644

19,27

Чипровци

3 648

1 780

48.79

1 868

51,21

1 862

51,04

1 786

48,96

Якимово

4 453

2 145

48.17

2 308

51,83

-

-

4 453

100,0


Население на област Монтана към 31.12.2012 г. по възраст

(брой)Възраст (в навършени години)

Общо

Мъже

Жени

В градовете

В селата

Монтана

143 644

70 544

73 100

92 157

51 487

0

1 201

639

562

789

412

1 - 4

4 912

2 509

2 403

3 380

1 532

5 - 9

6 023

3 077

2 946

4 058

1 965

10 - 14

6 712

3 423

3 289

4 575

2 137

15 - 19

7 000

3 631

3 369

4 844

2 156

20 - 24

6 979

3 730

3 249

4 689

2 290

25 - 29

7 495

4 046

3 449

5 451

2 044

30 - 34

7 931

4 268

3 663

5 837

2 094

35 - 39

9 406

4 857

4 549

6 832

2 574

40 - 44

9 977

5 225

4 752

7 203

2 774

45 - 49

9 168

4 846

4 322

6 621

2 547

50 - 54

9 936

5 135

4 801

7 087

2 849

55 - 59

10 501

5 317

5 184

7 218

3 283

60 - 64

11 795

5 651

6 144

7 194

4 601

65 - 69

10 609

4 694

5 915

5 728

4 881

70 +

23 999

9 496

14 503

10 651

13 348

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница