„ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се четеДата02.02.2018
Размер31.97 Kb.
#53679

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането.Предвижда се промяна в разрешително №31790001/16.12.2009г, за водовземане от повърхностен воден обект – изкуствено езеро „Старо езеро” с цел на водовземането – „други цели ”.


Измененията са на основание:

  • Мотиви и обосновка за промяна на целта от „други цели” на „промишлено водоснабдяване” съгласно „Тарифата за таксите за водовземане и ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №383 от 29.12.2017г в сила от 01.01.2017г.” - когато отнетата вода е за добив и преработка на суровини и производство на готова продукция.

  • актуализиран технически разчет и обосновка на необходимите водни количества, съобразена с намаления производствен капацитет и намаленото производство на продукцията на дружеството – бетонови и варови смеси.

Измененията са както следва:  1. В частта „ Цел на водовземането”

Вместо: „Други цели”

Да се чете: „Промишлено водоснабдяване” – промиване на иниртни материали и производство на бетонови и варови смеси


  1. В частта „Воден обект“ се добавя текста:

Водно тяло с код BG3TU700R032 - „река Тунджа от язовир Жребчево до вливане на р.Асеновска


  1. В частта „Лимит на ползваната вода”

Вместо: „До 80 000м3/год:

Да се чете: „ До 20 000м3/год”


  1. В частта „Условия на водовземането” се добавя точка 3 със съдържание както следва:

3. Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №


1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в двумесечен срок да се изпрати в Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за съгласуване.”


  1. В частта „Задължение за заплащане на такса за водовземане, т.4.1 придобива съдържанието:

"4.1. Заплаща такса за водовземане, определена на база измервателно устройство, от воден обект за "Промишлено водоснабдяване", съгласно размерите и сроковете, определени от Министерския съвет чрез Постановление № 383/29.12.2016г. за Тарифа за таксите за водовземане по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата."


Цел на заявеното водовземане

"Промишлено водоснабдяване"

Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с код BG3TU700R032 - “ река Тунджа от язовир Жребчево до вливане на река Асеновска”

Воден обект - изкуствено езеро „Старо езеро”
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Село Самуилово ЕКАТТЕ 65303

Община Сливен, област Сливен


Място за предоставяне на писмени възражения и предложения отзаинтересовани лица

гр. Пловдив

ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница