] Чрегарстващи тракийски калайджииДата19.01.2017
Размер51.42 Kb.
#13089
[Bulgaria 50th]
[1.] Чрегарстващи тракийски калайджии (Влахуря) на палатка, 50-те години. (Арх. ЕИМ)

Nomadic Thracean Кalajdžia (Vlaxurja) in their Camp, 1950’s (Arch. EIM)


[2.] Чергари (Кардараши) по улиците на Ахтопол, 1949 г. (Арх. ЕИМ)

Nomdas (Kardaraši) on the Streets of Ahtopol, 1948 (Arch.EIM)


[3.] Лагер на чeрграстващи тракийски калайджии (Влахуря), 50-те години. (Арх. ЕИМ)

Camp of the Nomadic Thracean Кalajdžia (Vlaxurja), 1950’s (Arch. EIM)


[4.] Жени (Кардараши), Пловдив, 1955 г. (Арх. ЕИМ)

Women (Kardaraši), Plovdiv, 1955 (Arch. EIM)


[5.] Обичай за дъжд "пеперуда" в Добруджа, 50-те години (Арх. ЕИМ)

Peperuda (Butterfly)- a Ritual for Rain in Dobrudja, 1950’s (Arch. EIM)
[6.] На по чаша бира, София, края на 40-те години. (Арх. СР)

Drinking Beer, Sofia, late 1940’s (Arch. SR)


[7.] Сватбен портрет, Велико Търново, 50-те години. (Арх. СР)

Wedding Photograph (Arch. SR)


[8.] Сватбено празненство, Варна, 1955 г. (Арх. ЕИМ)

Wedding Feast, Varna, 1955 (Arch. EIM)


[9.] Младоженци, Ботевград, 1947 г. (Арх. СР)

Bride and Groom, Botevgrad, 1947 (Arch. SR)


[10.] Ударници на труда (в средата Шакир Пашов), София, пл. "9-ти септември", края на 40-те години. (Арх. СР)

The Best Workers (in middle Shakir Pashov), Sofia, square “9 of Sept.”, late 1940’s (Arch. SR)


[11.] Шакир Пашов (в средата) като депутат със свои избиратели пред Народното събрание, края на 40-те години. (Арх. СР);

Shakir Pashov (in middle) as a Parliament Member with his Supporters, late 1940’s in Front of Parliament (Arch. SR)


[12.] Празнична манифестация през мавзолея на Георги Димитров, София, 50-те години. (Арх. СР)

A Festive March in Front of Mausoleum of Georgi Dimitroff, Sofia, 1960’s (Arch. SR)

[Bulgaria 90th]
[1.] Чергарстващ ковач (Бургуджи) в Северо-Източна България, 1999 г. (Арх. СР)

Nomadic Gimlet-maker (Burgudžia) in North-Eastern Bulgaria, 1999 (Arch. SR)


[2.] Мечкар (Урсара) с танцуваща мечка в Северо-Източна България, 1999 г. (Арх. СР)

Bear-trainer (Ursara) with Dancing Bear in North-Eastern Bulgaria, 1999 (Arch. SR)


[3.] Семейство чергарстващи тракийски калайджии (Влахуря) на палатка в Северо-Източна България, 1999 г. (Арх. СР)

Family of Nomadic Thracean Кalajdžia (Vlaxurja) in their Camp in North-Еastern Bulgaria, 1999 (Arch. SR)


[4.] Къща (Кардараши) в Северо-Източна България, 1999 г. (Арх. СР)

House (Kardaraši) in North-Eastern Bulgaria, 1999 (Arch. SR)


[5.] "Детски брак" (Кардараши) в Северна България, 2003 г. (Арх. СР) [предоставена от Йелис Еролова]

“Children Wedding” (Kardaraši) in North Bulgaria, 2003 (Arch. SR) [with courtesy of Yelis Erolova]


[6.] Къща (Кардараши) в Северо-Източна България, 1999 г. (Арх. СР)

House (Kardaraši) in North-Eastern Bulgaria, 1999 (Arch. SR)


[7.] Честване на Гергьовден с празнична трапеза (Кардараши) в София, 2003 г. (Арх. СР)

The Celebration of the Day of St. George with Festive Table (Kardaraši) in Sofia, 2003 (Arch. SR)


[8.] Младоженци на годишната среща (т.нар. "пазар на булките") на Тодоровден на тракийски калайджии (Влахуря) в Стара Загора, 1993 г. (Арх. СР)

Bride and Groom at the Annual Meeting (the so-called “bride-market”) of the Thracean Кalajdžia (Vlaxurja) on the Day of St. Theodore in Stara Zagora, 1993 (Arch. SR)


[9.] Тракийски калайджии (Влахуря) на Св. Богородица на поклонение в Бачковския манастир, 1999 г. (Арх. СР)

The Thracean Кalajdžia (Vlaxurja) at the Day of the Virgin Mother in Bachkovo Monastery, 1999 (Arch. SR)


[10.] Лидери (Кардараши) на неправителствената организация "Върховно мешаре" (т.е. Върховен съд), 2000 г. (Арх. СР)

Leaders (Kardaraši) of NGO “The Supreme Mešare” (i.e. the Supreme Court), 2000 (Arch. SR)


[11.] Ромски информационен център (офис на неправителствена организация), Пловдив, кв. Столипиново, 2004 г. (Арх. СР)

Roma Informational Centre (office of NGO), Plovdiv, kv. Stolipinovo, 2004 (Arch. SR)


[12.] Учредяване на партия "Свободна България" (в средата Кирил Рашков, т.нар. "цар Киро") , Пловдив, 1999 г. (Арх. СР)

Founding of “Free Bulgaria” Party (in the middle Kiril Rashkov, the so-called “Tsar Kiro”) in Plovdiv, April 8, 1999 (Arch. SR)


[World]
[1.] Гледачки (Кримуря) на крайбрежната улица в Алуща, Украйна, 2002 г. (Арх. СР)

Fortunetellers (Krimurja) on Seaside Street in Alushta, Ukraine, 2002 (Arch. SR)


[2.] Домът на "барон" Артур Черари (Чокенаря) в Сороки, Република Молдова, 2002 г. (Арх. СР)

House of “Baron” Artur Cerari (Čokenari) in Soroca, Republic of Moldova, 2002 (Arch. SR)


[3.] Жени (Дайфа) а пазара в Евпатория, Украйна, 2002 г. (Арх. СР)

Women (Dajfa) on the Market in Evpatoria, Ukraine, 2002 (Arch. SR)


[4.] Момиче (Люли) от Централна Азия проси по улиците на Москва, Росийска Федерация, 2002 г. (Арх. СР)

Girl (Ljuli) from Central Asia begs on the Street of Moscow, Russian Federation, 2002 (Arch. SR)


[5.] Мъж (Влахуря) пазара в Астрахан, Росийска Федерация, 2003 г. (Арх. СР)

Man(Vlaxurja) on the Market in Astrakhan, Russian Federation, 2003 (Arch. SR)


[6.] Жени (Влахуря) на рибния пазар в Астрахан, Росийска Федерация, 2003 г. (Арх. СР)

Women (Vlaxurja) on the Fish market in Astrakhan, Russian Federation, 2003 (Arch. SR)


[7.] Жени (Келдерари) от Иваново, Росийска Федерация, 2004 г. (Арх. СР) [предоставена от Савелина Данова, ERRC]

Women (Kelderari) from Ivanovo, Russian Federation, 2004 (Arch. SR) [with courtesy of Savelina Danova, ERRC]


[8.] Мъж (Габори) пазара в Клуж Напока, Румъния, 2003 г. (Арх. СР)

Man (Gabori) on the Market in Cluj Napoca, Romania, 2003 (Arch. SR)


[9.] Сватба (Кълдърари) в Синтещи, Румъния, 2002 г. (Арх. СР) [предоставена от Иван Иванов, ERIO]

Wedding (Kăldărari) in Sinteşti, Romania, 2002 (Arch. SR) [with courtesy of Ivan Ivanov, ERIO]


[10.] По пътя в Източна Тракия, Турция, 2004 г. (Арх. СР)

On the Road in Eastern Thracia, Turkey, 2004 (Arch. SR)


[11.] Сватба (Мечкара) в село Балтез, Албания, 1996 г. (Арх. СР)

Wedding (Mečkara) in the Village of Baltëz, Albania, 1996 (Arch. SR)


[12.] Жени (Сепетчи) белят зелени смокини в Кадъ-кьой, Истанбул, 2005 г. (Арх. СР)

Women (Sepetči) peel Figs in Kadıköy, Istanbul (Arch. SR)


[Researchers]

[1.] Добруджа, България, 1998 г. (Арх. СР)

Dobrudja, Bulgaria, 1998 (Arch. SR)
[2.] Лестършир, Великобритания, 1995 г. (Арх. СР)

Leicestershire, United Kingdom, 1995 (Arch. SR)


[3.] Тирана, Албания, 1996 г. (Арх. СР)

Tirana, Albania, 1996 (Arch. SR)


[4.] Западните Родопи, България, 1999 г. (Арх. СР)

Western Rhodopes, Bulgaria, 1999 (Arch. SR)


[5.] Киев, Украйна, 2003 г. (Арх. СР)

Kiev, Ukrainе, 2003 (Arch. SR)


[6.] Вулканещи, Република Молдова, 2002 г. (Арх. СР)

Vulcaneşti, Republic of Moldova, 2002 (Arch. SR)


[7.] Пърт, Австралия, 2000 г. (Арх. СР)

Perth, Australia, 2000 (Arch. SR)


[8.] Симферопол, Украйна, 2003 г. (Арх. СР)

Simferopol, 2003 (Arch. SR)


[9.] Переяслав-Хмельницкий, Украйна, 2003 г. (Арх. СР)

Pereyaslav-Khmelnitskiy, Ukraina, 2003 (Arch. SR)


[10.] Астрахан, Росийска Федерация, 2003 г. (Арх. СР)

Astrakhan, Russian Federation, 2003 (Arch. SR)


[11.] Пловдив, България, 2004 г. (Арх. СР)

Plovdiv, Bulgaria, 2004 (Arch. SR)


[12.] Източна Тракия, Турция, 2005 г. (Арх. СР)

Eastern Thracia, Turkey, 2005 (Arch. SR)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница