" Основни задачи на службите за пожарна и аварийна безопасност по оказване на първа помощ и материално-техническо осигуряване на същите "страница1/4
Дата31.03.2018
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4


ВИПОНД –МВР
ФАКУЛТЕТ: ”Пожарна и аварийна безопасност “
КАТЕДРА: “ Административна дейност на службите за пожарна и аварийна безопасност “
ДИПЛОМНА РАБОТА
ТЕМА: “ Основни задачи на службите за пожарна и аварийна безопасност по оказване на първа помощ и материално-техническо осигуряване на същите “


АНОТАЦИЯ

В дипломната работа са разгледани някои структурни проблеми в областта на оказването на първа помощ от противопожарните служби в Република България.

В точка първа е направен анализ на дейността на противопожарните служби на развитите страни , по специално на Франция . Разгледана е и структурата на Френската служба за противопожарна охрана по оказване на първа помощ .

В точка втора е направен анализ на дейността на СЦСНМП. В анализа са взети предвид всички случаи с изключение на тези с патологични заболявания и други , подобни на тях , които не представляват интерес за настоящата дипломна работа .

В точка трета е направен анализ на основните задачи на СПАБ по оказването на първа помощ , на базата на ЗМВР , имайки предвид разширяването на дейността на СПАБ в тази област в бъдещ план .

В точка четвърта е изложено материално техническото състояние на СПАБ по оказване на първа помощ .

В точка пета са направени някои основни изводи и препоръки за развитието и подобряването на дейността на СПАБ по отношение на първата помощ .

УВОД

През последните години в СПАБ усилено започна да се работи по създаването на организация по оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти , която да отговаря на изискванията на европейските стандарти.България има известни традиции в тази област, датиращи от преди 9 септември 1944 година,когато в страната ни е била създадена доста напреднала за времето си организация в областта на първата помощ в противопожарните служби . В по големите градове , като София , Пловдив , Ст.Загора и др. е имало на щат пожарни линейки (в настоящият момент има само три в цялата страна) , на които е дежурил денонощно добре обучен състав от пожарникари

За съжаление след 1944г. в страната започват реформи, които унищожават предишната структура на пожарната служба . Дълги години първа медицинска помощ се оказва от звената за СНМП,които са съставени от много добре обучен лекарски състав,но им липсват някои конкретни познания,свързани със спасяването на пострадали , както и техника за това . Освен това времето за пристигане на СНМП е доста по-голямо от приетото по нормативните документи за пристигане на автомобилите от служба ПАБ,които са по-добре дислоцирани с оглед важността на своята дейност . От своя страна времето за пристигане е от решаващо значение за съхраняването на човешкият живот на пострадалите при опасност за живота им .

Тези факти изискват реформиране в системата за оказване на първа помощ , за да се осигури по-висока степен на защита на населението съгласно европейските стандарти .

За целта е добре да се изучи опита на развитите страни и в съгласие със законите на РБ да се изгради тази нова структура , толкова важна за системата на СПАБ .

I. Анализ на дейността на противопожарните служби в развитите страни по оказване на първа помощ.

За разлика от България , развитите страни от Европейския съюз и света имат много добре развита система по оказване на първа помощ.В някои от тях,като САЩ,например, пожарникарите,ангажирани със спасителна дейност,почти изцяло поемат случаите изискващи спешна медицинска помощ. Американските парамедици имат двегодишен курс на обучение, който им дава право да интубират , да вземат централен венозен път, да работят с ЕКГ,дейности,които са извън компетенцията на редовия пожарникар в България. По почти същия начин стоят нещата в някои Европейски страни като Германия , Швейцария , Франция .

Във Франция организацията по спасителните работи се поема главно от две ведомства :


 • пожарникарите-сапьори , подчинени на МВР на Франция;

 • службата за спешна медицинска помощ ( SAMU) и подвижната служба за спешна помощ и реанимация (SMUR), подчинени на здравното министерство.

Пожарникарите-сапьори на ниво департамент,с изключение на Париж , се управляват от един оперативен център,наречен окръжен оперативен център по пожарите и спасителните работи(CODIS) .

Телефонните им номера за повикване са 18 и 112.

231000 пожарникари, разделени в 12000 спасителни центъра са разпределени както следва:


 • военни пожарникари-сапьори ( 8500 на брой), осигуряват защитата на населението и имуществото на :

 • Париж и трите съседни департамента чрез Парижката бригада на пожарникарите-сапьори ( 7000 души);

 • Марсилия чрез батальона на Марсилските пожарникари-леководолази (1500 души ).

Цивилните пожарникари-сапьори (223000 на брой), осигуряват защитата на хората и имуществото в останалите части на френска територия и се подразделят на :

 • професионални пожарникари-сапьори (23000души) в големите градове;

 • пожарникари -сапьори доброволци (200000души), които осигуряват покритието на най-голямата част от територията , най - вече селската зона и по-малките градове.

Извън Париж и Марсилия тези пожарникари-сапьори са главно спасители , благодарение на намесата на VSAB (противопожарен автомобил-линейка за спешна медицинска помощ).

Лекаският състав на VSAB е представен от: • пожарникар-сапьор доброволец – лекар (7000 в Франция);

 • Медицински екип на SMUR.

Пример:Областта Haute-Savoie във Франция има 640000 жители. За тяхната сигурност се грижат 238 пожарникари-професионалисти и 3063 доброволци, разпределени в 129 корпуса. При получаване на сигнал за произшествие в срок от 40-60 секунди те напускат службата и пристигат на местопроизшествието до 17-ата минута. Дежурят в режим 2448 часа, като им се заплаща на час оперативна заетост, което е един допълнителен стимул за съвестното изпълнение на задълженията им.

За 1997 година тези служби имат 31200 излизания при повиквания, от които 10% са при пожари, 9% при предотвратяване на аварии, 5% при природни бедствия, 17% при ПТП, 51% при действия, осигуряващи безопасността на хората, в които се включват падания, удавяния, болни и др. свързани с оказване на първа помощ, а в случай на необходимост и аварийно-спасителна дейност.

Със всяка изминала година произшествията стават все повече и повече, което се отразява пряко върху броя на излизанията на противопожарните подразделения, както следва: за 1980 година е имало 14500 излизания, в които са участвували 2700 пожарникари; за 1988 година-17726 излизания, в които са участвували 3000 пожарникари; за 1997 година те са почти два пъти повече-31200 излизания, с участвали при тях около 3300 пожарникари. Тази статистика води неща:


 1. Със всяка изминала година обстановката се усложнява.

 2. Противопожарните служби имат да изпълняват все повече по обем и сложност задачи.

 3. При двойно увеличение на броя на произшествията, броят на пожарникарите се е увеличил само с около 10%, от което следва, че те трябва да имат много по-добра подготовка и по-добра техника, за да могат да реагират адекватно на бързо усложняващата се обстановка.


SAMU и SMUR

Службите за спешна медицинска помощ работят на ниво департамент.Те управляват един център за приемане и регулиране на обажданията , чийто номера са 15 и 112.

Задачите на SAMU са:


 • да осигурят постоянно присъствие на лекар при приемане на обажданията;

 • да определят и дадат най-подходящо за обаждането решение:

 • изпращане на SMUR;

 • лекарски съвет;

 • прехвърляне на обажданията към някоя структура за лекарски дежурства;

 • изпращане на спасители ( пожарникари-сапьори);

 • прехвърляне на обаждането към частна санитарно-транспортна структура;

 • изпращане на спасители от асоциация (Френски червен кръст , Гражданска защита);

 • да управляват различните SMUR;

 • да управляват болничния прием.

SMUR са болнични структури, в които работят един или няколко екипа за реанимация.

Избирането на европейския спешен номер 112 прехвърля обаждането, в зависимост от департамента във Франция, към един от двата центъра CODIS или CRRA.

Парижката военна бригада на пожарникарите-сапьори (BSPP)

Нейният сектор са Париж и трите съседни департамента , т.е. повече от 6 милиона души на 760 км2 . Със своите повече от 7000 пожарникари , разпределени в три оперативни групи , BSPP извършва повече от 1000 интервенции дневно , 65% от които са мисии за спасяване на жертви. В името на успешният завършек на мисиите , действията на BSPP са организирани в два ешалона: • спасителен ешалон – бърза помощ

 • медицински ешалон – предболнична реанимация

Възможностите на спасителите са следните:

Пожарникарите – сапьори са спасители , но и истински помощници на медицинските екипи по време на акция. Те са разпределени в 78 спасителни центъра на територията на парижка област .Тяхната ефективност е свързана с намесата в ограничен периметър на действие , както и с медицинската координация.


II . Анализ на дейността на столичния център за спешна медицинска помощ за периода от 1997 г. до 1999г . .

Центърът за спешна и неотложна медицинска помощ в гр. София обслужва всички спешни и неотложни случаи , като травми , отравяния , както и различни заболявания , като захарен диабет , инсулт , инфаркт и много други .

Интерес за тази дипломна работа представляват случаите на травми и злополуки , които биха били в компетентността на служителите от служба ПАБ в областта на оказването на първа помощ . При анализа са разгледани годишните отчети на звеното за СНМП в гр. София в които са разгледани както общо , така и по отделно следните показатели :


 1. Травми :

-мозъчно сътресение;

-наранявания на меки тъкани ;

-контузии и наранявания ;

-изкълчвания и счупвания ;

-изгаряния ;

-други ;


Разгледани са така също и различните случаи на кома , шок и случаите с деца , които са разгледани отделно заради спецификата на работата с тях .

Резултатите са представени в таблици .
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ЗВЕНОТО ЗА СНМП ЗА 1997 г.


Показатели

Всичко

В това число

Бързи случаи

Неотложни случаи

Транспортни случаи1

2

3

4

1.Брой на повикванията 115633

1

102038

72204

29339

 1. 13595
2.Изпълнени повиквания 112299

2

98704

70799

27410

495 13595

А)в срок от момента на повикване , не по-късно от 3 мин за бързите случаи

3

Б)не по-късно от 15 мин за неотложните случаи

4

В)не по-късно от 1 час за транспортните случаи

5

3.Отказване

6

1405

1405А)поради несъответствие

7

483

483Б)поради други причини

8

1086

10864.рой на отслужили лица

9

110730

69230

27410

14090

А)от тях получили помощ и остават на друго място

10

91399

51598

25711

14090

Б)от тях получили помощ и хоспитализирани

11

19331

17632

1699
В)починали

12

1800

1800

1929


Травматични увреждания


Показатели

От тях

всичко

Производствени

транспорт

спортни

битови

други
Всичко

1

6792

1707

83

813

1033

100

3554

68

971

От тях наранявания на меки тъкани

2

267

13

4

8

12

2

138

45

45

Мозъчно сътресение

3

987

20

17

187

145

22

366

6

224

Контузии и наранявания

4

2750

64

27

388

565

25

1155

8

518

Изкълчвания и счупвания

5

2588

65

35

230

306

50

1720

5

177

Изгаряния

6

98

5

-

-

-

-

88

2

3

Други

7

102

3

-

-

5

1

87

2

4

През 1997 г. са констатирани следните случаи с деца: 1. Мозъчни сътресения – 129

 2. Контузии – 175

 3. Счупвания – 112

 4. Изгаряния – 24

 5. Хранителни отравяния – 20

 6. Медикаментозни отравяния – 57

 7. Алкохолни отравяния – 94

 8. Други


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ЗВЕНОТО ЗА СНМП ЗА 1998 г.Показатели

Всичко

В това число

Бързи случаи

Неотложни случаи

Транспортни случаи

1

2

3

4

1.Брой на повикванията 112087

1

12126+99961

71191

28368

402 12126

2.Изпълнени повиквания 108681

2

12126+96555

69617

26536

402 12126

А)в срок от момента на повикване , не по-късно от 3 мин за бързите случаи

3

Б)не по-късно от 15 мин за неотложните случаи

4

В)не по-късно от 1 час за транспортните случаи

5

3.Отказване

6

1574

1574А)поради несъответствие

7

480

480Б)поради други причини

8

1344

13444.Брой на отслужили лица

9

12126+94731

67793

26536

402+12126

А)от тях получили помощ и остават на друго място

10

12126+73760

48635

24723

402+12126

Б)от тях получили помощ и хоспитализирани

11

20971

19158

1813
В)починали

12

1750

1750

1832

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница