" Основни задачи на службите за пожарна и аварийна безопасност по оказване на първа помощ и материално-техническо осигуряване на същите "



страница4/4
Дата31.03.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4
глава и шия –9%

 • горен крайник-9%

 • долен крайник – 9%

 • бедро – 9%

 • подбедрица и стъпало – 9%

 • предна повърхност на торса – 18%

 • задна повърхност на торса – 18%

 • външни полови органи – 1%

  За определяне на дълбочината на изгарянето е приета четири степенна класификация:

  I степен –хиперемия на кожата

  II степен – отслойка на епидермиса с образуване на мехури

  IIIА степен – умъртвяване на повърхностния слой на кожата със запазване на космените фоликули, потните и мастните жлези

  IIIБ степен – умъртвяване на всички слоеве на кожата / тотална некроза /

  IV степен – некроза на кожата и подлежащите под нея тъкани


  При изгаряния с площ над 10-15% за възрастни и 8-10% за деца се развива болестта на изгаряне , която протича така :

  1. Първа фаза – термичен шок .

  2. Втора фаза – на токсикоинфекцията .

  3. Трета – на възстановяването .

  4. Четвърта – на късните последици .

  При оказването на първа помощ трябва да се определи тежестта на получената травма . Ранното започване на противошокова терапия / до 1 час / намалява тежестта на термичния шок и следващите периоди на болестта на изгаряне . При транспортирането на пострадалите трябва да се осигури максимален комфорт , с провеждане на попътна реанимация , ако транспортирането ще е с продължителност повече от 1 час .

  Медицинската сортировка започва от мястото на поражението и продължава по пътя на евакуацията , с определена тежест на поражението и сроковете за евакуация и оказване на спешна , по жизнени показания , медицинска помощ .

  При определяне на приоритета за оказване на първа помощ при масови термични изгаряния , може да се използва прогностичния индекс “ правилото на стотицата “ , но само за възрастни . Показателите , които се използват при този индекс , са :



  1. Възраст – над 15 г.

  2. Обща площ на изгарянето .

  3. Изгаряне на дихателните пътища – приравнява се към дълбокото изгаряне с площ 10-15%

  ПИ=годините + % на изгарянето





  Прогностичен индекс

  Прогноза

  Сортировъчна група

  101 и повече
  100-81
  80-61
  до 60

  Неблагоприятна
  Съмнителна
  Относително благоприятна

  Благоприятна



  I
  II
  II-III
  IV

  Групата на неблагоприятните се обслужват с втора срочност , както и съмнителните , като се дава предимство на пострадалите от III и IV групи и след като се направи клинична оценка и на част от II група .

  Транспортирането на пострадали с обширни изгаряния към специализирана клиника или център се позволява след извеждането на пострадалите от термичен шок и консултация със специалист по изгаряне .

  От оказване на реанимационна помощ се нуждаят всички пострадали , с обширни изгаряния и развитие на термичен шок .


  IV. Материално техническо състояние на службите за пожарна и аварийна безопасност .
  В настоящия момент състоянието на материално-техническото състояние на службите за ПАБ е много лошо . СПАБ разполага само с три линейки , които са рециклирани и са разпределени в София и Пловдив . Имуществото на пожарната линейка е също оскъдно , като по тези показатели изоставаме значително от развитите страни .

  В една пожарна линейка има :


  1.Подвижна маса с носилка и дюшек – 1бр.

  2.Сгъваема носилка – 1бр.

  3.Кардиологичен стол – 1бр.


  1. Кислородна бутилка с редуцир вентил – 2бр.

  2. Кислородни маски – 2бр.

  3. Стационарна вакуум помпа – 1бр.

  4. Стъкленица за кислород – 2бр.

  5. Стъкленица за вакуум помпа – 1бр.

  6. Сирена с пулт за управление – 1бр.

  7. Радиостанция тип “Лотос” – 1бр.

  8. Амбу :

  А)аспиратор крачен – 1бр.

  Б) балон с три маски

  В) апарат за измерване на кръвното на лягане със слушалка – 1бр.

  Г) овлажнител – 1бр.

  Д) наконечник за група аспирация – 1бр.

  Е) катетри за аспирация – 2бр.

  Ж) водач – 1бр.

  З)тръби за интубация – 1бр.

  И)гьодели – 4бр.

  Й) ларингоскоп с 2 лъжици – 1бр.

  К)усторазтворител – 1бр.

  Л) ножица – 1бр.

  М)кохер – 1бр.

  Н) есмарх – 1бр.

  О) гума за зъби – 1бр.

  П) левкопласт - 1бр.

  Р) кутия за медикаменти – 1бр.


  1. Куфар с медикаменти

  2. Шини надуваеми – 4бр.

  3. Одеало – 1бр.

  4. Чаршафи – 2бр.

  5. Колуси – 5бр.

  6. Кофичка за отпадъци – 1бр.

  7. Подвижна лампа – 1бр.

  8. Носачи за системи – 2бр.

  9. Консумативи по опис

  Имуществото на пожарните линейки е крайно недостатъчно . Няма електро-кардиограф , няма дори шийни яки , които са абсолютно задължителни при едно пътно транспортно произшествие .

  В противопожарните автомобили има само платнена носилка и автоаптечка , които биха свършили работа при действия по първа помощ . Това поставя пожарникарите пред голям проблем . От една страна те пристигат на местопроизшествието в повечето случаи първи , а нямат нужните средства за да окажат адекватна медицинска помощ , според изискванията , което са задължени да правят по закон .

  V. Основни изводи и препоръки .

  Като се има предвид направеният в предните точки анализ могат да се изведат следните основни изводи :



  1. Системата по оказване на първа помощ на сегашният етап от развитието на СПАБ е на много ниско равнище. Липсва всякаква превантивна подготовка , няма я необходимата законова база за действията на служителите при оказване на първа помощ.

  2. Материалнотехническото състояние на СПАБ по оказване на първа помощ е също на много незадоволително равнище . Липсват някои от основните средства , с които работят пожарникарите- спасители в развитите страни , което води до ниско качество и по-голяма доза риск при даването на този вид услуга на населението .

  За разрешаването на тези проблеми се работи постоянно. Необходимо е да се направят спешни реформи в областта на ПАБ.

  Да се създадат необходимите подзаконови нормативни документи, които да дадат гаранции за работата на пожарникарите-спасители и да конкретизират техните права и задължения при изпълнението на задачите по оказването на първата помощ.

  Трябва да се закупи нова и надеждна, съвременна техника и да се подготвят хора за компетентна работа с нея.

  Трябва да се изградят планове за действие при критични ситуации в областта на първата помощ, които да могат да се актуализират лесно и да се променят съобразно създалата се конкретна ситуация.

  Полезно е и развитието на доброволното движение в страната, като се привлекат и лекари-специалисти, както е например във Франция.

  Подобряването на услугата “Първа помощ” в областта на ПАБ е възможно само след обединяване на общите усилия на служителите от изпълнителната и законодателната власти, които да си съдействат при решаването на специфичните проблеми на тази сложна материя, каквато е оказването на първа помощ и спасяването на живота на потсрадалите от служителите в системата за ПАБ.



  Литература


  1. Медицина на катастрофите, Стара Загора, Издателство знание, 1995година.

  2. Организация на спасителните работи във Франция, 55, Boulevard de Port-Royal 75013 PARIS ( FRANSE )


  Съдържание:


  Травми на гърдите

  Травми на корема







  1.Закрита или открита травма с множествено двустранно счупване на ребра / гръден капак /
  2.Двустранен открит или напрегнат пневмоторакс с голям хемоторакс
  3.Общо състояние – тежко , цианоза , студена пот , пулс слабо уловим и силноучестен / над 130 удара в минута / , кръвно налягане под 60 мм Hg , дишане учестено с участие на дихателната мускулатура


  1. Открита или закрита травма с увреждане на вътрешните органи

  2. Обширни открити наранявания на коремната стена с евентрация на органи

  3. Перитонит в терминална фаза

  4. Общо състояние – тежко , хеморагичен шок , цианоза , съзнание нарушено , пулс над 130 удара в мин , кръвно налягане под 60 mmHg , дишането учестено с участие на дихателната мускулатура

  Група от нуждаещи се от спешна по жизнени показатели медицинска помощ



  Гръдна травма

  Коремна травма

  1. Закрита или открита травма с множество счупвания на ребра – гръден капак

  2. Увреждане на белия дроб с открит и напрегнат пневмоторакс , с голям хемоторакс или хемопневмоторакс



  1. Общо състояние – тежко , цианоза , пулс до 100-130 удара в минута , кръвно налягане под 60mmHg , дишане учестено




  1.Закрита или нараняване на корема с увреждане на вътрешните органи
  2. Вътрешен кръвоизлив
  3.С перитонит
  4. Общо състояние – тежко , бледа кожа и лигавици , учестен пулс до 100-130 удара в минута , кръвно налягане не по – малко от 60 mmHg , обложен език

  Група на перспективните

  Травми на главата

  Травми на корема

  1.Закрити травми или наранявания с едностранно множествени счупвания на ребрата
  2.Закрит пневмоторакс
  3.Среден или малък хемоторакс
  4.Общото състояние е средно тежко , умерена цианоза , болезненост при дишане , задух , пулс до 80 удара в минута , кръвно налягане 100-80mmHg


  1.Закрита травма и нараняване на корема без увреждане на вътрешни органи
  2.Общото състояние е средно тежко , няма нарушена хемодинамика






  Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница