№ по ред на урока № по ред на седмицата Тема на урочна единица за Компетентности като очаквани резултати от обучениетостраница1/3
Дата06.02.2018
Размер487.45 Kb.
ТипУрок
  1   2   3


УТВЪРДИЛ:

Директор ……………………..........................………….

(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА 8. КЛАС
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК


по ред на урока

по ред на седмицата

Тема на урочна

единица

Урочна

единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

Преговор

Развитие на двигателните качества

Притежава степен на развитие на двигателните качества.
Запознава се с изискванията за безопасни условия на работа и на специфичните критерии за оценяване на двигателните умения и навици.

Изпълнява различни упражнения за ОФП.

2

1

Лека атлетика

Физическа дееспособност
Развитие на двигателните качества

Постига средното ниво за състоянието на физическата дееспособност.
Участва в кръгово занимание за развитие на двигателните качества с акцент на упражненията за развитие на скоростната издръжливост.3

2

Лека атлетика

Физическа дееспособностВходно ниво

Работи с таблици за оценка на физическата дееспособност. Самооценява и сравнява постиженията си.

Оценъчни таблици

Изпълнява тестове за фиизческа дееспособност.

Съпоставя постиженията си с нормативните показатели от тестовете за измерване на физическата дееспособност.Измерване на бягане на 50 м и скок на дължина от място.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

2

Лека атлетика

Физическа дееспособностВходно ниво

Работи с таблици за оценка на физическата дееспособност. Самооценява и сравнява постиженията си.

Оценъчни таблици

Изпълнява тестове за физическа дееспособност. Съпоставя постиженията си с нормативните показатели от тестовете за измерване на физическата дееспособност.

Измерване - хвърляне на плътна топка 3 кг (м); изправяне от лег (момичета), бягане 300 м момичета, 600 м (м).
5

3

Лека атлетика

Бягане на къси разстоянияПриложение

Предприема решения и прилага тактически принципи, свързани с бягане на къси разстояния.

Тактика на бягане

УС на специалноподготвителните упражнения в усложнени условия чрез ограничаване на времевите условия и чрез създаване на бързо и напрегнато мислене.

Преговор – предаване и приемане на щафетна палка отгоре и отдолу по двойки.

Щафетни игри.


Критерии за оценяване на технико-тактическите умения
1. Правилно преценява скоростта и разстоянието и точно съгласува движенията си по време и скорост при предаване и или приемане на щафетна палка.

2. Предава и приема щафетна палка с изравняване на скоростите.

3. Не се затруднява при предаване или приемане на щафетна палка в зона.

4. Знае как се определя контролен белег. Предава и приема щафетна палка с контролен белег.
Критерии за приложимост
5. Бяга с макс. скорост, предава или приема щафетна палка по четворки.

6. Предава или приема щафетна палка, без да нарушава правилата в щафетното бягане.
Оценяване на теоретичните знания
Обяснява предаване и приемане на щафетна палка.
6

3

Лека атлетика

Щафетно баганеНови знания

Самооценява предаване на щафета по начин отдолу и отгоре в зона.
НР Предаване и приемане на щафетната палка в зона.

Преговор – предаване и приемане на щафетна палка за определяне на мястото за контролен белег. Тестуване по двойки. Запознава се с критерии за самооценка.


7

4

Лека атлетика

Щафетно баганеПриложение

Самооценява предаване на щафета по начин отгоре с контролен белег и изравняване на скоростите.

Тактика на бягане

ЗР Предаване и приемане на щафетната палка за определяне на мястото за контролен белег. Многократно повторение.

ЗР Предаване и приемане щафетна палка отдолу и отгоре по четворки.

Използва изравняването на скоростите ката критерии за самооценка.

8

4

Лека атлетика

Щафетно баганеНови знания

Предприема решения и прилага тактически принципи, свързани с щафетно бягане.
НР Предаване и приемане на щафетна палка за определяне на мястото на чакане и стартиране при четирите поста.

9Сравнява реализирано време с теоретично време в секунди – 4 х 50 м.


9

5

Лека атлетика

Щафетно бягане - състезаниеПриложение

Предприема решения и прилага тактически принципи, свързани с щафетно бягане.
Участва в щафета 4 х 50 м и се класира.

Изполва тактическо мислене в състезателни условия.


10

5

Туризъм

Есенен


туристически поход

Нови знания

Използва и прилага придвижване с почивки до 4 часа в гористите части на планината.

Групово туристи

ческо снаря

жение


НР Снаряжение и безопасност при поход в група.

ЗР Придвижване в походна колона – „индианска нишка“.

З.Р Придвижване в челно, средно и крайно звено или по отделения в походен строй.


1. Видимо преодолява физическа и психическа умора при придвижване в пресечен терен и в по-трудни места от терена.

2. Правилно изпълнява придвижване в различните звена на походния строй.

3. Не се страхува и действа адекватно с туристическо снаряжение.
11

6

Туризъм

Туристически походПриложение

Използва и прилага придвижване с почивки до 4 часа в гористите части на планината.
НР Придвижване и преминаване на по-труден маршрут с въже, карабинери и малки помощни въженца, компас и топографска карта.
12

6

Баскетбол

Залъгващи движения (финтове) - без топкаПриложение

Самооценява изпълнението на техниката на залъгващи движения без топка.
НР Залъгващи движения с части на тялото. Залъгване с очи и глава, ръце, крака.

УС Ловене и подаване на топката в движение.

УС Водене на топката (висок, нисък и кръстосан дрибъл).

Двустранна игра.
Критерии за

оценяване на технико-тактически умения
1. Изпълнява успешно залъгващи финтове без топка.

2. Изпълнява правилно наказателен удар.

3. Изпълнява подаване в опасно направление с асистенция или атакуване със стрелба.

Критерии за приложимост

4. Видимо правилно се включва без активна защита в бърз пробив.
5. Изпълнява лична защита срещу нападател без топка, без да нарушава правилата на играта.
6. Постига точност на изпълнение на наказателен удар – 1 от 3 опита.
Критерии за оценяване на теоретичните знания
Дискутира въпроси за ползата от бързия пробив и личната защита. Описва по най-добрия начин емоциите си от успех и неуспех в резултат на участието си в групови и отборни взаимодействия.


13

7

Баскетбол

Ловене и подаване в движениеРазвитие на двигателните качества

Прилага изучените действия в групови взаимодействия, като преживява различни емоции.
НР Подаване в опасно направление с асистенция - игра между висок и нисък пост.

ЗР Залъгващи движения с части на тялото. Залъгване с очи и глава, ръце, крака.

УС Стрелба в коша.

Щафета с водене, скачане, ловене и подаване на топката. Совалково бягане.


14

7

Баскетбол

Стрелба в коша с една ръка от мястоНови знания

Самооценява изпълнението на техниката на стрелба в коша.
НР Основно положение на тялото, прицелване, насочване и следване на топката.

ЗР Подаване в опасно направление с асистенция - игра между висок и нисък пост.

УС Водене на топката – атакуване със стрелба.

15

8

Баскетбол

Стрелба в коша с една ръка от мястоПриложение

Самооценява изпълнението на техниката на стрелба в коша.
ЗР на координацията и съгласуваността на движенията при стрелба с една ръка от място.

УС Финтове без топка. Подаване в опасно направление с асистенция.

УС Водене на топката в комбинация, атакуване със стрелба

Двустранна игра.


16

8

Баскетбол

Групови взаимодействия – начало на бързия пробивНови знания

Прилага изучените тактически действия в групови взаимодействия, като преживява различни емоции.НР Овладяване на отскочила от таблото топка и изходно подаване с двама външни странични играчи, от които единия „летящ“.

ЗР Стрелба с една ръка от място в близост до коша и с отдалечаване от коша. Учебна игра.


17

9

Баскетбол

Групови взаимодействия – лична защита на ½ от игрищетоНови знания

Познава и прилага правилознание в учебни игри.

Лична защита


НР Лична защита срещу нападател без топка.

ЗР Овладяване на отскочила от таблото топка и изходно подаване с двама външни играчи, комбинация с водене на топката.

УС Стрелба с една ръка от място с използване на таблото.

18

9

Баскетбол

Отборни взаимодействия – начало на бързия пробивПриложение

Прилага изучените тактически действия в отборни взаимодействия, като преживява различни емоции.
ЗР Бърз пробив – овладяване на отскочила от таблото топка, изходно подаване, в комбинация подаване, водене на топката, подаване, атакуване със стрелба.

ЗР Придвижване и игра на защитници срещу нападател без топка срещу висок нападател в близост до коша. Учебна игра.


19

10

Баскетбол

Отборни взаимодействия –

лична защита на ½ от игрището


Развитие на двигателните качества

Познава и прилага правилознание в учебни игри.
ЗР Начало на бързия пробив – овладяване на отскочила от таблото топка, изходно подаване, комбинация подаване-дрибъл-подаване-атакуване със стрелба.

ЗР Придвижване и игра на защитниците от слабата страна на игрището. Учебна игра.


20

10

Туризъм

Зимен туристически празникПриложение

Използва и прилага двигателни умения в подвижни и щафетни игри и състезания на местността.
ЗР Безопасност при зимен поход в група.

ЗР Придвижване в походна колона при зимни условия

Подвижни игри при зимни условия. „Летящи чинии“, „Изкачване на височина“.
21

11

Туризъм

Зимен туристически походПриложение

Използва и прилага придвижване с почивки до 4 часа в гористите части на планината.
ЗР Придвижване и преминаване на по-трудни места по познат маршрут с въже, карабинери и малки помощни въженца, компас и топографска карта при зимни условия.22

11

Волейбол

Единична блокадаНови знания

Обяснява техниката на единична блокада и ползата от ефективното й прилагане в игрови условия.

Единична

блокада


НР Единична блокада без отскок и с отскок, с придвижване вляво и вдясно и по двойки.

Преговор на технически похвати от 7. клас.

Двустранна игра.Критерии за оценяване на технико-тактически умения
1. Изпълнява правилно единична блокада.

2. Изпълнява точно забиване по посока на засилването.

3. Взаимодейства успешно като нападател или разпределител между първо и второ подаване.
Критерии за приложимост
4. Постига успех при посрещане на горен или долен начален удар – 1 от 3 опита.

5. Постига успех при единична блокада – 1 от 3 опита.
6. Постига точност на изпълнение на сервис в едната половина на игрището - 1 от 3 опита.
Критерии за оценяване на теоретичните знания

Знае правилата на играта за блокада и забиване.


23

12

Волейбол

Забиване по посока на засилването от зони 2, 3 и 4Нови знания

Обяснява техниката на забиване по посока на засилването и ползата от ефективно й прилагане в игрови условия.
НР Забиване след една, две и повече крачки, след бегом и след засилване от зони 4, 2 и 3 (имитационно).

ЗР Единична блокада на статична топка в зона 2, 3, и 4.

УС Подаване с две ръце отгоре и отдолу в поска напред, назад, встрани.

ПИ „Подай топката на средния“, „Въздушна топка“


24

12

Волейбол Взаимодействия между първо и второ подаване, между разпределител и нападател

Нови знания

Прилага изучените тактически действия в групови взаимодействия в нападение и в защита, като преживява различни емоции.
НР Игрови връзки между посрещач и разпределител – на първо и на второ подаване.

ЗР Забиване по статично държана топка.

УС Единична блокада. Двустранна игра.

25

13

Волейбол Взаимодействия между първо и второ подаване, между разпределител и нападател

Приложение

Прилага изучените тактически действия в групови взаимодействия в нападение и в защита.
ЗР Игрови връзки между разпределител и нападател на първо и на второ подаване.

ЗР Забиване на по-ниска на височина мрежа след една, две и три крачки. Единична блокада.

УС Подаване с две ръце отгоре и отдолу по тройки.

Двустранна игра.


26

13

Волейбол

Долен и горен лицев начален ударРазвитие на двигателните качества

Познава и прилага правилознание в учебни игри и състезания.
ЗР Начален удар в лявата и в дясната половина от игрището.

ЗР Забиване след засилване.

УС Единична блокада.

Учебна игра.


27

14

Волейбол

Посрещане на сервисПриложение

Притежава способност да се противопоставя на влиянието на отрицателните емоции и изгражда психическа устойчивост.
ЗР Тактика на посрещане в „собствен коридор“. Посрещане и подаване в зона 1 и 2.

ЗР Скъсен начален удар.

Учебна игра.

28

14

Волейбол Посрещане на сервис

Развитие на двигателните качества

Познава и прилага правилознание в учебни игри и състезания.
ЗР Посрешане на сервис.

УС Забиване след засилване.

УС Единична блокада.

Учебна игра.


29

15

Туризъм

Планинско спасяванеПриложение

Познава системата за планинско спасяване в Република България.
Запознава се с принципите и мерките за безопасност при туризъм.

Запознава се със системата за планинско спасяване. .


Дискутира въпроси за планинското спасяване.


30

15

Туризъм

Планинско спасяванеРазвитие на двигателните качества

Използва подръчни средства за планинско спасяване.
Запознава се с основните причините за нещастия при туризъм.

Изпълнява обездвижване с тояжка, дъска, клон, дреха, шал.

Изпълнява носене и варианти с помощни средства.


Изпълнява носене на гръб по пресечен терен на разстояние 20 м.
31

16

Аеробика

Каланетика


Нови знания

Терминува и изпълнява упражнения от базов комплекс от аеробика/каланетика. Изпълнява съчетания от аеробната гимнастика или каланетиката.

Музикална формаНР Базов комплекс с общо въздействие – 2-3 упражнения за всички мускулни групи за загрявка – 15-минутна програма.

Преговор на равновесни упражнения – равновесен стоеж, равновесен седеж и варианти, везна, колянноопорна везна.

Музикална игра „Слушай музиката“.

Задържане на равновесно устойчиво положение 5 секунди.32

16

Акробатични упражнения

Хватове с ръце
Нови знания

Разграничава и обяснява хващания с ръце в акробатиката.


Хват

НР Обикновен хват, хват длан за длан, дълбок хват, хват за лакът, хващане с пръсти, кръстосано хващане, хват вертикална поддръжка.

ЗР Базов комплекс 15-минутна програма с общо въздействие за загряване.

Носене с кръстосан хват „начин столче“.

Музикална игра „12 напред, 4 на място“.Изпълнява хват при по-силно силово въздействие.
33

17

Акробатични упражнения

Динамични упражнения – скок кълбо в темпоНови знания

Коментира и изпълнява техниката на динамични упражнения.
НР Скок кълбо в темпо.

Преговор – кълбо напред, кълбо назад, кълбо с изнесени напред ръце.

ЗР 15-минутна програма за развитие на гъвкавост и отскокливост.

ЗР Хватове с ръце.

Гимнастическа щафета.


Изпълнява скок кълбо в темпо.
34

17

Акробатични упражнения

Балансови упражнения – видове стойки
Приложение

Коментира и изпълнява техниката на балансови упражнения

Баланс


Преговор – тилна стойка, раменна стойка, челна стойка (м), стойка на ръце – варианти и комбинации.

ЗР Скок кълбо в темпо.

УС Базов комплекс – 15-минутна програма за развитие на силата и равновесната устойчивост.


35

18

Народни хора и танци

Пайдушка четворкаНови знания

Познава основни термини и понятия.

Пайдушка четворка

Разучаване на движение 1 – пайдушка вляво, и движение 3 – пайдушка вдясно

Критерии за оценяване
Познава такта и хороводната песен на „Пайдушка четворка“.
Знае да брой и да описва „Пайдушка четворка“.
36

18

Народни хора и танци

Пайдушка четворкаНови знания

Познава основни термини и понятия.

Разучаване на движение 2 – подскок със стъпка с единия и другия крак на място и с придвижване в различни посоки.
Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 8kl
PGR 8kl -> Годишно тематично разпределение по английски език teen zone за клас
PGR 8kl -> Утвърдил директор
PGR 8kl -> Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет химия и опазване на околната среда
PGR 8kl -> Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет химия и опазване на околната среда
PGR 8kl -> Литература за клас препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
PGR 8kl -> Литература за клас препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
PGR 8kl -> Годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 8kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
PGR 8kl -> Информатика за клас първи учебен срок – 18 седмици Х 2 часа в блок седмично = 36 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница